Overuse injuries in musicians as an interdisciplinary problem: yesterday, today, tomorrow Part I

Berezutsky, V.I. and Berezutska, M.S. (2020) Overuse injuries in musicians as an interdisciplinary problem: yesterday, today, tomorrow Part I. Біль. Суглоби. Хребет = Боль. Суставы. Позвоночник = Pain. Joints. Spine, 2. pp. 81-89. ISSN 2224-1507 (print), 2307-1133 (online)

[img] Text
Березуцкий7.pdf

Download (316kB)

Abstract

Травми перенапруження у музикантів-інструменталістів – проблема з дуже давньою історією, що актуальна і сьогодні. Синдроми перевантаження зустрічаються у 50– 85 % музикантів і проявляються в тендовагінітах, бурситах і тунельних синдромах, що призводять до тривалої втрати працездатності. Метою цього дослідження було вивчення закономірностей розвитку міждисциплінарної взаємодії протягом усієї історії існування проблеми. Для досягнення мети було проведено аналіз джерел, що містять відомості про етіопатогенез, клінічні прояви, методи лікування і профілактики травм перенапруження в музикантів. Пошук джерел проводився без обмеження часу в електронних архівах, репозитаріях і журналах, що індексуються в наукометричних базах Scopus, WoS, MedLine і PubMed. Аналіз дозволив виділити в історії міждисциплінарної співпраці представників медицини та музичної педагогіки три періоди. У першій частині статті подано аналіз двох перших періодів. Перший період (до кінця XIХ століття) характеризується відсутністю інтересу до проблеми з боку медицини. Однак досвід, накопичений педагогами провідних фортепіанних і скрипкових шкіл, дозволив виділити основні причинні фактори і розробити загальні принципи профілактики. Другий період, з кінця XIХ до кінця ХХ ст., — формування основ міждисциплінарної взаємодії. В цей час музичні педагоги активно використовують базові медичні науки (анатомію та фізіологію) в удосконаленні ергономіки виконавства як основи профілактики професійної патології музикантів. Представники наукової та практичної медицини активно вивчають патогенез і симптоматику травм перенапруження у музикантів, а також накопичують досвід застосування наявних терапевтичних засобів. Третій період (з кінця ХХ століття до сьогодні), що висвітлений у другій частині даної статті, характеризується активним розвитком міждисциплінарної взаємодії, підсумком якої стало створення центрів міждисциплінарних наукових досліджень і спеціалізованих реабілітаційних центрів для музикантів з професійними захворюваннями. Вивчення і популяризація зарубіжного досвіду міждисциплінарного співробітництва сприятиме ефективному вирішенню проблем, що виникають на стику різних сфер людської діяльності. The problem of overuse injury among instrumentalist musicians has a very long history, but it is very relevant today. The purpose of this article was to study the patterns of interdisciplinary interaction during the history of studying problem. The sour ces containing information on etiopathogenesis, clinical manifestations, methods of treatment and prevention of overuse in musicians were analysed. The original search was conducted without time li mitations in the electronic archives, repositories, and journals indexed in Scopus, WoS, MedLine, and PubMed. The analysis made it possible to distinguish three periods in the history of interdisciplinary cooperation of medicine and music instruction representatives. The first part of our article presents an analysis of the first two periods. The first period (by the late XIХ century) is characterized by a lack of medical interest in the problem. However, the experience gained by the instructors of leading piano and violin schools has made it possible to identify the main causal factors and to develop the gene ral principles of prevention. The second period, from late XIХ to early ХХ century, was associated with the formation of interdisciplinary interaction foundations. At this time, music teachers are actively using the basic medical sciences to improve performance ergonomics as the basis for prevention of the professional musicians’ pathology. The researchers and internists are actively studying pathogenesis and symptoms of stress injuries in musicians, as well as accumulating their experience of the available therapeutic means. The third period (from late ХХ century to the present day), described in the second part of this article, has been characterized by the active development of interdisciplinary interaction, resulting in the creation of a scientific interdisciplinary research centres and specialized rehabilitation centres for musicians with occupational diseases.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.22141/2224-1507.10.2.2020.206944
Uncontrolled Keywords: професійні хвороби музикантів; травми перенапруження; «переграна рука»; ергономічна виконавська техніка,playing-related musculoskeletal disorders; overuse injuries in musicians; a repetitive strain injury; ergonomic perfor ming technique.
Subjects: Occupational diseases
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 01 Oct 2020 10:37
Last Modified: 01 Oct 2020 10:37
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5776

Actions (login required)

View Item View Item