Соціально небезпечні хвороби – проблема регіону

Гордієнко, В.О. and Борвінко, Е.В. (2019) Соціально небезпечні хвороби – проблема регіону. Інфраструктура ринку (35). pp. 321-326. ISSN 2519-2868 (online)

[img] Text
Соціально небезпечні хвороби-проблема регіону.pdf

Download (364kB)

Abstract

У статті розглянуті можливості середньострокового планування бюджету та спрямування фінансових ресурсів на кінцеві соціально значущі результати, які реалізуються за рахунок використання програмноцільового методу (ПЦМ). Але дослідження використання ПЦМ в Україні висвітило низку істотних недоліків. Головні розпорядники коштів адаптують ПЦМ до традиційних методів планування й управління. Перед формуванням програми не проводяться дослідження проблем, шляхів і послідовності їх вирішення, а кошти виділяються не на конкретну мету, а на певну структуру, яка вже використовує їх за своїм власним розсудом. Для встановлення проблем, що заважають соціально-економічному розвитку Дніпропетровського регіону і потребують вирішення, в роботі використовувалися горизонтальний і вертикальний аналіз демографічних показників області, метод екстраполяції. Проведеним дослідженням встановлено, що покращення здоров'я населення є проблемою, яка стоїть на шляху соціально-економічного розвитку держави і Дніпропетровської області, а також установлено мету і стратегію з її подолання – боротьба з серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями. В статье рассмотрены возможности среднесрочного планирования бюджетаи направления финансовых ресурсов на конечные социально значимые результаты,которые реализуются за счет использования программно-целевого метода (ПЦМ). Но исследование использования ПЦМ в Украине высветило ряд существенных недостатков. Главные распорядители средств адаптируют ПЦМ к традиционным методам планирования и управления. Перед формированием программы не проводятся исследования проблем, путей и последовательности их решения, а средства выделяются не на конкретную цель, а на определенную структуру, которая уже использует их по своему собственному усмотрению. Для установления проблем, которые мешают социально-экономическому развитию Днепропетровского региона и требуют решения, в работе использовались горизонтальный и вертикальный анализ демографических показателей области, метод экстраполяции. Проведенным исследованием установлено, что улучшение здоровья населения является проблемой, стоящей на пути социально-экономического развития государства и Днепропетровской области, а также установлены цели и стратегия по ее преодолению – борьба с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями. The trigger of using PCM is the presence of a problem. The obstacles (problems) that hinder its achievement are hindered by the achievement of the goal. The solution to the problem is to overcome the barrier between the existing and desired state of the system (goal achievement). The purpose of the study is to determine the problem of the state of infectious and socially dangerous diseases of the Dnepropetrovsk region to determine the most targeted programs for the region.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.32843/infrastruct35-51
Uncontrolled Keywords: проблема, ситуаційний підхід, програмно-цільовий метод (ПЦМ),цільова програма (ЦП), мета, ресурси, економіко-математична модель (ЕММ), екстраполяція, тренд ; проблема, ситуационный подход, программно-целевой метод (ПЦМ), целевая программа (ЦП), цель, ресурсы, экономико-математическая модель (ЭММ), экстраполяция, тренд; problem, situational approach, program-target method (PCM), target program (CPU), purpose, resources, economic-mathematical model (EMM), extrapolation, trend.
Subjects: Social medicine, organization and health economics
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of social medicine, public health and health care management
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 10 Nov 2020 08:03
Last Modified: 10 Nov 2020 08:05
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5941

Actions (login required)

View Item View Item