Uterine bleedings and quality of woman's life

Antypkin, Y.G and Vdovychenko, V.P. and Graziottin, A. and Kaminskyi, V.V. and Tatarchuk, T.F. and Bulavenko, О.V. and Gryshchenko, О.V. and Dubossarska, Z.М. and Zhylka, N.Y. and Zaichenko, G.V. and Kvashenko, V.P. and Kosey, N.V. and Makarchuk, О.М. and Pedachenko, N.Y. and Pirogova, V.І. and Rozhkovska, N.М. and Dubossarska, Yu.O. (2019) Uterine bleedings and quality of woman's life. Репродуктивна ендокринологія, 3. pp. 13-18. ISSN 2309-4117

[img] Text
UTERINE BLEEDINGS AND QUALITY OF WOMAN'S LIFE.pdf

Download (432kB)

Abstract

12 березня 2019 р. у Києві відбулося засідання Експертної ради з питань впливу маткових кровотеч на якість життя жінки, до роботи якої були залучені провідні вітчизняні та європейські фахівці. Згідно з думкою міжнародних експертів (клінічні рекомендації Національного інституту здоров'я і якості медичної допомоги Великобританії та Міжнародної федерації гінекології та акушерства від 2018 р.), вибір тактики ведення пацієнтки визначається не результатом вимірювання крововтрати, а самопочуттям жінки (дистрес, зниження працездатності, сексуальної активності та якості життя). Менструальні симптоми зазвичай є легкими і незначними або взагалі відсутні за умови, якщо менструальне запалення відповідає наступним трьом критеріям: «завершується» (відновлюється нормальна цитоархітектура тканини, перш за все ендометрія); обмежене в часі; адекватне і достатнє за інтенсивністю для завершення відновлення гістологічних та функціональних характеристик залучених тканин. Однак якщо локальне і системне запалення, асоційоване з менструацією, є надмірним за інтенсивністю і тривалістю, воно викликає різні патологічні симптоми. Тяжкі менструальні симптоми клінічно корелюють з місцевим та системним запаленням, яке не завершується (менструація є надмірною за тривалістю та інтенсивністю). Тому пригнічення менструального запалення є важливим для зменшення частоти проявів та інтенсивності менструальних симптомів і покращення якості життя жінок репродуктивного віку. Для оптимізації фізичного та психічного здоров`я жінкам необхідні належні стабільні рівнів естрогенів та прогестерону. При виборі комбінованих оральних контрацептивів для здорових жінок доцільно віддавати перевагу препаратам із коротким безгормональним інтервалом (24+4, 26+2) у порівнянні з традиційним режимом (21+7). Скорочення цього інтервалу забезпечує більш стабільний рівень естрадіолу, знижує ризик випадкової овуляції в разі пропуску таблеток, підвищує резерв контрацептивної надійності в порівнянні з традиційним режимом, а також дозволяє зменшити частоту появи симптомів, асоційованих з відміною гормонів.On March 12, 2019, an Advisory Board on impact of uterine bleedings on the quality of life of a woman was held in Kyiv, with participation of leading Ukrainian and European experts.According to opinion of international experts (guidelines of the UK National Institute for Health and Care Excellence and the International Federation of Gynecology and Obstetrics from 2018), the choice of patient management tactics is notdetermined by measuring blood loss, but by the patient’s well-being (distress, decrease of work ability, sexual activity and quality of life).Menstrual inflammation is phisiological and menstrual symptoms are usually mild/minor or absent when three criteria are fulfilled: resolving (normal cytoarchitecture of the tissue is reconstructed, endometrium first); limited in time; adequateand sufficient by intensity to finalize the reconstruction to the histological and functional characteristics of the different tissues involved. At the same time, if local and systemic inflammation associated with menstruation is On March 12, 2019, an Advisory Board on impact of uterine bleedings on the quality of life of a woman was held in Kyiv, with participation of leading Ukrainian and European experts.According to opinion of international experts (guidelines of the UK National Institute for Health and Care Excellence and the International Federation of Gynecology and Obstetrics from 2018), the choice of patient management tactics is notdetermined by measuring blood loss, but by the patient’s well-being (distress, decrease of work ability, sexual activity and quality of life).Menstrual inflammation is phisiological and menstrual symptoms are usually mild/minor or absent when three criteria are fulfilled: resolving (normal cytoarchitecture of the tissue is reconstructed, endometrium first); limited in time; adequateand sufficient by intensity to finalize the reconstruction to the histological and functional characteristics of the different tissues involved. At the same time, if local and systemic inflammation associated with menstruation is excessive byintensity and duration, it can cause different pathological symptoms. Severe menstrual symptoms are clinically correlated with local and systemic inflammation, which is not resolving (menstruation is excessive in duration and intensity).Therefore, reducing menstrual inflammation is important to reduce the frequency and intensity of menstrual symptoms and improve the quality of life of women of reproductive age.Women need appropriate stable levels of estrogen and progesterone to optimize their physical and mental health. During combined oral contraceptives selection for healthy women it is reasonable to give preference to contraceptives with shorthormonal free interval (24+4, 26+2) compared to the traditional regimen (21+7), since the reduction of this interval provides a more stable level of estradiol, reduces the risk of casual ovulation in case of missed pill, increases contraceptiveefficacy in comparison with the traditional regimen and reduce the incidence of hormone-withdrawal associated symptoms.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.18370/2309-4117.2019.47.8-12
Uncontrolled Keywords: резолюція Експертної ради, аномальні маткові кровотечі, менструальні симптоми, комбіновані оральні контрацептиви, безгормональний інтервал.
Subjects: Gynecology
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Family Medicine FPE
Faculty of Postgraduate Education > Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology FPE
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 23 Nov 2020 14:28
Last Modified: 03 Dec 2020 14:24
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5977

Actions (login required)

View Item View Item