Особливості експресії прогностичних маркерів р16 й HER-2 new та зміни відповідних генів в окремих фенотипах раків невідомого первинного походження

Пославська, О.В. and Шпонька, І.С. (2019) Особливості експресії прогностичних маркерів р16 й HER-2 new та зміни відповідних генів в окремих фенотипах раків невідомого первинного походження. Морфологія = Morphologia, 3. pp. 99-106. ISSN 1997-9665

[img] Text
Особливості експресії прогностичних маркерів.pdf

Download (423kB)

Abstract

Актуальність. Приблизно 2/3 раків невідомого первинного походження (РНПП)є аденокарциноми з продукуванням муцину, утворенням залозисто-подібних структур та результатами імуногістохімії, які можуть визначити гістологічний підтип, але не можуть визначити точне первинне місце походження. Решта 1/3 РНПП являє собою суміш не-аденокарцином, включаючи плоскоклітинні, нейроендокринні, дрібноклітинні та великоклітинні недиференційовані карциноми. Мета. В таких випадках ідентифікація молекулярного профілю та секвенування генів може бути перспективним підходом до класифікації та прямої терапії РНПП. Методи. В роботі проведено ретроспективний аналіз біопсійного або післяопераційного матеріалу 61 пацієнта (34 жінки та 27 чоловіків) віком від 26 до 74 років (середнє 53,4±11,42; медіана 52) з первинним діагнозом РНПП. Імуногістохімічне дослідження проводилось згідно протоколів TermoScientific (США) з антитілами до р16INK4Aта HER2/neu. Флуоресцентну insitu гібридизацію виконували за протоколом ZytoVisionGmbH (Німеччина). Зміни в генах ERBB2 та CDKN2A оцінювались на предмет ампліфікації гену та делеції локусу 9p21 відповідно ДНКзондами з подвійною міткою. Результати. З 61 дослідженого випадкуРНПП, експресія р16 виявилась позитивною в 31 спостережені (51%), підґрунтям для чого стали 9 гомозиготних та 19 гетерозиготнихделецій9p21, що зустрічались у всіх досліджених фенотипах РНПП, окрім одного. Експресія HER2/neu виявилась позитивною (2+/3+) в 15 з 61 (25%) РНПП, але тільки в 9 з них мала дійсну ампліфікацію гену ERBB2 на FISH в 5 фенотипах. Підсумок. Зменшена кількість фенотипів з ампліфікацією гену ERBB2 робить його більш специфічним для диференційної діагностики РНПП, порівняно із делецією9p21 (р16/CDKN2A), що вірогідно носить універсальний характер набуття агресивного перебігу карцином різних локалізацій. Background. Approximately 2/3 of cancers of unknown primary origin (CUP) are adenocarcinomas with mucin production, the formation of gland-like structures and immunohistochemistry results that can determine the histological subtype, but cannot determine the exact primary place of origin. The remaining 1/3 of CUP is a mixture of nonadenocarcinomas, including squamous cell carcinomas, neuroendocrine carcinomas, small-cell and large-cell undifferentiated carcinomas. Objective. In such cases, molecular profile identification and gene sequencing may be a promising approach to the classification and direct treatment of CUP. Methods. A retrospective analysis of biopsy or postoperative material of 61 patients (34 women and 27 men) aged 26 to 74 years (mean 53.4 ± 11.42; median 52) with an initial diagnosis of CUP was performed. Immunohistochemical studies were carried out according to the protocols of TermoScientific (USA) with antibodies to p16INK4a and HER2/neu. Fluorescence in situ hybridization was performed according to the protocol of ZytoVision GmbH (Germany). Changes in the ERBB2 and CDKN2A genes were evaluated for gene amplification and deletion of the 9p21 locus, respectively, with double-labeled DNA probes. Results. Of the 61 studied cases of CUP, p16 expression was positive in 31 cases (51%), the basis for which was 9 homozygous and 19 heterozygous 9p21 deletions, which were found in all but one of the studied CUP phenotypes. HER2 / neu expression was positive (2 + / 3 +) in 15 of 61 (25%) CUP, but only in 9 of them had actual amplification of the ERBB2 gene on FISH in 5 phenotypes. Conclusion. The reduced number of phenotypes with amplification of the ERBB2 gene makes it more specific for the differential diagnosis of CUP, compared with the deletion of 9p21 (p16 / CDKN2A), which is likely to be universal in acquiring an aggressive course of carcinomas of various localizations.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2019.3.99-106
Uncontrolled Keywords: карцинома без первинної локалізації, р16, делеція9p21, ампліфікація HER2/neu,CUP, p16, 9p21 deletion, amplification of HER2 / neu.
Subjects: Pathological anatomy
Divisions: Departments > Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 02 Dec 2020 12:15
Last Modified: 02 Dec 2020 12:15
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6040

Actions (login required)

View Item View Item