Ураження нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу та стеатоз печінки

Ханюков, О.О. and Сапожниченко, Л.В. and Смольянова, О.В. and Ковтун, О.В. and Дорошенко, А.М. (2020) Ураження нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу та стеатоз печінки. Вісник проблем біології і медицини, 2. pp. 174-178. ISSN 2077-4214

[img] Text
УРАЖЕННЯ НИРОК У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ ІШЕМІЧНОГО ГЕНЕЗУ ТА СТЕАТОЗ ПЕЧІНКИ.pdf

Download (217kB)

Abstract

Мета роботи – оцінити функціональний стан нирок у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) ішемічного генезу та стеатозом печінки. Об’єкт і методи. Обстежено 66 хворих на ХСН, основним етіологічним чинником якої була ішемічна хвороба та артеріальна гіпертензія. Діагноз ХСН встановлено на основі, визначення рівня N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду (NT-pro-МНУП) та ехокардіографічного дослідження з визначенням фракції викиду (ФВ) лівого шлуночка(ЛШ). Оцінювались важкість клінічних проявів ХСН, функціональний статус пацієнта. Всім хворим проводили клінічні та біохімічні аналізи крові, електрокардіографію, ультразвукове дослідження (УЗД) печінки. Розраховували швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) по формулі MDRD та визначення стадії ХХН, розрахунок NAFLD Fibrosis SCORE (NFS). Результати. Встановлено, що більшість пацієнтів (45,5%) мали 2 стадію ХХН, 7 (10,6%)– 1 стадію, 15 (22,7%) – 3а та 12 (21,2%) – 3б. Середній показник ШКФ склав 62,9±18,3 мл/хв/1,73 м². При розрахунку NAFLD Fibrosis SCORE 21,2% пацієнтів мали високу (F3-F4) можливість наявності фіброзу печінки,57,6% – мали проміжні значення та 21,2% – не мали вираженого фіброзу (F0-F2). За даними УЗД печінки всі пацієнти мали стеатоз печінки. І функціональний клас (ФК) ХСН за класифікацією NYHA діагностовано у 10(15,2%) пацієнтів, у 25 (37,9%) – ІІ ФК, у 31 (46,9%) – ІІІ ФК. Виявлено, що при збільшенні балів за шкалою ШОКС та ФК ХСН зменшується ШКФ та зростає стадія ХХН (р<0,001). При кореляційному аналізі ШКФ і ФВ ЛШ отриманий прямий зв’язок (r=0,27; p<0,05). Встановлено, що по мірі зростання показника NFS зменшується ШКФ(r= -0,46; р<0,001) та збільшується стадія ХХН (r=0,50; р<0,001). Висновки. Встановлено, що при збільшені балів по ШОКС, ФК ХСН, показника можливості наявності фіброзу печінки NFS зменшується ШКФ (r= -0,46; р<0,001) та збільшується стадія ХХН (r=0,50; р<0,001). Раннє виявлення ураження нирок у пацієнтів із ХСН та НАЖХП дозволить відібрати хворих для більш ретельного подальшого спостереження та підбора оптимальної терапії. The aim of the work is to assess the functional condition of the kidneys in patients with chronic heart failure (CHF) of ischemic etiology and liver steatosis. Object and methods. 66 patients with CHF were examined, the main etiological factor of which were ischemic heart disease and arterial hypertension. The diagnosis of heart failure was established on the basis on the level of the N-terminal Brain pro-natriuretic peptide and echocardiography with determination of the ejection fraction (EF) of the left ventricle (LV). The severity of the clinical condition of CHF and the functional status of the patient were assessed. All patients underwent clinical and biochemical sampling, electrocardiography, ultrasound of the liver. The glomerular filtration rate (GFR) was calculated using the MDRD formula and the stage of chronic kidney disease (CKD) was determined; NAFLD Fibrosis SCORE (NFS) was used to assess the presence of liver fibrosis. Results. It was found that the majority of patients (45.5%) had 2 stage of CKD,7 (10.6%) – stage 1, 15 (22.7%) – 3a and 12 (21.2%) – 3b. Mean GFR was 62.9±18.3 ml/min/1.73 m². According to NFS data, 21.2% of patients with CHF had a high probability of liver fibrosis (F3-F4), 57.6% had an intermediate value and 21.2% did not have severe fibrosis (F0-F2). All patients had ultrasonic signs of liver steatosis. NYHA I functional class (FC) was present in 10 patients, NYHA II – in 25 patients, NYHA III – in 31 patients. It was found that with an increase in the scores on the SCAHF and FC of NYHA, GFR decreases and the stage of CKD increases (p<0.001). In the correlation analysis was obtained a direct relationship between GFR and LVEF (r = 0.27; p <0.05). It was found that while increasing NFS GFR decrease (r = -0.46; p <0.001) and the CKD stage increases (r = 0.50; p <0.001). Conclusions. Shown that with increasing scores for the SCAHF, FC CHF, an indicator of the possibility of liver fibrosis NFS, GFR decreases (r = -0.46; p <0.001) and the stage of CKD increases (r = 0.50; p <0.001). Early finding of renal involvementin patients with heart failure and non-alcoholic fatty liver disease would help to select patients for more thorough follow-up and the selection of optimal therapy.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.29254/2077-4214-2020-2-156-174-178
Uncontrolled Keywords: хронічна серцева недостатність, хронічна хвороба нирок, стеатоз печінки, NAFLD Fibrosis SCORE, chronic heart failure, chronic kidney disease, liver steatosis, NAFLD Fibrosis SCORE.
Subjects: Urology
Cardiology
Gastroenterology
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine 3 (formerly - hospital therapy 2)
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 13 Jan 2021 08:54
Last Modified: 13 Jan 2021 08:54
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6157

Actions (login required)

View Item View Item