Особливості викладання медичних дисциплін з урахуванням «кліповості» мислення студентів

Cпіріна, І.Д. and Шорніков, А.В. and Тимофєєв, Р.М. and Фаузі, Є.C. (2019) Особливості викладання медичних дисциплін з урахуванням «кліповості» мислення студентів. SWorldJournal (№ 1). pp. 162-167. ISSN 2410-6615

[img] Text
Особливості викладання медичних дисциплін з урахуванням «кліповості» мислення студентів.pdf

Download (325kB)
Official URL: https://www.sworldjournal.com/index.php/swj

Abstract

Основним завданням сучасної вищої медичної освіти є формування компетенцій, затверджених у стандарті освіти, згідно яких важливі не стільки знання, скільки здатність використовувати їх на практиці самостійно, особливо у ситуаціях, які вимагають швидкого прийняття рішень і дій. Традиційні методи навчання, такі як лекції та клінічні заняття, можуть мати низьку ефективність для студентів з кліповим мисленням через нездатність тривалий час утримувати увагу на одноманітній діяльності. Метою дослідження була оцінка розповсюдженості кліпового мислення серед студентів-медиків з використанням методики М.Б. Літвінової та клінічного інтерв’ю, яке проводилося за результатами тестової методики. У опитуванні прийняли участь 54 студенти віком від 18 до 26 років. Отримані результати виявили, що 37 опитаних студентів (68,5±6,3%) не мають ознак кліпового мислення, 17 осіб (31,5±6,3%) – мають різні ступені його вираженості, а до групи ризику входять 29,6±6,2 % опитаних студентів (або 43,2±8,1 % від групи без кліпового мислення). Відмінності за статтю та віком, середньою успішністю з дисципліни не були виявлені. За результатами проведеного дослідження автори зробили висновок, що проблема «кліповості» мислення посідає важливе місце у організації навчального процесу студентів-медиків. Автори вважають, що слід широко використовувати клінічні розбори хворих, лекції-дискусії, обговорення анонімних клінічних випадків, зокрема в закритих групах соціальних мереж, застосування рольових (ділових) ігор, навчальних відеофільмів, кросвордів, інтелектуальних карт тощо з метою використання позитивних компонентів кліпового мислення у формуванні клінічного мислення лікарів. The main task of modern higher medical education is the formation of competencies, approved in the standard of education. According to them, not so much knowledges are important as the ability to use them in practice on their own, especially in situations that require rapid decision-making and actions. Traditional methods of teaching, such as lectures and clinical classes, can have low effectiveness for students with clip thinking due to inability to stay focused on monotonous activities for a long time. The aim of the study was to assess the prevalence of clip thinking among medical students using methodology of M.B. Litvinova and a clinical interview, conducted on the basis of the test method. 54 students aged 18 to 26 participated in the survey. The obtained results showed that 37 students (68,5 ± 6.3%) had no clip thinking, 17 (31,5 ± 6.3%) had varying degrees of severity of clip thinking, and the risk group included 29,6 ± 6.2% of the students polled (or 43,2 ± 8.1% of the group without clip thinking). Differences in gender and age, and the average achievement in discipline were not detected. According to the results of the study, the authors concluded that the problem of "clip" thinking plays an important role in the organization of the educational process of medical students. The authors believe that it is necessary to make extensive use of clinical examinations of patients, lecture-discussions, discussion of anonymous clinical cases, in particular, in closed groups of social networks, the use of role-playing (business) games, educational videos, crossword puzzles, intellectual maps, etc., in order to use positive components of the clip thinking in formation of clinical thinking of doctors.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.30888/2410-6615.2019-01-01-006 https://www.sworld.com.ua/swj/swj-01.pdf
Uncontrolled Keywords: студенти, навчання, кліпове мислення, методи освіти, психіатрія, наркологія. students, education, clip thinking, education’s methods, psychiatry, narcology.
Subjects: Medicine. Education
Teaching method
Divisions: Departments > Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 12 Mar 2021 14:10
Last Modified: 12 Mar 2021 14:10
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6317

Actions (login required)

View Item View Item