Ембріотоксична дія хлориду кадмію на організм щурів

Шамелашвілі, К.Л. and Шаторна, В.Ф. (2021) Ембріотоксична дія хлориду кадмію на організм щурів. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (159). pp. 147-150. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

[img] Text
37-min.pdf

Download (276kB)
Official URL: https://vpbm.com.ua/

Abstract

Кадмій (Cd) – один з найбільш поширених і шкідливих перехідних металів, присутніх в нашому довкіллі. На жаль, він токсичний при дуже низьких дозах і не піддається біологічному розкладута має дуже тривалий період напіврозпаду. Вагітність це особливий фізіологічний стан, а пренатальний розвиток є критичним періодом в етіології патологічних змін в ембріогенезі. Тому актуальним на сьогоднішній день є вивчення впливу сполук кадмію на ембріональний розвиток. Мета дослідження. Експериментально визначити ембріотоксичність хлориду кадмію при хронічному внутрішньошлунковому його введенні впродовж всього періоду вагітності у щурів. Експериментальні дослідження проводили на самках щурів Wistar. Для ембріонального дослідження отримували самиць щурів з датованим терміном вагітності, використовуючи метод вагінальних мазків. З першого дня вагітності вводили досліджувані речовини. Для впливу та визначення токсичного ефекту впливу хлориду кадмію ми щодня вводили самицям per os розчин хлориду кадмію (у дозі 2,0 мг/кг) впродовж усієї вагітності. На 13-й та 19-й добі вагітності проводився хірургічний забій. Ембріотоксичну дію досліджуваних речовин оцінювали за наступними показниками: 1. Загальна ембріональна смертність; 2. Предімплантаційна смертність; 3. Постімплантаційна смертність; 4. Кількість плодів на 1 самку в групі. Результати дослідження обробляли статистично за допомогою критерію Стьюдента. При аналізі отриманих даних ми виявили, що хлорид кадмію негативно впливає на ембріональний розвиток щура. Кількість ембріонів при дії хлориду кадмію зменшується в середньому на 22%. При цьому ембріональна смертність збільшується в 4,8 рази 13-ту добу розвитку ембріона, та в 3,8 рази на 19-у добу порівняно з контролем. Таким чином, обрахуванням базових критеріїв ембріотоксичності було доведено, що хлорид кадмію в досліджуваній нами дозі при внутрішньошлунковому хронічному введенні впродовж всього періоду вагітності є високо ембріотоксичним і підвищує ембріональну смертність щурів. Cadmium (Cd) is one of the most abundant and harmful transition metals found in our environment. Unfortunately, this element is toxic at very low doses and is not biodegradable and has a very long half-life. Pregnancy is a special physiological condition, and prenatal development is a critical period in the etiology of diseases. Therefore, it is relevant today to study the effect of cadmium compounds on embryonic development. The aim of the study was to experimentally determine the embryotoxicity of cadmium chloride after chronic intragastric administration during the entire period of pregnancy in rats. Objects and research methods. Experimental studies were carried out on female Wistar rats. For embryonic studies, female rats with dated gestational age were obtained using the vaginal smear method. The test substances were administered from the first day of pregnancy. To simulate the exposure and toxic effect of cadmium chloride, we daily administered to women per os a solution of cadmium chloride (at a dose of 2.0 mg/kg) throughout pregnancy. On the 13th and 19th days of pregnancy, surgical slaughter was performed. The embryotoxic effect of the investigated substances was assessed according to the following indicators: 1. General embryonic mortality; 2. Pre-implantation mortality; 3. Post-implantation mortality; 4. The number of fruits per female in the group. The results of the study were processed statistically using the Student’s test. When analyzing the data obtained, we found that cadmium compounds negatively affect embryonic development. The number of rat embryos by the action of cadmium decreases by an average of 22%. At the same time, embryonic mortality increases 4.8 times on the 13th day of embryo development, and 3.8 times on the 19th day compared to the control. Conclusions. Thus, from the data obtained, we see that cadmium compounds are quite embryotoxic and increase the embryonic mortality of rats several times.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.29254/2077-4214-2021-1-159-147-150
Uncontrolled Keywords: хлорид кадмію, ембріогенез, ембріотоксичність, ембріональна смертність; cadmium chloride, embryogenesis, embryonic mortality, embryotoxicity.
Subjects: Medical Biology
Divisions: Departments > Department of Medical Biology, Botany and Pharmacognosy
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 17 Aug 2021 06:52
Last Modified: 17 Aug 2021 06:52
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6832

Actions (login required)

View Item View Item