Експериментальне визначення хронічного впливу солей кадмію на гепатогенез щурів

Нефьодова, О.О. and Білишко, Д.В. and Шевченко, І.В. and Гарець, В.І. and Острецова, С.С. and Гальперин, О.І. (2021) Експериментальне визначення хронічного впливу солей кадмію на гепатогенез щурів. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (159). pp. 230-235. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

[img] Text
Експериментальне визначення хронічного впливу солей кадмію на гепатогенез щурів.pdf

Download (529kB)
Official URL: https://vpbm.com.ua/

Abstract

Метою експериментального дослідження було визначення морфогенетичних закономірностей формування ефектів від хронічного ізольованого впливу хлориду/цитрату кадмію та комбінованої дії солей кадмію з цитратами германію/селену на розвиток печінки щурів. Для моделювання впливу солями кадмію впродовж всієї вагітності самицям щурів лінії Wistar щодня per os через зонд вводили хлорид або цитрат кадмію ізольовано в однаковій дозі (1,0 мг/кг). В групах комбінованого впливу з солями кадмію вводили також цитрати селену та германіюв дозах, що наближаються до тих, які можуть надходити в організм із навколишнього середовища. Дослідження впливу на розвиток печінки визначалина 13-ту і 20-ту добу ембріогенезу та 10-ту добу постнатального розвитку щурят. На 13-ту добу ембріогенезу щура в групі впливу хлоридом/цитратом кадмію на гістологічному рівні визначались зміни будови печінки: ущільнення паренхіми, розростання сполучної тканини, розшарованість сполучнотканинної капсули, синусоїди мали локальні розширення з високим рівнем кровонаповнення. На 20-ту добу ембріогенезу щура визначались зміни гепатофетального індексу: при впливі хлоридом кадмію індекс збільшувався на 11,6%, у порівнянні до контрольної групи, а вплив цитратом кадмію не мав достовірної різниці з контролем. Дослідження показників середніх значень довжини сторони портальної часточки та діаметру центральної вени на 10-ту добу постнатального розвитку щурів виявило, що вплив хлоридом кадмію збільшував діаметр центральної вени на 23,15%, а сторона портальної часточки збільщувалась в середньому на 37,29%. Вплив цитратом кадмію не призводив до змін в розмірах портальної часточки печінки, але діаметр центральної вени печінкової часточки збільшувався майже вдвічі (98,3%). При комбінованому введенні солей кадмію з цитратами селену та германію досліджувані показники наближались до контрольних, що свідчить про їх модифікуючий вплив на гепатотоксичність солей кадмію в експерименті на щурах. The aim of the experimental study was to determine the morphogenetic patterns of formation of the effects of chronic isolated exposure of cadmium chloride/citrate and the combined effect of cadmium salts with germanium/selenium citrates on rat liver development. To simulate the effects of cadmium salts throughout pregnancy, female Wistar rats were injected daily per os through the probe with cadmium chloride or citrate in isolation at the same dose (1.0 mg/kg). In the groups of combined exposure to cadmium salts, selenium and germanium citrates were also administered in doses close to those that can enter the body from the environment. Liver development studies were determined on the 13th and 20th days of embryogenesis and the 10th day of postnatal development in rats. On the 13th day of rat embryogenesis in the group of exposure to cadmium chloride/citrate at the histological level were determined by changes in the structure of the liver: parenchymal compaction, connective tissue growth, connective tissue capsule stratification, sinusoids had local expansions with a high level of blood supply. On the 20th day of rat embryogenesis, in the hepatofetal index were determined such changes: when exposed to cadmium chloride, the index increased by 11.6% compared to the control group, and the effect of cadmium citrate had no significant difference with the control. A study of the mean values of the length of the side of the portal lobe and the diameter of the central vein on the 10th day of postnatal development of rats revealed , that exposure to cadmium chloride increased the diameter of the central vein by 23.15%, and the side of the portal lobe increased by an average of 37.29%. Exposure to cadmium citrate did not lead to changes in the size of the portal lobe of the liver,but the diameter of the central vein of the hepatic lobe increased almost twice (98.3%). With the combined introduction of cadmium salts with selenium and germanium citrates, the studied indicators approached the control,indicating their modifying effect on the hepatotoxicity of cadmium salts in an experiment on rats.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.29254/2077-4214-2021-1-159-230-235
Uncontrolled Keywords: печінка, ембріон щура, кадмій, селен, германій; liver, rat embryo, cadmium, selenium, germanium.
Subjects: Medical Biology
Morphology
Divisions: Departments > Department of human anatomy, clinical anatomy and operative surgery
Departments > Department of Medical Biology, Botany and Pharmacognosy
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 26 Aug 2021 08:26
Last Modified: 26 Aug 2021 08:26
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6844

Actions (login required)

View Item View Item