Історія розвитку урології у Дніпропетровській області (до 85-річчя створення товариства урологів Дніпропетровської області)

Стусь, В.П. and Баранник, С.І. (2020) Історія розвитку урології у Дніпропетровській області (до 85-річчя створення товариства урологів Дніпропетровської області). Urologiya = Урологія, 24 (4). pp. 359-378. ISSN 2307-5279 (print), 2709-5576 (online)

[img] Text
9.pdf

Download (223kB)
Official URL: https://urologiya.dmu.edu.ua/

Abstract

На Катеринославщині до 30-х років минулого століття спеціалізованої урологічної допомоги не надавалось. Амбулаторні хворі відвідували шкірно-венеричні диспансери, де ними опікувалися венерологи і так звані «цистоскопісти». У стаціонарах, у тому числі і в хірургічних клініках, якими завідували професори О.О. Абражанов, Я.Й. Гальперн, урологічних хворих лікували хірурги, які для інструментального дослідження урологічних хворих залучали цистоскопістів, що приходили зі своїми цистоскопами. Урологічні захворювання лікувалися і на інших кафедрах Дніпропетровського медичного інституту - факультетської (проф. С.К. Соловйов), загальної хірургії (проф. М.Т. Фрідман, Є.Ю. Крамаренко) та ін. У клініці загальної хірургії урології, як спеціальності, надавалося велике значення. Урологічних хворих вів асистент Б.Т. Фукс. Після спеціалізації в клініці Б.Н. Хольцова і В.А. Гораша у 1930 р. він вперше у Дніпропетровську ввів урологічний амбулаторний прийом у палаці профілактики (поліклініці № 1) другої міської лікарні Дніпропетровська. У 1932 р. у 2-й міській лікарні Дніпропетровська було розгорнуто 20 урологічних ліжок, які стали базою Дніпропетровського інституту удосконалення лікарів. У 1940 р. кількість урологічних ліжок у Дніпропетровську було збільшено до 30. Вони стали також базою доцентського курсу з урології медичного інституту. У відділенні працювали, крім доцента Б.Т. Фукса, який очолював курс, асистент і ординатор інституту удосконалення лікарів І.С. Ємець. Напередодні Другої Світової війни доцентський курс був реорганізований у кафедру інституту удосконалення лікарів. У травні 1935 р. у Дніпропетровську вперше організовано урологічне товариство, як секцію Всеукраїнського урологічного товариства. Воно об'єднало лікарів, які працювали за фахом і цікавилися цією спеціальністю, урологів (були одиниці), цистоскопістів, венерологів, хірургів, гінекологів. Загальна кількість склала 38 осіб. Першим головою товариства було обрано доцента Бориса Тимофійовича Фукса. Із 1935 до 1939 р. проведено 24 пленарних засідання урологічного товариства. Заслухано 25 доповідей, зроблено 76 демонстрацій хворих. Напередодні Другої Світової війни в Дніпропетровській області було 45 урологічних ліжок (30 - у Дніпропетровську та 15 - у Кривому Розі) і один спеціалізований урологічний прийом у Дніпропетровську, крім прийому урологічних хворих у 3 шкірно-венеричних диспансерах. Працювали чотири урологи (3 - у Дніпропетровську та один - у Кривому Розі) і 5 - 6 цистоскопістів «гонорологів», що займалися малою урологією. Після звільнення Дніпропетровська від німецьких загарбників продовжило роботу урологічне товариство. Його активній роботі сприяв тісний зв'язок з правлінням Українського товариства урологів, членом правління якого став Б.Т. Фукс. У 1952 р. у лікарні ім. І.І. Мечникова організовано обласне урологічне відділення, яке очолив кандидат медичних наук І.І. Савельєв. Після того, як у 1953 р. Б.Т. Фукс пішов з кафедри хірургії медичного інституту і став завідувати відділенням у 10-й міській лікарні, доцентом кафедри за курсом урології був обраний І.І. Савельєв. Завдяки розпорядженням Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ), згідно з якими у штат облздороввідділу міністерством введена одиниця позаштатного обласного уролога, дещо покращилася урологічна допомога. У Дніпропетровській області першим обласним урологом був призначений доцент Б.Т. Фукс. Обласний уролог отримував інструкції від головного уролога МОЗУ заслуженого діяча науки, академіка А.А. Чайки, який очолив урологічну службу в Україні. Значне покращення урологічної допомоги у 1965 р. у порівнянні з 1958 р. пов'язане із загальним зростанням лікувально-профілактичних закладів області та розпорядженням МОЗУ про подальший розвиток спеціалізованої допомоги. Сприяло цьому відновлення діяльності позаштатних урологів. У 1966 р. обласним урологом призначений І.І. Савельєв, а Б.Т. Фукс - міським урологом з 1955 р. Збільшилася кількість ліжкової мережі і в містах області. Таким чином, у Дніпропетровській області в 1960 р. було розгорнуто 460 урологічних ліжок, працювало 25 урологічних прийомів. Урологічну допомогу забезпечували 53 лікарі-урологи. Крім того, у Дніпропетровську відкрито 50 урологічних ліжок і 3 урологічних амбулаторних прийоми у відомчих установах (на залізниці, водному транспорті, Південному машинобудівному заводі), що обслуговуються п'ятьма урологами. Два урологи працювали в Дніпропетровському медичному інституті (завідувач курсом урології доцент І.І. Савельєв та асистент курсу Б.С. Горєв), ще 3 лікарі - в інших установах. Із 53 працюючих в області урологів 33 підготовлені на місцевих базах: в урологічній клініці медичного інституту, урологічному відділенні 10-ї міської лікарні Дніпропетровська, в 1-й міській лікарні Кривого Рогу та 9-й міській лікарні Дніпродзержинська. У розвитку урології області помітну роль відігравало наукове урологічне товариство, завжди залишаючись в авангарді. Воно почало своє існування у травні 1935 р. як секція Всеукраїнського товариства урологів (ВТУ). Крім звіту в журналі «Урологія» в 1939 р. і наведених вище відомостей, ніяких матеріалів про той період його роботи не збереглося. Діяльність товариства, перервана Другою Світовою війною, відновилася в серпні 1946 р. Спочатку товариство об'єднувало, як і до війни, лікарів, що цікавляться урологією - венерологів, хірургів та урологів. З роками товариство змінювалося: до його складу ввійшла молодь, для якої воно стало школою урології. Із 1952 р. діяльність товариства перервалася і відновилася у 1956 р. До його складу увійшли, в основному, урологи, кількість яких у місті значно зросла. До 1959 р. урологічне товариство входило до складу Дніпропетровського єдиного медичного наукового товариства. У лютому 1959 р. був прийнятий типовий статут міського урологічного товариства. Членів товариства було 18. У грудні 1969 р. відповідно до побажання урологів районів області, рішенням загальних зборів був прийнятий статут обласного товариства, який 7 січня 1961 р. затверджений і зареєстрований в обласному відділі охорони здоров'я. Звіти про роботу товариства щорічно направлялися голові правління республіканського товариства та обласному відділу охорони здоров'я. У 1965 р. товариство об'єднувало вже 47 урологів (36 - з Дніпропетровська та 11 - з районів області). Із 1966 до 2000 р. змінилося 4 обласних урологи: після І.І. Савельєва обласним урологом став О.С. Анохін (1973), потім доцент Б.С. Горєв (1989), доцент С.І. Баранник (1993), а з 1999 р. до 2018 р. - професор В.П. Стусь. Із 2018 р. у зв’язку з реорганізацією професор В.П. Стусь став експертом за напрямом «Урологія» при Департаменті охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. 3 липня 1997 року на черговому засіданні науково-практичного товариства урологів Дніпропетровської області було прийнято рішення створити Дніпропетровську філію Української асоціації урологів у складі 97 осіб. Головою філії був обраний член-кореспондент АМН України, професор О.В. Люлько. Кафедра урології організована 1 вересня 1974 року із доцентського курсу кафедри факультетської хірургії (наказ ректора ДМІ І.І. Крижановської від 23 серпня 1974 р.). Першим завідувачем кафедри обрано д. мед. н., професора О.В. Люлька. Клінічною базою кафедри стала обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова - 5-й поверх хірургічного корпусу - обласне урологічне відділення на 80 ліжок. Клініка під керівництвом професора О.В. Люлька перетворилася на організаційно-методичний і науковий центр урологічної служби Дніпропетровської області. У 2011 р. завідувачем кафедри призначено д.мед.н., професора В.П. Стуся, який продовжив втілювати задуми свого вчителя - професора О.В. Люлька. 27 листопада 2013 р. проведена конференція урологів Дніпропетровської області у складі 87 осіб, на якій прийнято рішення створити Асоціацію урологів Дніпропетровської області як добровільну са­моврядну громадську організацію. Головою правління Асоціації урологів було обрано професора В.П. Стуся. Із 1935 р. (з моменту створення Дніпропетровського урологічного товариства) до 2020 р. проведено 504 засідань товариства. Останні роки ознаменувалися продовженням реформування галузі охорони здоров’я у Дніпропетровській області. Відбулося створення госпітальних округів (оптимізація другого рівня надання медичної допомоги), що сприяло скороченню урологічних ліжок у районних лікарнях та покращенню використання урологічних ліжок у спеціалізованих урологічних відділеннях міських лікарень.На сьогоднішній день в Дніпропетровській області налічується 345 ліжок. Урологічний прийом (дорослих і дітей) проводиться в 69 установах охорони здоров'я. Виділено 138,0 ставок урологів для дорослих. В ЦРЛ виділено 14,50 ставок. У поліклініках виділено 69,25 ставок. В області працює 136 лікарів-урологів. З них 6 дитячих урологів і 4 урологи працюють в установах підготовки кадрів. Фізичних осіб дорослих урологів в лікувальних установах області -126 осіб, у тому числі в поліклініці - 57 урологів, в районах працюють 9 урологів. Кафедра урології та урологи Дніпропетровської області внесли посильний внесок у становлення і розвиток своєї спеціальності. Розвиток її характеризується і багато в чому визначається, з одного боку, широким використанням медицини в цілому, а також біології, генетики, фізики, хімії, медичної кібернетики, техніки, співдружності на стику наук, з іншого - швидкістю впровадження цих досягнень у практику через вдосконалення наявних і створення нових методів діагностики, лікування і профілактики урологічних захворювань. On Katerynoslav regin untill the 30th years of the last century, specialized urological aid hasn’t not been presented. Ambulatory patients have been visiting venereal hospitals, where they were engaged venereologists and so-called “tsistoskopisty”. In hospitals, including surgical clinics, which were headed by Professor A.A. Abrazhanov , Ya.Y. Halpern, urological patients have been treated by surgeons, for instrumental investigations of urologic patients have been attracted “tsistoskopisty”, who came with his cystoscope. Urological diseaseshave been treated at other departments of Dnepropetrovsk Medical Institute - Faculty (Prof. SK. Solovyev ), general surgery (Prof. M.T. Friedman, E. Kramarenko) and others. Urological patients have been treated by assistant B.T. Fuks. After specialization in the clinic B.N. Holtsov and V.A. Gorash and in 1930, for the first time in Dnipropetrovsk, he conducted an urological outpatient appointment at the prevention palace (Polyclinic № 1) of the hospital # 2. In 1932, there were 20 urological beds in the hospital #2, which became the basis of the Dnepropetrovsk institute of improvement of doctors. In 1940 number of urologic beds in Dnepropetrovsk has been increased to 30. The department worked, in addition to associate professor B.T. Fuks, who has been the Head of the course, assistant and resident of the Institute for Advanced Medical Studies I.S. Emets. On the eve of the World War II as professor at the course was reorganized into the Department of the Institute of improvement of doctors . In May 1935 in Dnipropetrovsk for the first time has been organized the urological community, as a section of Ist Ukrainian urological society. It brought together doctors, who worked on the specialty and interest in this specialty, urologists, “tsistoskopist”, venereologists, surgeons, gynecologists. The total amount - was 38 people. Associate Professor Boris Timofeevich Fuks was elected the first chairman of the society. Since 1935 to 1939 has been held 24 plenary session of the urological community: 25 reports and 76 demonstrations of patients. On the eve of the World War II, there were 45 urological beds in the Dnipropetrovsk region) and one specialized urological reception in Dnipropetrovsk , in addition to the reception of urological patients in the 3 skin-venereal dispensaries. 4 urologists have been worked and (3 - in Dnepropetrovsk and one - in Kriviy Rih ) and 5 - 6 “tsistoskopists”. After the liberation of Dnipropetrovsk from the fascist invaders, the urological society continued to work. It’s active work promoted and closely associated with the board Ukrainian Society of Urology. In 1952, in the hospital named after. I.I. Mechnikov has been organized regional urology department, which was headed by the candidate of medical Sciences I.I. Saveliev. After that, in 1953 B.T. Fuks resigned from the Department of Surgery of Medical Institute and began to work in the department in the hospital #10, I.I. Saveliev was elected an associate professor of the department of urology In the Dnepropetrovsk region, the first regional urologist was appointed associate professor B.T. Fucks. Regional urologist received instructions from the chief urologist of Ministry of Health of Ukraine Honored Worker of Science, Academician A.A. Chaika, who was head of the urological service in Ukraine . Thus, in 1960 there was 460 urological beds in the Dnipropetrovsk region, worked 25 urology practices and 53 urologists. Furthermore, in Dnspropetrovsk has opened 50 urological beds and 3 urological outpatient reception and in departmental institutions (for rail road, water transport, South engineering plant), served by five urologists. Two urologist have worked in the Dnepropetrovsk Medical and 3 doctors - in other institutions. The scientific urological society has played a significant role in the development of urology in the region always remaining at the forefront. It began in May 1935. In addition to the report in the journal “ Urology “ in 1939 and the above information, no materials about that period of his work have survived . The activities of the society, interrupted by World War II, resumed in August 1946. Since 1952 the activities of the society were interrupted and resumed in 1956. Its structure includes in the mainly urologists, the number of which in the city significantly increased. Until 1959, the urological society was part of the Dnipropetrovsk United Medical Scientific Society. Reports on the work of the society were annually sent to the chairman of the board of the republican society and the regional department of health. In 1965, the society had already united 47 urologists (36 from Dnipropetrovsk and 11 from districts of the region). From 1966 to 2000 were 4 regional urologist as: after I.I. Savelyev regional urologist became A.S. Anokhin (1973), then associate professor B.S. Gorev (1989), associate professor S.I. Barannik (1993), and since 1999 to 2018 city of - Professor V.P. Stus. Since 2018 in connection with reorganized professor V.P. Stus became an expert in the direction of “Urology” at the Department of Health of the Dnipropetrovsk Regional State Administration. On July 3 1997 at a regular meeting of the Scientific and Practical Society of Urologists of the Dnepropetrovsk Region it was decided to create the Dnipropetrovsk branch of the Ukrainian Association of Urologists consisting of 97 people. Chairman of the branch was elected Member of the correspondent of Academy of Medical Sciences of Ukraine, Professor A.V. Lyulko. Department of Urology organized 1 September 1974. The first head of the department was elected Professor A.V. Lyulko. Clinical base of the department was the Regional Clinical Hospital n.a. I.I. Mechnikov - the regional urological department with 80 beds. The clinic under the guidance of Professor A.V. has become an organizational, methodological and scientific center of the urological service of the Dnipropetrovsk region. In 2011, Professor V.P. Stus appointed head of the department. 27 November 2013 conference of urologists Dnipropetrovsk region composed of 87 and made a decision to create the Association of Urologists of Dnipropetrovsk region as public organization. Chairman of the Board of the Association of Urologists was elected Professor V.P. Stus. Since 1935 to has been held 504 meetings of the society. Recent years have been createdie hospital districts, which contributed to the reduction of urological beds in the district and improve the use of urological beds in specialized urological departments of urban hospitals. At present, day there are 345 beds in Dnepropetrovsk region. Urological appointments (for adults and children ) are carried out in 69 health care institutions. There are 126 adult urologists in medical institutions of the region. The Department of Urology and Urologist of the region made a feasible contribution to the formation and development of their specialty . Its development is characterized by the widespread use of medicine in general , as well as biology, genetics, physics, chemistry, medical cybernetics, technology, commonwealth at the intersection of sciences, on the other hand, by the speed of implementation of these achievements into practice through the improvement of existing and the creation of new methods of diagnosis, treatment and prevention urological diseases.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.26641/2307-5279.24.4.2020.224419
Uncontrolled Keywords: urology, Dni pro, Dnipropetrovsk region; урологія, історія, Дніпро, Дніпропетровська область; урология, история, Днепр, Днепропетровская область.
Subjects: History of Medicine
Urology
Divisions: Departments > Department of Urology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 13 Sep 2021 07:41
Last Modified: 13 Sep 2021 07:41
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6903

Actions (login required)

View Item View Item