Діагностика та оперативне лікування посттравматичних рубцевих стриктур зовнішньопечінкових жовчних проток

Шаталов, О.Д. and Хацко, В.В. and Шаталов, С.О. and Коссе, Д. М. and Полулях-Чорновол, І. Ф. and Пархоменко, А.В. (2021) Діагностика та оперативне лікування посттравматичних рубцевих стриктур зовнішньопечінкових жовчних проток. Харківська хірургічна школа = Kharkiv surgical school, № 1 (106). pp. 72-75. ISSN 2308-7005

[img] Text
hhch_1_2021-73-76.pdf

Download (505kB)
Official URL: https://surgical-school.com.ua/index.php/journal/i...

Abstract

Мета роботи — покращення результатів хірургічного лікування ятрогенних пошкоджень зовнішньопечінкових жовчних протоків. Матеріали та методи. Надано досвід лікування 362 пацієнтів із ятрогенними ушкодженнями зовнішньопечінкових жовчних протоків, отриманих переважно в інших лікарнях, за останні 18 років. У клініці ці хворі оперовані повторно. Серед них було 258 (71,3 %) жінок та 104 (28,7 %) чоловіків у віці від 20 до 80 років. Результати та їх обговорення. Ушкодження та стриктуру жовчної протоки відмічене під час лапаротомної (у 299) та лапароскопічної (у 63) холецистектомії. Ушкодження печінкової протоки було у 235 пацієнтів, холедоху — у 127. Основними методами дослідження були: черезшкірна черезпечінкова холангіографія, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, фістулохолангіографія. У клініці всі 362 хворих оперовано. У 47 з них виконані відновлювальні операції та у 315 — реконструктивні. На першому етапі (до 2004) частіше виконували відновлювальні та реконструктивні операції (із черезпечінковим каркасним дренуванням). На 2-му етапі (з 2005) операцією вибору стало накладання високого гепатикодуоденоанастомозу в 2-х модифікованих варіантах. За останні 7 років кількість післяопераційних ускладнень знижено на 8,3 %, летальність – з 6,8 до 1,5 %. Висновки. Операцією вибору при повному ушкодженні жовчної протоки є формування високого гепатікоєюноанастомозу за модифікованими нами способами. Відновлювальні операції показані тільки при частковому ушкодженні жовчної протоки. Доцільний мультидисциплінарний підхід до корекції ушкоджень протоків, яку слід проводити у спеціалізованих хірургічних гепатологічних центрах. Застосування модифікованих способів реконструктивних операцій сприяло зниженню післяопераційних ускладнень на 8,3 % і летальності на 5,3 % (95 % ДІ, р < 0,05). Цель работы — улучшение результатов хирургического лечения ятрогенных повреждений внепечёночных жёлчных протоков. Материалы и методы. Представлен опыт лечения 362 пациентов с ятрогенными повреждениями внепечёночных жёлчных протоков, полученными преимущественно в других больницах, за последние 18 лет. В клинике эти больные оперированы повторно. Среди них было 258 (71,3 %) женщин и 104 (28,7 %) мужчины в возрасте от 20 до 80 лет. Результаты и их обсужения. Повреждение и стриктура жёлчного протока отмечены во время лапаротомной (у 299) и лапароскопической (у 63) холецистэктомии. Повреждение печёночного протока было у 235 чел., холедоха — у 127. Основными методами исследования явились: чрезкожная чрезпечёночная холангиография, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, фистулохолангиография. В клинике все 362 больных оперированы. У 47 из них выполнены восстановительные операции и у 315 — реконструктивные. На первом этапе (до 2004) чаще применяли восстановительные и реконструктивные операции (с чрезпечёночным каркасным дренированием). На 2-м этапе (с 2005) операцией выбора стало наложение высокого гепатикодуоденоанастомоза в 2-х модифицированных вариантах. За последние 7 лет количество послеоперационных осложнений снижено на 8,3 %, летальность — с 6,8 до 1,5 %. Выводы. Операцией выбора при полном повреждении жёлчного протока является формирование высокого гепатикоеюноанастомоза по модифицированным нами способам. Восстановительные операции показаны только при частичном повреждении жёлчного протока. Целесообразен мультидисциплинарный подход при коррекции повреждения протоков, которую следует проводить в специализированных хирургических гепатологических центрах. Применение модифицированных способов реконструктивных операций способствовало снижению послеоперационных осложнений на 8,3 % и летальности — на 5,3 % (95 % ДИ, р < 0,05).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ятрогенні ушкодження жовчних проток, хірургічне лікування; ятрогенные повреждения жёлчных протоков, хирургическое лечение;
Subjects: Surgery
Divisions: Departments > Department of Surgery №1
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 29 Sep 2021 14:08
Last Modified: 29 Sep 2021 14:08
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6958

Actions (login required)

View Item View Item