Наш досвід рідкісних отоларингологічних ускладнень коронавірусної інфекції

Зайцев, А.В. and Березнюк, В.В. and Ковтуненко, О.В. and Лищенко, Д.В. and Моргачова, Г.К. and Пахольчук, А.Б. (2021) Наш досвід рідкісних отоларингологічних ускладнень коронавірусної інфекції. Оториноларингологія (№ 3). pp. 11-14. ISSN 2528-8253 (Print); 2528-8245 (Online)

[img] Text
НАШ ДОСВІД РІДКІСНИХ ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://www.lorlife.kiev.ua/main.shtml

Abstract

Вступ: Захворювання на COVID-19 може призвести до виникнення тяжких ускладнень з боку ЛОР-органів. Серед них є розвиток асептичних тромбозів артерій ділянки ЛОР-органів та обличчя, а також порушення слухової функції. Мета роботи: дослідити зміни слухової функції та кровопостачання ділянки ЛОР-органів у пацієнтів, які перенесли коронавірусну хворобу COVID-19. Матеріали і методи: обстеження та лікування пацієнтів з ускладненнями коронавірусної інфекції: тромбоз м’яких тканин обличчя (2) та порушення слухової функції (38). Отримані результати: Перенесена коронавірусна інфекція у двох пацієнтів призвела до тромбозу м’яких гілок внутрішньої і зовнішньої сонних артерій з розвитком некрозу слизової оболонки латеральної стінки носа, носових раковин, перегородки та піднебіння, що потребувало оперативного лікування. Гостра сенсоневральна приглухуватість з підвищенням порогів звуковосприйняття до 40дБ відзначалася у 23 (60,5%) пацієнтів, причому більшість з них (19 осіб) перенесли коронавірусну інфекцію у важкій формі. та отримували комплексне лікування (гормони, антикоагулянти та ін.). Приглухуватість з підвищенням порогів звуковосприйняття 40-60 дБ визначалася у 15 (39,5%) пацієнтів, з яких лише 5 перенесли COVID-19 у важкій формі. Висновки: У пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, викликану вірусом SARS-CoV-2, можливий розвиток отоларингологічних ускладнень у вигляді порушення слухової функції або виникнення артеріальних тромбозів. Більш тяжке двобічне ураження слухового аналізатора виникає у пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій формі і не отримували протизапальну терапію. Своєчасне застосування глюкокортикоїдів і антикоагулянтів для лікування коронавірусної інфекції запобігає розвитку ускладнень з боку слухового аналізатору та системи згортання крові. Introduction: COVID-19 disease can lead to serious complications of the ENT organs. Among them are the developments of aseptic thrombosis of the arteries of the ENT organs and face, as well as auditory dysfunction. Purpose: to investigate changes in auditory function and blood supply to the ENT organs of patients which underwent coronavirus COVID-19. Materials and methods: examination and treatment of patients with complications of coronavirus infection: facial soft tissue thrombosis (2) and auditory dysfunction (38). The results obtained: Coronavirus infection in two patients resulted in thrombosis of the soft branches of the internal and external carotid arteries with the development of necrosis of the mucous membrane of the lateral wall of the nose, nasal sinuses, septum and palate, which required surgical treatment. Acute sensorineural hearing loss with an increase in thresholds of sound perception to 40 dB was observed in 23 (60.5%) patients, and most of them (19 people) suffered from severe coronavirus infection and received comprehensive treatment (hormones, anticoagulants, etc.). Hearing loss with an increase in the threshold of sound perception to 40-60 dB was determined in 15 (39.5%) patients, of whom only 5 underwent severe COVID-19. Conclusions: Patients who have undergone a coronavirus infection caused by the SARS-CoV-2 virus may develop otolaryngological complications in the form of auditory dysfunction or arterial thrombosis. More severe bilateral damage to the auditory analyzer occurs in patients who underwent mild COVID-19 and did not receive anti-inflammatory therapy. The use of glucocorticoids and anticoagulants for the treatment of coronavirus infection on time prevents the development of complications from the auditory analyzer and blood coagulation system.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.37219/2528-8253-2021-3-77
Uncontrolled Keywords: Коронавірусна інфекція, артеріальний тромбоз, нейросенсорна втрата слуху. Coronavirus infection, arterial thrombosis, sensorineural hearing loss.
Subjects: Otorinolaringology
Divisions: Departments > Department of Otorhinolaryngology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 22 Nov 2021 08:35
Last Modified: 22 Nov 2021 08:35
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7146

Actions (login required)

View Item View Item