Соціальна, клінічна та епідеміологічна доцільність ведення реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити на прикладі Дніпропетровського регіону

Шостакович-Корецька, Л.Р. and Шевченко-Макаренко, О.П. and Ніколайчук, М.А. and Шевельова, О.В. and Чикаренко, З.О. and Андрєєва, І.А. and Ткаченко, В.Д. (2020) Соціальна, клінічна та епідеміологічна доцільність ведення реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити на прикладі Дніпропетровського регіону. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України = Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine (№ 4). pp. 59-67. ISSN 1681-2786 (Print), 2414-9470 (Online)

[img] Text
ХРОНІЧНІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ НАПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ.pdf

Download (192kB)
Official URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny

Abstract

Мета: дослідити можливості Реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити в Дніпропетровському регіоні як спостережної програми та інструменту моніторингу і менеджменту за пацієнтами. Матеріали і методи. Аналіз поширеності хронічних вірусних гепатитів проведено епідеміологічним методом. У роботі застосовано методи дескриптивної статистики, статистичний метод та метод структурно-логічного аналізу з використанням програмних продуктів Excel і Statistica v.6.1. Результати. Проведено оцінку дієвих реєстрів пацієнтів в Україні, обрано найкращі практики та адаптовано, оптимізовано і впроваджено в Реєстр хворих на хронічні вірусні гепатити дорослого віку та дітей в Дніпропетровському регіоні. Обґрунтовано доцільність його використання як дослідного інструменту при менеджменті 4699 хворих на хронічні вірусні гепатити В та С віком понад 18 років та 195 дітей. Оцінено ефективність різних схем лікування. Висновки. Десятирічний досвід ведення Реєстру дозволив оцінити тяжкість хронічних вірусних гепатитів у Дніпропетровському регіоні, здійснювати моніторинг населення, ураженого хронічними вірусними гепатитами, проводити аналіз динаміки та прогностичну оцінку визначених показників ризику прогресування хвороби в різних клінічних групах хворих, контролювати якість та ефективність лікування, повноту та режим динамічного нагляду за хворими. Запропоновано імплементувати досвід для створення Реєстру та персоніфікованого автоматизованого обліку хворих на хронічні вірусні гепатити в Україні. Purpose: to investigate the possibilities of the Register of patients with chronic viral hepatitis in Dnipropetrovsk region as an observation program and a tool for monitoring and management of patients. Materials and Methods. Analysis of the prevalence of chronic viral hepatitis was performed out by epidemiological method. Methods of descriptive statistics, statistical method and method of structural-logical analysis and using software products Excel and Statistica v.6.1 were used in the work. Results. The evaluation of effective Patient Registers in Ukraine was carried out, best practices were selected and the Register of Patients with Chronic Viral Hepatitis of Adults and Children in Dnipropetrovsk region was adapted, optimized and implemented. The expediency of its use as a research tool in the management of 4699 patients with chronic viral hepatitis B and C over 18 years of age and 195 children is substantiated. The effectiveness of different treatment regimens was evaluated. Conclusions. Ten years of experience in maintaining the Register allowed to estimate the severity of chronic viral hepatitis in Dnipropetrovsk region, monitor the population affected by chronic viral hepatitis, analyze the dynamics and prognostic assessment of certain risk indicators of disease progression in different clinical groups, monitor quality, quality and effectiveness for the sick. It is proposed to implement experience for creation of the Register and the personalized automated account of patients with chronic viral hepatitis in Ukraine.

Item Type: Article
Additional Information: Shostakovich-Koretska, L. R., Shevchenko-Makarenko, O. P., Nikolaychuk, M. A., Sheveleva, O. V., Chykarenko, Z. O., Andrieieva, I. A., & Tkachenko, V. D. (2021). СОЦІАЛЬНА, КЛІНІЧНА ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, (4), 59–67. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2020.4.11911
Uncontrolled Keywords: хронічний вірусний гепатит; реєстр пацієнтів; противірусна терапія; chronic viral hepatitis; patient registry; antiviral therapy
Subjects: Epidemiology
Infectious diseases
Divisions: Departments > Department of Infectious Diseases
Departments > Department of Microbiology, virology, immunology and epidemiology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 28 Dec 2021 15:48
Last Modified: 28 Dec 2021 16:01
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7272

Actions (login required)

View Item View Item