Гіперплазія ендометрія: сучасні підходи до діагностики та лікування огляд літератури та власний досвід

Татарчук, Т.Ф. and Дубоссарська, Ю.О. and Дубоссарська, З.М. and Регеда, С.І. and Занько, О.В. (2021) Гіперплазія ендометрія: сучасні підходи до діагностики та лікування огляд літератури та власний досвід. Репродуктивна ендокринологія, 2 (58). pp. 18-27. ISSN 2309-4117

[img] Text
232763-Article Text-532596-1-10-20210530.pdf

Download (2MB)
Official URL: http://reproduct-endo.com/

Abstract

Мета дослідження: вивчити морфофункціональні та імуногістохімічні особливості ендометрія в жінок із матковою кровотечею в постменопаузі в залежності від маси тіла і наявності метаболічного синдрому. Матеріали та методи. У дослідження включили 114 жінок із матковою кровотечею в постменопаузі, яких було розподілено на 3 групи. І групу склала 41 пацієнтка з надмірною масою тіла та ожирінням І–ІІ ступеня, ІІ групу – 43 жінки з метаболічним синдромом, до ІІІ групи (контролю) включили 30 пацієнток із нормальною масою тіла. Всім пацієнткам І та ІІІ групи та 41 пацієнтці ІІ групи виконали гістероскопію з морфологічним дослідженням відібраного матеріалу. Для діагностики патології ендометрія використовували патогістологічне та імуногістохімічне дослідження. Рівень проліферації клітин в ендометрії оцінювали при імуногістохімічному дослідженні з використанням моноклональних антитіл за експресією Кі-67, антиапоптичну активність визначали за експресією Bсl-2 та циклооксигенази-2. Результати. Патологія ендометрія була діагностована в 94,74% жінок. У структурі виявленої патології ендометрія в І групі та в ІІІ групі контролю переважали поліпи ендометрія – у 82,93% та 83,33% пацієнток відповідно, тоді як в ІІ групі поліпи ендометрія було виявлено лише у 25,59% жінок. У переважної більшості (69,76%) пацієнток ІІ групи діагностували гіперплазію ендометрія, з них у 51,16% випадків – гіперплазію без атипії та у 18,60% – гіперплазію ендометрія з атипією. Висновок. Частота гіперплазії була найвищою в жінок постменопаузального віку з метаболічним синдромом порівняно з пацієнтками з нормальною вагою, надмірною масою тіла та ожирінням. У групі жінок з метаболічним синдромом виявлено підвищення експресії Кі-67, Bсl-2 та циклооксигенази-2 у залозах ендометрія порівняно з пацієнтками з нормальною вагою та ожирінням, у яких спостерігалося лише підвищення експресії Bсl-2 у стромі. Це підтверджує наявні дані про переважання процесів інгібування апоптозу над проліферацією у формуванні захворювань ендометрія в період постменопаузи і про поєднання гіперпроліферативних процесів та інгібування апоптозу за наявності метаболічного синдрому. Purpose of the study: to examine the morphological and immunohistochemical features of the endometrium in postmenopausal women with uterine bleeding, depending on body weight and metabolic syndrome. Materials and methods. The study included 114 women with postmenopausal uterine bleeding. Women were divided into 3 groups. Group I included 41 patients with overweight and obesity class I–II, group II – 43 women with metabolic syndrome, group III (control) consisted of 30 patients with normal body weight. Hysteroscopy with morphological analysis of biopsied material was performed for all patients of groups I and III and 41 patients of group II. Pathohistological and immunohistochemical analysis were used to diagnose endometrial pathology. The level of cell proliferation in the endometrium was assessed by immunohistochemical analysis using monoclonal antibodies for Ki-67 expression; antiapoptotic activity was determined by the Bcl-2 and COX-2 expression. Results. Endometrial pathology was diagnosed in 94.74% of women. Endometrial polyps in the structure of the identified pathologyprevailed in group I and control group III (82.93% and 83.33%, respectively), while endometrial polyps were detected in 25.59% of women in the group II. Endometrial hyperplasia was diagnosed in the vast majority (69.76%) in group II, hyperplasia without atypia was detected in 51.16% and endometrial hyperplasia with atypia in 18.60%. Conclusions. Endometrial hyperplasia value was higher in postmenopausal women with metabolic syndrome compared to patients with normal weight, overweight and obesity. There was an increase of Ki-67, Bcl-2 and COX-2 expression in the endometrial glands in women with metabolic syndrome in comparison to patients with normal weight and obesity, for which only increased Bcl-2 expression in the stroma was observed. This confirms the existing data on the predominance of the apoptosis inhibition over proliferation in the formation of endometrial diseases in the postmenopausal period and confirms the combination of hyperproliferative processes and apoptosis inhibition if there is metabolic syndrome.

Item Type: Article
Additional Information: http://reproduct-endo.com/article/view/232763, https://doi.org/10.18370/2309-4117.2021.58.18-27
Uncontrolled Keywords: гіперплазія ендометрія, постменопауза, ожиріння, метаболічний синдром, імуногістохімічні маркери, проліферація, апоптоз. endometrial hyperplasia, postmenopause, obesity, metabolic syndrome, immunohistochemical markers, proliferation, apoptosis.
Subjects: Obstetrics
Gynecology
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Family Medicine FPE
Faculty of Postgraduate Education > Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology FPE
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 19 Apr 2022 07:49
Last Modified: 19 Apr 2022 07:52
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7418

Actions (login required)

View Item View Item