Зв’язок компульсивного переїдання тривоги та депресії у студентів медиків під час військового конфлікту

Юр'єва, Л. and Огоренко, В. and Шорніков, А. and Кокашинський, В. (2022) Зв’язок компульсивного переїдання тривоги та депресії у студентів медиків під час військового конфлікту. Психосоматична медицина та загальна практика = Psychosomatic Medicine and General Practice, 7 (1). pp. 1-7. ISSN 2519-8572

[img] Text
Зв’язок компульсивного переїдання тривоги та депресії у студентів медиків під час військового конфлікту.pdf

Download (241kB)
[img] Text
Psychosomatic Medicine and General PracticeТ 7 No 1 (2022).pdf

Download (232kB)
Official URL: https://doi.org/10.26766/pmgp.v7i1.355

Abstract

Компульсивне переїдання (КП) – це порушення харчової поведінки, що характеризується втратою контролю над прийомом їжі, що загострюється під час стресових подій. В умовах війни населення України зазнає значного дистресу, що впливає на психічний стан та може призводити до втрати контролю над харчуванням. Метою було дослідження показників КП, тривоги та депресії під час військового конфлікту у студентів медичного закладу вищої освіти. Було проведено одномоментне поперечне епідеміологічне дослідження студентів ДДМУ. Анкета включала питання щодо скарг, критеріїв КП за DSM-5, шкалу BES, опитувальник здоров’я пацієнта (PHQ-9) та шкалу генералізованого тривожного розладу (GAD-7). Було досліджено 62 студенти медичного закладу вищої освіти середнім віком 21,6 ± 1,5 років, більшість яких складали особи жіночої статі (49/62). Поширеність КП склала 17,7% (11/62) при використанні лише критеріїв КП з DSM-5 та 11,3% (7/62) при використанні шкали BES. Важкого КП не виявлено у жодного досліджуваного, проте важка депресія спостерігається у 9,7 % (6/62), а важка тривога – у 3,2% (2/62) випадків. Поширеність тривоги при GAD-7 ≥ 5 складає 58% (36/62), при GAD-7 ≥ 10 – 18,3 % (12/62). Поширеність депресії при PHQ-9≥ 5 склала 66,1% (41/62), а при PHQ-9≥ 10 – 30,7% (19/62). Встановлено сильну пряму кореляцію між показниками тривоги та депресії rs=0,6878 при p<0.001 (95% ДІ для r 0,5151–0,7932) та зв’язок середньої сили між вираженою депресію (PHQ-9≥ 10) та КП та відносно сильний зв’язок між показниками тривоги та депресії. Виявлено, що рівень депресії вищій за 10 балів збільшує шанси КП в 7,3214 рази (95% ДІ 1,2742–42,0683). Отримані дані демонтрують поширеність та значущість КП у студенів під час надзвичайних стресових подій, таких як пандемія, війна тощо, що підтверджується порівнянням з іншими подібними дослідженнями. Binge eating disorder (BED) is an eating disorder characterized by loss of control over eatingthat is exacerbated during stressful events. Under the conditions of war, the population ofUkraine experiences significant distress, which affects the mental state and can lead to a lossof control over food.The aim of the work was to study the indicators of BED, anxiety and depression during themilitary conflict among medical students.A one-time cross-sectional epidemiological study of students of the Dnipro State MedicalUniversity was conducted. The questionnaire included questions on complaints, DSM-5 BEDcriteria, the BES, the Patient Health Questionnaire (PHQ-9), and the Generalized AnxietyDisorder (GAD-7) scale. 62 medical students were examined, with an average age of 21.6±1.5years, most of them female (49/62). The prevalence of BED was 17.7% (11/62) using theDSM-5 BED criteria alone and 11.3% (7/62) using the BES.Severe BED was not found in any of the students, but severe depression was observed in 9.7%(6/62) and severe anxiety in 3.2% (2/62) of cases. The prevalence of anxiety with GAD-7 ≥ 5 is58% (36/62), with GAD-7 ≥ 10 - 18.3% (12/62). The prevalence of depression in PHQ-9 ≥ 5was 66.1% (41/62) and in PHQ-9 ≥ 10 it was 30.7% (19/62).There was a strong direct correlation between anxiety and depression scores rs=0.6878 atp<0.001 (95% CI for r 0.5151–0.7932) and a moderate relationship between severedepression (PHQ-9≥10) and BED and relatively strong relationship between measures ofanxiety and depression.It was found that the level of depression higher than 10 points increases the chances ofdeveloping BED by 7.3214 times (95% CI 1.2742–42.0683).The obtained data demonstrate the prevalence and significance of BED among studentsduring extreme stressful events such as a pandemic, war, etc., which is confirmed bycomparison with other similar studies.

Item Type: Article
Additional Information: Юр’єва Л, Огоренко В, Шорніков А, Кокашинський В. Зв’язок компульсивного переїдання тривоги та депресії у студентів медиків під час військового конфлікту. PMGP [інтернет]. 12, Червень 2022 [цит. за 02, Січень 2023];7(1):e0701355. доступний у: https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/355
Subjects: Medical psychology
Psychiatry
Divisions: Departments > Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 02 Jan 2023 13:28
Last Modified: 02 Jan 2023 13:31
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/8045

Actions (login required)

View Item View Item