Ситуативна тривога та особистісна тривожність у іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання

Юр’єва, Л.М. and Шустерман, Т.Й. and Подольська, Л.В. (2022) Ситуативна тривога та особистісна тривожність у іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання. Український вісник психоневрології = Ukrainian Bulletin of psychoneurology, 30 (3). pp. 127-132. ISSN 2079-0325

[img] Text
d45c0c4179d05637973b36ecd6434ce6.pdf

Download (185kB)

Abstract

Цю статтю присвячено виявленню особливостей ситуативної тривоги та особистісної тривожності у іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання. Обстежено 154 іноземних здобувача Дніпровського державного медичного університету, які залежно від етапу навчання були поділені на дві групи: іноземні слухачі підготовчого відділення (група 1) та іноземні здобувачі 1—2 курсу (група 2). У роботі використовували методику напівструктурованого клінічного інтерв’ю зі спеціально розробленою нами анкетою та «Інтегративний тест тривожності» (ІТТ) за Бізюк А. П та співавт. Встановлено, що найпоширенішим діагнозом у досліджених групи 1 був Z73.2 «Недостатність відпочинку та розслаблення» (36 %), тоді як у групі 2 — F43.22 «Розлади адаптації, змішана тривожно-депресивна реакція» (30 %) та R53 «Недомагання та втома» (30 %), тобто при переході на наступний етап навчання спостерігалась тенденція до поступового поглиблення психопатологічного процесу у бік порушень адаптації. Аналіз даних ІТТ підтвердив отримані результати. Зокрема, найвищий рівень тривоги спостерігався у здобувачів групи 2, водночас у групі 1 частіше переважала її фізіологічна форма, а у групі 2 — патологічна. Детальне вивчення складників шкали ситуативної тривоги показало, що досліджувані групи 1 у 1,7 раза частіше відчували низьку соціальну захищеність, тоді як досліджувані групи 2 — у 3,9 раза частіше мали астенічний компонент тривоги. Оцінка загального показника особистісної тривоги не показала достовірної різниці за всіма його рівнями. Лише за астенічним складником у здобувачів групи 2 були відзначені у 3,2 раза вищі показники, ніж у групі 1. Отримані результати наголошують на потребі подальшої розробки диференційованих заходів корекції та превенції психопатологічних порушень, завдяки зниженню рівня ситуативної тривоги та особистісної тривожності у іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання. This article is devoted to identifying of the features of situational and personal anxiety among foreign applicants of medical education at different stages of education. 154 foreign applicants of the Dnipro State Medical University were examined, that, depending on the stage of studying, have been divided into two groups: foreign students of the preparatory department (group 1) and foreign applicants of 1—2 courses (group 2). In the work we have used the method of semi-structured clinical interview with a questionnaire that was specially developed by us and The Integrative Anxiety Test (IAT) according to Bizyuk A. P. et al. It has been found that the most common diagnosis in the group 1 was Z73.2 “Lack of rest and relaxation” (36 %), in group 2 — F43.22 “Adjustment disorders, mixed anxietydepressive reaction” (30 %) and R53 “Sickness and fatigue” (30 %). There was a tendency of a gradual deepening of the psychopathological process towards adjustment disorders during moving to the next stage of training. The analysis of IAT data has confirmed the obtained results. Thus, the highest level of anxiety has been observed in the applicants of group 2, physiological form prevailed more often in group 1, pathological — in group 2. A detailed research of the components of situational anxiety has shown that the studied ones from group 1 experienced low social security in 1.7 times more often, the studied ones from groups 2 had an asthenic component of anxiety in 3.9 times more often. The assessment of the general indicator of personal anxiety has not shown a significant difference in all levels. It has been found that only the asthenic component in group 2 was in 3.2 times higher than in group 1. The obtained results have indicated the need for further development of differentiated measures of the correction and prevention of psychopathological disorders by reducing the level of situational and personal anxiety among foreign applicants at different stages of studying.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is3-2022-95
Uncontrolled Keywords: іноземні здобувачі, ситуативна тривога, особистісна тривожність, розлади адаптації, психометрія; foreign applicants, situational anxiety, personal anxiety, adjustment disorders, psychometrics
Subjects: Medical psychology
Medicine. Education
Divisions: Departments > Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 03 Jan 2023 12:45
Last Modified: 03 Jan 2023 12:45
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/8048

Actions (login required)

View Item View Item