Зміни судин сітківки в співробітників Чорнобильської атомної електростанції, які зазнали тривалого ненормованого радіаційного впливу на робочому місці внаслідок окупації ЧАЕС у 2022 році

Базика, Д.А. and Сушко, В.О. and Федірко, П.А. and Бабенко, Т.Ф. and Василенко, В.В. and Колосинська, O.O. and Курята, М.С. and Морозов, В.В. and Литвинець, Л. О. and Дорічевська, Р.Ю. and Крамаренко, М.С. and Єфімова, Ю.В. and Гарькава, Н. А. (2022) Зміни судин сітківки в співробітників Чорнобильської атомної електростанції, які зазнали тривалого ненормованого радіаційного впливу на робочому місці внаслідок окупації ЧАЕС у 2022 році. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. pp. 423-430. ISSN 2313-4607 (Online), ISSN 2304-8336 (Print)

[img] Text
NRCRM_2022_28.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://radiationproblems.org.ua/arhiv.html

Abstract

У період окупації Чорнобильської атомної електростанції у 2022 році група співробітників ЧАЕС залишалась на робочому місті впродовж тривалого часу. Цей персонал зазнав тривалої дії радіаційних і нерадіаційних факторів виробничого середовища, а також стресу та інших несприятливих факторів. Дія сукупності цих факторів могла негативно вплинути на стан здоров’я. Відомо, що радіаційний вплив спричиняє зміни ходу і калібру судин сітківки. Мета: оцінити стан артерій і вен сітківки та рівень вмісту інкорпорованого 137Сs в осіб, які зазнали тривалої дії радіаційних і нерадіаційних факторів виробничого середовища, оскільки знаходились на робочому місті понаднормово в період окупації ЧАЕС у 2022 році. Матеріали та методи. Проведено комплексне офтальмологічне обстеження, яке включало визначення діаметру артерій і вен сітківки, артеріовенозного співвідношення у 55 осіб з числа персоналу ЧАЕС, що працювали в умовах окупації. Всі оглянуті пацієнти пройшли обстеження на експертному лічильнику випромінювання люди& ни. Результати офтальмологічного обстеження порівнювали з результатами проведених раніше обстежень співробітників ЧАЕС таких самих вікових груп. Результати. Встановлено, що в обстеженій групі спостерігалось зменшення артеріо-венозного співвідношення за рахунок, головним чином, розширення вен сітківки. Дилятація вен була асиметричною, переважно виявлялось більше розширення гілок центральної вени сітківки правого ока. Артерії сітківки були звужені у всіх обстежених. При порівнянні результатів з даними попередніх обстежень встановлено, що артеріовенозне співвідношення в цій групі було вірогідно нижче, ніж в обстежених раніше співробітників ЧАЕС у вікових груп. При цьому максимальне зареєстроване значення вмісту інкорпорованого 137Сs становило 713 Бк/організм, у жодного з обстежених не було перевищення контрольного рівня 1 000 Бк/організм. Висновки. Виявлено порушення кровообігу в сітківці - вірогідне збільшення артеріовенозного співвідношення за рахунок розширення вен сітківки в осіб з числа персоналу ЧАЕС, які працювали в умовах окупації Чорнобильської атомної електростанції у 2022 році. Оскільки у обстежених не зафіксовано перевищення контрольного рівня вмісту інкорпорованого 137Сs (1 000 Бк/організм), виявлений ефект може бути наслідком впливу інших, як радіаційних, так і нерадіаційних факторів. During the occupation of the Chornobyl Nuclear Power Plant (ChNPP) in 2022, a group of employees remained in the working town for a long time. These personnel were exposed to long-term radiation and non&radiation factors of the production environment, as well as stress and other factors. These factors could result in negative changes of health. It is known that radiation exposure causes changes in the course and caliber of retinal vessels. Objective: to assess the condition of retinal arteries and veins and the level of incorporated 137Cs content in persons who were exposed to prolonged exposure to radiation and non&radiation factors of industrial environment, as they were at the workplace overtime during the occupation of the Chornobyl Nuclear Power Plant in 2022. Materials and methods. A comprehensive ophthalmological examination was carried out. Which included the determination of the diameter of the retinal arteries and veins, the arteriovenous ratio, of 55 people from among the personnel of the ChNPP, who worked under the conditions of the occupation of the ChNPP. All those examined were examined on an expert human radiation counter. The results of the ophthalmological examination were compared with the results of earlier examinations of ChNPP employees of the same age groups. Results. It was established that in the examined group, a decrease in the arterio-venous ratio was observed, mainly due to the expansion of retinal veins. Dilatation of the veins was asymmetric, mainly the branches of the central vein of the retina of the right eye were more dilated. Retinal arteries were narrowed in all examined subjects. When comparing the results with the data of previous examinations, it was established that the arterio&venous ratio in this group was probably lower than in previously examined employees of the ChNPP of the same age groups. At the same time, the maximum registered value of the content of incorporated 137Сs was 713 Bq/organism, none of the examined exceeded the control level of 1,000 Bq/organism. Conclusions. Violation of blood circulation in the retina was detected - a probable increase in the arteriovenous ratio due to the expansion of the retinal veins in the personnel of the Chornobyl nuclear power plant who worked under the conditions of the occupation of the ChNPP in 2022. Since the examined subjects did not exceed the control level of incorporated 137Сs content (1,000 Bq/organism), the observed effect may be a consequence of the influence of other, both radiation and non-radiation factors.

Item Type: Article
Additional Information: Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. 2022;27:423-430. doi: 10.33145/2304-8336-2022-27-423-430
Uncontrolled Keywords: cітківка, судини сітківки, артеріовенозне співвідношення, іонізуюче випромінювання, інкорпо& рація радіоактивних речовин, персонал ЧАЕС, що працював в умовах окупації ЧАЕС; Retina, retinal vessels, arteriovenous ratio, ionizing radiation, incorporation of radioactive substances, personnel who worked under the conditions of occupation of ChNPP.
Subjects: Ophthalmology
Divisions: Departments > Department of Ophthalmology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 11 Jan 2023 10:52
Last Modified: 11 Jan 2023 10:58
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/8067

Actions (login required)

View Item View Item