Клініко-психометричне дослідження астенії в іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання

Юр’єва, Л.М. and Шустерман, Т.Й. and Подольська, Л.В. (2022) Клініко-психометричне дослідження астенії в іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives), 27 (4). pp. 136-143. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

[img] Text
Клініко-психометричне дослідження астенії в іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання.pdf

Download (590kB)
Official URL: https://medpers.dmu.edu.ua/

Abstract

У цій статті наведено аналіз результатів клініко-психометричного дослідження астенії в іноземних здобувачів вищої медичної освіти на різних етапах навчання. У дослідженні взяли участь 110 слухачів підготовчого відділення (група 1) та 44 здобувачі I-II курсу (група 2), які проходили навчання в Дніпровському державному медичному університеті, тривалістю від 1 до 2 місяців та від 6 місяців до 2 років відповідно (на момент участі в дослідженні). Проведено клінікопсихопатологічне обстеження з використанням спеціально розробленої нами анкети, методу напівструктурованого інтерв'ю та психометричне дослідження рівня астенії за допомогою шкали Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20). Установлено, що досліджувана група 2 мала достовірно більшу частоту виявлення як скарг/симптомів, так і нозологічних форм (у 1,8 раза), ніж група 1. Аналіз даних шкали MFI-20 підтвердив клінічно отримані результати. Так, у групі 1 достовірно частіше спостерігалася норма (24,5%) та помірний (23,5%) рівень астенії, у групі 2 – високий рівень астенії (32%), що свідчило про поглиблення дезадаптивного процесу. Отриманий результат свідчить про необхідність розробки профілактичних та корекційних заходів для покращення якості життя цього контингенту осіб. . Clinical and psychometric study of asthenia in foreign applicants for medical education at different stages of training. Yuryeva L.M., Shusterman T.Y., Podolska L.V. This article analyzes the results of the clinical and psychometric study of asthenia in foreign applicants for higher medical education at different stages of training. The study involved 110 applicants of the preparatory department (group 1) and 44 applicants of the I-II course (group 2). They were trained at Dnipro State Medical University. Duration of training was from 1 to 2 months and from 6 months to 2 years, respectively (at the time of participation in the study). The clinical and psychopathological examination was conducted using the semi-structured interview method and the psychometric investigation of the level of asthenia with using the Multidimensional Fatigue Inventory scale (MFI-20). It was found that the investigated group 2 had the significantly higher frequency of detection of both complaints/symptoms and nosological forms (by 1.8 times) than group 1. The analysis of the MFI-20 scale data confirmed the clinically obtained results: the normal (24,5%) and moderate level (23,5%) of asthenia was significantly more often observed in group 1. The high level (32%) of asthenia was in group 2 that proves the maladaptive process deepening. The obtained result indicates the necessity to develop preventive, differential and corrective measures to improve the quality of life of this contingent.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.4.271189
Uncontrolled Keywords: іноземні здобувачі, астенія, астенічний синдром, розлади адаптації, психометрія; foreign applicants, asthenia, asthenic syndrome, adaptation disorders, psychometry
Subjects: Medical psychology
Psychiatry
Divisions: Departments > Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 19 Jan 2023 10:18
Last Modified: 19 Jan 2023 10:19
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/8093

Actions (login required)

View Item View Item