Items where Author is "Шевцова, А.І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Article

Жилюк, В.І. and Лєвих, А.Е. and Шевцова, А.І. and Ткаченко, В.А. and Харченко, Ю.В. (2021) Вплив периндоприлу та метформіну на маркери дисфункції ендотелію у щурів з гострим інтрацеребральним крововиливом при цукровому діабеті 2 типу. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives) (4). pp. 15-22. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

Коваль, О.А. and Щукіна, О.С. and Шевцова, А.І. and Ткаченко, В.А. (2021) Кінцеві продукти глікації у пацієнтів з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST залежно від віку, статі та рівня тропоніну І. Матеріали XXII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21—24 вересня 2021 р.) // Український кардіологічний журнал = Ukrainian Journal of Cardiology, Т. 28 (Дод. 1). pp. 95-96. ISSN 1608-635Х (Print), 2664-4479 (Online)

Дімітров, С.А. and Шевцова, А.І. and Гордієнко, Ю.А. (2019) Утворення та роль циркулюючої ДНК при серцево-судинних захворюваннях. XХI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і Космос», 10-12 квітня 2019 р. м. Дніпро : тези доповідей. p. 122.

Гордієнко, Ю.А. and Шевцова, А.І. (2019) Вільна ДНК у плазмі крові за норми та при патологічних станах. Лабораторна діагностика, 1. pp. 3-14.

Ткаченко, В.А. and Шевцова, А.І. (2018) Ефект еплеренону на показники оксидативно-карбонільного стресу та антиоксидантного захисту у щурів з експериментальною ішемією міокарда. Актуальні проблеми експериментальної та клінічної біохімії, 2. p. 52. ISSN 978-615-537-8

Трясак, Н.С. and Сілкіна, Ю.В. and Шевцова, А.І. (2017) Зв’язок активності матриксної металопротеїнази-2 в серцевому м’язі з морфологічними змінами стінки вінцевих судин при експериментальному атеросклерозі. Світ медицини та біології, № 1 (59). pp. 144-148. ISSN 2079-8334

Паронік, В.А. and Шаульська, О.Е. and Дяченко, Л.М. and Шевцова, А.І. (2016) Вплив кардіопротекторів на протеазно-інгібіторний потенціал крові та серця щурів з адреналін-індукованою ішемією міокарда. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2016, 7 (1). pp. 27-31.

Шевцова, А.І. and Гордієнко, Ю.А. (2016) Роль інгібіторів циклооксигеназ та антиоксидантів у збереженні гомеостазу екстраклітинного матриксу серця. Вісник Львівського університету. Серія біологічна., В. 73. pp. 240-244. ISSN 0206-5657

Паронік, В.А. and Шаульська, О.Е. and Жилюк, В.І. and Шевцова, А.І. (2015) Активність антиоксидантних ферментів та желатиназ за умов адреналінової ішемії міокарда в щурів. Медична та клінічна хімія, Т. 17 (№ 3). pp. 71-75. ISSN 2410-681Х

Гордієнко, Ю.А. and Шаульська, О.Е. and Дяченко, Л.М. and Ніколаєнко-Камишова, Т.П. and Шевцова, А.І. (2015) Зміни протеазно-інгібіторного балансу за онкогематологічних захворювань. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. pp. 63-67. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

Паронік, В.А. and Степченко, Л.М. and Дяченко, Л.М. and Лєвих, А.Е. and Шевцова, А.І. (2015) Вплив корвітину та гуміліду на стан оксидантно-антиоксидантної системи щурів на фоні введення адреналіну. Біологія тварин, Т. 17 (№ 4). pp. 109-114.

Бабець, Я.В. and Петрушенко, А.О. and Шевцова, А.І. and Ушакова, Г.О. (2015) Роль фібронектину за дії доксорубіцину. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина, Т. 6 (№ 1). pp. 17-22. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

Маслак, Г.С. and Костюк, О.В. and Мінченко, Д.О. and Бразалук, О.З. and Шевцова, А.І. and Мінченко, О.Г. (2014) Сіальованість глікопротеїнів і рівень експресії нейрамінідази NEU1 та сіамілтрансферази ST6GAL1 у лімфоцитах хворих на еритремію. Фізіологічний журнал, Т. 60 (№ 5). pp. 14-22. ISSN 0201-8489

Гордієнко, Ю.А. and Бакланова, Я. and Коваленко, М.В. and Степчен, Л.М. and Шевцова, А.І. and Ушакова, Г.О. (2013) Зміни фізіологічних та біохімічних показників у щурів з доксорубіцин-індукованою кардіопатією на тлі застосування препаратів з антиоксидантною дією. (Unpublished)

Гордієнко, Ю.А. and Кулініч, А.А. and Шаульська, О.Е. and Шевцова, А.І. (2012) Вплив корвітину на активність протеолітичних ферментів у щурів з антрацикліновою кардіопатією. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадского Серія «Біологія, хімія», Т. 25 ((64)). pp. 26-33.

Conference or Workshop Item

Дімітров, С.А. and Гордієнко, Ю.А. and Шевцова, А.І. (2019) Роль циркулюючої ДНК у підтримці гемостазу. In: XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології", 9-11 квітня,2019 р., м.Львів.

Ткаченко, В.А. and Ніколайчик, А.М. and Шевцова, А.І. (2017) Еплеренон послаблює серцеву дисфункцію та окислювальний стрес у щурів з експериментальною ішемією міокарда. In: Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології», Дніпро.

Шаульська, О.Е. and Ткаченко, В.А. and Шевцова, А.І. (2017) Вплив гуміліду та доксицикліну на активність желатиназ. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету та 110-річчю від дня народження проф. Л.А. Христєвої «Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільсько, October 19-20,2017, Дніпро.

Шевцова, А.І. (2017) Порівняння антиоксидантних та кардіопротекторних властивостей препаратів гумінового походження та біофлаваноїду корвітину. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету та 110-річчю від дня народження проф. Л.А. Христєвої, October 19-20,2017, Дніпро.

Patent

Шевцова А.І., Ткаченко В.А., Коваль О.А., Скоромна А.С., Іванов А.П. Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" (2017) Спосіб визначення кінцевих продуктів глікації в плазмі крові. UA 116929 U.

Маслак Г.С., Машейко І.В., Стєклєньова Н.І., Костюк О.В., Шевцова А.І., Бразалук О.З., ДЗ "Дніпропетровська медична академія" (2015) Спосіб діагностики трансформації істинної поліцитемії у сублейкемічний мієлоз. № 109477 Бюл. № 16.

Шевченко О.П., Фоменко О.З., Шевцова А.І., Суременко М.С., Ушакова Г.О., Губар І.О., ДЗ "Дніпропетровська медична академія" (2013) Спосіб діагностики розвитку цирозу печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит. № 84134, Бюл. № 19, 10.10.2013 р..

Стєклєньова Н.І., Шевцова А.І., Бразалук О.З., Машейко І.В., ДЗ "Дніпропетровська державна медична академія" (2010) Спосіб визначення ступеня сіальованості альфа-1-кислого глікопротеїну. № 53176 Бюл. № 18.

Литвин К.Ю., Суременко М.С., Стєклєньова Н.І., Шевцова А.І., Бразалук О.З., Губар І.О. (2010) Спосіб діагностики холестазу. № 47527, Бюлетень № 3, 10.02.2010 р.

This list was generated on Sun Apr 14 02:09:46 2024 EEST.