Items where Division is "Departments > Department of Internal Medicine 2 and phthisiology" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | П | С | Ф
Number of items: 15.

Г

Гречаник, М.М. and Курята, А.В. (2014) Атеросклеротические изменения сонных артерий, липидный спектр и уровень воспаления у больных стабильными формами ишемической болезни сердца в сочетании с неалкогольной стеатозом печени. In: Проблеми атеросклерозу як системної патології : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харків, p. 30.

К

Курята, А.В. and Гречаник, М.М. (2014) Проблема лечения суставной боли: фокус на безопасность. Здоров`я України. Тематичний номер «Хірургія, Ортопедія, Травматологія», № 2 (16). pp. 43-44.

Курята, А.В. and Гречаник, М.М. (2014) Взаимосвязь липидного спектра крови, уровня системного воспаления и массы тела у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени и их динамика в условиях вторичной профилактики. Медичні перспективи, Т. 19 (№ 4). pp. 103-111. ISSN 2307-0404

Курята, А.В. and Караванская, И.Л. and Лысунец, Т.К. and Гармиш, И.П. (2014) Влияние препарата «Остеогенон» на показатели минеральной плотности костной ткани и динамику болевого синдрома у пациентов с ревматоидным артритом. Ортопедия, травматология и протезирование, № 2. pp. 58-62. ISSN 0030-5987

Курята, А.В. and Кушнир, Ю.С. (2014) Уровень и динамика галектина-3 при хронической сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией левого желудочка на фоне использования петлевых диуретиков. Медицина (Medicine), № 8. pp. 26-30.

Курята, А.В. and Митрохина, О.С. and Ященко, Т.Д. (2014) Возможности коррекции железодефицитной анемии у пациентов с хронической болезнью почек. Український медичний часопис, № 3 (101). pp. 72-75. ISSN 1562-1146

Курята, А.В. and Черкасова, А.В. and Гармиш, И.П. (2014) Влияние терапии квинаприлом на уровень артериального давления и протеинурию. Здоров’я України. Тематичний номер, № 6 (Т. 37). pp. 42-43.

Курята, О.В. and Кушнір, Ю.С. (2014) Динаміка рівня альдостерону у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду під впливом лікування. Медицина неотложных состояний, № 2 (57). pp. 57-62.

Курята, О.В. and Кушнір, Ю.С. (2014) Маса тіла та рівні альдостерону, лептину у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду. Сучасні медичні технології, № 1 (21). pp. 12-16. ISSN 2072-9367

Курята, О.В. and Сіренко, О.Ю. (2014) Субклінічні прояви атеросклерозу, функціональний стан ендотелію та жорсткість судин у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом. Актуальні проблеми сучасної медицини, Т. 14 (В. 3). pp. 89-95.

Курята, О.В. and Сіренко, О.Ю. (2014) Вплив L-аргініну аспартату на ендотеліальну функцію судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом. Український медичний часопис, № 5 (103). pp. 64-66.

П

Перцева, Т.О. and Кіреєва, Т.В. and Братусь, О.В. and Штепа, О.О. and Ювко, О.В. (2014) Особливості резистентності основних збудників інфекцій дихальних шляхів у Дніпропетровському регіоні. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 22-28. ISSN 2307-0404

Перцева, Т.О. and Кіреєва, Т.В. and Штепа, О.О. (2014) Роль "проблемних" мікроорганізмів інфекцій нижніх дихальних шляхів. Архив клинической и экспериментальной медицины = Архів клінічної та експериментальної медицини = Archives of clinical and experimental medicine, Т. 23 (№ 1). pp. 32-35. ISSN 1605-9360

С

Сіренко, О.Ю. (2014) Фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з артеріальною гіпертензією в залежності від маси тіла. Медичні перспективи, Т. 19 (№ 4). pp. 112-120. ISSN 2307-0404

Ф

Фролова, Є.О. (2014) Взаємозв’язок між наявністю атеросклеротичного ураження магістральних та периферичних артерій та факторів ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на хронічну хворобу нирок ІІІ і ІV стадії. In: Проблеми атеросклерозу як системної патології : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 20 березня 2014 р. ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, Харків, p. 149.

This list was generated on Mon May 20 02:07:01 2024 EEST.