Items where Division is "Departments > Department of Internal Medicine 2 and phthisiology" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Д | К | М | Р | Ф | Х | Ч
Number of items: 15.

Д

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Курята, О.В. and Потабашній, В.А. and Ханюков, О.О. (2016) Актуальні питання внутрішньої медицини : тези наукових доповідей науково-практичної конференції. Дніпропетровськ : Герда, 2016, Україна. ISBN 978-617-7097-53-1

К

Коваленко, О.М. and Родіонова, В.В. (2016) Корекція ендотеліальної дисфункції в терапевтичній стратегії серцево-судинної патології. Кардиология: от науки к практике, № 2 (21). pp. 31-38. ISSN 2312-7015

Курята, А.В. and Гречаник, М.М. (2016) Атеросклероз магистральных артерий головы, уровень лептина и постпрандиальная гипертриглицеридемия у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени в зависимости от индекса массы тела. Український терапевтичний журнал, № 4. pp. 55-62. ISSN 1605-7295

Курята, А.В. and Кушнир, Ю.С. (2016) Прямое воздействие на ишемизированный миокард: изученные и новые возможности. Український кардіологічний журнал, № 3. pp. 85-93. ISSN 1608-635Х

Курята, А.В. and Черкасова, А.В. (2016) Инсулинорезистентность и системное воспаление у пациентов с остеоартрозом в сочетании с ожирением: эффективность симптоматических препаратов замедленного действия. Травма, Т. 17 (№ 1). pp. 47-54. ISSN 1608-1706

Курята, О.В. and Караванская, И.Л. and Караванская, Л.К. (2016) Агрегационные свойства тромбоцитов и клиническая картина хронической сердечной недостаточности, обусловленной ишемической болезнью сердца, при сочетании с железодефицитной анемией в динамике лечения парентеральной формой трехвалентного железа. Український медичний часопис, № 4 (114). pp. 77-81. ISSN 1562-1146

Курята, О.В. and Сіренко, О.Ю. (2016) Добовий профіль артеріального тиску та жорсткість каротидних артерій у хворих з офісно контрольованою артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом. Артеріальна гіпертензія, № 6 (50). pp. 21-29. ISSN 2224-1485 (print), 2307-1095 (online)

Курята, О.В. and Черкасова, Г.В. (2016) Больовий синдром, маркери кісткового метаболізму у хворих на остеоартроз, підходи до медикаментозної терапії та вплив ожиріння. Сімейна медицина, № 5 (67). pp. 26-35. ISSN 2307-5112

Кушнір, Ю.С. and Курята, О.В. and Чвора, Д.Л. (2016) Рівень галектину-3 у хворих на ХСН зі збереженою фракцією викиду. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. pp. 194-195. ISSN 1608-635Х

Кушнір, Ю.С. and Шевченко, О.О. (2016) Чинники розвитку хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду залежно від віку. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. p. 195. ISSN 1608-635Х

М

Мухаммад, Мухаммад (2016) Частота виявлення факторів ризику серцево-судинних захворювань серед хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка з фібриляцією передсердь. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. p. 199. ISSN 1608-635Х

Р

Родіонова, В.В. and Хмель, О.С. (2016) Зміни системи згортання крові у хворих на вторинний остеоартроз з больовим синдромом під впливом лікування ородиспергуємою формою мелоксикаму. Практикуючий лікар, № 1. pp. 38-40.

Ф

Філіппова, О.Ю. (2016) Клінічна характеристика хворих на стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту залежно від індексу маси тіла. Медичні перспективи, Т. ХХІ (№ 1). pp. 70-79. ISSN 2307-0404

Х

Харитонюк, Л.М. and Хитрик, О.Л. and Бойко, М.В. and Островська, О.А. and Обертинский, А.В. and Шевченко, К.В. and Фролова, Є.А. and Шевченко, О.А. (2016) Сучасні підходи у діагностиці та тактика ведення хворих з кістозними захворюваннями нирок. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, Вип.25. pp. 63-69. ISSN 2227-7404

Ч

Черкасова, Г.В. and Курята, О.В. (2016) Розповсюдженість факторів кардіоваскулярного ризику серед хворих на остеоартрит у поєднанні з ожирінням. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. pp. 107-108. ISSN 1608-635Х

This list was generated on Sat May 18 02:07:27 2024 EEST.