Items where Division is "Departments > Department of Surgery №2" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Panikova, T.N. and Petulko, A.P. and Petrashenko, I.I. and Stepanenko, R.N. and Volikova, O.A. (2017) The measurement of the leukograms in diagnostic of acute appendicitis during pregnancy. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології і репродуктивної медицини», 1 листопада 2017 року. - м. Запоріжжя : тези доповідей. p. 82.

Petrashenko, I.I. and Petulko, A.P. and Panikova, T.N. and Stepanenko, R.N. and Volikova, O.A. (2017) Dynamics of the basic indicators of the hemostatic system in laparoscopic and traditional appendectomy in pregnant. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології і репродуктивної медицини», 1 листопада 2017 року. - м. Запоріжжя : тези доповідей. pp. 83-84.

Petulko, A.P. and Panikova, T.N. and Petrashenko, I.I. and Stepanenko, R.N. and Volikova, O.A. (2017) Laparoscopic diagnosis and treatment in acute surgical abdominal pathology during pregnancy. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології і репродуктивної медицини», 1 листопада 2017 року. - м. Запоріжжя : тези доповідей. pp. 85-86.

Volikova, O.A. and Petulko, A.P. and Petrashenko, I.I. and Panikova, T.N. and Garagulya, A.A. and Simonova, N.V. (2017) Problem of genital herpes in pregnancy. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології і репродуктивної медицини», 1 листопада 2017 року. - м. Запоріжжя : тези доповідей. pp. 120-121.

Балик, Д.В. (2017) Використання малоінвазивних та ендовідеохірургічних технологій в лікуванні хворих з холедохолітіазом. Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine, № 4 (дод. 1). pp. 10-12. ISSN 1818-5398 (Print), 2521-697X (Online)

Волікова, О.О. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Литвин, К.Ю. and Кушнєрова, О.А. and Шевельова, О.В. and Кривуля, І.Г. and Гарагуля, А.А. and Донська, Ю.В. and Сімонова, Н.В. and Петулько, А.П. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Взаємозв’язок виникнення ко-інфекції туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів з різними алелями локусу HLA DRB1. Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах : Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів”, (5-6 жовтня 2017 року, м. Житомир). pp. 24-25.

Волікова, О.О. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Литвин, К.Ю. and Кушнєрова, О.А. and Шевельова, О.В. and Кривуля, І.Г. and Гарагуля, А.А. and Сімонова, Н.В. and Донська, Ю.В. and Петулько, А.П. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Імунологічні зміни у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на тлі ко-інфекції туберкульозу. Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах : Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів”, (5-6 жовтня 2017 року, м. Житомир). pp. 25-27.

Волікова, О.О. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Литвин, К.Ю. and Кушнєрова, О.А. and Шевельова, О.В. and Кривуля, І.Г. and Гарагуля, А.А. and Сімонова, Н.В. and Донська, Ю.В. and Петулько, А.П. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Імунологічні зміни у ВІЛ - інфікованих пацієнтів на тлі ко-інфекції туберкульозу. Матеріали конференції «Епідеміологічні і клінічні ускладнення інфекційних та паразитарних хвороб у сучасних умовах». pp. 25-27.

Волікова, О.О. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Литвин, К.Ю. and Кушнєрова, О.А. and Шевельова, О.В. and Кривуля, І.Г. and Гарагуля, А.А. and Сімонова, Н.В. and Донська, Ю.В. and Петулько, А.П. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Взаємозв’язок виникнення ко-інфекції туберкульозу у ВІЛ – інфікованих пацієнтів з різними алелями локусу HLA DRB1. Матеріали конференції «Епідеміологічні і клінічні ускладнення інфекцій та паразитарних хвороб у сучасних умовах». pp. 24-25.

Донська, Ю.В. and Сімонова, Н.В. and Петулько, А.П. and Лоскутова, Т.О. and Волікова, О.О. and Гарагуля, А.А. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Профілактика рецидивів вульвовагініту у жінок у менопаузі. Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах : Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів”, (5-6 жовтня 2017 року, м. Житомир). pp. 47-48.

Донська, Ю.В. and Сімонова, Н.В. and Петулько, А.П. and Лоскутова, Т.О. and Волікова, О.О. and Гарагуля, А.А. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Профілактика рецидивів вульвовагініту у жінок у менопаузі. Матеріали конференції «Епідеміологічні і клінічні ускладнення інфекційних та паразитарних хвороб у сучасних умовах». pp. 47-48.

Кисілевський, Д.О. and Грицай, Ю.В. (2017) Досвід системного тромболізису при гострих венозних тромбозах клубово-стегнового сегменту в клініці хірургії лікарні імені Мечнікова. Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine, № 4 (дод. 1). pp. 164-165. ISSN 1818-5398 (Print), 2521-697X (Online)

Кутовий, О.Б. and Завізіон, Є.М. and Перцева, О.М. and Кучерявенко, А.І. and Степаненко, Р.М. (2017) Удосконалення профілактики абдомінального компартмент-синдрому після лапаротомії. Клінічна анатомія та оперативна хірургія, Т. 16 (№ 2(60). pp. 63-66. ISSN 1727-0847 (print), 1993-5897 (online)

Кутовий, О.Б. and Снісар, А.В. and Гриценко, П.О. and Люлька, В.І. and Родинська, Г.О. (2017) Діагностика та лікування позаорганих пухлин і кіст заочеревинного простору. Клінічна хірургія, № 11.2. pp. 45-48. ISSN 0023-2130 (Print), 2522-1396 (Online)

Кутовой, А.Б. and Жмуренко, Э.В. and Меренкова, С.П. (2017) Опыт хирургического лечения опухолей надпочечников. Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine, № 4 (дод. 1). pp. 206-208. ISSN 1818-5398 (Print), 2521-697X (Online)

Кутовой, А.Б. and Завизион, Е.Н. and Мосенцев, Н.Ф. and Агиевец, И.Б. and Степанский, Д.А. (2017) Варианты микробной контаминации операционной раны при различных формах перитонита. Харківська хірургічна школа, Т. 83 (№ 2). pp. 50-54. ISSN 2308-7005

Кутовой, А.Б. and Косульников, С.О. and Завизион, Е.Н. and Степанский, Д.А. (2017) Этапная изоляция брюшной полости при разлитом перитоните. Медичні перспективи, Т. 12 (№ 2). pp. 66-71. ISSN 2307-0404

Петрашенко, И.И. (2017) Сравнение методов диагностики острого аппендицита во время беременности. Материалы конференции «Актуальные вопросы современной медицины». pp. 134-136.

Петрашенко, И.И. (2017) Возможности лапароскопических технологий при ургентной абдоминальной патологии. Материалы 84-й Всероссийской Байкальской научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием «Актуальные вопросы современной медицины», посвященной 95-летию Научного общества молодых ученых и студентов им. И.И. Мечникова. pp. 326-327.

Петрашенко, И.И. (2017) Лабораторная диагностика острого аппендицита на фоне беременности. Материалы конференции «Оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе. Достижения и перспективы». pp. 83-84.

Петрашенко, И.И. and Паникова, Т.Н. and Петулько, А.П. (2017) Лабораторная диагностика острого аппендицита на фоне беременности. Оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе. Достижения и перспективы : Материалы Всероссийской конференции, Казань, 12–13 октября 2017 года. pp. 83-84.

Петрашенко, И.И. and Паникова, Т.Н. and Степаненко, Р.Н. (2017) Информативность инновационных и традиционных методов диагностики острого аппендицита во время беременности. Медицинский вестник Юга России. V съезд хирургов юга России с международным участием. Тезисы, № 2 (прилож). pp. 340-341.

Родинський, О.Г. and Ткаченко, С.С. and Мозгунов, О.В. and Гузь, Л.В. and Родинська, Г.О. (2017) Дія комплексного препарату Цитофлавін на біоелектричну активність еферентних волокон сідничного нерву в умовах експериментальної менопаузи. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (135). pp. 184-187. ISSN 2077-4214

Савенков, Ю.Ф. and Кошак, Ю.Ф. and Мальцев, И.А. and Корпусенко, И.В. and Бакулин, П.Е. (2017) Гистоморфологические особенности сочетанных форм туберкулеза и рака легких. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 1). pp. 61-68. ISSN 2307-0404

Симонова, Н.В. and Петулько, А.П. and Демченко, Т.В. and Донская, Ю.В. and Воликова, О.А. and Петрашенко, И.И. (2017) Особенности течения ВПЧ ассоциированного – хронического цервицита на фоне вирусных гепатитов. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології і репродуктивної медицини», 1 листопада 2017 року. - м. Запоріжжя : тези доповідей. pp. 95-97.

Сімонова, Н.В. and Донська, Ю.В. and Петулько, А.П. and Лоскутова, Т.О. and Волікова, О.О. and Гарагуля, А.А. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Сучасні методи лікування бактерійного вагінозу. Епідеміологічні та клінічні ускладнення інфекційних і паразитарних хвороб у сучасних умовах : Всеукраїнська науково-практична конференція інфекціоністів і пленум ГО “Всеукраїнська асоціація інфекціоністів”, (5-6 жовтня 2017 року, м. Житомир). pp. 147-149.

Сімонова, Н.В. and Донська, Ю.В. and Петулько, А.П. and Лоскутова, Т.О. and Волікова, О.О. and Гарагуля, А.А. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Сучасні методи лікування бактерійного вагінозу. Матеріали конференції «Епідеміологічні і клінічні ускладнення інфекцій та паразитарних хвороб у сучасних умовах». pp. 147-149.

This list was generated on Wed Feb 8 02:10:55 2023 EET.