Items where Subject is "Physical rehabilitation, Sports Medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8598)
    • Physical rehabilitation, Sports Medicine (78)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | L | N | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | С | Х | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 78.

K

Khomenko, Olena and Nekhanevych, Oleh and Simonova, Sofiia and Kovalenko, Yevgeniia and Kosse, Valentin and Topka, Elvira (2021) Stress resistance and adaptive capacities of cardiovascular system of graduating teenagers with different level of studying load. Journal of Education, Health and Sport, 11 (8). pp. 171-181. ISSN 2391-8306 (online)

Klapchuk, V. and Kovalenko, M. (2021) Necessity of physical rehabilitation fordentists. In: Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 3–4 червня 2021 р. ФОП Швець В.М., Миколаїв, 2021, pp. 195-197. ISBN 978-617-7421-75-6

L

Ledi, Necaj (2023) Cardiopulmonary rehabilitation among patients with heart and chronic obstructive pulmonary disease in a hospital in Tirana. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives) (2). pp. 55-63. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

N

Nekhanevych, O. and Zhylyuk, V. and Logvinenko, V. and Kramareva, Y. (2017) The heart left ventricle diastolic function during exercises of different power in athletes. Georgian Medical News=Медицинские новости Грузии, No 1 (262). pp. 52-58. ISSN 1512-0112

Nekhanevych, Oleh and Byoung-Yul, Yun (2020) Physical therapy of static and dynamic motor disorders in children with hemiplegic cerebral palsy. Journal of Education, Health and Sport, T. 10 (No 10). pp. 61-71. ISSN 2391-8306 (online)

Б

Бакуридзе-Манина, В.Б. and Бублий, Р.В. and Кулиева, А.А. and Иванцов, И.С. (2017) Влияние быстрой ходьбы и силовых тренировок на индекс массы тела, соотношение талии и бедер и жировой состав тела среди людей с избыточной массой тела и ожирением. Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції (м. Львів, 27-28 січня 2017 року). pp. 91-93.

Бакуридзе-Маніна, В.Б. and Лебеденко, Є.Є. and Забара, О.Ю. and Канюка, Є.В. (2019) Результати анкетування осіб з дисплазією сполучної тканини. In: Здоров’я нації і вдосконалення фізкультурно-спортивної освіти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 3-4 жовтня 2019 р. Друкарня Мадрид, Харків, pp. 67-70.

Бакурідзе-Маніна, В. and Шиян, О. (2018) Результаты оценивания физической подготовленности студентов медицинского вуза с гипермобильностью суставов. Ценности,традиции и новации современного спорта:материалы Междунар.научн.конгр.. p. 339.

Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2016) Порівняльний аналіз критеріїв гіпермобільності суглобів у студентів медичного вузу. Форум прихильників фізичної культури, студентського спорту та здорового способу життя: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро, 2016. pp. 34-36.

Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2017) Вивчення фізичної працездатності у студенток медичного вузу з різним ступенем гіпермобільності суглобів. Фізична культура,спорт та здоровья :матеріали XVll Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 12-14.

Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2018) Вплив методики диференційованого підходу на фізичний стан студенток з гіпермобільністю суглобів. Фізична культура, спорт та здоров'я нації: Збірник наукових праць, В. 5 (№ 24). pp. 348-354. ISSN 2071-5285

Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Бублий, Р.В. and Кулиева, А.А. and Иванцов, И.С. (2017) Исследование связи размера окружности грудной клетки и степени физической подготовки у студентов. Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції (м. Львів, 27-28 січня 2017 року). pp. 87-90.

Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Лебеденко, Е.Е. (2017) Психологические особенности студентов медицинского вуза с гипермобильностью суставов. Матер. XVІІ наук. конф. студентів та молодих учених «Новини і перспективи медичної науки». p. 109.

Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Приходько, В.В. (2019) Особливості диференційованого підходу у фізичному вихованні студентів медичного закладу вищої освіти із гіпермобільністю суглобів. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 1 (31). pp. 30-39. ISSN 2224-0454

Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Радзецький, М.В. and Моглко, С.П. (2020) Аналіз критеріїв гіпермобільності суглобів серед студентів. In: Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : Збірник наукових праць. - Вип. 1, 23-24 квітня 2020, Харків.

Бьон-Йоль, Юн and Неханевич, О.Б. (2021) Фізична терапія спастичності для корекції просторово-часових порушень ходьби в дітей із церебральним паралічем. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики = Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, Т. 14 (№ 1). pp. 142-148. ISSN 2306-8094

В

Васильева, Л.И. and Егудина, Е.Д. and Калашникова, О.С. and Живило, И.А. and Сапожниченко, Л.В. (2019) Физическая реабилитация пациентов с легочной гипертензией. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры, Т. 96 (№ 5). pp. 44-53. ISSN 2309-1355(online) 0042-8787(print)

Г

Глущук, Євген and Неханевич, Олег and Хоменко, В’ячеслав (2021) Морфологічні особливості та аеробна продуктивність у футболістів з гіпермобільністю суглобів. Український науково-медичний молодіжний журнал = Украинский научно-медицинский молодежный журнал = Ukrainian scientific medical youth journal, 2 (124). pp. 36-43. ISSN 2311-6951 (print); 1996-353X (online)

Головач, Н.А. (2017) Застосування програми лікувальної гімнастики у студентів , що страждають на ожиріння. Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини : Збірник наукових праць. - Харків, 2017, Вип. 1. pp. 80-82.

Григоренко, Л.В. and Самошкін, В. and Денисенко, Н. (2019) Використання доочищеної питної води серед спортсменів як базовий фактор покращення здоров'я та спортивної працездатності. Спортивний вісник Придніпров’я (№ 3). pp. 210-219. ISSN 2071-1476 (Print), 2071-1506 (Online)

Гришуніна, Н.Ю. and Головач, Н.А. (2016) Підвищення адаптаційних можливостей дітей з синдромом вегетативної дисфункції. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3. pp. 51-55. ISSN 2522-1914 (Online); 2522-1906 (Print)

Гришуніна, Н.Ю. and Неханевич, О.Б. and Манін, М.В. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2014) Вплив комплексної методики реабілітації на стан рухових функцій у хворих із дитячим церебральним паралічем. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (106). pp. 89-92.

Д

Демидова, Оксана (2015) Модель тренировочного занятия по усовершенствованию танцевальных элементов европейской программы танцев на фоне развития физических качеств танцоров 15-16 лет в недельном микроцикле подготовительного периода. "Cultura fizica si sportul intr-o societate bazata pe cunoastere", conferita stiintifica internafionala (2015; Chisinau)Cultura fizica si sportul intr-o societate bazata pe cunoastere: Conferinta Stintifica internationala, 6-7 noiemb. 2015, Chisinau. pp. 302-308.

Демідова, О. (2014) Модель тренувального заняття спортсменів-танцюристів 15-16 років в тижневому мікроциклі підготовчого періоду. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць, Вип.17. pp. 678-685.

Дзяк, Г.В. and Неханевич, О.Б. (2015) Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими антомаліями розвитку серця. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 3). pp. 10-15. ISSN 2307-0404

Дзяк, Г.В. and Неханевич, О.Б. (2016) Раптова смерть у спорті. Здоров'я України. Тематичний номер: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія, № 2 (45). pp. 17-19.

Дорофеева, Е.Е. and Неханевич, О.Б. and Урдина, Г.С. (2016) Оптимизация методов лечебной физической культуры при гастроэзофагельной рефлюксной болезни, обусловленной вегетативной дисфункцией. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, № 1. pp. 67-72. ISSN 2308-3220

Дорофєєва, О.Є. (2016) Напруження адаптаційних механізмів у спортсменів високого класу та його корекція. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (1). pp. 332-336. ISSN 2077-4214

Дорофєєва, О.Є. (2016) Особливості імунного статусу як критерії оптимізації тренувального процесу у висококваліфікованих спортсменів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць, Вип. 2 (69). pp. 30-33. ISSN 2311-2220

К

Канюка, Є.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. (2014) Актуальність застосування засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні хворих та інвалідів з травмами верхніх кінцівок. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (106). ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Канюка, Є.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. and Хомяков, В.М. (2016) Фізична реабілітація пацієнтів з наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок з використанням кругового методу дозування навантаження у функціональному періоді. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії, Т. 16 (В.4 ч3). pp. 123-127. ISSN 2077-1096 print; 2077-1126 online

Канюка, Є.В. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Волошко, М.С. (2021) Досвід застосування мультидисциплінарного підходу в реабілітації дітей з церебральним паралічем. Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін. In: Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 3–4 червня 2021 р. ФОП Швець В.М., Миколаїв, pp. 96-99. ISBN 978-617-7421-75-6

Канюка, Є.В. and Ліфінський, О.П. and Ілларіонов, М.Ю. and Радзецький, М.В. (2018) Динаміка психофункціональних показників у осіб працездатного віку під впливом пішохідного туризму як засобу фізичної реабілітації. Український вісник медико-соціальної експертизи, 2. pp. 38-43. ISSN 2224-0454

Канюка, Є.В. and Чернігівська, С.А. and Ліфінський, О.П. and Іванець, І.С. and Радзецький, М.В. and Бакуридзе-Маніна, В.Б. (2019) Рекреаційні можливості пішохідного туризму як засобу фізичної реабілітації в умовах східних Карпат. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 2 (32). pp. 13-17. ISSN 2224-0454

Канюка, Е.В. and Неханевич, О.Б. (2017) Физическая реабилитация как метод восстановительного лечения пациентов с последствиями травм дистальных отделов верхних конечностей. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 1 (23). pp. 28-35. ISSN 2224-0454

Кузьміна, Л.В. and Чернігівська, С.В. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Канюка, Є.В. (2017) Застосування фізичних факторів та їхній вплив на організм під час відновного лікування хворих та інвалідів. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 3-4. pp. 51-56. ISSN 2224-0454

Л

Литвин, Ю.П. and Логвиненко, В.В. and Спузяк, М.І. and Неханевич, О.Б. (2012) Статична та функціональна ультрасонографічна картина плечового і ключично-акроміального суглобів в нормі та при гіпермобільності. Морфологія, Т. VІ (№ 4). pp. 64-70.

М

Манин, М.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. and Хаитов, П.А. and Каптелов, Н.И. and Сысенко, И.В. (2015) Анализ структуры заболеваемости дорсопатиями поясничного отдела позвоночника среди пациентов трудоспособного возраста. Медичні перспективи, 20 (№ 2). pp. 131-136. ISSN 2307-0404

Манін, М.В. (2015) Фізична реабілітація хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта на стаціонарному етапі лікування. ScienceRise, №7/4 (12). pp. 82-86. ISSN 2313-6286

Манін, М.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. and Смирнова, О.Л. (2015) Віддалені результати застосування комплексного лікування пацієнтів з дорсопатіями поперекового відділу хребта з неврологічними проявами. Медична гідрологія та реабілітація = Medical hydrology and rehabilitation, Т. 13 (№ 4). p. 89. ISSN 2308-0663

Манін, М.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. and Хаітов, П.О. and Каптелов, М.І. and Сисенко, И.В. (2015) Віддалені результати комплексного лікування пацієнтів з дорсопатіями поперекового відділу хребта з неврологічними проявами. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (В.3(ч2). pp. 152-156. ISSN 2077-1096

Н

Неханевич, О.Б. (2015) Стан кардіогемодинаміки та фізична працездатність у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця. Запорожский медицинский журнал, № 3 (90). pp. 19-23. ISSN 2306-4145

Неханевич, О.Б. (2015) Диференційований підхід до планування тренувальних навантажень спортсменів з урахуванням клінічної форми пролапсу мітрального клапана. Запорожский медицинский журнал, № 4 (91). pp. 44-48. ISSN 2306-4145

Неханевич, О.Б. (2015) Цілеспрямований скринінг для профілактики серцево-судинних ускладнень в спорті та оздоровчій фізичній культурі. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2 (4). pp. 285-289. ISSN 2077-4214

Неханевич, О.Б. (2015) Антропометричні особливості, стан провідної системи серця та вегетативної регуляції у спортсменів з атипово розташованими хордами лівого шлуночку. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 3 (1). pp. 329-333. ISSN 2077-4214

Неханевич Олег Борисович (2016) Спосіб діагностики скорочувального резерву лівого шлуночка серця спортсменів. UA 110870 C2, 25.02.2016, Бюл.№ 4.

Неханевич Олег Борисович, ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" (2016) Застосування способу визначення діастолічної дисфункції серця як способу визначення порогу толерантності до фізичних навантажень. u201510682.

Неханевич, О.Б. (2015) Спосіб діагностики скорочувального резерву лівого шлуночка серця спортсменів. Укрмедпатентінформ МОЗ України, Київ, Україна.

Неханевич, О.Б. (2016) Ризик серцево-судинних ускладнень у спортсменів з ознаками дисплазії сполучної тканини. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (Т. 1). pp. 344-350. ISSN 2077-4214

Неханевич, О.Б. (2015) Вплив трансформуючого фактору росту-β1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи спортсменів. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (В.3(51). pp. 229-234. ISSN 2077-1096

Неханевич, О.Б. (2013) Аналіз випадків раптової серцевої смерті серед осіб молодого віку в Дніпропетровській області / О. Б. Неханевич, В. В. Войченко // Морфологія. - 2013. - Т. VІІ, № 2. - С. 61-65. Морфологія.

Неханевич, О.Б. (2015) Вплив поліморфізму гену COL1A1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинну систему. ScienceRise, № 11/3 (16). pp. 44-50. ISSN 2313-6286

Неханевич, О.Б. and Абрамов, В.В. (2013) Ризик раптової смерті в спорті у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (огляд літератури). Медичні перспективи, Т. 18 (№ 1). pp. 4-8. ISSN 2307-0404

Неханевич, О.Б. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2014) Рівень фізичного розвитку, функціонального стану і здоров’я студентів медичного вищого навчального закладу з гіпермобільність суглобів. Спортивна медицина, 2014 (№ 1). pp. 71-74.

Неханевич, О.Б. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Смирнова, О.Л. and Бьон-Йоль, Ю. and Косинський, О.В. (2020) Вплив мотивованої ходьби з частковим розвантаженням ваги тіла на великі моторні функції в дітей з церебральним паралічем. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives), Т. 25 (№ 4). pp. 107-114. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

Неханевич, О.Б. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Смирнова, О.Л. and Глущук, Є.О. and Черниш, В.А. and Радзецький, М.В. (2020) Особливості фізичного стану студентів із зовнішніми проявами дисплазії сполучної тканини. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 3 (157). pp. 300-303. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Неханевич, О.Б. and Дорофєєва, О.Є. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Шелест, А.О. (2015) Динаміка діастолічної функції лівого шлуночка серця спортсменів під час фізичних навантажень різної потужності. Спортивна медицина, № 1-2. pp. 34-41. ISSN 1992-7894 (print), 1992-9285 (online)

Неханевич, О.Б. and Дорофєєва, О.Є. and Смирнова, О.Л. and Логвиненко, В.В. (2015) Особливості лікарського контролю за спортсменами з ознаками дисплазії сполучної тканини. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (2). pp. 323-327. ISSN 2077-4214

Неханевич, О.Б. and Канюка, Є.В. and Бакуридзе-Маніна, В.Б. and Волошко, М.С. and Чернігівська, С.А. and Забара, О.Ю. (2019) Ефективність фізичної реабілітації пацієнтів із наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 3-4 (33-34). pp. 40-45. ISSN 2224-0454

Неханевич, О.Б. and Кваснікова, В.І. and Манін, М.В. and Абрамов, В.В. and Смирнова, О.Л. and Глущук, Є.О. (2020) Профілактика фізичного перенапруження у школярів під час занять фізичним вихованням. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 4 (158). pp. 310-314. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Неханевич, О.Б. and Криволап, Н.В. (2014) Вплив тренувальних навантажень у футболі на морфологію внутрішніх структур серця з малими аномаліями розвитку. Морфологія, Т. VІІ (№ 1). pp. 69-73.

Неханевич, О.Б. and Кузнецова, М.А. (2014) Застосування ехокардіографії з фізичним навантаженням для діагностики скорочувального резерву міокарда лівого шлуночка серця спортсменів. Медичні перспективи, Т. ХІХ (№ 3). pp. 75-81.

Неханевич, О.Б. and Курята, О.В. and Корнілова, Т.В. and Нікітенко, В.О. and Летюча, Н.П. (2017) Рівень фізичної працездатності та підготовленості у студентів з ознаками гіпермобільності суглобів. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (135). pp. 337-340. ISSN 2077-4214

Неханевич, О.Б. and Манін, М.В. and Гришуніна, Н.Ю. (2018) Відновлення функціональних можливостей пацієнтів з синдромом хребцевої артерії засобами фізичної реабілітації. Вісник проблем біології і медицини, 1. pp. 343-345. ISSN 2077-4214

Неханевич, О.Б. and Тютюнник, М.О. and Гашинова, К.Ю. and Манін, М.В. and Корота, Ю.В. (2021) Профілактика розвитку венозної тромбоемболії у пацієнтів з коронавірусною хворобою. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (159). pp. 93-97. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Неханевич, О.Б. and Тютюнник, М.О. and Корота, Ю.О. (2021) Профілактика розвитку венозної тромбоемболії у пацієнтів з коронавірусною хворобою. In: Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (06 квітня 2021 р.). Вид-во НФаУ, Харків, Україна, pp. 107-109.

Неханевич, О.Б. and Хоменко, О.М. and Сімонова, С.А. (2021) Аналіз особливостей адаптаційних реакцій серцево-судинної системи підлітків-випускників в залежності від навчального навантаження та структури дня. In: The world of science and innovation. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House, London, United Kingdom, pp. 844-852. ISBN 978-92-9472-197-6

Неханевич, О.Б. and Юн, Бьон-Йоль (2018) Особливості фізичної терапії статико-динамічних рухових розладів при непрогресуючих органічних ураженнях центральної нервової системи. Вісник проблем біології і медицини, 1. pp. 50-55. ISSN 2077-4214

Неханевич, О.Б. and Юн, Бьон-Йоль (2020) Фізична терапія порушень статико-динамічних рухових функцій у дітей з церебральним паралічем. In: Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2020. XХ ювілейна міжнародна науково-практична конференція, присвячена 120-річчю ОНМедУ. Одеса, 24-25 вересня 2020 року : Матеріали конференції. ПОЛІГРАФ, Одеса, pp. 87-90.

С

Секретний, В.А. and Неханевич, О.Б. (2020) Віддалені наслідки черепно-мозкового травматизму у гравців в хокей з шайбою. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 2 (156). pp. 328-332. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Секретний, В.А. and Неханевич, О.Б. (2020) Когнітивні порушення у гравців в хокей з шайбою внаслідок черепно-мозкового травматизму. In: Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2020. XХ ювілейна міжнародна науково-практична конференція, присвячена 120-річчю ОНМедУ. Одеса, 24-25 вересня 2020 року : Матеріали конференції. ПОЛІГРАФ, Одеса, pp. 99-101.

Х

Хоменко, В.М. and Неханевич, О.Б. (2017) Особливості лікарського контролю за футболістами з ознаками дисплазії сполучної тканини. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2. pp. 39-43. ISSN 2077-4214

Хоменко, В.М. and Неханевич, О.Б. (2020) Особливості фізичного розвитку, фізичної працездатності та аеробної продуктивності футболістів. In: Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології – 2020. XХ ювілейна міжнародна науково-практична конференція, присвячена 120-річчю ОНМедУ. Одеса, 24-25 вересня 2020 року : Матеріали конференції. ПОЛІГРАФ, Одеса, pp. 115-116.

Хоменко, В.М. and Неханевич, О.Б. (2021) Фізична терапія футболістів з ознаками гіпермобільності суглобів після ушкоджень зв’язкового апарату надп’ятково-гомілкового суглобу. Український журнал медицини, біології та спорту = Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, Т. 6 (№ 3). pp. 310-316. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Хоменко, Е.М. and Неханевич, О.Б. and Симонова, С.А. (2021) Выраженность стрессоустойчивости и стресса у подростков-выпускников. In: / World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing, Toronto, Canada, pp. 633-640. ISBN 978-1-4879-3793-5

Ш

Шкурупій, О.І. (2023) Фізична терапія рухових розладів після ендопротезування кульшового суглобу у пацієнтів з наслідками мозкового інсульту. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Дніпровський державний медичний університет.

Ю

Юн, Бьон-Йоль (2022) Особливості фізичної реабілітації просторово-часових порушень ходьби у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпровський державний медичний університет.

Я

Яримбаш, К.С. and Дорофеєва, О.Є. (2016) Підвищення рівня фізичної та функціональної підготовленості плавців у передзмагальному мезоциклі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць, В. ЗК1 (70). pp. 251-255. ISSN 2311-2220

This list was generated on Tue Jun 25 02:06:30 2024 EEST.