Items where Subject is "Anesthesiology and Resuscitation"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8583)
    • Anesthesiology and Resuscitation (15)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | Е | К | М | С | У | Ц
Number of items at this level: 15.

Є

Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. and Кріштафор, Д.А. (2022) Фактори, що сприяють гострому випадковому переохолодженню організму (літературний огляд). Медицина невідкладних станів (6). pp. 7-14. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Е

Ехалов, В.В. and Сединкин, В.А. and Кравец, О.В. (2021) Асфиксия при сниженном содержании кислорода в окружающей среде (клиническая лекция). Медицина невідкладних станів = Медицина неотложных состояний = Emergency Medicine, Т. 17 (№ 3). pp. 15-24. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

К

Клигуненко, Е.Н. and Лященко, О.В. and Ехалов, В.В. and Носенко, И.В. and Лебедев, С.А. (2017) Трудная интубация трахеи: современные методы решения. Медицина неотложных состояний, № 5 (84). pp. 61-64. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Клигуненко, О.М. and Кравець, О.В. (2015) Сучасні проблеми інтенсивної терапії гіповолемії. Зб. матеріалів наукової конференції «Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии». pp. 32-34.

Кобеляцкий, Ю.Ю. and Царев, А.В. (2013) Механическая компрессия грудной клетки при проведении сердечно-легочной реанимации: опыт использования аппарата Autopulse. Медицина неотложных состояний, 2013 (4). pp. 62-67.

Кобеляцкий, Ю.Ю. and Царев, А.В. and Криштафор, А.А. (2013) Навстречу новым горизонтам (исторический очерк). Медицина неотложных состояний, 2013 (6). pp. 8-16.

Кравець, О.В. and Єхалов, В.В. and Седінкін, В.А. (2022) Оптимізоване життєзабезпечення при ненавмисному загальному переохолодженні організму (науково-літературний огляд). Новини медицини та фармації у світі (№ 10). pp. 12-14.

Криштафор, Д.А. and Станин, Д.М. (2021) Особенности современного обучения волонтеров проведению сердечно-легочной реанимации. Медицина невідкладних станів = Медицина неотложных состояний = Emergency Medicine, Т. 17 (№ 3). pp. 77-79. ISSN 2224-0586 (print), 2307-1230 (online)

Кріштафор, Д.А. and Клигуненко, О.М. and Кравець, О.В. and Єхалов, В.В. and Кріштафор, А.А. (2020) Сучасні принципи респіраторної підтримки при тяжкій черепно-мозковій травмі. International Scientific and Practical Conference. Lublin, Republic of Poland (September 25–26, 2020). pp. 116-121.

Кріштафор, Д.А. and Пилипенко, О.В. and Галущак, А.Я. and Путько, І.О. (2022) Клінічний випадок прискореного трупного заклякання. Клінічна та профілактична медицина (№ 3). pp. 67-79. ISSN 2616-4868

М

Муризіна, О.Ю. (2017) Професійна рефлексія як механізм практичної діяльності у сімейних лікарів під час проходження фахового удосконалення з реаніматології. Медичний форум, № 11 (11). pp. 73-75.

С

Сальков, М.М. and Овчаренко, Д.В. and Царьов, О.В. and Йовенко, І.О. and Дубина, В.М. (2018) Особливості інтенсивної терапії хребетно-спинномозкової травми. Вісник проблем біології і медицини, 3. pp. 167-172. ISSN 2077-4214

У

Усенко, Л.В. (2018) Отдельные моменты из истории украинской анестезиологии: взгляд из прошлого и настоящего в будущее. Медицина неотложных состояний, 5. pp. 15-21. ISSN 2224-0586

Усенко, Л.В. and Царев, А.В. and Кобеляцкий, Ю.Ю. (2013) Особенности проведения сердечно-легочной и церебральной реанимации в возрастном аспекте и особах клинических ситуациях. Медицина неотложных состояний, 2013 (6). pp. 174-182.

Ц

Царьов, О.В. and Усенко, Л.В. and Кріштафор, А.А. and Машин, О.М. and Білоцерковець, О.В. (2020) Сучасна методологія навчання студентів навичкам серцево-легеневої реанімації. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро, Ч. І. pp. 221-222.

This list was generated on Fri Jun 14 02:06:19 2024 EEST.