Items where Subject is "Propedevtika pediatrics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8545)
    • Propedevtika pediatrics (52)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: I | K | L | M | Y | Є | І | В | Д | Е | И | К | Л | М | П | Ф | Ч | Я
Number of items at this level: 51.

I

Ilchenko, Svitlana and Fialkovska, Anastasiia and Ivanus, Svitlana and Baraley, Tetiana (2021) A rare case of a severe course of systemic onset of juvenile idiopathic arthritis associated with MEFV gene mutations in a 12-year-old girl. Journal of Rare Diseases and Orphan Drugs, Vol. 2. pp. 24-29. ISSN 2766-9696

K

Koreniuk, Olena and Ilchenko, Svitlana and Hernandez, Anne P. (2021) complexity of early diagnosis of congenital ataxia: a case report. Journal of Rare Diseases and Orphan Drugs, Vol. 2. pp. 30-34. ISSN 2766-9696

L

lchenko, S.I. and Fialkovska, A.O. and Zhukova, L.A. (2019) Is protracted bacterial bronchitis a new nosological group or an old problem of differential diagnosis of chronic cough in children. Запорожский медицинский журнал = Zaporozhye medical journal, Т. 21 (№ 4). pp. 466-470. ISSN 2306-4145 (print), 2310-1210 (online)

M

Mozheiko, Tetiana V. and Ilchenko, Svitlana I. and Fialkovska, Anastasiia O. and Koreniuk, Olena S. (2023) Specific features of the oral microbiome in young children with laryngopharyngeal reflux and its role the development of recurrent respiratory diseases. Wiadomości Lekarskie Medical Advances, Т. 76 (№ 1). pp. 58-64. ISSN 0043-5147 (Print), 2719-342X (Online)

Y

Yaroshevskaya, Tetyana and Koreniuk, Елена (2014) The current features of pyelonephritis causal structure in children. Modern Science - Moderni Veda, Т. 1 (№ 4). pp. 172-176. ISSN 2336-498X

Є

Єфанова, А.О. and Мишина, Н.В. and Дьяконова, О.В. (2015) Досвід застосування високоадаптованих молочних сумішей у дітей першого року життя. Современная педиатрия, № 6 (70). pp. 118-119. ISSN 1992-5913 рrint, 2412-4508 оnline

І

Ільченко, С.І. (2014) Клініко-мікробіологічні особливості перебігу муковісцидозу у дітей великого промислового міста. Патологія, № 3 (32). pp. 73-77. ISSN 2306-8027

Ільченко, С.І. and Дука, К.Д. and Єфанова, А.О. (2017) Респіраторна акустика та її клінічна інтерпретація в педіатрії. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", м.Дніпро. ISBN 612.2:534:616-053.2-036:159.9.018.7/48

Ільченко, С.І. and Коренюк, О.С. and Ярошевська, Т.В. (2013) Особливості організації сестринської практики англомовних студентів в умовах кредитно-модульної системи. Медична освіта, № 4. pp. 37-39. ISSN 1681-2751

Ільченко, С.І. and Мишина, Н.В. and Єфанова, А.О. (2018) Food Intolerance and Malabsorption Syndrome in Children: Signs and Symptoms. Research in Pediatrics and Neonatology, Vol. 2 (№ 5). pp. 11-13. ISSN 2576-9200

Ільченко, С.І. and Мишина, Н.В. and Єфанова, А.О. and Єфанова, В.С. and Мишина, Н.К. (2015) Стан мотивації до навчання студентів-медиків перших курсів з досвіду викладання пропедевтики дитячих хвороб. Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, Тернопіль, 21-22 трав. 2015 р. pp. 309-311.

Ільченко, С.І. and Мишина, Н.В. and Чергінець, В.І. and Дука, К.Д. and Коренюк, О.С. and Ярошевська, Т.В. and Єфанова, А.О. and Крамаренко, Н.М. and Фіалковська, А.О. and Жукова, Л.О. (2017) Академічна історія хвороби. Пропедевтика педіатрії. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", м..Дніпро.

Ільченко, С.І. and Фіалковська, А.О. (2018) Персоніфікований підхід до профілактики тютюнокуріння у підлітків. Здоровье ребенка, 21. pp. 35-38. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ільченко, С.І. and Фіалковська, А.О. (2017) Прогнозування ризику розвитку хронічного бронхіту у підлітків-курців. Здоровье ребенка, 4. pp. 29-33. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ільченко, С.І. and Фіалковська, А.О. (2017) Прогнозування ризику розвитку хронічного бронхіту у підлітків-курців. Здоровье ребенка, 4. pp. 29-33. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ільченко, С.І. and Фіалковська, А.О. (2018) Діагноз «хронічний бронхіт» в дитячій пульмонології: «за» та «проти». Український пульмонологічний журнал (№ 4). pp. 32-34. ISSN 2306-4927

Ільченко, С.І. and Фіалковська, А.О. (2018) Діагноз "хронічний бронхіт" в дитячій пульмонології: "за" та "проти". Український пульмонологічний журнал (№ 4). pp. 32-34. ISSN 2306-4927

Ільченко, С.І. and Фіалковська, А.О. and Крамаренко, Н.М. and Макух, Г.В. (2017) Роль поліморфізму генів І та ІІ фази біотрансформації ксенобіотиків у розвитку рецидивуючого та хронічного бронхіту у підлітків-курців. Здоровье ребенка, 2. pp. 85-90. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ільченко, С.І. and Фіалковська, А.О. and Крамаренко, Н.М. and Макух, Г.В. (2017) Роль поліморфізму генів І та ІІ фази біотрансформації ксенобіотиків у розвитку рецидивуючого та хронічного бронхіту у підлітків-курців. Медичні перспективи, 2. pp. 85-90. ISSN 2307-0404

Ільченко, С.І. and Фіалковська, А.О. and Скрябіна, К.В. and Іванусь, С.Г. and Донець, М.М. (2020) Вплив гіперреактивності бронхів на ефективність інгаляційної терапії у дітей з муковісцидозом. New trends and unresolved issues of preventive and clinical medicine. International scientific and practical conference. September 25–26, 2020. pp. 90-93.

Іщенко, О.В. and Юхименко, А.О. and Кошова, І.П. and Ільченко, С.І. and Степанський, Д.О. (2019) Біоплівкоутворюючі властивості клінічних ізолятів Pseudomonas aeruginosa, виділених від дітей, хворих на муковісцидоз та можливості впливу Bacillus subtilus на них in vitro. Морфологія = Morphologia, Т. 13 (№ 3). pp. 40-47. ISSN 1997-9665

В

Височина, І.Л. and Гайдук, О.І. and Башкірова, Н.С. (2019) Перший досвід підготовки спеціалістів за фахом «Фізична терапія, ерготерапія» з пропедевтики педіатрії на кафедрі сімейної медицини ДЗ «ДМА». Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). pp. 69-70.

Д

Дука, Е.Д. and Дука, И.Г. (2015) Возможности щадящей иммунокоррекции у детей раннего возраста с рекуррентной респираторной патологией. Современная педиатрия, № 6 (70). pp. 116-117. ISSN 1992-5913 рrint, 2412-4508 оnline

Е

Ефанова, А.А. and Мишина, Н.В. and Алифиренко, Н.А. (2015) Современный подход к функциональному питанию детей первого года жизни. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, № 1 (15). pp. 30-32. ISSN 2411-4944

И

Ильченко, С.И. and Дука, Е.Д. and Жукова, Л.А. (2016) Микроаспирационный синдром в практике педиатра: современные особенности и роль в формировании бронхообструктивного синдрома. Здоровье ребенка, № 7 (75). pp. 90-94. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ильченко, С.И. and Дука, Е.Д. and Жукова, Л.А. (2016) Микроаспирационный синдром в практике педиатра: современные особенности и роль в формировании бронхообструктивного синдрома. Здоровье ребенка, 7. pp. 90-94. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ильченко, С.И. and Мишина, Н.В. and Фиалковская, А.А. and Жукова, Л.А. (2018) Особенности микробного пейзажа верхних дыхательных путей у детей с микроаспирационным синдромом на фоне поражения центральной нервной системы. Здоровье ребенка, Т. 13 (№ 8). pp. 749-753. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ильченко, С.И. and Фиалковская, А.А. and Иванусь, С.Г. (2017) О роли уреамикоплазменного инфицирования в развитии бронхолёгочной дисплазии у детей раннего возраста. Здоровье ребенка, 4. pp. 110-115. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ильченко, С.И. and Фиалковская, А.А. and Иванусь, С.Г. (2017) О роли уреамикоплазменного инфицирования в развитии бронхолёгочной дисплазии у детей раннего возраста. Здоровье ребенка, 4. pp. 110-115. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ильченко, С.И. and Фиалковская, А.А. and Иванусь, С.Г. and Донец, М.Н. (2019) Буллезная эмфизема легких у подростка:врожденный порок развития или исход бронхолегочной дисплазии? Разбор клинического случая. Педиатрия. Восточная Европа, Т. 7 (№ 2). pp. 356-362. ISSN 2307-4345 (print), 2414-2204 (online)

К

Коренюк, Е.С. (2018) Нарушения микробиоты дыхательных путей у детей с респираторными заболеваниями (обзор литературы). Здоровье ребенка, Т. 13 (№ 5). pp. 506-515. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Коренюк, Е.С. and Иванченко, В.В. and Алексеева, О.Г. (2017) Особенности течения гриппа у детей в эпидсезоне 2016–2017 гг. Здоровье ребенка, 6. pp. 46-51. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Коренюк, Е.С. and Иванченко, В.И. and Алексеева, О.Г. (2016) Применение полуэлементных смесей в энтеральном питании детей с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Здоровье ребенка, № 5 (73). pp. 83-85. ISSN 2224-0551 (print), 2307-1168 (online)

Коренюк, Е.С. and Кузьменко, А.Н. and Иванченко, В.И. (2020) Оптимизация антибактериальной терапии повторных респираторных заболеваний у детей с тяжелой неврологичексой патологией. European scientific discussions. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. pp. 103-110.

Коренюк, О.С. and Скрябіна, К.В. and Маковійчук, О.А. (2021) Досвід впровадження аускультативного тренінгу з пропедевтики педіатрії. Медична симуляція – погляд у майбутнє (впровадження інноваційних технологій у вищу медичну освіту України) (для лікарів, науковців та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю. pp. 122-124.

Крамаренко, Н.М. and Іванусь, С.Г. (2016) Особливості фізичного розвитку дітей міста Дніпра, хворих ма муковісцидоз. Медичні перспективи, Т. 21 (№ 4). pp. 150-156. ISSN 2307-0404

Кушніренко, С.В. (2019) Етіологія хронічної хвороби нирок у дітей. Урологія, 23(91) (4). pp. 420-423. ISSN 2307-5279

Л

Лагода, Д.П. and Скрябина, Е.В. (2021) Особенности раннего анамнеза у детей с атопическим дерматитом. Новини і перспективи медичної науки : збірник матеріалів XХІ конференції студентів та молодих учених. p. 78.

М

Мишина, Н.В. and Ефанова, А.А. and Македонская, И.В. (2015) Применение препарата Урсофальк в лечении затяжных конъюгационных желтух и синдрома холестаза у детей с пренатальными поражениями ЦНС. Современная педиатрия, № 5 (69). pp. 135-136. ISSN 1992-5913 рrint, 2412-4508 оnline

Можейко, Т.В. (2020) Проблемні питання діагностики причин регургітації у дітей раннього віку. Eurasian Scientific Congress. pp. 108-110.

П

Підгорна, І.М. and Ільченко, С.І. and Скрябіна, К.В. (2021) Залежність функції зовнішнього дихання від нутрітивного статусу дітей з муковісцидозом. Новини і перспективи медичної науки : збірник матеріалів XХІ конференції студентів та молодих учених. pp. 78-79.

Ф

Фіалковська, А.О. (2016) Епідеміологічне дослідження поширеності тютюнокуріння серед сучасних підлітків. Здоровье ребенка, 7. pp. 112-116. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Фіалковська, А.О. and Чергінець, В.І. and Сілкіна, Ю.В. (2016) Клініко-морфологічні порівняння впливу тютюнового диму на дихальні системи дітей та щурів. Морфологія = Morphologia, Т. 10 (№ 4). pp. 65-69. ISSN 1997-9665

Ч

Чергінець, В.І. and Башкірова, Н.С. (2018) Чутливість дихальних шляхів до ацетилхоліну у респіраторно асимптомних дітей. Сучасний вимір медичної науки і практики. pp. 21-25.

Я

Ярошевская, Т.В. (2013) Применение Эспумизана в детской гастроэнтерологии. Здоровье ребенка, № 4 (47). pp. 89-92. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ярошевская, Т.В. and Ильченко, С.И. and Коренюк, Е.С. (2015) Опыт применения Пантопразола у детей с кислотозависимыми заболеваниями. Первый независимый научный вестник, # 1. pp. 161-164. ISSN 2413-3206

Ярошевская, Т.В. and Ильченко, С.И. and Коренюк, Е.С. and Сапа, Н.Б. (2013) Современная коррекция дисбиотических нарушений у детей с патологией органов пищеварения. Сучасна гастроентерологія, № 6 (74). pp. 13-18. ISSN 1727-5725

Ярошевская, Т.В. and Ильченко, С.И. and Сапа, Н.Б. and Крамаренко, Л.Н. (2016) Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза у детей с синдромом раздраженного кишечника. Здоровье ребенка, № 5 (73). pp. 69-73. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ярошевская, Т.В. and Каратаевская, Т.Г. and Медведская, Е.В. (2013) Опыт применения препарата «Рефортан» при нефротическом синдроме у детей. Український журнал екстремальної медицини ім. Г. О. Можаєва, Т. 14 (№ 1). pp. 85-89.

Ярошевская, Т.В. and Коренюк, Е.С. and Минакова, В.А. and Медведская, Е.В. (2016) Современные особенности этиологической структуры пиелонефрита у детей. Здоровье ребенка, 7. pp. 80-84. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Ярошевская, Т.В. and Скрябина, Е.В. and Сапа, Н.Б. (2018) Значение исследования фекального кальпротектина в диагностике хронических воспалительных заболеваний кишечника у детей. Здоровье ребенка, 2. pp. 171-175. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

This list was generated on Sun May 19 02:06:42 2024 EEST.