Items where Subject is "Functional diagnostics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8469)
    • Functional diagnostics (16)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Г | К | Л | М | С | Я
Number of items at this level: 16.

Є

Єфімова, Н.О. and Височина, І.Л. (2022) ЕКГ діагностика, як одна з головних компетенцій впрактиці сімейного лікаря – шляхи удосконалення. Наукові перспективи (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Медицина», Серія «Педагогіка», Серія «Психологія») (5(23)). pp. 580-590. ISSN 2708-7530

А

Абдурахмонов, Д.К. and Хакимов, М.А. and Алиджанов, С.К. and Халилов, Ш.М. (2019) Значение мультифокальной биопсии в диагностике поражения мочевого пузыря. Урологія, 23 (2(89)). pp. 180-181. ISSN 2307-5279

Г

Григоренко, В.М. and Ромащенко, О.В. and Білоголовська, В.В. and Мельников, С.М. and Косюхно, М.О. and Клюс, А.Л. (2019) Ультрасонографічна оцінка кровоплину судин жіночої передміхурової залози. Урологія, 23 (2(89)). pp. 183-184. ISSN 2307-5279

К

Квятковский, А.Е. and Квятковский, Е.А. and Квятковская, Т.А. (2019) Автоматическая классификация результатов урофлоуметрии методом машинного обучения. Урологія, 23 (3(90)). pp. 282-283. ISSN 2307-5279

Кондратьєв, В.О. and Різник, А.В. (2016) Порушення серцевої гемодинаміки в період нападу бронхіальної астми в дітей. Медичні перспективи, Т. 21 (№ 2). pp. 57-62. ISSN 2307-0404

Кондратьєв, В.О. and Різник, А.В. and Кунак, О.В. (2015) Гемодинаміка правих відділів серця у здорових дітей за даними доплерехокардіографії. Здоровье ребенка, № 7 (67). pp. 88-92. ISSN 2224-0551

Кондратьєв, В.О. and Різник, А.В. and Кунак, О.В. (2015) Дисфункція правих відділів серця в період нападу бронхіальної астми в дітей. Здоровье ребенка, № 8 (68). pp. 17-20. ISSN 2224-0551

Л

Литвин, Ю.П. and Логвиненко, В.В. and Литвин, В.В. (2016) Место ультрасонографии в комплексном лучевом исследовании повреждений плечевого сустава. V конгрес Української асоціації фахівців ультразвуковї діагностики (тези доповідей), 18-20 травня 2016 року, Київ. pp. 117-119.

Литвин, Ю.П. and Логвиненко, В.В. and Литвин, В.В. (2016) Ультрасонографическая экспересс диагностика заднего вывиха плеча. V конгрес Української асоціації фахівців ультразвуковї діагностики (тези доповідей), 18-20 травня 2016 року, Київ. pp. 116-117.

Логвиненко, В.В. (2012) Магнітно-резонансна артрографія в діагностиці нестабільності плечового суглоба. Наукові праці, Вип175 (Т.187). pp. 86-89.

М

Мечев, Д.С. and Грабовський, Ю.В. (2015) Досвід діагностики тромбоемболії легеневої артерії у пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень. Наукові праці. Серія «Техногенна безпека. Радіобіологія», Т.261 (В.249). pp. 126-128.

С

Сафронова, О.В. and Удатова, Т.В. and Кметюк, Я.В. (2019) Можливості використання даних магнітно-резонансної томографії в індивідуальному плануванні променевої терапії у хворих на рак передміхурової залози. Урологія, 23 (1(88)). p. 81. ISSN 2307-5279

Спузяк, М.И. and Литвин, Ю.П. and Логвиненко, В.В. (2013) Ультрасонография в диагностике заднего вывиха плеча. Збірник наукових праць XVI з'їзду ортопедів-травматологів України, м. Харків, Вип. 4. p. 208.

Спузяк, М.И. and Литвин, Ю.П. and Неханевич, О.Б. and Логвиненко, В.В. and Коломийченко, Ю.А. (2013) Функциональная эхография в диагностике разрывов вращательной манжеты и импинджмент синдрома плечевого сустава. Международный VI Невский радиологический форум, 5-7 апреля 2013 года : сб. науч. работ,. p. 147.

Суховерша, О.А. and Бондаренко, І.М. and Кужевський, І.В. and Біленький, І.В. and Гуртовий, В.А. and Завізіон, В.Ф. and Шкарупа, Г.Б. and Сазонов, С.П. and Шкарупа, Д.Г. and Бобров, О.О. (2016) Роль трансторакальних трепан-біопсій у диференційній діагностиці новоутворень легенів та межистіння. XIII з’їзд онкологів та радіологів України : (матеріали з’їзду) 26–28 травня 2016 р., м. Київ. – Укр. радіол.журн. – 2016. – Спец. вип. 1. – 228 с. p. 46.

Я

Яковенко, Л.Ф. and Ромащенко, О.В. and Білоголовська, В.В. and Цісаренко, А.М. and Крупська, І.В. (2019) Гуморальна реактивність до HSP60 людини сироватки жінок із хронічними запальними захворюваннями органів малого таза та сексуальними дісфункціями. Урологія, 23 (2(89)). pp. 185-186. ISSN 2307-5279

This list was generated on Wed Apr 17 02:06:48 2024 EEST.