Items where Subject is "Cytology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Д | Е | З | М | П | Т | Ш
Number of items at this level: 19.

А

Абатуров, О.Є. and Твердохліб, І.В. and Бабич, В.Л. and Русакова, О.О. (2022) Вплив холеретичної терапії на активність експресії мікроРНК-378f та м’язову оболонку стінки жовчного міхура. Сучасна педіатрія. Україна = Современная педиатрия. Украина = Modern pediatrics, 5 (125). pp. 26-34. ISSN 2663-7553 (print); 2706-6134 (online)

Абдурахмонов, Д.К. and Хакимов, М.А. and Алиджанов, С.К. and Халилов, Ш.М. (2019) Значение мультифокальной биопсии в диагностике поражения мочевого пузыря. Урологія, 23 (2(89)). pp. 180-181. ISSN 2307-5279

Д

Давыдько, О.В. and Стусь, А.Е. and Ельчанинова, Т.И. and Ситало, С.Г. (2017) Преаналитический этап цитологических исследований. Materiały XIII MiĚdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki- 2017», 07 -15 lutego 2017 roku, Tom 8. pp. 21-24.

Дяговець, К.І. (2015) Гістотопографія хромафінної тканини серця миші на критичних етапах кардіогенезу в умовах норми. Морфологія, Т. 9 (№ 4). pp. 26-30. ISSN 1997-9665 (In Press)

Е

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2020) Особенности цитологического исследования шейки матки. Materialły XVI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Wschodnie partnerstwo - 2020», 07 - 15 września 2020 roku, Vol. 2. pp. 43-47. ISSN 1561-6916

Ельчанинова, Т.И. and Ситало, С.Г. (2016) Цитологическая диагностика рака молочной железы. Лабораторна діагностика, № 2 (76). pp. 31-35.

Ельчанинова, Т.И. and Ситало, С.Г. and Магди, Лабиб (2016) Цитологическая диагностика мезотелиомы плевры. Сучасні можливості, проблеми і перспективи онкологічної допомоги : Матеріали науково-практичного семінару, м.Херсон, 25-26 серпня 2016 року. pp. 31-37.

З

Захаренко, И.Ю. and Ситало, С.Г. (2022) Цитологическая диагностика опухолей семенников. Materiály XVIII Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti - 2022», Vol. 3. pp. 43-46. ISSN 1561-6940

М

Марченко, Д.Г. (2016) Вплив етанолу на ультрастуркурні перебудови міофібрилярного апарата кардіоміоцитів в субендокардіальній зоні шлуночкового міокарду щурів на різних етапах пренатального розвитку. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XVІ конф. студ. та мол. учених : [під ред. проф. І. В. Твердохліба]. – Дніпропетровськ. pp. 67-68.

Марченко, Д.Г. and Волошин, В.І. and Бублій, Р.В. (2015) Ультраструктурні зміни скоротливого апарата шлуночкового міокарда щурів на пізніх етапах ембріогенезу та в перший тиждень розвитку у нормі та після ушкоджуючої дії етанолу. // Нові завдання сучасної медицини. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 року). pp. 94-96.

Марченко, Д.Г. and Волошин, В.І. and Бублій, Р.В. (2015) Характеристика кількісних параметрів міофібрил при формуванні скоротливого апарата шлуночкового міокарда щурів при нормальному розвитку на різних етапах пернатального та постнатального онтогенезу. // Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 27-28 листопада 2015 року). pp. 88-91.

Марченко, Д.Г. and Волошин, В.І. and Кучай, І.М. (2016) Вплив етанолу на процес міофібрилогенезу у різних зонах шлуночкового міокарда на постнатальному етапі розвитку. «Новые задачи современной медицины» (г. Харьков, 22-23 апреля 2016 г.). — Херсон : Издательский дом "Гельветика", 2016. pp. 96-98.

П

Потоцкая, О.Ю. and Лапсарь, А.С. (2016) Особенности строения и клеточного состава панкреатолиенальных гемолимфоузлов человека. Морфологія, Т. 10 (№ 1). pp. 77-86. ISSN 1997-9665

Т

Твердохлеб, И.В. (2014) Учебное пособие по цитологии. [Teaching Resource]

Ш

Шевченко, Е.Н. (2015) Количественная оценка морфологических изменений передсердного миокарда крыс под влиянием хронической пренатальной гипоксии на этапах онтогенеза. Актуальні питання анатомії, гістології, ембріології, топографічної анатомії : зб. тез доповідей VІ конгресу АГЕТ, 16-18 вересн. 2015 р. p. 103.

Шевченко, Е.Н. (2015) Количественный анализ изменений секреторного апарата предсердных кардиомиоцитов крыс под влиянием хронической пренатальной гипоксии на етапах онтогенеза. Світ медицини та біології, № 3 (вип.52). pp. 140-145. ISSN 2079-8334

Шевченко, К.М. (2015) Кількісна оцінка морфологічних змін передсердного міокарда щурів за умов впливу гіпоксії протягом пренатального онтогенезу. Вісник проблем біології і медицини, Т. 1 (№122). pp. 318-323.

Шевченко, К.М. (2015) Ультраструктурні і тканинні перебудови міокарда передсердь щурів за умов впливу гострої та хронічної пренатальної гіпоксії. Морфологія, Т. 9 (№ 3). pp. 99-110. ISSN 1997-9665

Шевченко, К.М. (2015) Кількісна оцінка морфологічних змін передсердного міокарда щурів за умов впливу хронічної пренатальної гіпоксії на етапах онтогенезу. Актуальні питання медичної науки та практики, Вип.82 (Т2 кн1). pp. 387-396. ISSN 2308-8052

This list was generated on Fri Mar 1 02:07:41 2024 EET.