Items where Subject is "Embryology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: H | P | S | Г | Д | К | М | Н | П | С | Т | Ш
Number of items at this level: 24.

H

Harets, Vira and Shatorna, Vira and Belska, Iuliia and Demchenko, Tatiana (2016) Morphology of fetal liver under the influence of silver and gold citrates on a background of lead intoxication in rats. The Pharma Innovation Journal, № 5 (2). 05-08.

P

Pototskaya, O.Yu. and Shevchenko, K.M. (2022) Comparative characteristics of human stem cells. Морфологія = Morphologia, 16 (2). pp. 6-21. ISSN 1997-9665

S

Shatornaya, Vera and Kolosova, Irina and Garets, Vera (2020) Change of indicators of rat embryotoxity under isolated injection of cadmium compounds and combined with cerium. Modern Science — Moderní věda, № 2. pp. 131-138. ISSN 2336-498X

Shevchenko, Inna and Alekseyenko, Zoya and Kefeli-Ianovska, Olena (2020) Rates weight change and steel affections by lead acetate intoxication. Modern Science — Moderní věda, № 2. pp. 111-116. ISSN 2336-498X

Г

Гарець, В.І. and Бельська, Ю.О. and Шаторна, В.Ф. (2015) Морфологічний стан фетальної печінки під впливом цитратів срібла та золота на тлі свинцевої інтоксикації. Галицький лікарський вісник, Т.22№3 (ч. 1). pp. 48-51. ISSN 2306-4285

Д

Дяговець, К.І. (2015) Гістотопографія хромафінної тканини серця миші на критичних етапах кардіогенезу в умовах норми. Морфологія, Т. 9 (№ 4). pp. 26-30. ISSN 1997-9665 (In Press)

К

Комар, Т.В. and Хмара, Т.В. and Ходан, А.Г. and Халатурник, І.Б. and Ковальчук, П.Є. (2023) Фетальна ультразвукова анатомія і морфометричні параметри малогомілкової кістки. Морфологія = Morphologia, 17 (3). pp. 60-67. ISSN 1997-9665

Кошарний, В.В. (2012) Морфогенетичні перетворення органів ембріонів щурів під впливом електромагнітного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / В. В. Кошарний. - Харків, 2012. - 37 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

М

Марченко, Д.Г. (2016) Вплив етанолу на ультрастуркурні перебудови міофібрилярного апарата кардіоміоцитів в субендокардіальній зоні шлуночкового міокарду щурів на різних етапах пренатального розвитку. Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XVІ конф. студ. та мол. учених : [під ред. проф. І. В. Твердохліба]. – Дніпропетровськ. pp. 67-68.

Марченко, Д.Г. and Волошин, В.І. and Бублій, Р.В. (2015) Ультраструктурні зміни скоротливого апарата шлуночкового міокарда щурів на пізніх етапах ембріогенезу та в перший тиждень розвитку у нормі та після ушкоджуючої дії етанолу. // Нові завдання сучасної медицини. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 жовтня 2015 року). pp. 94-96.

Марченко, Д.Г. and Волошин, В.І. and Бублій, Р.В. (2015) Характеристика кількісних параметрів міофібрил при формуванні скоротливого апарата шлуночкового міокарда щурів при нормальному розвитку на різних етапах пернатального та постнатального онтогенезу. // Актуальні питання медицини, ветеринарії та фармакології. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 27-28 листопада 2015 року). pp. 88-91.

Марченко, Д.Г. and Волошин, В.І. and Кучай, І.М. (2016) Вплив етанолу на процес міофібрилогенезу у різних зонах шлуночкового міокарда на постнатальному етапі розвитку. «Новые задачи современной медицины» (г. Харьков, 22-23 апреля 2016 г.). — Херсон : Издательский дом "Гельветика", 2016. pp. 96-98.

Н

Нефьодова, О.О. and Єрошенко, Г.А. and Задесенець, І.П. and Шаторна, В.Ф. and Нефьодов, О.О. and Кузнецова, О.В. (2019) Вплив низьких доз кадмію цитрату на кардіогенез ембріонів щурів. Світ медицини та біології, № 1 (67). pp. 166-170. ISSN 2079-8334

Нефьодова, О.О. and Задесенець, І.П. (2018) Вплив хлориду кадмію та кадмію цитрата на показники ембріогенезу щурів при внутрішньошлунковому введенні. Український журнал медицини, біології та спорту (6(15)). pp. 52-57. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

П

Потоцкая, О.Ю. and Лапсарь, А.С. (2016) Особенности строения и клеточного состава панкреатолиенальных гемолимфоузлов человека. Морфологія, Т. 10 (№ 1). pp. 77-86. ISSN 1997-9665

С

Силкина, Ю.В. and Хмель, С.И. and Козлова, Ю.В. (2013) Характеристикa гистогенетических процессов проводящих кардиомиоцитов эмбрионального сердца человека. Свiт медицини та біології, 2013 (№4). pp. 8-11.

Т

Твердохлеб, И.В. (2013) Пространственные, гистоструктурные и ультраструктурные систолы и диастолы эмбрионального сердца / И. В. Твердохлеб, Т. А. Гудлетт. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 3 (Т.(102). pp. 224-230.

Ш

Шарапова, Е.Н. (2020) Об извилистости артерий яичка в процессе его перемещения. In: Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Perfect Publishing, Vancouver, Canada, pp. 968-970. ISBN 978-1-4879-3791-1

Шаторна, В.Ф. (2009) Морфогенетичні закономірності ембріонального розвитку серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук / В. Ф. Шаторна. - Тернопіль, 2009. - 35 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, Тернопільський державний медичний університет МОЗ України.

Шевченко, Е.Н. (2015) Количественная оценка морфологических изменений передсердного миокарда крыс под влиянием хронической пренатальной гипоксии на этапах онтогенеза. Актуальні питання анатомії, гістології, ембріології, топографічної анатомії : зб. тез доповідей VІ конгресу АГЕТ, 16-18 вересн. 2015 р. p. 103.

Шевченко, Е.Н. (2015) Количественный анализ изменений секреторного апарата предсердных кардиомиоцитов крыс под влиянием хронической пренатальной гипоксии на етапах онтогенеза. Світ медицини та біології, № 3 (вип.52). pp. 140-145. ISSN 2079-8334

Шевченко, К.М. (2015) Кількісна оцінка морфологічних змін передсердного міокарда щурів за умов впливу гіпоксії протягом пренатального онтогенезу. Вісник проблем біології і медицини, Т. 1 (№122). pp. 318-323.

Шевченко, К.М. (2015) Ультраструктурні і тканинні перебудови міокарда передсердь щурів за умов впливу гострої та хронічної пренатальної гіпоксії. Морфологія, Т. 9 (№ 3). pp. 99-110. ISSN 1997-9665

Шевченко, К.М. (2015) Кількісна оцінка морфологічних змін передсердного міокарда щурів за умов впливу хронічної пренатальної гіпоксії на етапах онтогенезу. Актуальні питання медичної науки та практики, Вип.82 (Т2 кн1). pp. 387-396. ISSN 2308-8052

This list was generated on Tue Jul 23 02:06:13 2024 EEST.