Items where Subject is "Educational work"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (8638)
    • Educational work (32)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | K | S | Б | В | Г | Д | К | Н | О | Р | С | Ч | Ш | Ю
Number of items at this level: 32.

C

Cеменова, Л.С. (2022) Новiтнi освiтнi технологiї для покращення морального виховання студентiв-медикiв. In: Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині: матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції, м. Чернівці, 22 червня 2022 р. БДМУ, Чернівці, 2022, pp. 446-450. ISBN 978-966-697-983-7

Cеменова, Л.С. and Романюта, I.A. (2022) Історiя бiостатистики, внесок вiтчизняних вчених в її розвиток. In: Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині: матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції, м. Чернівці, 22 червня 2022 р. БДМУ, Чернівці, 2022, pp. 312-313. ISBN 978-966-697-983-7

K

Kramar, S.B. and Nazarova, D.I. and Zharikov, N.Y. and Lukianenko, D.M. and Hryhorenko, L.V. and Shevchenko, I.N. and Baibakov, V.M. and Stepanskyi, D.O. (2015) Role of lecture in the modern education system. European Applied Sciences, № 4. pp. 22-24.

S

Semenova, L.S. and Klymenko, I.M. and Romanyuta, I.A. and Samoilenko, I.I. (2022) Moral education of medical students as an important component of training future doctors. Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»), № 2 (7). pp. 59-67. ISSN 2786-4952 (Online)

Semyonova, L.S. and Ischishina, R.V. (2022) Moden technology for moral education of medical students. In: Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІІ конф. студ. та мол. учених : [під ред. Твердохліба І.В., Бондаренко Н.С.]. Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, 2022, p. 62.

Б

Ботвінікова, Л.А. and Бєлослудцева, К.О. (2017) Організація позааудиторної роботи студентів-медиків 4 курсу, що навчаються іноземною (англійською) мовою. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 174-175.

Ботвінікова, Л.А. and Конопкіна, Л.І. (2017) Педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту студентів-медиків та лікарів-інтернів у процесі навчання. Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), Тернопіль, 18-19 травня 2017 р, Т. 1. pp. 74-75.

В

Височина, І.Л. and Гайдук, О.І. and Чухрієнко, Н.Д. and Башкірова, Н.С. (2016) Можливості та ефективність інтегративного підходу щодо оцінки базового рівня засвоєння практичних навичок лікарями-інтернами першого року навчання за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», Т. 2. pp. 225-227.

Височина, І.Л. and Крамарчук, В.В. and Росицька, О.А. and Агарков, С.Ф. (2016) Активні форми навчання як спосіб мотивації лікарів-інтернів. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Т. 2 (ч. 1). p. 227.

Г

Гайдук, О.И. and Башкирова, Н.С. and Ехалов, В.В. (2016) Повышение мотивации к самостоятельной подготовке врачей-интернов по специальности «общая практика – семейная медицина». Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Ч. 1. pp. 51-53.

Горб-Гаврильченко, И.В. (2016) Организация самостоятельной работы студентов IV курса на кафедре терапевтической стоматологии. Современная стоматология, № 2. pp. 68-70. ISSN 1992-576-X

Д

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Горбунова, Г.В. and Захаров, С.В. and Канюка, Г.С. and Ліхолетова, Н.В. (2016) Формування позитивних змін в роботі викладачів академії на підставі анкетування. In: XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». (Unpublished)

Дмитриева, Э.А. (2015) Обезболивание в терапевтической стоматологии: методические топографические аспекты проведения практикума. Морфологія, Т. 9 (№ 3). pp. 130-134. ISSN 1997-9665

К

Каюкова, В.Д. (2015) Шляхи інтеграції базових знань та формування клінічного мислення у студентів під час вивчення терапевтичної стоматології. Світ медицини та біології, № 4 (54). pp. 148-150. ISSN 2079-8334

Конопкіна, Л.І. (2016) Проведення постерних дискусій – одна з форм підвищення кваліфікацій майбутніх науково-педагогічних працівників вищих медичних навчальних закладів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку", 17 листопада 2017 р., м. Дніпро, Ч. 1. pp. 87-89.

Конопкіна, Л.І. (2017) Удосконалення педагогічної майстерності молодих викладачів – шлях до розбудови вітчизняної вищої медичної школи. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 110-112.

Конопкіна, Л.І. and Березовський, В.М. and Кірєєва, Т.В. and Богацька, К.Є. and Черкасова, О.Г. and Мироненко, О.В. and Фесенко, О.В. and Ботвінікова, Л.А. and Бєлослудцева, К.О. (2018) Виховні технології як інноваційна і пріоритетна складова формування особистості сучасного лікаря. Медична освіта, 3. pp. 36-38. ISSN 1681-2751

Конопкіна, Л.І. and Березовський, В.М. and Кірєєва, Т.В. and Богацька, К.Є. and Черкасова, О.Г. and Мироненко, О.В. and Фесенко, О.В. and Ботвінікова, Л.А. and Бєлослудцева, К.О. (2018) Виховні технології як інноваційна і пріоритетна складова формування особистості сучасного лікаря. Медична освіта (3). pp. 36-38.

Конопкіна, Л.І. and Ботвінікова, Л.А. (2016) Комунікативна майстерність майбутніх лікарів як одна із складових іх професійної компетентності. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 2. pp. 104-105.

Н

Науменко, Л.Ю. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. (2015) Напрямки та філософія післядипломної освіти лікарів в умовах реформування медичної галузі. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження». pp. 73-75.

О

Огоренко, В.В. and Гненна, О.М. (2019) Особливості ставлення студентів-медиків до людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією. Вісник проблем біології і медицини=Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 4 (т. 2). pp. 168-171. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Онул, Н.М. and Головкова, Т.А. (2017) ДОСВІД ГУМАНІТАРНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць. pp. 241-247.

Р

Ревенко, Г.О. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Маврутенков, В.В. and Будаєва, І.В. and Галущенко, С.А. and Ковальова, Т.М. and Жуковцова, А.Г. and Свєшнікова, О.Л. (2015) Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі. Медичні перспективи, Т. ХХ (№ 3). pp. 139-143.

С

Семенова, Л.С. and Клименко, I.М. (2021) Використання сучасних технологiй для покращення морального виховання студентів-медикiв. In: Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. ФОП КАНДИБА Т.П., Київ; Дублін, 2021, pp. 66-69.

Семенова, Л.С. and Романюта, I.А. (2022) Формування особистостi студентiв-медикiв на прикладах дiяльностi вiдомих лiкарiв. In: Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дебрецен, Угорщина, 07 червня 2022 р. ГО «ВАДНД», м. Дебрецен, Угорщина, pp. 449-453.

Стеценко, І.Ю. and Кошова, І.П. (2018) Мотиваційні підходи в навчанні студентів загальним принципам та спеціальним прийомам при роботі з мікроорганізмами на практичних заняттях. Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції, 14–15 листопада 2018 року, м. Краматорськ. pp. 236-237.

Ч

Чухриенко, Н.Д. and Василевская, И.В. (2016) Андрогогика - союзница в подготовке врача общей практики - семейного врача. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Ч. 1. pp. 125-126.

Чухрієнко, Н.Д. and Василевська, І.В. (2016) Освітньо-виховні проблеми в підготовці лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», Т. 2. pp. 330-331.

Чухрієнко, Н.Д. and Василевська, І.В. (2016) Психолого-педагогічні аспекти підготовки сімейного лікаря. Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти», Т. 2. pp. 331-332.

Ш

Шевченко, А.А. and Тимошенко, М.П. and Шевякова, А.В. and Шрамко, И.А. and Славская, Я.A. (2019) К вопросу о родительско-детских отношениях в процессе воспитания. The 4th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (December 18-20, 2019). pp. 530-538.

Шостакович-Корецька, Л.Р. and Шевченко-Макаренко, О.П. and Ревенко, Г.О. (2016) Інформованість про стигму і дискримінацію, що пов’язані з ВІЛ-інфекцією серед студентів-медиків. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, Вип. 2 (39). pp. 277-280.

Ю

Юрьева, Л.Н. and Носов, С.Г. (2015) Смешанное обучение врачей-интернов по психиатрии в медицинском вузе. Высшая школа России перед вызовами современности: перспективы развития. Материалы VII Международной учебно-методической конференции. pp. 194-198.

This list was generated on Wed Jul 24 02:06:38 2024 EEST.