Формування клінічного мислення майбутнього лікаря-педіатра

Харитонюк, Л.М. and Барсук, О.М. (2016) Формування клінічного мислення майбутнього лікаря-педіатра. Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць, Вип. 3. pp. 264-266.

[img]
Preview
Text
Philosophy and Humanit_2016_3_264-266.pdf

Download (272kB) | Preview

Abstract

Учбова дисципліна «Дитяча хірургія» є однією з хірургічних дисциплін, яка розширює знання хірургічної діяльності, необхідні лікарю-педіатру. У викладанні дисципліни використовуються як традиційні, так і нові технології. Перехід на модульне навчання дозволив нам зміст дисципліни представити у вигляді двох змістових модулів «Ургентна дитяча хірургія» та «Вади розвитку у дітей». Для оптимізації учбового процесу використовуються рішення ситуаційних завдань, різні форми науково-дослідної роботи в студентському науковому гуртку, впроваджуються та широко використовуються нові інформаційні технології (мультимедійні, інтерактивні навчальні програми), відпрацювання практичних навичок на муляжах. При послідовному та системному впровадженні в навчальний процес контрольно-навчальних програм можна скорегувати тактику вивчення розділів, які становлять найбільшу складність для студентів. Учебная дисциплина «Детская хирургия» является одной из хирургических дисциплин, которая расширяет знания хирургической деятельности, необходимые врачу-педиатру. В преподавании дисциплины используются как традиционные так и новые современные технологии. Переход на модульное обучение позволило представить нам содержание дисциплины в виде двух содержательных модулей «Ургентная детская хирургия» и «Пороки развития у детей». Для оптимизации учебного процесса используются решение тестовых заданий, различные формы научно-исследовательской работы студентов в студенческом научном кружке, новые информативные технологии (мультимедийные, интерактивные учебные программы), отработка практических навыков на муляжах. При последовательном и системном внедрении в учебный процесс контрольно-обучающих программ можно скорректировать тактику изучения разделов, представляющих наибольшую сложность для обучающихся. Academic discipline «Pediatric Surgery» is one of the surgical disciplines, which extends the knowledge of surgical science required pediatrician. In the teaching of the discipline are used both traditional and new modern technologies. Switching to modular training has allowed us to present the content of the discipline in the form of two content modules «Urgent Pediatric Surgery» and «Malformations in children». In order to optimize the learning process using a solution of tests, various forms of research work of students in the student scientific circle, the new informative technology (multimodular, interactive training programs), development of practical skills on models. The sequential and systematic introduction to the educational process control and training programs can be adjusted tactics study sections that represent the greatest challenge for students.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: дитяча хірургія, педіатр, новітні технології; детская хирургия, педиатр, новейшие технологии; pediatric surgery, pediatrician, new technologies.
Subjects: Pediatric surgery
Medicine. Education
Divisions: Departments > Department of Pediatric surgery, Traumatology and Orthopedics
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 05 May 2017 08:26
Last Modified: 05 May 2017 08:26
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/1659

Actions (login required)

View Item View Item