Items where Subject is "Medicine. Education"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (2318)
    • Medicine. Education (136)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | K | M | P | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш | Ю
Number of items at this level: 135.

B

Boiko, H.H. (2014) Training of a foreign dental surgeon under the master’s degree program at the department of dentistry. Материали за 10-а международна научна практична конференция «Найновите научни постижения», Т. 19. pp. 57-60.

Bondarenko, I.M. and Zavizion, V.F. and Kyslytsyna, V.S. and Aseev, O.A. and Dmytrenko, K.O. and Mashtaler, V.E. and Kaniyka, H.S. and Starushkevych, H.F. and Filat, T.V. and Khodzhuzh, M.I.M. (2015) Peculiarities of academic motivation of the students of high medical school. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 2). pp. 17-25. ISSN 2307-0404

K

Kochenov, А.V. and Poddubnaya, E.P. and Makedonsky, I.A. and Korogod, S.М (2015) Biophysical Processes in a Urinary Bladder Detrusor Smooth Muscle Cell during Rehabilitation Electrostimulation: a Simulation Study. Neurophysiology. - June, 2015, Vol.47 (No. 3). pp. 174-184. ISSN Print 0090-2977, Online 1573-9007

Kramar, S.B. and Nazarova, D.I. and Zharikov, N.Y. and Lukianenko, D.M. and Hryhorenko, L.V. and Shevchenko, I.N. and Baibakov, V.M. and Stepanskyi, D.O. (2015) Role of lecture in the modern education system. European Applied Sciences, № 4. pp. 22-24.

M

Mamchur, V.I. and Nefedov, A.A. and Opryshko, V.I. and Lievykh, A.E. (2014) Pharmacology workbook for practical classes for foreign students (general medicine). [Teaching Resource]

Mamchur, V.Y. and Opryshko, V.I. and Nefedov, A.A. (2016) Pharmacology: workbook for practical classes for foreign stomatology students. DMA, Dnepropetrovsk, 2016. – 186 p..

P

Perceva, N.O. and Gurzhiy, E.V. and Chub, D.I. (2017) The use of personally-oriented education in the training of future physicians. The scientific method, № 3 (3). pp. 72-75. ISSN 2301-2048

S

Semenov, К.А. and Chebotar, O.A. (2014) Interactive training methods in classes at the department of dentistry, faculty of postgraduate education. Материали за Х международна научна практична конференция «Найновите научни постижения -2014», Т. 19. pp. 55-57.

Solodiuk, Nataliia and Shchurovskaya, Olga (2017) Formation of research competence of future medical students. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej " Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju" (30.01.2017 - 31.01.2017) - Warszawa, #2. pp. 38-41.

Є

Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. and Гайдук, О.І. and Лавріщєв, О.Д and Волкова, Н.О. (2015) Роль медичних стандартів у навчанні лікарів-інтернів різних спеціальностей. Медицина неотложных состояний, № 6 (69). pp. 132-134. ISSN 2224-0586

Єхалов, В.В. and Станін, Д.М. and Седінкін, В.А. and Хоботова, Н.В. (2016) Оптимізація роботи молодого викладача в процессі підготовки лікарів-інтернів за різними фахами. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 13 (13). pp. 76-78. ISSN 2306-7772

І

Ільченко, С.І. and Коренюк, О.С. and Ярошевська, Т.В. (2013) Особливості організації сестринської практики англомовних студентів в умовах кредитно-модульної системи. Медична освіта, № 4. pp. 37-39. ISSN 1681-2751

Ільченко, С.І. and Мишина, Н.В. and Єфанова, А.О. and Єфанова, В.С. and Мишина, Н.К. (2015) Стан мотивації до навчання студентів-медиків перших курсів з досвіду викладання пропедевтики дитячих хвороб. Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, Тернопіль, 21-22 трав. 2015 р. pp. 309-311.

А

Абатуров, А.Е. and Агафонова, Е.А. and Бабич, В.Л. and Кривуша, Е.Л. and Канюка, Г.С. (2015) Факторы, определяющие мотивационный и эмоциональный контекст образовательного процесса в медицинском высшем учебном заведении. Здоровье ребенка, № 6 (66). pp. 136-141.

Абдул-Оглы, Л.В. and Демьяненко, И.А. and Козловская, А.А. and Рутгайзер, В.Г. (2016) Методы образования на кафедре анатомии человека. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2 (Т. 1). pp. 140-142. ISSN 2077-4214

Агарков, С.Ф. and Толстикова, Е.А. (2016) Некоторые аспекты высшего медицинского образования. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : Матеріали всеукраїнської наукової конференції, 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ, Ч. 1. pp. 146-148.

Б

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. and Лященко, П.В. (2017) Методологія та індивідуально-психологічні підходи до викладання курсу загальної хірургії. Збірник тез наукових робіт, учасників міжнародної науково-практичної конференції "Пріоритетні наукові напрями у медицині: Від теорії до практики". pp. 96-100.

Березнюк, В.В. and Ковтуненко, А.В. and Зайцев, А.В. and Чернокур, А.А. (2011) Наш опыт внедрения кредитно-модульной системы оценки знаний студентов на кафедре оториноларингологии. Журн. вушних, носових і горлових хвороб, 2011 (6). pp. 66-68.

Березуцкий, В.И. and Кравченко, А.И. (2015) Использование современных технологий в организации изучения пропедевтики внутренних болезней. Наука. Інновації. Прогрес. Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Т. 2. pp. 33-35.

Березуцкий, В.И. and Кравченко, А.И. (2016) Мотивационные аспекты усвоения семиологии в клинике внутренних болезней. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації, Ч. 1. pp. 39-41.

Болонська, А.В. and Сорокіна, О.Ю. and Буряк, Т.О. (2017) Особливості реалізації проекту STEP-3 у структурі ліцензійного іспиту КРОК-3. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 86-88. ISSN 2307-0404

Больбот, Ю.К. (2014) Методичні матеріали для керівників інтернів на базах стажування: фах "Педіатрія" : навч.-метод. посібник / Ю.К. Больбот [та ін.]. - Дніпропетровськ, 2014. - 133 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Бондарева, О.О. and Тищенко, І.В. (2016) Студентський науковий гурток як форма самостійної роботи студентів: власний досвід. Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища медична освіта: сучасні виклики та перспективи» 3-4 березня 2016 р., м. Київ. pp. 27-32.

Бондаренко, І.М. and Асєєв, О.І. and Завізіон, В.Ф. and Артеменко, М.В. (2011) Рак шкіри (немеланомні різновиди). [Teaching Resource]

Бондаренко, І.М. and Завізіон, В.Ф. and Кислицина, В.С. and Асєєв, О.І. (2011) Рак щитоподібної залози. [Teaching Resource]

Бондаренко, І.М. and Завізіон, В.Ф. and Кислицина, В.С. and Ніколаєнко-Камишова, Т.П. and Асєєв, О.І. (2011) Гемобластози. Лімфома Ходжкіна. Неходжкінські лімфоми. Частина перша. [Teaching Resource]

Бондаренко, І.М. and Завізіон, В.Ф. and Кислицина, В.С. and Ніколаєнко-Камишова, Т.П. and Асєєв, О.І. (2011) Гемобластози. Лімфома Ходжкіна. Неходжкінські лімфоми. Частина друга. [Teaching Resource]

Бразалук, О.З. and Маслак, Г.С. and Серебритська, Л.Ф. and Черноусова, Н.М. (2015) Організація навчального процесу викладання дисциплін "Медична хімія" та "Біоорганічна хімія" для іноземних студентів I курсу медичних та стоматологічного факультетів за умов кредитно-трансферної системи навчання. Медична освіта, № 3. pp. 103-106. ISSN 1681-2751

Бразалук, О.З. and Черненко, Г.П. and Лебеденко, В.Ю. (2013) Особливості використання тестування для оцінки якості знань студентів у медичному ВУЗі. Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології : Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 26-27 вересня 2013 р. Дніпропетровськ. pp. 18-20.

Більчук, В.С. and Хмельникова, Л.І. and Соколова, К.В. (2016) Використання тестового контролю для оцінки виживаності знань з хімічних дисциплін у провізорів. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 169-170.

В

Васильева, Л.И. and Калашникова, О.С. (2017) Создание образовательного пособия для повышения качества подготовки выпускников медицинских ВУЗов и врачей-интернов. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 84-86.

Венгрин, Н.О. (2013) Наукове обґрунтування модернізації підготовки молодих спеціалістів з вищою медичною освітою (на прикладі фельдшерів та акушерів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук : 14.02.03 / Н. О. Венгрин. - Харків, 2013. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Височина, І.Л. and Крамарчук, В.В. and Росицька, О.А. and Агарков, С.Ф. (2016) Активні форми навчання як спосіб мотивації лікарів-інтернів. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Т. 2 (ч. 1). p. 227.

Г

Гарагуля, Г.А. and Басіна, Б.О. (2017) Застосування компетентнісного підходу навчання серед студентів медичного вузу. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 25-26.

Гашинова, К.Ю. and Дмитриченко, В.В. (2016) Роль самостійної роботи у формуванні професійної компетенції лікаря. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 40-42.

Гашинова, К.Ю. and Дмитриченко, В.В. (2017) Самостійна робота студентів у контексті інноваційного навчання. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.), Т. 1. pp. 92-93.

Гашинова, К.Ю. and Дмитриченко, В.В. (2017) Internet як джерело інформації при підготовці до занять. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.), Т. 2. pp. 28-30.

Гетман, М.Г. and Лакіза, Т.В. and Писаревська, О.В. and Сімонова, Т.А. (2017) Проведення державної атестації студентів медичної академії. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 114-116.

Горб-Гаврильченко, І.В. (2017) Сучасні тенденції викладання розділу «Хвороби пародонту» на кафедрі терапевтичної стоматології. Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017 року), Т. 1. pp. 109-113. ISSN 2412-0456

Горб-Гаврильченко, И.В. (2016) Организация самостоятельной работы студентов IV курса на кафедре терапевтической стоматологии. Современная стоматология, № 2. pp. 68-70. ISSN 1992-576-X

Гребняк, М.П. and Щудро, С.А. and Якимова, К.О. (2014) Ідентифікація чинників ризику інформаційно-комп’ютерних технологій навчання. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 121-128. ISSN 2307-0404

Д

Десятерик, В.І. and Міхно, С.П. and Шаповалюк, В.В and Котов, В.О. (2012) Підготовка сімейних лікарів по хірургії в інтернатурі. In: Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присв. 55-річчю Тернопільського держ.мед.універ. ім.. І.Я.Горбачевського, 26-27 квітня. – 2012, Тернопіль.

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Горбунова, Г.В. and Захаров, С.В. and Канюка, Г.С. and Ліхолетова, Н.В. (2016) Формування позитивних змін в роботі викладачів академії на підставі анкетування. In: XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». (Unpublished)

Дмитриева, Э.А. (2015) Обезболивание в терапевтической стоматологии: методические топографические аспекты проведения практикума. Морфологія, Т. 9 (№ 3). pp. 130-134. ISSN 1997-9665

Дубинский, А.Г. (2012) Первоочередные меры для повышения позиции вуза в международном рейтинге Webometrics. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 6 (2 (60)). pp. 52-56. ISSN 1729-3774

Дубинский, А.Г. (2013) Как улучшить позиции ВУЗов в рейтинге Webometrics. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 1 (2 (61)). pp. 28-31. ISSN 1729-3774

Дубинский, А.Г. (2012) Международный рейтинг ВУЗов Webometrics: как увеличить значение фактора превосходства. Науковий вісник НЛТУ України (22.15). pp. 377-384. ISSN 1994-7836

Дубинский, А.Г. (2012) Пути повышения позиции вуза в рейтинге Webometrics: фактор открытости. Системи обробки інформації (9(107)). pp. 286-290. ISSN 1681-7710

Дубинский, А.Г. (2012) Позиция вуза в рейтинге Webometrics: факторы влияния. Вісник Академії митної служби України. Серія: "Технічні науки" (2 (48)). pp. 113-119. ISSN 2310-9645

Дяговець, К.І. and Твердохліб, І.В. (2016) Лекції у системі медичної освіти сьогодні. Бути чи не бути... Ретроспективний погляд. Морфологія = Morphologia, Т. 10 (№ 2). pp. 99-105. ISSN 1997-9665

Дігтяр, В.А. and Садовенко, О.Г. and Камінська, М.О. (2016) Роль студентського наукового гуртка у формуванні лікаря- дитячого хірурга. Філософсько-гуманітарні читання : Збірка наукових праць, Вип. 3. pp. 237-239.

Дігтяр, В.А. and Садовенко, О.Г. and Камінська, М.О. and Савенкова, М.В. (2016) Формування лікаря-дитячого хірурга на кафедрі дитячої хірургії. МАТЕРІАЛИ XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12-13 травня 2016 року м. Тернопіль, Т. 2. pp. 160-161.

Дігтяр, В.А. and Харитонюк, Л.М. (2014) Індивідуальний план навчального процесу за модулем «Дитяча хірургія» «Вади розвитку у дітей» для студентів 6 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа». [Teaching Resource]

Е

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. (2016) Применение кейс-метода как интерактивной формы обучения при последипломном обучении врачей. Nauka i studia, 24-6 (160). pp. 73-76. ISSN 1561-6894

Ехалов, В.В. and Святенко, Т.В. and Хоботова, Н.В. (2015) Педагогические приемы оптимизации восприятия лекционного материала в последипломном медицинском образовании. Дерматовенерология и эстетическая медицина, № 3 (27). pp. 28-34. ISSN 2010-6882

З

Завізіон, В.Ф. and Бондаренко, І.М. (2012) Сучасні підходи до викладання онкології як основа вдосконалення навчального процесу. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 12-18.

Завізіон, В.Ф. and Бондаренко, І.М. and Дмитренко, К.О. and Канюка, Г.С. and Старушкевич, Г.Ф. (2015) Порівняльний аналіз інтелектуальних здібностей студентів медичного вишу. Управління в освіті : збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 квітня 2015 року, Львів. pp. 60-62.

Завізіон, В.Ф. and Бондаренко, І.М. and Дмитренко, К.О. and Машталер, В.Є. and Канюка, Г.С. and Старушкевич, Г.Ф. and Ходжуж, М.І. (2015) Особливості навчальної мотивації студентів медичної академії. Управління в освіті : збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–18 квітня 2015 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів. pp. 58-60.

К

Кабанова, М.Р. and Плеханова, Т.М. (2016) Компетентностно-креативный подход к организации обучения в высшей школе. Материали за ХII международна научна практична конференция "Ключови въпроси в съовременната наука-2016". Педагогически науки, Т. 9. pp. 82-84.

Каюкова, В.Д. (2015) Шляхи інтеграції базових знань та формування клінічного мислення у студентів під час вивчення терапевтичної стоматології. Світ медицини та біології, № 4 (54). pp. 148-150. ISSN 2079-8334

Каюкова, В.Д. (2015) Шляхи інтеграції базових знань та формування клінічного мислення у студентів під час вивчення терапевтичної стоматології. Світ медицини та біології, № 4 (54). pp. 148-150. ISSN 2079-8334

Клигуненко, О.М. and Єхалов, В.В. and Кравець, О.В. and Седінкін, В.А. and Барков, Г.С. (2013) Роль медичних стандартів у післядипломному навчанні за фахом "Медицина невідкладних станів". Медицина неотложных состояний, № 6 (53). pp. 188-190. ISSN 2224-0586

Коваленко, В.С. and Цокур, Н.І. and Шевченко, Л.В. (2012) Розвиток творчого потенціалу студентів при вивченні природничо-наукових дисциплін в умовах сьогодення. Навчання і виховання молоді як органічний процес підготовки конкурентоспроможних фахівців у ВНЗ: традиції та інновації : Матеріали регіон. наук.-практ. конф., 16 грудня 2011 р. pp. 151-155.

Ковтуненко, Р.В. and Аліфанова, С.В. and Бордій, Т.А. and Чабанюк, О.В. (2013) Викладання педіатрії іноземним студентам на випускаючій кафедрі. Проблемні питання педіатрії та вищої медичної освіти. Зб. наук. праць, присвячений пам’яті проф. Ю.М.Вітебського (VII випуск), 2013. pp. 89-90.

Ковтуненко, Р.В. and Віленський, Я.В. (2017) Сучасні інновації в напрямку інтернаціоналізації медичної освіти на кафедрі педіатрії. Матеріали Всеукр. наук. конф. «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій». 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро, Ч. 1. pp. 119-121.

Ковтуненко, Р.В. and Таран, О.Н. and Виленский, Я.В. (2016) Социально-психологические факторы формирования мотивации учебной деятельности студентов-медиков. Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию социальной работы в России, 8-9 декабря 2016 г. , Улан-Удэ. pp. 158-159.

Козлов, С.В. and Сулоєв, К.М. and Алексін, Г.Б. and Повстяний, В.А. (2015) Якісна освіта – запорука сучасної освіти та науки. Актуальні проблеми розвитку освіти та науки в умовах глобалізації, № 1. pp. 74-75.

Кравченко, А.И. and Березуцкий, В.И. (2016) Использование электронного обучения (e-learning) в процессе формирования клинического мышления у студентов-медиков. ктуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Ч. 1. pp. 41-43.

Кременчуцький, Г.М. and Крушинська, Т.Ю. and Степанський, Д.О. and Юргель, Л.Г. (2010) Практичні заняття з медичної мікробіології, вірусології та імунології (Модулі 1, 2). [Teaching Resource]

Крыжановский, Д.Г. and Фрейвальд, В.А. and Марченко, Н.А. (2013) Современные возможности профессионального образования врачей интернов на этапе последипломного обучения. Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості: зб. праць Х Всеукр. наук.-метод. конф., 28-29 листопада 2013 р., Київ.

Кузнецова, О.В. and Нефедова, Е.А. and Шаторная, В.Ф. and Демиденко, Ю.В. (2016) Успеваемость студентов первокурсников как показатель адаптации к обучению в медицинском вузе. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (1). pp. 218-221. ISSN 2077-4214

Кузнецова, О.В. and Нефедова, Е.А. and Шаторная, В.Ф. and Демиденко, Ю.В. (2016) Успеваемость студентов первокурсников как показатель адаптации к обучению в медицинском вузе. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (Т. 1). pp. 218-221. ISSN 2077-4214

Кузьміна, А.П. and Потабашній, В.А. and Маркова, О.Я. and Князєва, О.В. (2015) Використання окремих сучасних інноваційних технологій в навчанні лікарів-інтернів, як засобу забезпечення якісної підготовки фахівців. Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki - 2015» Volume 15. Medycyna. Chemia i chemiczne technologie.: Przemyśl. Nauka i studia– 2015. pp. 69-72.

Курята, О.В. and Карапетян, К.Г. and Митрохіна, О.С. (2017) Роль комп’ютерних технологій у навчальному процесі при викладанні внутрішньої медицини у студентів 5 курсу медичного факультету. Медична освіта, Вип.73 (№ 1). pp. 77-81. ISSN 1681-2751

Л

Лівенко, А.І. (2013) Економічна сутність системи формування освітніх ресурсів як природної монополії. Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development: збірник наукових праць МІДМУ „КПУ"., 2013 (6(1)). pp. 225-233.

М

Магрламова, К.Г. (2016) Медична освіта та ціннісні орієнтації майбутніх лікарів. Імідж сучасного педагога, № 9 (168). pp. 33-35. ISSN 2221-6316 (print)

Магрламова, К.Г. (2017) Медична освіта в Англії і Великобританії. News of science and education, № 1 (49). pp. 38-43. ISSN 2312-2773

Магрламова, К.Г. (2016) Професійне становлення майбутнього лікаря. Імідж сучасного педагога, № 7 (166). pp. 44-47. ISSN 2221-6316 (print)

Магрламова, К.Г. (2016) Адаптація майбутнього лікаря до навчання у вищому медичному навчальному закладі. Імідж сучасного педагога, № 10. pp. 17-19. ISSN 2221-6316 (print)

Магрламова, К.Г. (2017) Медична освіта в останні роки ХХ століття в Україні. Уральский научный вестник, Т. 2 (№ 4). pp. 3-7. ISSN 1561-6908

Мамчур, В.И. and Нефедов, А.А. and Опрышко, В.И. (2014) Фармакология: учебно-методическое пособие к практическим занятиям для иностранных студентов медицинского факультета. Середняк Т.К., Днепропетровск.

Мамчур, В.И. and Нефедов, А.А. and Опрышко, В.И. (2016) Фармакология: учебно-методическое пособие к практическим занятиям для иностранных студентов стоматологического факультета. ДМА, Днепропетровск.

Маслак, Г.С. and Долгіх, Г.В. and Цокур, Н.І. and Шевцова, К.В. (2017) Самостійна робота студентів – основа високого професійного рівня фахівця (лікаря). Досвід роботи кафедри біохімії і медичної хімії ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”. Медична освіта, № 1. pp. 90-95. ISSN 1681-2751

Машейко, І.В. and Пелешенко, Г.Б. and Машейко, А.М. (2017) Роль інформаційних технологій у викладанні дисциплін студентам вищих медичних навчальних закладів. Медична освіта, № 1 (73). pp. 23-26. ISSN 1681-2751

Мироненко, О.В. and Дмитриченко, В.В. (2016) Місце «ділової гри» у навчальному процесі студентів-медиків. Актуальні проблеми розвитку освіти та науки в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, частина 1.. pp. 91-92.

Мироненко, О.В. and Конопкіна, Л.І. (2017) Сучасні інформаційно-комунікативні технології у навчальному процесі студентів вищих медичних навчальних закладів. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 2. pp. 13-14.

Мокия-Сербина, С.А. and Литвинова, Т.В. and Чечель, В.В. (2015) Пути совершенствования подготовки врачей-интернов педиатров и общей практики - семейной медицины по разделу «Педиатрия». Здоровье ребенка, № 6 (66). pp. 142-144. ISSN 2224-0551-p, 2307-1168-e

Мокия-Сербина, С.А. and Литвинова, Т.В. and Чечель, В.В. (2015) Пути совершенствования подготовки врачей-интернов общей практики–семейной медицины по разделу «Педиатрия». Сімейна медицина, № 6 (62). pp. 136-137. ISSN 2307-5112

Н

Науменко, Л.Ю. and Борисова, І.С. (2016) Можливості дистанційної освіти в післядипломній підготовці лікарів-експертів служби МСЕ. Матеріали ХІІІ Всеукораїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» у двох томах, Т. 2. pp. 285-286.

Науменко, Л.Ю. and Борисова, І.С. and Березовський, В.М. (2015) Напрямки та філософія післядипломної освіти лікарів в умовах реформування медичної галузі. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження». pp. 73-75.

П

Перцева, Н.О. and Гуржий, Е.В. and Чуб, Д.И. (2016) Использование личностно-ориентированного обучения в процессе профессиональной подготовки врачей. Scientific discussion, Vol. 1 (No 2). pp. 115-119. ISSN 3041-4245

Перцева, Н.О. and Гуржий, О.В. and Чуб, Д.І. (2017) Використання особистісно-орієнтованого навчання у процесі професійної підготовки майбутніх лікарів. Проблема современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. Сборник научных трудов. Ялта, 2017, Вып.54 (Ч. 1). pp. 163-169. ISSN 2311-1305

Перцева, Т.О. and Мироненко, О.В. and Дмитриченко, В.В. and Гарагуля, Г.А. and Ботвінікова, Л.А. (2016) Особливості застосування педагогічної технології "ділова гра" у навчальному процесі студентів вищих медичних закладів. МАТЕРІАЛИ XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ», Т. 2. pp. 157-158.

Песоцкая, Л.А. (2012) Учебно-методическое пособие по гематологии для иностранных студентов 6 курса (Составлено по учебной программе кредитно-модульной системы обучения). [Teaching Resource]

Плеханова, Т.Н. and Пятилетова, Е.В. (2015) К вопросу подготовки медицинских кадров в условиях реформирования системы здравоохранения. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», 17-25 май, 2015. Лекарство. Биологии, Т. 14. pp. 28-31.

Потабашній, В.А. and Фесенко, В.І. and Кузьміна, Г.П. and Василенко, А.М. and Маркова, О.Я. and Швець, С.В. (2016) Застосування сучасних інноваційних технологій в підготовці лікарів-інтернів загальної практики - сімейної медицини. Медичні перспективи, № 2 (ч. 1). pp. 100-103.

Потабашній, В.А. and Фесенко, В.І. and Маркова, О.Я. and Швець, С.В. (2017) Аналіз ефективності показників підготовчого процесу до іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» лікарів-інтернів спеціальності «Внутрішні хвороби». Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Europejska nauka XXI powieką-2017», 07 -15 maja 2017 roku po sekcjach: Gospodarka rolna. Medycyna. Ekologia. Biologiczne nauki, Vol.10. pp. 25-26.

Р

Ревенко, Г.О. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Маврутенков, В.В. and Будаєва, І.В. and Галущенко, С.А. and Ковальова, Т.М. and Жуковцова, А.Г. and Свєшнікова, О.Л. (2015) Особливості професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі. Медичні перспективи, Т. ХХ (№ 3). pp. 139-143.

Редакція журналу, «Медичні перспективи» (2015) Академіку НАМН України, ректору ДЗ «ДМА МОЗ України» Георгію Вікторовичу Дзяку – 70 років. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 140-142. ISSN 2307-0404

Родіонова, В.В. and Коваленко, О.М. and Ніколаєнко-Камишова, Т.П. and Собко, С.В. and Хмель, О.С. (2016) Досвід підготовки студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з клінічної імунології та алергології (підсумки викладачів та погляд студентів). Медична освіта, № 3. ISSN 1681-2751

С

Самойленко, А.В. and Дрок, В.А. (2014) Повышение качества подготовки врачей-интернов по специальности "Стоматология". Современная стоматология (№ 2(71). pp. 106-107.

Синяченко, О.В. and Ермолаева, М.В. and Ханюков, А.А. and Егудина, Е.Д. (2017) Анализ результатов преподавания предмета «Пропедевтика внутренней медицины». The scientific method, № 3 (3). pp. 53-59. ISSN 2301-2048

Слободнюк, Р.Є. and Клебанський, Є.О. and Подплетня, О.А. (2017) Роль науково-дослідницької роботи студентів у формуванні їх професійних компетентностей. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 68-69.

Соколов, А.Б. (2014) Методическая разработка к практическому занятию для студентов. [Teaching Resource] (Unpublished)

Солодюк, Н.В. (2015) Формування дослідницької компетентності студентів-медиків. Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу», № 3 (31). ISSN 2310-2187

Спіріна, І.Д. and Рокутов, С.В. and Тимофєєв, Р.М and Шорніков, А.В. (2016) Використання “рівнів навчання” для оцінки знань студентів на циклі “Психіатрія. Наркологія”. Медична освіта, № 3. pp. 90-92. ISSN 1681-2751

Степаненко, Т.І. and Казицька, Н.М. (2017) Ефективність різних форм навчання при підготовці до ліцензійного іспиту «КРОК-3: загальна лікарська підготовка». News of Science and Education, № 3 (51). pp. 38-41.

Степанов, Ю.М. and Кононов, І.М. and Будзак, І.Я. and Косинська, С.В. and Саленко, А.В. (2015) Роль педагогічного спілкування між викладачами та слухачами курсів післядипломної підготовки з терапії та гастроентерології в оптимізації навчального процесу. Медичні перспективи, № 4. pp. 45-57. ISSN 2307-0404

Степанов, Ю.М. and Філіппова, О.Ю. (2013) Неалкогольна жирова хвороба печінки і атерогенна дисліпідемія (сучасні підходи до діагностики і лікування). [Teaching Resource]

Стусь, В.П. and Єхалов, В.В. and Моісеєнко, М.М. and Бараннік, С.І. and Горбунцов, В.В. (2017) Фазисні ситуаційні завдання в формуванні професійної компетентності спеціаліста за фахом «Урологія». Урологія, Т. 21 (№ 1). pp. 91-95. ISSN 2307-5279

Сушко, В.І. and Дігтяр, В.А. and Барсук, О.М. and Харитонюк, Л.М. and Камінська,, М.О. and Лук’яненко, Д.М. (2016) Шляхи відновлення прогалини загальнохірургічної підготовки у виконанні практичних навичок лікарями-інтернами дитячими хірургами. МАТЕРІАЛИ XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12-13 травня 2016 року м. Тернопіль, Т. 2. p. 314.

Сілкіна, Ю.В. and Колдунов, В.В. and Клопоцький, Г.А. and Хмель, С.І. and Гузь, В.А. and Бібікова, В.М. and Черкашин, А.Г. (2013) Методичний посібник для практичних занять з патофізіології для вітчизняних студентів. Модуль 2. [Teaching Resource]

Т

Твердохлеб, И.В. (2014) Учебное пособие по цитологии. [Teaching Resource]

Твердохлеб, И.В. (2015) Днепропетровская гистологическая школа. Современная гистология в системе медицинского образования, науки и практики. Морфологія, Т. 9 (№ 3). pp. 147-151. ISSN 1997-9665

Твердохліб, І.В. (2014) Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XIV конф. студ. та мол. учених : [під ред. проф. І. В. Твердохліба]. – Дніпропетровськ, 2014. – 200 с. ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Тимофєєв, М.М. and Клопоцька, Н.Г. (2013) Методична розробка практичного заняття. Змістовний модуль 2 «Клінічна офтальмологія». Тема: «Глаукоми»:. [Teaching Resource]

Толстікова, О.О. and Ковтуненко, Р.В. (2016) Організація навчання у клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії медичної академії. Філософсько-гуманітарні читання : збірка наукових праць, Вип. 3. pp. 232-234.

Ф

Фастовець, О.О. and Коваленко, М.О. and Матвєєнко, Р.Ю. (2013) Повне знімне протезування: навчально-методичний посібник для студентів 4-х курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, що навчаються за кредитно-модульною системою. [Teaching Resource]

Филат, Т.В. and Кутарева, Л.В. and Сербиненко, Л.Н. and Смешливая, И.А. (2011) Краткий справочник по фармацевтической терминологии (в помощь студентам). [Teaching Resource]

Філат, Т.В. and Ковтуненко, О.В. and Сербіненко, Л.М. and Сидора, М.Ю. and Запорожець, О.С. (2017) Мовна підготовка як один з пріоритетних напрямів роботи з іноземними студентами. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку освітнього простору: глобальний вимір". – Запоріжжя, 2017. pp. 313-316.

Х

Харитонюк, Л.М. and Барсук, О.М. (2016) Формування клінічного мислення майбутнього лікаря-педіатра. Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць, Вип. 3. pp. 264-266.

Хомазюк, Т.Л. and Березовский, В.Н. and Кардашевская, И.Н. and Артамонов, Ю.П. (1998) Пропедевтические пакты исследования больного и схема истории болезни : учебное пособие. [Teaching Resource]

Ч

Черкасова, О.Г. (2017) Гуманітарний аспект медичної освіти як невід’ємна складова освіти студента-медика. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 215-216.

Черкасова, О.Г. and Гарагуля, Г.А. (2016) Підготовка учбової історії хвороби як елемент інтерактивного навчання у медичному вузі. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 117-118.

Черкасова, О.Г. and Гашинова, К.Ю. and Гарагуля, Г.А. (2016) Особистісно-діяльнісний підхід як основа організації самостійної роботи студентів у вивченні внутрішньої медицини. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 118-119.

Чухриенко, Н.Д. and Василевская, И.В. (2016) Андрогогика - союзница в подготовке врача общей практики - семейного врача. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції, Ч. 1. pp. 125-126.

Чухриенко, Н.Д. and Василевская, И.В. (2016) Особенности коммуникативного подхода в подготовке врача общей практики - семейного врача. Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації", Ч. 1. pp. 128-130.

Ш

Шарун, А.В. (2016) Инновационные методы обучения в медицинском образовании. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 130-132.

Шевченко, Л.В. and Цокур, Н.І. and Шевченко, О.О. (2012) Викладання дисципліни "Основні хімічні поняття" для системи кредитно-модульного навчання. Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання : Ніжин, 2012. pp. 95-101.

Шейко, С.О. and Колб, Н.О. (2017) Викладання пневмонії на циклі спеціалізація «Загальна практика-сімейна медицина». Галицький лікарський вісник, Т. 24 (№ 1). pp. 46-48. ISSN 2306-4285 print, 2414-1518 online

Шостакович-Корецька, Л.Р. (2013) Кабінет інфекційних захворювань: структура, функції та організація роботи : навч. посібник / Л. Р. Шостакович-Корецька, І. А. Андрєєва, О. П. Шевченко. - Дніпропетровськ : ВІДАР ТД, 2013. - 175 с. ВІДАР ТД.

Шостакович-Корецька, Л.Р. and Литвин, К.Ю. and Шевельова, О.В. and Суременко, М.С. and Волікова, О.О. and Дядик, В.П. and Чикаренко, З.О. and Чергінець, А.В. (2017) Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою «ВІЛ-інфекція» на основі інтерактивних методів навчання. Медична освіта, № 2. pp. 83-88. ISSN 1681-2751

Шпонька, І.С. and Короленко, Г.С. and Легеза, О.А. (2002) Альтерація (патологія клітини, дистрофія, некроз, апоптоз). ДДМА, Дніпропетровськ.

Шунько, Є.Є. (2014) Методичні матеріали для керівників інтернів на базах стажування: фах "Неонатологія" : навч.-метод. посібник / Є.Є. Шунько [та ін.]. - Дніпропетровськ, 2014. - 163 с. [Teaching Resource] (Unpublished)

Ю

Юр’єва, Л.М. and Носов, С.Г. (2015) Особистість викладача медичного вищого навчального закладу і її роль у формуванні майбутнього сімейного лікаря. Семейная медицина, № 5 (61). pp. 43-45. ISSN 2307-5112

This list was generated on Wed Feb 21 02:13:41 2018 EET.