Самостійна робота студентів – основа високого професійного рівня фахівця (лікаря). Досвід роботи кафедри біохімії і медичної хімії ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”

Маслак, Г.С. and Долгіх, Г.В. and Цокур, Н.І. and Шевцова, К.В. (2017) Самостійна робота студентів – основа високого професійного рівня фахівця (лікаря). Досвід роботи кафедри біохімії і медичної хімії ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”. Медична освіта, № 1. pp. 90-95. ISSN 1681-2751

[img]
Preview
Text
текст.pdf

Download (192kB) | Preview

Abstract

Мета дослідження – оптимізація самостійної роботи студентів при вивченні курсу “Медична хімія”. Матеріали та методи дослідження. Розробка нових методичних матеріалів відбувається на основі ознайомлення з сучасною вітчизняною та закордонною періодичною літературою, підручниками, електронними ресурсами. На основі аналізу одержаної інформації здійснюється вибіркове впровадження новітніх методів викладання. Результати й обговорення. Навчальний процес з курсу “Медична хімія” формується на основі типової навчальної програми і включає лекції, практичні і лабораторні заняття, семінари. Відповідно до вимог кредитно-трансферної системи значна частина навчального навантаження для студентів покладена на самостійну роботу. Самостійна робота студентів формує у майбутніх лікарів звичку до самоосвіти як форму вдосконалення знань, життєву необхідність для якісної професійної діяльності. Основною умовою успішного процесу самоосвіти є достатній рівень початкових знань. З метою оптимізації самостійної роботи студентів на кафедрі розроблена методична література – навчально-методичні посібники для студентів і викладачів, розробки для позааудиторної самостійної роботи студентів, збірники тестів, практичних завдань із лабораторним практикумом, збірники завдань і вправ, збірники лекцій, аудіо-, відео- та мультимедійні матеріали. Всі зазначені види розробок пропонуються студентам трьома мовами: українською для вітчизняних студентів, російською та англійською для іноземних студентів. Електронні варіанти методичних розробок представлено на сайті кафедри. На кафедрі використовують кілька форм опитування і контролю самостійної роботи студентів: усне обговорення теоретичного матеріалу на практичних заняттях; контроль практичних навичок при виконанні лабораторних робіт; поточне тестове опитування з метою контролю засвоєння базового матеріалу; обговорення рефератів, підготовлених студентами за темами, запропонованими для самостійного освоєння; семінарські заняття. Найвищий рівень самостійності в освоєнні і, що найголовніше, творчому використанні теоретичного матеріалу студент може проявити при підготовці рефератів. Кращі реферати виставляються на сайті кафедри та беруть участь у кафедральному конкурсі. Висновок. Представлена система мотивації студентів до виконання самостійної роботи при вивченні курсу “Медична хімія” є ефективною та активно використовується співробітниками кафедри.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.11603/me.2414-5998.2017.1.7621
Uncontrolled Keywords: самостійна робота; мотивація; оцінювання; методичні розробки; independent work; motivation; evaluation; methodological development.
Subjects: Medicine. Education
Medicinal chemistry
Divisions: Departments > Department of Biochemistry and medical chemistry
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 08 Feb 2018 12:18
Last Modified: 08 Feb 2018 12:18
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/2322

Actions (login required)

View Item View Item