Scientifical-methodical and organizational accompaniment process of the students’ education in the child's surgery, orthopaedy and traumatology department of "DMA Ministry of Health of Ukraine" for innovations implementation in the higher medical educational establishments of Ukraine

Dihtiar, V.A. and Kharitonuik, L.M. and Kaminskaya, M.O. and Lukianenko, D.M. (2017) Scientifical-methodical and organizational accompaniment process of the students’ education in the child's surgery, orthopaedy and traumatology department of "DMA Ministry of Health of Ukraine" for innovations implementation in the higher medical educational establishments of Ukraine. European Humanities Studies: State and Society, 4 (2). pp. 193-207. ISSN 2450-6486

[img]
Preview
Text
book_mijnar_2017_04.2-p193-207.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://www.ehs-ss.pl/en/

Abstract

Науково-методичний та організаційний супровід процеса навчання студентів на кафедрі дитячої хірургії, ортопедії та травматології ДЗ «ДМА МОЗ України» в упровадженні інновацій в вищих медичних навчальних закладах України. Покращення підготовки фахівців є державним завданням, що стоїть перед фахівцями вищої школи. В умовах реформування вищої медичної освіти та інноваційних перетворень суспільства в Україні зростають вимоги до якості підготовки лікарів. Вимоги до якості підготовки лікарів постійно зростають, що вимагає пошуку нових форм та методик ведення навчального процесу. В основі Болонського процесу передбачається уніфікація навчального процесу, використання різноманітних форм навчання, спрямованих на максимальну реалізацію активності самостійності та ініціативності студентів. Майбутній лікар, це, насамперед, спеціаліст, який повинен бути взмозі самостійно прийняти рішення від якого залежить життя та здоров’я його пацієнтів. Важливим завданням при створенні програми є розробка системи оцінки знань та навичок студентів в балах. Поточний, проміжний та підсумковий контроль документується в індивідуальному плані навчального процесу студента. В цьому документі також передбачена конвертація кількості балів в оцінки за шкалою ЕСТS. Сучасний швидкий розвиток знань та інноваційні перетворення суспільства виставляє нові вимоги та завдання до системи освіти. Вдосконалення методів викладання, розробка та розвиток нових форм викладання набувають на сучасному етапі важливого значення в підготовці студента. За умови дотримання всіх перерахованих вимог після закінчення ВНЗ держава отримає сформованого кваліфікованого фахівця, здібного самостійно та разом з колегами приймати виважені рішення в конкретній реальній ситуації, використовуючи у своїй діяльності ті високі духовні якості, котрі сформують та розвинуть його викладачі в процесі навчання, враховуючи зміни, які відбуваються в нашому суспільстві. State Establishment «Dnipropetrovsk medical academy MHU» Child’s surgery, orthopedics and travmatology department. Improvement preparation of specialists is a national task, standing before specialists of a higher school. In the conditions of the higher medical education reformation and innovative transformations of the society in Ukraine increasing requirements to the quality of doctors’ preparation. Requirements to a quality of preparation doctors increasing constantly, that carried out to the search of new forms and methodologies of educational process. Standartization of educational process, using different forms of educating, should be focused on the maximal realization of self-preparation activity and initiativeness of students, which are laying on a basis of Bologna process. Future doctor is, foremost, a specialist, which must be able to make a decision oriented on the life and health of his patients. The important task at the creation of any program is development the system of estimation knowledge and skills of students in points. Current, intermediate and final control is documented in the individual plan of educational process of student. In this document, converting the amount of points is carried out estimations by a scale ECT. Fungal development in the area of medical knowledge and proposes of an innovative transformations of society should provide a new system of requirements and education tasks. Perfection of the teaching methods, development and progress of new forms of teaching, acquire on a modern stage an important value in the student preparation. On the condition of observance all enumerated requirements, after graduation from the institution, government should get a formed skilled specialist capable independently and together with colleagues to accept the self-weighted decisions in a certain real situation, using in their professional activity those high spiritual qualities, which chould formed and developed his teachers in the process of educating, taking into account changes in our society.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: process, child's surgery, educational process, independent work of students; Болонський процес, дитяча хірургія, навчальний процес, самостійна робота студентів; Болонский процесс, детская хирургия, учебный процесс, самостоятельная работа студентов.
Subjects: Pediatric surgery
Medicine. Education
Divisions: Departments > Department of Pediatric surgery, Traumatology and Orthopedics
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 20 Nov 2018 14:58
Last Modified: 20 Nov 2018 14:58
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3571

Actions (login required)

View Item View Item