Інтерактивні технології навчально-пізнавальної діяльності – інноваційні методики змішаного навчання

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Кіреєва, Т.В. and Богацька, К.Є. and Черкасова, О.Г. and Мироненко, О.В. and Фесенко, О.В. and Ботвінікова, Л.А. and Бєлослудцева, К.О. (2018) Інтерактивні технології навчально-пізнавальної діяльності – інноваційні методики змішаного навчання. Медична освіта, № 4. pp. 73-76. ISSN 1681-2751

[img]
Preview
Text
document (1).pdf

Download (133kB) | Preview

Abstract

Мета роботи – визначити ефективність впровадження інноваційних технологій у навчальний процес на кафедрі внутрішньої медицини 1 Державного закладу “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України” (ДЗ “ДМА”). Основна частина. Нові підходи до навчання студентів передбачають активацію творчих здібностей. Творчість передбачає нове бачення, тобто готовність відмовитися від звичних схем викладання навчального матеріалу та готовність до самозмінювання. Одне з найважливіших завдань вищої школи полягає в тому, щоб форми та методи навчання сприяли виявленню творчих здібностей та безперервному самовдосконаленню. Впровадження інноваційних освітніх технологій у рамках вищої медичної школи, у тому числі інтерактивних підходів до навчання студентів, інтернів, у сучасних умовах є важливим кроком, що передбачає активацію їх творчих здібностей, нове бачення проблеми з готовністю відмовитися від звичних схем навчання та готовністю до самозмінювання. Інтерактивні технології також спрямовані на формування мотивації у різні періоди професійного становлення та мають особливо важливе значення у підготовці лікарів, у тому числі інтерністів, для яких навчання є одним із ключових етапів на шляху становлення самостійного фахівця. Висновок. Застосування інтерактивних форм навчання серед студентів-медиків ефективно впливає на процес засвоєння ними комплексу клінічних знань, характеризується індивідуалізацією навчальних підходів, є потужним фактором оптимізації навчального процесу, що забезпечує більшу керованість, результативність та ефективність навчання. The aim of the work – to determine the ef ciency of introducing innovative technologies into the educational process at the Department of Internal Medicine 1 of the State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine” (SI “DMA”). The main body. New approaches to student learning envisage the activation of creative abilities. Creativity involves a new vision, that is, the willingness to abandon the usual teaching materials teaching curriculum and readiness for self-transformation. One of the most important tasks of a higher school is that the forms and methods of teaching contribute to the discovery of creative abilities, and continuous self-improvement. The introduction of innovative educational technologies within the framework of a higher medical school – including interactive approaches to teaching students, interns in modern conditions is an important step that involves activating their creative abilities, a new vision of a problem willing to abandon the usual learning schemes and readiness for self-transformation. Interactive technologies are also aimed at creating motivation in different periods of professional development and are especially important in the training of doctors, including internists, for whom training is one of the key stages in the path of becoming an independent specialist. Conclusion. The application of interactive forms of training among medical students effectively in uences on the process of assimilating them to a complex of clinical knowledge, characterized by the individualization of educational approaches, is a powerful factor in optimizing the educational process, which provides greater manageability and ef cacy of training.

Item Type: Article
Subjects: Medicine. Education
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine 1 (formerly - Faculty Therapy and Endocrinology)
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 26 Mar 2019 14:27
Last Modified: 26 Mar 2019 14:27
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3958

Actions (login required)

View Item View Item