Клинико-статистические аспекты лечения желудочно-кишечных кровотечений у больных с патологией сердечно-сосудистой системы

Трофимов, Н.В. and Крышень, В.П. and Баранник, С.И. and Чухриенко, А.В. and Чабаненко, Г.Н. and Гайтеров, А.Н. (2019) Клинико-статистические аспекты лечения желудочно-кишечных кровотечений у больных с патологией сердечно-сосудистой системы. Медичні перспективи, Т. 24 (№ 1). pp. 35-39. ISSN 2307-0404

[img]
Preview
Text
мед перс статья.pdf

Download (287kB) | Preview

Abstract

Нами зібрані, оброблені і проаналізовані результати лікування 329 хворих зі шлунково-кишковими кровотечами в Комунальному закладі «Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» Дніпровської міської ради» у період за 2017 рік, у яких перебіг основного захворювання ускладнений патологією серцево-судинної системи. По-перше, визначена частота фонових захворювань - хронічна патологія становить 93,4%. Найчастіше зустрічається ішемічна хвороба серця (ІХС), кардіосклерози різного генезу (постінфарктний, дифузний, атеросклеротичний), гіпертонічна хвороба (ГХ) - ГХ-I, ГХ-I, ГХ-III, тоді як гострі порушення мозкового кровообігу, стан після аортокоронарного шунтування, а також шунтування ниркових артерій, аритмії, гострий інфаркт міокарда становили 16 (5%), 1 (0,3%), 3 (1%), 1 (0,3%) відповідно. По-друге, оцінили стан ендоскопічного гемостазу при виразкових кровотечах зі шлунка, дванадцятипалої кишки, гастроентероанастомозу, які визначили за класифікацією Forrest, пов'язавши при цьому результати із супутньою патологією серцево-судинної системи. Ми виявили, що активна кровотеча F I визначалася в 24 осіб і становить 7,3%, серед них F Ia - 14 (4,3%), F Ib - 10 (3%). Нестабільний гемостаз з високим ризиком розвитку рецидиву кровотечі F II, який спостерігався в 251 пацієнта, становить 76,2%, а F III - 54 (16,5%). На ступінь крововтрати безпосередньо впливали препарати –антикоагулянти, антиагреганти, гіпотензивні, а також їх комбінації, спрямовані на корекцію реологічних властивостей крові. Залежно від ступеня крововтрати, якості гемостазу і загального стану визначили лікувально-діагностичну тактику цієї когорти хворих. Консервативне лікування отримали 313 пацієнтів, що становило 95,1%. Прооперовано 16 пацієнтів. Післяопераційна летальність становить 12,5%. Загальна летальність вищезазначеної когорти хворих - 10%. We have collected, processed and analyzed the results of treatment of 329 patients with gastrointestinal bleedings in which the course of the underlying disease is aggravated by the pathology of the cardiovascular system, in Communal institution "Dnipro Clinical Emergency Care Association" of Dnipro City Council» in the period for 2017. First, the frequency of background diseases was determined, chronic pathology being 93.4%. Ischemic heart disease (IHD): cardiosclerosis of various origins (post-infarction, diffuse, atherosclerotic), hypertonic disease (HD) - HD-I, HD-II, HD-III are the most common, while acute disorders of cerebral circulation, the state after coronary artery bypass surgery, renal artery bypass, arrhythmias, acute myocardial infarction made up 16 (5%), 1 (0.3%), 3 (1%), 1 (0.3%), respectively. Secondly, the quality of endoscopic hemostasis in case of ulcerative bleeding from the stomach, duodenum, gastroenteroanastomosis, was assessed by Forrest classification, connecting the results with the accompanying pathology of the cardiovascular system. We found that active bleeding F I was determined in 24 people (7.3%), of which F Ia – in 14 (4.3%), F Ib – in 10 (3%). Unstable hemostasis with a high risk of recurrent F II bleeding, was observed in 251 patients, which makes up 76.2%, and F III – in 54 (16.5%). The degree of blood loss was directly influenced by drug – anticoagulants, antiplatelet agents, hypotensive drugs, as well as their combinations, aimed at correcting the rheological properties of blood. Depending on the degree of blood loss, the quality of hemostasis, the general condition of the patient, the treatment tactics for this cohort of patients was determined. 313 patients received conservative treatment, which made up 95.1%. 16 patients were operated. Postoperative mortality is 12,5%. The overall mortality of the above cohort is 10%.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.1.162176
Uncontrolled Keywords: желудочно-кишечные кровотечения, патология сердечно-сосудистой системы, Forrest. gastrointestinal bleeding, pathology of the cardiovascular system, Forrest.
Subjects: General surgery
Divisions: Departments > Department of General surgery
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 29 Oct 2019 08:30
Last Modified: 29 Oct 2019 08:30
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4421

Actions (login required)

View Item View Item