Items where Subject is "General surgery"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (4573)
    • General surgery (56)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | P | T | Б | Г | Д | К | Л | М | Н | С | Т
Number of items at this level: 56.

K

Kryshen, V. (2015) Tapp modification for large and gigantic inguinal hernia repair. European Surgery, Vol.47 (Supp.1). p. 222. ISSN 1682-8631 (Print) 1682-4016 (Online)

Kryshen, V. and Guzenko, B. and Muntyan, S. and Muntyan, O. (2015) Surgical tactics of severe acute pancreatitis. European Surgery, Vol.47 (Supp.1). pp. 162-163. ISSN 1682-8631 (Print) 1682-4016 (Online)

Kudryavtsev, A. and Kryshen, V. (2015) Surgery results evaluation at patients with strangulated inguinal hernia. European Surgery, Vol.47 (Supp.1). p. 223. ISSN 1682-8631 (Print) 1682-4016 (Online)

P

Petrashenko, I.I. and Stepanenko, R.N. and Petulko, A.P. (2018) Assessment of the diagnostic score scales in acute appendicitis. Инновации в медицине: взгляд молодых ученых : Сборник материалов учебно-методической конференции. - Ташкент, 2018. pp. 133-134.

Petrashenko, I.I. and Stepanenko, R.N. and Petulko, A.P. and Panikova, T.N. (2018) The meaning of the leucocyte formula parameters in the diagnostic of acute appendicitis during pregnancy. «Инновации в медицине: взгляд молодых ученых». Cборник материалов учебно-методической конференции. pp. 132-133.

T

Trofimov, M. (2015) Condition of mucous membrane in periulcer area and endocrine system in patients suffering from hemorrhaging gastric duodenal ulcer. Асtа Сhirurgiса Аustгіаса [8th Annual Meeting of Chines College of Surgeons and 19th Annual Meeting of the European Society of Surgery – Beijing, May 15-17, 2015], Vol.47 (Supp.1). pp. 41-42. ISSN 1682-8631-print, 1682-4016 online

Trofimov, M. and Kryshen, V. (2015) Modern metods of predicting the start of the reccurent hemorrhage. European Surgery, Vol.47 (Supp.1). p. 241. ISSN 1682-8631 (Print) 1682-4016 (Online)

Б

Баранник, С.І. and Агафонов, М.В. and Бараннік, К.С. and Сірьогін, В.П. (2018) Гнійно-септичні ускладненя обструктивної уропатії після дистанційної літотрипсії. Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 24-25 травня 2018 року. – Харків, 2018. pp. 229-231.

Баранник, С.І. and Бараннік, А.С. and Задорожний, В.В. (2016) Комплексне лікування і профілактика сечового діатезу. Материалы научно-практической конференции "Урология, андрология, нефрология - 2016", 26-27 мая 2016 г., г. Харьков. pp. 234-236.

Баранник, С.І. and Бондаренко, М.М. and Задорожний, В.В. and Чекан, Л.О. and Шевцов, В.М. (2016) Клінічний перебіг, діагностика і лікування гострого апендициту у першій половині вагітності. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 13 (13). pp. 27-28. ISSN 2306-7772

Баранник, С.І. and Охотнік, Є.О. (2018) Ігнац Філіп Земмельвейс - «Рятівник матерів» (до 200-річчя з дня народження). Медичний форум, № 13 (13). pp. 5-8.

Баранник, С.І. and Панікова, Т.М. and Задорожний, В.В. (2015) Реабілітаційне відновлення кровопостачання яєчка після хірургічного лікування пахвинних гриж. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 10 (10). pp. 5-7. ISSN 2306-7772

Баранник, С.І. and Стусь, В.П. (2018) Внесок вчених-хірургів медичної академії у розвиток урології на дніпропетровщині (до 100-річчя кафедри загальної хірургії ДЗ «ДМА МОЗ України»). Урологія, Т. 22 (№ 2). pp. 92-99. ISSN 2307-5279

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. (2018) Роки становлення (1918-1941) (До 100-річчя кафедри загальної хірургії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України). Медичний форум, № 13 (13). pp. 9-11.

Баранник, С.І. and Трофімов, М.В. and Панікова, Т.М. and Лященко, П.В. (2017) Особливості деонтологічних та індивідуально-психологічних задач викладання курсу загальної хірургії. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 16 (16). pp. 11-13. ISSN 2306-7772

Баранник, С.І. and Тітов, Г.І. and Шевцов, В.М. and Найдьонова, Ю.В. (2017) Хірургічне лікування захворювань шкіри та підшкірної клітковини в амбулаторно-поліклінічних умовах. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 16 (16). pp. 14-17. ISSN 2306-7772

Баранник, С.І. and Шевцов, В.М. (2018) Конституційно обумовлена компенсаторна реакція організму у відповідь на гастро-інтестинальну кровотечу. ТНЕ DЕVЕLOPMENT OF MEDICAL SCIENCES:PROBLEMS AND SOLUTIONS. pp. 11-14.

Березницкий, Я.С. and Астахов, Г.В. and Курыляк, С.Н. (2013) Возможности хирургического лечения диафрагмальных грыж с применением малоинвазивных технологий. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 520-521. ISSN 2304-4110

Березницкий, Я.С. and Гапонов, В.В. and Сулима, В.Ф. and Малиновский, С.Л. and Ющенко, И.В. (2011) Опыт и результаты имплантации стентов при стенозах колоректальных анастомозов. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 30-32. ISSN 2072-9367

Березницкий, Я.С. and Молчанов, Р.Н. and Дука, Р.В. (2016) Этапы освоения новых операций с использованием лапароскопической технологии в хирургии и урологии. Материалы научно-практической конференции "Урология, андрология, нефрология - 2016", 26-27 мая 2016 г., г. Харьков. pp. 168-170.

Березницький, Я.С. and Бойко, В.В. and Велигоцький, М.М. and Дубров, С.О. and Каніковський, О.Є. and Клігуненко, О.М. and Ковальська, І.О. and Косульников, С.О. and Лаврик, А.С. and Лихман, В.М. and Ліщишина, О.М. and Лурін, І. А. and Милиця, М.М. and Молчанов, Р.М. and Нікішаєв, В.І. and Покидько, М.І. and Салютін, Р.В. and Ткачук, О.Л. and Усенко, О.Ю. and Фелештинський, Я.П. and Фомін, П.Д. and Шапринський, В.О. and Шепетько, Є.М. and Ярешко, В.Г. (2018) Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (стандарти організації та професійно орієнтовані алгоритми надання медичної допомоги). Бібліотека «Здоров’я України» . ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», Київ. ISBN 978-617-71-00-44-6

Г

Гапонов, А.В. (2009) Обгрунтування та тактичні особливості виконання первинно-відновних оперативних втручань при обструктивній непрохідності ободової кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук : 14.01.03 / А. В. Гапонов. - Дніпропетровськ, 2009. - 27 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Гапонов, В.В. and Юрченко, Л.В. and Матещук, Н.В. and Гапонов, І.В. and Ковальчук, П.П. and Урсул, М.І. (2015) Діагностика дивертикулярної хвороби товстої кишки та її ускладнень. Південноукраїнський медичний науковий журнал, № 10 (10). pp. 27-32. ISSN 2306-7772

Д

Десятерик, В.І. and Котов, О.В. and Мамчур, Д.В. (2016) Оптимізація доопераційної підготовки та консервативного лікування обтураційної жовтяниці на тлі жовчнокам'яної хвороби. Клінічна хірургія, № 9. pp. 32-34. ISSN 0023-2130

Десятерик, В.І. and Міхно, С.П. and Поліщук, Л.М. and Балута, Ю.М. (2012) Пухлини шиї: клінічні проблеми, діагностика і лікувальна тактика. Український журнал хірургії, 2012 (4(19)). pp. 49-51.

Десятерик, В.І. and Міхно, С.П. and Шаповалюк, В.В and Котов, В.О. (2012) Підготовка сімейних лікарів по хірургії в інтернатурі. In: Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присв. 55-річчю Тернопільського держ.мед.універ. ім.. І.Я.Горбачевського, 26-27 квітня. – 2012, Тернопіль.

Джафар, А.Х. Ях’я (2008) Профілактика та лікування ранових ускладнень після грижовисічення з алопластикою з приводу защемленої грижі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Джафар А. Х. Ях'я. - Дніпропетровськ, 2008. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Доценко, В.В. (2012) Вибір варіантів знеболювання при операціях в загальній та пластичній хірургії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. В. Доценко. - Дніпропетровськ, 2012. - 23 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

К

Кисілевський, Д.О. (2014) Корекція кровотоку при оклюзійно – стенотичному ураженні артерій гомілки в залежності від стану ендотелію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 / Д. О. Кисілевський. - Дніпропетровськ, 2014. - 25 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Асляєв, А.Л. and Степаненко, Р.М. and Кучерявенко, А.І. and Петросян, А.К. and Афанасьєв, С.В. (2013) Застосування сорбційно-трансмембранного діалізу в лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт. Гастроентерологія, № 4 (50). pp. 78-82. ISSN 2308-2097

Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Діденко, В.І. and Грабчук, В.М. and Робертс, М.О. and Мунтян, С.О. (2015) Прогнозування післяопераційних ускладнень та летальності на підставі мікробіологічної характеристики перитонеального ексудату у хворих з поширеним перитонітом при використанні пролонгованого інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу. Хірургія України, № 4. pp. 67-71. ISSN 1818-5398

Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Задорожний, В.В. and Діденко, В.І. and Грабчук, В.М. and Робертс, М.О. and Лозенко, Л.В. (2016) Кількісний та якісний склад мікрофлори перитонеального ексудату у хворих з розповсюдженим перитонітом при використанні інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу. Харківська хірургічна школа, № 4 (79). pp. 9-12. ISSN 2308-7005

Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Задорожний, В.В. and Лісічкін, В.В. and Бендецкий, О.М. (2014) Динаміка вмісту CD3-лімфоцитів за подовженого інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу у хворих при поширеному перитоніті. Клінічна хірургія, № 5 (858). pp. 16-17. ISSN 0023-2130

Крышень, В.П. and Рязанов, Д.Ю. and Кудрявцева, В.Е. and Полюдов, А.А. and Задорожный, В.В. and Рубан, А.Г. (2015) Пути оптимизации лечебно-диагностической тактики у больных с неопухолевой обтурационной желтухой. Гастроентерологія, № 2 (56). pp. 18-26. ISSN 2308-2097

Кутовий, О.Б. and Пімахов, В.В. (2015) Небезпеки в діагностичній та лікувальній ендовідеохірургії у пацієнтів з поєднаною краніоторакальною травмою. Досягнення біології та медицини, № 1 (25). pp. 85-87.

Кутовой, А.Б. (2011) Применение торакоскопии для дианостики и лечения спонтанного пневмоторакса /А. Б. Кутовой, И. В. Корпусенко, В. В. Пимахов, А. Я. Гавура. Харківська хірургічна школа, 2011 (2). pp. 59-62.

Л

Логвиненко В.В., Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" (2018) Спосіб ультразвукової діагностики заднього вивиху плеча. u 2017 10794.

М

Маліновський, С.Л. (2005) Технічні особливості та результати первинно-відновних операцій при черевно-анальних резекціях прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кагд. мед. наук / С. Л. Маліновський. - Дніпропетровськ, 2005. - 21 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Мунтян, С.О. and Баранник, С.І. and Родинська, Г.О. and Задорожний, В.В. (2015) Значення прогнозу для вибору тактики лікування і профілактики ускладнень у хворих на гострий панкреатит біліарного генезу. Матеріали XXIII з'їзду хірургів України : Зб. наук. робіт. - Київ. pp. 142-143.

Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. and Баранник, С.І. and Лященко, П.В. and Ліхолетов, Є.О. (2014) Динаміка показників CD8-лімфоцитів при пролонгованому інтраабдомінальному сорбційно-трансмембранному діалізі у хворих з розповсюдженим перитонітом. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 14 (В.2(46). pp. 83-85. ISSN 2077-1096

Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Чабаненко, Г.М. and Гайтеров, А.М. and Чередниченко, Є.І. and Ціпко, В.І. (2016) Мікробіологічні характеристики перитонеального ексудату у хворих на розповсюджений перитоніт при використані пролонгованого інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу. Харківська хірургічна школа, № 2 (77). pp. 69-72. ISSN 2308-7005

Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. and Лященко, П.В. and Чекан, Л.О. and Діденко, В.І. and Грабчук, В.М. and Недоступ, А.І. (2016) Прогнозування післяопераційних ускладнень та летальності на підставі мікробіологічного пейзажу перитонеального ексудату у хворих з розповсюдженим перитонітом при використанні інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу. Харківська хірургічна школа, № 1 (76). pp. 154-157. ISSN 2308-7005

Мунтян, С.О. and Кришень, В.П. and Трофімов, М.В. (2015) Поліпшення результатів хірургічного лікування кровоточивої виразки дванадцятипалої кишки. XXIII з’їзд хірургів України : Зб. наук. робіт. – Київ, 2015. pp. 691-692.

Н

Нор, Н.М. and Бадюл, П.О. and Слєсаренко, К.С. and Корпусенко, О.І. and Руденко, О.І. (2017) Комплексне лікування хронічних ран нижніх кінцівок. Пластична реконструктивна і естетична хірургія.-тези XVII міжнародної конф. «Клініко-технол. Виклики в етапній та реконстр. Хірур-гії…»30 листопада-2 грудня 2017р., м. Київ. p. 27.

Нор, Н.М. and Слесаренко, С.В. and Бадюл, П.А. and Слесаренко, К.С. and Корпусенко, Е.И. (2017) Our experience in the treatment of chronic wounds of lower limbs. In: EBA 17TH European Burns Association Congress. Barselona, 2017, 6-9 September, 6-9 September, Barselona.

Нор, Н.М. and Слесаренко, С.В. and Бадюл, П.О. and Корпусенко, О.І. (2018) Використання вак-терапії для покращення результатів виживання перфорантних клаптів. In: Medical Aesthetic Synergy Congress, 1-2 июня 2018, Киев.

Нор, Н.М. and Слєсаренко, С.В. and Трофімов, М.В. and Слесаренко, К.С. and Корпусенко, О.І. (2017) Застосування вакуум-терапії у комплексі лікування хронічних ран нижніх кінцівок. Клінічна хірургія, № 3. pp. 39-41. ISSN 0023-2130

С

Слесаренко, С.В. and Баранов, І.В. and Нор, Н.М. (2018) Ліпофілінг у лікуванні рубців. Medical Aesthetic Synergy Congress [1-2 июня 2018]; Киев. p. 55.

Слєсаренко, С.В. and Бадюл, П.О. and Нор, Н.М. and Слєсаренко, К.С. and Корпусенко, О.І. (2018) Ефективність комплексного лікування довго незаживаючих ран нижніх кінцівок. In: Інноваційні технології лікування опіків і травматичних ушкоджень нижніх кінцівок, 26 квітня 2017р., Київ.

Слєсаренко, С.В. and Нор, Н.М. and Циканков, К.В. (2018) Випадок хірургічного лікування пацієнтки з карциноїдним папіломатозом шкіри Готтрона. Хірургія України, № 2. pp. 82-85. ISSN 1818-5398

Т

Трофимов, Н.В. and Дитятковская, Е.М. and Чухриенко, А.В. and Кузнецов, Г.Э. and Бендецкая, Ю.В. and Власенко, А.Н. (2019) Клинический случай язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, осложненной перфорацией и диффузным серозным перитонитом с развитием в послеоперационном периоде эозинофильного эзофагита. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні питання алергології», м. Дніпро, 2-3 квітня 2019р.. pp. 37-38.

Трофимов, Н.В. and Крышень, В.П. and Баранник, С.И. and Чухриенко, А.В. and Чабаненко, Г.Н. and Гайтеров, А.Н. (2019) Клинико-статистические аспекты лечения желудочно-кишечных кровотечений у больных с патологией сердечно-сосудистой системы. Медичні перспективи, Т. 24 (№ 1). pp. 35-39. ISSN 2307-0404

Трофімов, М.В. and Баранник, С.І. and Лященко, П.В. (2017) Використання сучасних навчальних технологій у викладанні курсу загальної хірургії. Медична наука та практика: актуальні питання віаємодії : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 1-2 вересня 2017 р.). pp. 6-9.

Трофімов, М.В. and Баранник, С.І. and Лященко, П.В. and Шевцов, В.М. (2017) Рідкі випадки гострої непрохідності кишківника. Медичний форум, № 12 (12). pp. 11-13.

Трофімов, М.В. and Кришень, В.П. (2016) Хірургічне лікування виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею. Клінічна хірургія, № 10 (891). pp. 12-14. ISSN 0023-2130

Трофімов, М.В. and Кришень, В.П. and Мунтян, С.О. (2016) Лікувальна тактика при шлунково—кишковій кровотечі виразкового генезу. Клінічна хірургія, № 9. pp. 11-13. ISSN 0023-2130

This list was generated on Sat Jan 18 02:28:33 2020 EET.