Концепція забезпечення населення закладами охорони здоров’я та медичними спеціалістами як основна передумова реалізації пріоритетного розвитку медичної освіти

Магрламова, Камілла (2019) Концепція забезпечення населення закладами охорони здоров’я та медичними спеціалістами як основна передумова реалізації пріоритетного розвитку медичної освіти. Молодь і ринок, № 11 (178). pp. 6-11. ISSN 2308-4634 (Print), 2617-0825 (Online)

[img]
Preview
Text
Молодь і ринок_11_178_2019_С.6-11.pdf

Download (516kB) | Preview
Official URL: http://mir.dspu.edu.ua/

Abstract

Вітчизняна система охорони здоров’я нині перебуває в пошуку шляхів виходу з кризової ситуації та побудови нової моделі, наближеної до європейських стандартів. Такий процес обов’язково потребує зміни парадигми базової середньої та вищої медичної освіти. Саме тому, в умовах стрімкого розвитку інноваційних технологій та доказової медицини, впровадження в практику роботи закладів охорони здоров’я нових методів лікування і діагностики захворювань, новітніх інформаційних і сучасних медичних технологій, на часі гостро стоять питання реформування системи медичної освіти. Необхідність реформування вищої медичної освіти в Україні вимагає вивчення зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх лікарів у провідних навчальних закладах світу. Значний інтерес щодо досліджуваного питання становить досвід Великої Британії, де підготовка майбутніх лікарів здійснюється відповідно до європейських стандартів та спрямована на формування професійної еліти суспільства. В межах реформи вищої медичної освіти як невід’ємної частини розвитку національної освіти та системи охорони здоров’я України відбулася модернізація усіх її складових. Запроваджено Галузеві державні стандарти вищої медичної освіти, модернізовано зміст навчання на всіх етапах та за кваліфікаційними вимогами медичних спеціальностей, які визнаються не тільки в Україні, а й у країнах Європейського Союзу. Nowadays the national healthcare system is looking for ways to overcome the crisis and build a new model that is closer to European standards. Such a process necessarily requires a change in the paradigm of basic secondary and higher medical education. That is why, in the context of the rapid development of innovative technologies and evidence-based medicine, the introduction of new methods of treatment and diagnosis of diseases, the latest information and modern medical technologies into the practice of health care institutions, the issues of reforming the medical education system are at present pressing. The need to reform higher medical education in Ukraine requires the study of foreign experience of professional training of future doctors in leading educational institutions of the world. Of great interest to the issue under study is the UK experience, where future doctors are trained in accordance with European standards and aimed at shaping the professional elite of society. Within the framework of the reform of higher medical education as an integral part of the development of national education and the health care system of Ukraine, all its components have been modernized. Sectoral standards of higher medical education have been introduced, the content of education has been modernized at all stages and according to the qualification requirements of medical specialties, which are recognized not only in Ukraine but also in the countries of the European Union.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.191565
Uncontrolled Keywords: удосконалення; професійна підготовка; майбутні лікарі; вітчизняна система; медична освіта; improvement; vocational training; future doctors; domestic system; medical education.
Subjects: Medicine. Education
Divisions: Departments > Department of Language Training
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 20 Mar 2020 08:12
Last Modified: 20 Mar 2020 08:12
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5184

Actions (login required)

View Item View Item