Аналіз ефективності застосування баріатричного лікування у хворих із морбідним ожирінням залежно від виду оперативного втручання та показників вихідної маси тіла

Дука, Р.В. (2019) Аналіз ефективності застосування баріатричного лікування у хворих із морбідним ожирінням залежно від виду оперативного втручання та показників вихідної маси тіла. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 41). pp. 30-39. ISSN 3162-2364

[img]
Preview
Text
VOL 1, No 41 (2019)-30-39.pdf

Download (695kB) | Preview
Official URL: http://www.european-science.org

Abstract

Стаття присвячена аналізу динаміки змін показників маси тіла у хворих із морбідним ожиріння (МО) залежно від виду бариатричного втручання, яке було в них застосовано. Робота базувалася на даних обстеження та тривалого динамічного спостереження 96 пацієнтів з МО та метаболічним синдромом (МС), які були прооперовані за період з 2009 до 2019 років в клініці «Гарвіс», яка є клінічною базою кафедри хірургії 1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», та 11 міської клінічної лікарні м. Дніпро. Тематичні хворі розподілені на дві клінічні групи. І клінічну групу склали 30 (31,2%) хворих, у яких була застосована методика біліопанкреатичного шунтування (БПШ) в модифікації Hess-Marceau, ІІ клінічну групу – 66 (68,8%) пацієнтів із поздовжньою резекцією шлунку (ПРШ). Проаналізовано динаміку показників МО протягом 7 років після виконання баріатричних операцій як у цілому, так й в розрізі різних методик оперативного втручання та статі пацієнтів. Доведений факт інтенсивного зниження маси тіла і, відповідно індексу маси тіла (ІМТ), протягом 12 міс. після оперативного лікування за комбінованою методикою БПШ і в період 3-6 міс. у пацієнтів після проведення ПРШ. Досягнення статистичної співставності показників ІМТ в обох групах (p>0,05) відбувалося вже через 3-6 місяців у жінок, та через 1,5 роки після операції – у чоловіків. Стабілізації середніх показників ІМТ у наступні роки відбувалася в діапазоні (95%ДІ) 28,8 - 37,5 кг/м2 у пацієнтів чоловічої статі і на рівні 27,4 - 32,1 кг/м2 у пацієнток, незалежно від методу оперативного втручання. Враховуючи різні темпи зниження маси тіла у пацієнтів, прооперованих з використанням методик БПШ або ПРШ, які в свою чергу мають різні побічні ефекти, проаналізовано динаміку показників МО залежно від початкового рівня ІМТ. Встановлено, що при вихідному ІМТ ≤ 45 кг/м2 динаміка показників при різних методиках баріатричного лікування не має статистично значущих відмінностей (окрім %EWL через 3 міс.). Це свідчить про доцільність застосування ПРШ у таких пацієнтів. Інтенсивність зміни показників МО у групах пацієнтів з початковим рівнем ІМТ понад 45 кг/м2 була вищою при виконанні БПШ, особливо через рік і пізніше після оперативного втручання. The article is devoted to the analysis of the dynamics of changes in body mass indices in patients with morbid obesity (MO), depending on the type of bariatric intervention used in them. The work was based on examination data and long-term dynamic observation of 96 patients with MO and metabolic syndrome (MS) who were operated from 2009 to 2019 at the Garvis Clinic, which is the clinical base of the Department of Surgery 1 of State Institution "Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine" and the 11th City Clinical Hospital in Dnipro. Thematic patients were divided into two clinical groups. The first clinical group consisted of 30 (31.2%) patients who used the method of biliopancreatic diversion (BPD) in Hess-Marceau modification, the second clinical group - 66 (68.8%) patients with sleeve gastrectomy (SG). The dynamics of MO indicators during 7 years after performing bariatric surgeries were analyzed, as a whole, and by different methods of surgery and gender of patients. The fact of intensive reduction of body weight and, according to the body mass index (BMI), during 12 months has been proved after operative treatment by the combined method of BPD and in the period 3-6 months in patients after SG. Achieving statistical comparability of BMI in both groups (p>0.05) occurred within 3-6 months in women and 1.5 years after surgery in men. The stabilization of the average BMI in the following years occurred in the range (95% CI) of 28.8-37.5 kg / m2 in male patients and at the level of 27.4-32.1 kg / m2 in patients, regardless of the method of surgery. Considering the different rates of weight loss in patients operated on using BPD or SG techniques, which in turn have different side effects, the dynamics of the MO indices were analyzed depending on the initial BMI level. It was found that at baseline BMI ≤ 45 kg/m2 the dynamics of indices under different bariatric treatment methods had no statistically significant differences (except %EWL after 3 months). This demonstrates the feasi-bility of using SG in such patients. The intensity of change in MO rates in groups of patients with an initial BMI of more than 45 kg/m2 was higher in the course of BPD, especially one year later and after surgery.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: морбідне ожиріння, баріатрична хірургія, біліопанкреатичне шунтування, поздовжня резекція шлунка. morbid obesity, bariatric surgery, biliopancreatic diversion, sleeve gastrectomy.
Subjects: Surgery
Divisions: Departments > Department of Surgery №1
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 21 Apr 2020 16:22
Last Modified: 21 Apr 2020 16:22
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5252

Actions (login required)

View Item View Item