Items where Subject is "Surgery"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Д | К | Л | М | С | Ш | Я
Number of items at this level: 28.

А

Абрамова, О.І. (2011) Вплив артеріовенозної фістули на центральну та регіональну гемодинаміку при хірургічному лікуванні гострого венозного тромбозу. Сучасні медичні технології, № 3-4 (11-12). pp. 15-17. ISSN 2072-9367

Б

Березницкий, Я.С. and Астахов, Г.В. and Курыляк, С.Н. (2013) Особенности хирургического лечения вентральных грыж с применением малоинвазивных технологий. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 445-447.

Березницкий, Я.С. and Астахов, Г.В. and Курыляк, С.Н. (2013) Возможности хирургического лечения диафрагмальных грыж с применением малоинвазивных технологий. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 520-521. ISSN 2519-8203

Березницкий, Я.С. and Астахов, Г.В. and Яроцкий, Г.Г. and Курыляк, С.Н. and Малиновский, С.Л. (2013) Опыт лапароскопических вмешательств на толстой кишке. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 518-519. ISSN 2519-8203

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2011) Отдаленные результаты и технические особенности выполнения продольной резекции желудка и билиопанкреатического шунтирования в лечении пациентов с ожирением. Сучасні медичні технології (№ 3-4). pp. 33-35. ISSN 2072-9367

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2013) Технические особенности и результаты выполнения видеоэндоскопической продольной резекции желудка в лечении пациентов с морбидным ожирением. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 522-523. ISSN 2519-8203

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2011) Отдаленные результаты и технические особенности выполнения продольной резекции желудка и билиопанкреатического шунтирования в лечении пациентов с ожирением. Сучасні медичні технології, № 3-4 (11-12). pp. 33-35. ISSN 2072-9367

Д

Десятерик, В.І. and Крикун, М.С. (2017) Зміни клінічних підходів та лікувальної тактики при гострому панкреатиті у світлі переглянутої класифікації Атланта 2012. Klinichna khirurhiia=Клінічна хірургія, Mar (3). pp. 51-55. ISSN 2522-1396 (Online), 0023-2130 (Print)

Десятерик, В.І. and Лук'яненко, В.М. and Береговенко, І.М. and Зіненко, Д.Ю. and Савенко, В.А. (2016) Сучасні можливості та проблеми використання міні-лапаротомії при хірургічному лікуванні хворих на жовчнокам'яну хворобу та її ускладнення. Галицький лікарський вісник, Т. 23 (3 ч.1). pp. 87-89. ISSN 2306-4285 print, 2414-1518 online

Десятерик, В.І. and Мамчур, Д.В. and Котов, О.В. and Дронов, С.М. and Жилюк, В.І. (2016) Кореляція окремих біохімічних показників функціонального стану печінки за умов експериментальної механічної жовтяниці та курсового введення L-лізину есцинату та глутаргіну. Медичні перспективи, Т. 21 (№ 4). pp. 8-15. ISSN 2307-0404

Десятерик, В.И. and Давыденко, А.В. and Слободянюк, В.А. and Желизняк, В.Г. and Богатырев, А.Б. and Кабаченко, В.В. and Прокуда, А.Н. and Малюта, С.В. (2011) Опыт хирургического лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей при мультифокальных поражениях в сочетании с патологией брахиоцефальных артерий. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 113-116. ISSN 2072-9367

Десятерик, В.И. and Давыденко, А.В. and Слободянюк, В.А. and Желизняк, В.Г. and Богатырев, А.Б. and Кабаченко, В.В. and Прокуда, А.Н. and Малюта, С.В. (2011) Опыт хирургического лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей при мультифокальных поражениях в сочетании с патологией брахиоцефальных артерий. Сучасні медичні технології, № 3-4 (11-12). pp. 113-116. ISSN 2072-9367

Десятерик, В.И. and Шаповалюк, В.В and Крикун, М.С. (2017) Абдоминальный сепсис как актуальная проблема в лечении острого некротического панкреатита. Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря, № 4 (67). pp. 36-42. ISSN 2521-1005 (print), 2521-1013 (online)

Дука, Р.В. (2017) Вплив різних методів хірургічного лікування морбідного ожиріння на показник сироваткового заліза та методи корекції його дефіциту у віддаленому післяопераційному періоді. Sciences of Europe, VOL 1 (#22(22). pp. 41-48. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика показателей углеводного обмена у больных с морбидным ожирением до и после оперативного лечения в зависимости от вида оперативного вмешательства. European Journal of Technical and Natural Sciences, № 6. pp. 45-51. ISSN 2414-2352

Дука, Р.В. (2018) Принципи ведення хворих на морбідне ожиріння після різних методів хірургічного лікування у післяопераційному періоді та характеристика його перебігу. Sciences of Europe, Vol. 1 (№ 24). pp. 22-27. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика общих закономерностей изменений маркеров метаболического синдрома у пациентов с морбидным ожирением после оперативного лечения на фоне снижения массы тела. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 20). pp. 50-55. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Динаміка змін показників маси тіла у пацієнтів з ожирінням після виконання баріатричних оперативних втручань. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 18). pp. 19-26. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика ліпідного профілю у хворих з морбідним ожирінням до та після оперативного лікування залежно від виду оперативного втручання. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 87-92. ISSN 2307-0404

К

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колесник, Э.Л. and Косова, А.А. and Надюк, А.В. (2017) Динамика показателей суточного мониторирования артериального давления у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения. Український журнал хірургії, № 3 (34). pp. 20-21. ISSN 1997-2938 print, 1999-1649 online

Кутовой, А.Б. and Козловский, И.В. and Кутовой, М.А. and Мирошниченко, А.Ю. and Шкура, М.Н. (2011) Возможности и результаты использования малоинвазивных операций при хирургической коррекции варикоцеле. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 199-201. ISSN 2072-9367

Л

Лоскутов, А.Е. (2011) Развитие модульного эндопротезирования тазобедренного сустава отечественными системами «ОРТЭН». Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 207-210. ISSN 2072-9367

М

Мальцева, Л.А. and Мосенцев, Н.Ф. and Кутовой, А.Б. and Закачурина, Е.Е. (2011) Рациональное применение карбапенемов у больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком. Сучасні медичні технології. pp. 218-225. ISSN 2072-9367

С

Сергеев, О.А. and Люлько, И.В. and Спиридонов, А.В. and Петров, В.В. and Соколов, А.В. (2011) Анализ результатов хирургического лечения больных с инфраренальными аневризмами брюшной аорты. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 328-332. ISSN 2072-9367

Спариш, Д.Е. (2011) Унифицированный диагноз для проведения абдоменопластики, дермолипэктомии и липосакции. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 343-345. ISSN 2072-9367

Сірко, А.Г. (2011) Застосування декомпресивної краніектомії в лікуванні потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 333-335. ISSN 2072-9367

Ш

Шаповал, С.Д. and Савон, І.Л. and Рязанов, Д.Ю. and Зінич, О.Л. and Смирнова, Д.О. and Софілканич, М.М. and Фомін, П.Д. and Березницький, Я.С. and Бойко, В.В. and Логачев, В.К. (2011) Від класифікації до стандартів надання хірургічної допомоги хворим на ускладнений синдром діабетичної стопи. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 407-411. ISSN 2072-9367

Я

Яльченко, Н.А. and Маловик, С.С. (2011) Одномоментная санация желчных протоков при холедохолитиазе. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 418-421. ISSN 2072-9367

This list was generated on Sat Jul 21 02:17:13 2018 EEST.