Items where Subject is "Surgery"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | H | P | S | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | П | С | Ш | Я
Number of items at this level: 62.

B

Bereznytskyy, Ya.S. and Gaponov, V.V. and Molchanov, R.M. and Sulyma, V.P. and Duka, R.V. and Verholaz, I.L. and Malinovskyj, S.L. and Bilov, O.V. and Yaroshenko, K.O. and Polulyah-Chornovol, I.F. (2017) Surgery: education for foreign students and of foreign surgeons-interns with use of modern textbook and medical simulators. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 23-25 листопада 2017 року, м. Київ, Україна. pp. 115-125.

Bereznytskyy, Yakiv and Sulyma, Volodymyr (2017) Surgery: textbook for students of higher medical educational institutions. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), Vol. 6. pp. 102-104. ISSN 2587-1730

H

Han Jie Lee and Kenneth Chen and Robert Molchanov and Christian Schwentner and Allen Soon Phang Sim (2018) Feasibility of utilizing near-infrared fluorescence imaging with indocyanine green for super-selective arterial clamping in pure laparoscopic partial nephrectomy. International Journal of Urology, Vol.25 (No 4). pp. 382-383. ISSN 0919-8172

P

Panikova, T.N. and Petulko, A.P. and Petrashenko, I.I. and Stepanenko, R.N. and Volikova, O.A. (2017) The measurement of the leukograms in diagnostic of acute appendicitis during pregnancy. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології і репродуктивної медицини», 1 листопада 2017 року. - м. Запоріжжя : тези доповідей. p. 82.

Petrashenko, I.I. and Petulko, A.P. and Panikova, T.N. and Stepanenko, R.N. and Volikova, O.A. (2017) Dynamics of the basic indicators of the hemostatic system in laparoscopic and traditional appendectomy in pregnant. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології і репродуктивної медицини», 1 листопада 2017 року. - м. Запоріжжя : тези доповідей. pp. 83-84.

S

Sulyma, V and Gaponov, V (2017) Innovation for differentiation rectal tissues with miniirradiation. 3rd International Multidisciplinary Medical Congress in Albania ( IMCA), 16 -18 November 2017, Tirana, Albania. p. 65.

Sulyma, Volodymyr and Bereznytskyy, Yakiv and Molchanov, Robert (2017) Textbook “Surgery”: principles of making of the preliminary diagnosis. The 7th International Research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT-2017), April 21-22, 2017 Tbilisi, Georgia. pp. 920-924. ISSN 2298-0180

А

Абрамова, О.І. (2011) Вплив артеріовенозної фістули на центральну та регіональну гемодинаміку при хірургічному лікуванні гострого венозного тромбозу. Сучасні медичні технології, № 3-4 (11-12). pp. 15-17. ISSN 2072-9367

Б

Баранник, С.І. and Бараннік, К.С. (2017) Модифікований спосіб френулотомії з пластикою передньої шкірочки статевого члена. Урологія, андрологія, нефрологія – 2017 : Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, Харків, 5–6 жовтня 2017 року / під ред. : В. М. Лісового [та ін.]. – Харків, 2017. pp. 122-123.

Баранник, С.І. and Бараннік, К.С. and Українець, Є.П. (2017) Лікування та профілактика гнійно-септичних ускладнень обструктивної уропатії після дистанційної літотрипсії. Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19–20 травня 2017 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2017. pp. 20-23.

Баранник, С.І. and Лященко, П.В. and Грабчук, В.М. and Бендецький, О.М. (2017) Конституційно обумовлені компенсаторні можливості організму у відповідь на гастро-інтестинальну кровотечу. Медичний форум, № 12 (12). pp. 8-10.

Белов, А.В. (2018) Остеосинтез ребер в лечении травмы грудной клетки. Харківська хірургічна школа, № 1 (88). pp. 113-116. ISSN 2308-7005

Березницкий, Я.С. and Астахов, Г.В. and Курыляк, С.Н. (2013) Особенности хирургического лечения вентральных грыж с применением малоинвазивных технологий. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 445-447.

Березницкий, Я.С. and Астахов, Г.В. and Курыляк, С.Н. (2013) Возможности хирургического лечения диафрагмальных грыж с применением малоинвазивных технологий. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 520-521. ISSN 2519-8203

Березницкий, Я.С. and Астахов, Г.В. and Яроцкий, Г.Г. and Курыляк, С.Н. and Малиновский, С.Л. (2013) Опыт лапароскопических вмешательств на толстой кишке. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 518-519. ISSN 2519-8203

Березницкий, Я.С. and Гапонов, В.В. and Сулима, В.Ф. and Малиновский, С.Л. and Ющенко, И.В. and Жмуренко, Э.В. (2015) Опыт применения инфликсимаба в терапии болезни Крона и неспецифического язвенного колита. Харківська хірургічна школа, № 4 (73). pp. 174-176. ISSN 2308-7005

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2011) Отдаленные результаты и технические особенности выполнения продольной резекции желудка и билиопанкреатического шунтирования в лечении пациентов с ожирением. Сучасні медичні технології (№ 3-4). pp. 33-35. ISSN 2072-9367

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2013) Технические особенности и результаты выполнения видеоэндоскопической продольной резекции желудка в лечении пациентов с морбидным ожирением. Вестник неотложной и восстановительной медицины, Т. 14 (№ 4). pp. 522-523. ISSN 2519-8203

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. (2011) Отдаленные результаты и технические особенности выполнения продольной резекции желудка и билиопанкреатического шунтирования в лечении пациентов с ожирением. Сучасні медичні технології, № 3-4 (11-12). pp. 33-35. ISSN 2072-9367

Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Ярошенко, К.О. (2018) Вплив різних методик баріатричного лікування на кислотоутворюючу функцію шлунка. Sciences of Europe, Vol. 2 (No 27). pp. 30-35. ISSN 3162-2364

Березницький, Я.С. and Гапонов, В.В. and Молчанов, Р.М. and Сулима, В.П. and Дука, Р.В. and Маліновський, С.Л. and Верхолаз, І.Л. and Ярошенко, Е.О. and Білов, О.В. and Полулях-Черновол, І.Ф. (2018) Викладання модуля «Невідкладна абдомінальна хірургія та проктологія». Медичні перспективи, Т. 23 (№4 ч.1). pp. 137-138. ISSN 2307-0404

Березницький, Я.С. and Гапонов, В.В. and Сулима, В.П. and Маліновський, С.Л. and Ющенко, І.В. (2013) Травми прямої кишки та промежини, класифікація, досвід лікування. Харківська хірургічна школа, № 3 (60). pp. 133-135. ISSN 2308-7005

Березницький, Я.С. and Гапонов, В.В. and Сулима, В.П. and Маліновський, С.Л. and Ярошенко, К.О. and Ющенко, І.В. (2016) Особливості діагностичної тактики та результати лікування хворих з гострою кровотечею з нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. Харківська хірургічна школа, № 3. pp. 145-147. ISSN 2308-7005

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. (2018) Характеристика змін показників ліпідного  та вуглеводного обмінів у хворих на морбідне  ожиріння до та після оперативного лікування  залежно від виду хірургічного втручання. Гастроентерологія, Т. 52 (№ 1). pp. 30-40. ISSN 2308-2097

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. (2017) Вміст кальцію та вітаміну D3 у хворих на морбідне ожиріння до та після оперативного лікування залежно від виду хірургічного втручання. Гастроентерологія, Т. 51 (№ 4). pp. 272-280. ISSN 2308-2097

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. and Лисунець, П.Б. (2018) Особливості виконання повздовжної резекції шлунка та біліопанкретичного шунтування в модифікації Нess-Marceau при лікувані хворих на морбідне ожиріння та іх вплив на прояви метаболічного синдрому. Харківська хірургічна школа, № 1 (88). pp. 7-12. ISSN 2308-7005

Березницький, Я.С. and Дука, Р.В. and Маліновський, С.Л. and Гриб, Е.В. and Гринюк, С.В. and Матещук, Н.В. and Левченко, Т.В. (2014) Результати лікування пацієнтів з гострим панкреатитом в умовах багатопрофільного хірургічного стаціонару. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика, Вип.23 (2). pp. 54-61. ISSN 2227-7404

В

Верхолаз, І.Л. and Ярошенко, К.О. and Маліновський, С.Л. (2018) Венозний тромбоемболізм у хірургічній практиці. Медичні перспективи, Т. 23 (№4 ч.1). pp. 46-50. ISSN 2307-0404

Возианов, С.А. and Шамраев, С.Н. and Стусь, В.Н. and Васильева, В.Д. and Шамраева, Д.Н. (2017) Сравнительная оценка периоперационных показателей у пациентов с осложнённым и неосложненным течением после радикальной цистэктомии. Урологія, андрологія, нефрологія – 2017 : Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, Харків, 5–6 жовтня 2017 року / під ред. : В. М. Лісового [та ін.]. – Харків, 2017. pp. 125-128.

Г

Гапонов, В.В. and Сулима, В.П. and Дука, Р.В. and Молчанов, Р.М. and Верхолаз, І.Л. and Маліновський, С.Л. and Білов, О.В. and Ярошенко, К.О. and Полулях-Чорновол, І.Ф. (2017) Навчально-методичний посібник для самостійної підготовки студентів до практичних занять з хірургії (з доповненнями до семінару та задачами) Модуль 1 “Невідкладна абдомінальна хірургія та проктологія”. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» кафедра хірургії № 1, Дніпропетровськ.

Гапонов, В.В. and Сулима, В.П. and Маліновський, С.Л. and Ющенко, І.В. and Яроцький, Г.Г. (2018) Результати лікування хворих на хронічний геморой сучасним методом електрозварювання біологічних тканин. Медичні перспективи, Т. 23 (№4ч.1). p. 140. ISSN 2307-0404

Гапонов, В.В. and Теличко, І.А. and Матешук, Н.В. and Юрченко, Л.В. and Гапонов, І.В. and Ковальчук, П.П. (2018) Діагностика дивертикулярної хвороби товстої кишки. Медичні перспективи, Т. 23 (№2 ч.1). p. 83. ISSN 2307-0404

Грицай, Ю.В. and Мороз, А.М. (2018) Аналіз результатів лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок з метою мінімізації клінічних проявів післятромботичного синдрому. Харківська хірургічна школа, № 3 (90). pp. 105-107. ISSN 2308-7005

Д

Десятерик, В.І. and Крикун, М.С. (2017) Зміни клінічних підходів та лікувальної тактики при гострому панкреатиті у світлі переглянутої класифікації Атланта 2012. Klinichna khirurhiia=Клінічна хірургія, Mar (3). pp. 51-55. ISSN 2522-1396 (Online), 0023-2130 (Print)

Десятерик, В.І. and Лук'яненко, В.М. and Береговенко, І.М. and Зіненко, Д.Ю. and Савенко, В.А. (2016) Сучасні можливості та проблеми використання міні-лапаротомії при хірургічному лікуванні хворих на жовчнокам'яну хворобу та її ускладнення. Галицький лікарський вісник, Т. 23 (3 ч.1). pp. 87-89. ISSN 2306-4285 print, 2414-1518 online

Десятерик, В.І. and Мамчур, Д.В. and Котов, О.В. and Дронов, С.М. and Жилюк, В.І. (2016) Кореляція окремих біохімічних показників функціонального стану печінки за умов експериментальної механічної жовтяниці та курсового введення L-лізину есцинату та глутаргіну. Медичні перспективи, Т. 21 (№ 4). pp. 8-15. ISSN 2307-0404

Десятерик, В.И. and Давыденко, А.В. and Слободянюк, В.А. and Желизняк, В.Г. and Богатырев, А.Б. and Кабаченко, В.В. and Прокуда, А.Н. and Малюта, С.В. (2011) Опыт хирургического лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей при мультифокальных поражениях в сочетании с патологией брахиоцефальных артерий. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 113-116. ISSN 2072-9367

Десятерик, В.И. and Давыденко, А.В. and Слободянюк, В.А. and Желизняк, В.Г. and Богатырев, А.Б. and Кабаченко, В.В. and Прокуда, А.Н. and Малюта, С.В. (2011) Опыт хирургического лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей при мультифокальных поражениях в сочетании с патологией брахиоцефальных артерий. Сучасні медичні технології, № 3-4 (11-12). pp. 113-116. ISSN 2072-9367

Десятерик, В.И. and Шаповалюк, В.В and Крикун, М.С. (2017) Абдоминальный сепсис как актуальная проблема в лечении острого некротического панкреатита. Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря, № 4 (67). pp. 36-42. ISSN 2521-1005 (print), 2521-1013 (online)

Дука, Р.В. (2017) Вплив різних методів хірургічного лікування морбідного ожиріння на показник сироваткового заліза та методи корекції його дефіциту у віддаленому післяопераційному періоді. Sciences of Europe, VOL 1 (#22(22). pp. 41-48. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика показателей углеводного обмена у больных с морбидным ожирением до и после оперативного лечения в зависимости от вида оперативного вмешательства. European Journal of Technical and Natural Sciences, № 6. pp. 45-51. ISSN 2414-2352

Дука, Р.В. (2018) Принципи ведення хворих на морбідне ожиріння після різних методів хірургічного лікування у післяопераційному періоді та характеристика його перебігу. Sciences of Europe, Vol. 1 (№ 24). pp. 22-27. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика общих закономерностей изменений маркеров метаболического синдрома у пациентов с морбидным ожирением после оперативного лечения на фоне снижения массы тела. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 20). pp. 50-55. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Динаміка змін показників маси тіла у пацієнтів з ожирінням після виконання баріатричних оперативних втручань. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 18). pp. 19-26. ISSN 3162-2364

Дука, Р.В. (2017) Характеристика ліпідного профілю у хворих з морбідним ожирінням до та після оперативного лікування залежно від виду оперативного втручання. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 4). pp. 87-92. ISSN 2307-0404

К

Колесник, Т.В. and Березницкий, Я.С. and Дука, Р.В. and Колесник, Э.Л. and Косова, А.А. and Надюк, А.В. (2017) Динамика показателей суточного мониторирования артериального давления у пациентов с морбидным ожирением после проведения бариатрического лечения. Український журнал хірургії, № 3 (34). pp. 20-21. ISSN 1997-2938 print, 1999-1649 online

Корпусенко, І.В. and Савенков, Ю.Ф. (2018) Одномоментна двобічна резекція легень з приводу туберкульозу. Клінічна хірургія, Т. 85 (№ 1). pp. 45-48. ISSN р - 0023-2130, е - 2522-1396

Кутовий, О.Б. and Снісар, А.В. and Гриценко, П.О. and Люлька, В.І. and Родинська, Г.О. (2017) Діагностика та лікування позаорганих пухлин і кіст заочеревинного простору. Клінічна хірургія, № 11.2. pp. 45-48. ISSN 0023-2130 (Print), 2522-1396 (Online)

Кутовой, А.Б. and Жмуренко, Э.В. (2018) Клинические и патоморфологические особенности новообразований надпочечников. Харківська хірургічна школа, № 1 (88). pp. 36-40. ISSN 2308-7005

Кутовой, А.Б. and Козловский, И.В. and Кутовой, М.А. and Мирошниченко, А.Ю. and Шкура, М.Н. (2011) Возможности и результаты использования малоинвазивных операций при хирургической коррекции варикоцеле. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 199-201. ISSN 2072-9367

Л

Лоскутов, А.Е. (2011) Развитие модульного эндопротезирования тазобедренного сустава отечественными системами «ОРТЭН». Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 207-210. ISSN 2072-9367

М

Мальцева, Л.А. and Мосенцев, Н.Ф. and Кутовой, А.Б. and Закачурина, Е.Е. (2011) Рациональное применение карбапенемов у больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком. Сучасні медичні технології. pp. 218-225. ISSN 2072-9367

П

Петрашенко, И.И. (2017) Сравнение методов диагностики острого аппендицита во время беременности. Материалы конференции «Актуальные вопросы современной медицины». pp. 134-136.

Петрашенко, И.И. and Паникова, Т.Н. and Петулько, А.П. (2017) Лабораторная диагностике острого аппендицита на фоне беременности. Оказание скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе. Достижения и перспективы : материалы Всероссийской конференции. - Казань, 12–13 октября 2017 года. pp. 83-84.

Посунько, А.И. and Слесаренко, С.В. and Бадюл, П.А. and Слесаренко, К.С. (2017) Реконструкция глубоких раневых дефектов у детей транспозиционными перфорантными лоскутами. Хірургія дитячого віку = Pediatric Surgery, № 4 (57). p. 135. ISSN 2304-0041

С

Савенков, Ю.Ф. and Кошак, Ю.Ф. and Мальцев, И.А. and Корпусенко, И.В. and Бакулин, П.Е. (2017) Гистоморфологические особенности сочетанных форм туберкулеза и рака легких. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 1). pp. 61-68. ISSN 2307-0404

Сергеев, О.А. and Люлько, И.В. and Спиридонов, А.В. and Петров, В.В. and Соколов, А.В. (2011) Анализ результатов хирургического лечения больных с инфраренальными аневризмами брюшной аорты. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 328-332. ISSN 2072-9367

Спариш, Д.Е. (2011) Унифицированный диагноз для проведения абдоменопластики, дермолипэктомии и липосакции. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 343-345. ISSN 2072-9367

Стусь, В.П. and Фридберг, А.М. and Светличный, Э.А. and Люлька, Д.И. and Можейко, А.А. and Украинец, Е.П. and Гармиш, О.С. (2018) Десятилетний опыт диапевтики в клинике урологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины». Урологія, Т. 22 (№ 1). pp. 24-32. ISSN 2307-5279

Сірко, А.Г. (2011) Застосування декомпресивної краніектомії в лікуванні потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 333-335. ISSN 2072-9367

Ш

Шаповал, С.Д. and Савон, І.Л. and Рязанов, Д.Ю. and Зінич, О.Л. and Смирнова, Д.О. and Софілканич, М.М. and Фомін, П.Д. and Березницький, Я.С. and Бойко, В.В. and Логачев, В.К. (2011) Від класифікації до стандартів надання хірургічної допомоги хворим на ускладнений синдром діабетичної стопи. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 407-411. ISSN 2072-9367

Я

Яльченко, Н.А. and Маловик, С.С. (2011) Одномоментная санация желчных протоков при холедохолитиазе. Сучасні медичні технології, № 3-4. pp. 418-421. ISSN 2072-9367

This list was generated on Sat Jan 18 02:27:35 2020 EET.