Активність катепсинів B, L и H у плазмі крові у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки

Долгіх, Г.В. and Маслак, Г.С. and Діденко, В.І. and Кленіна, І.А. and Абраімова, О.Є. (2020) Активність катепсинів B, L и H у плазмі крові у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки. Медична та клінічна хімія, 1. pp. 23-35. ISSN 2410-681Х

[img] Text
Долгіх, Маслак.....pdf

Download (759kB)

Abstract

Вступ. Для діагностики гістологічних стадій хронічних дифузних захворювань печінки поряд із трепанобіопсією широко використовують плазмові маркери. Мета дослідження – визначити активність цистеїнових катепсинів В, L, H і вміст інгібіторів протеолізу α1-антитрипсину та α2-макроглобуліну в плазмі крові пацієнтів із хронічними дифузними захворюваннями печінки невірусної етіології.Методи дослідження. Об’єкт дослідження – плазма крові пацієнтів із хронічними дифузними захворюваннями печінки (n=51) віком 28–60 років, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні захворювань печінки та підшлункової залози Інституту гастроентерології НАМН України. Контрольну групу становили здорові волонтери (n=15) віком від 25 до 52 років. Активність катепсинів В, L, Н визначали відносно N-α-бензоїл-DL-аргінін-4-нітроанілід гідрохлориду, азоказеїну, окситоцину відповідно. Для визначення вмісту інгібіторів у плазмі крові як субстрат використовували розчин N-α-бензоїл-DL-аргінін-4-нітроанілід гідрохлориду.Результати й обговорення. Порівняно з групою практично здорових донорів статистично значущі відмінності зафіксовано в таких групах: у пацієнтів із стеатогепатитом активність катепсину В зростала на 26,7 %, а рівень α2-макроглобуліну знижувався на 30,7 %; у хворих на хронічний вірусний гепатит з переходом у цироз активність катепсину В підвищувалась на 43,8 %, активність катепсину H зменшувалась на 35,0 %, а вміст α2-макроглобуліну, навпаки, збільшувався на 71,5 %; у пацієнтів із стеатогепатозом активність катепсинів L та H знижувалась на 22,1 і 25,0 % відповідно, а концентрація α1-антитрипсину зростала на 19,30 %. Висновок. Визначення рівня інгібіторів разом з активністю цистеїнових катепсинів у плазмі крові можна запропонувати як неінвазивні маркери при хронічних дифузних захворюваннях печінки невірусної етіології.Introduction. Plasma markers are widely used along with trepanobiopsy to diagnose the histological stages of chronic diffuse liver diseases. The aim of the study – to determine the activity of cysteine cathepsins B, L, H and the content of proteolysis inhibitors α1-antitrinsin and α2-macroglobulin in the blood plasma of patients with chronic diffuse liver diseases of non-viral etiology. Research Methods. The object of research is the blood plasma of patients with chronic diffuse liver diseases (n=51) aged 28–60 years hospitalized in the Department of Liver and Pancreas Diseases of the Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. The control group consisted of healthy volunteers (n = 15) aged from 25 to 52 years. The activity of cathepsins B, L and H were determined relatively to N-α-benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, to azocasein and to oxytocin, respectively. The solution of N-α-benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride was used as a substrate for determination the content of inhibitors in human blood plasma. Results and Discussion. Compared with the group of practically healthy donors, statistically significant differences were recorded in: patients with steatohepatitis, the activity of cathepsin B increases by 26.7 %, and the level of α2-macroglobulin decreases by 30.7 %; in patients with chronic viral hepatitis with transition to cirrhosis, the activity of cathepsin B increases by 43.8 %, the activity level of cathepsin H decreases by 35 %, and the content of α2-macroglobulin, on the contrary, increases by 71.5 %; in the group of patients with steatohepatosis, the activity of cathepsin L and H decreases by 22.1 % and 25 %, respectively, and the concentration of α1-antitrypsin increases by 19.3 %. Conclusions. Determination of the content of inhibitors in conjunction with the activity of cysteine cathepsin in blood plasma can be proposed as non-invasive markers for chronic diffuse liver diseases of non-viral etiology.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.11603/mcch.2410-681X.2020.v.i1.11052
Uncontrolled Keywords: катепсини B, H, L; α1-антитрипсин; α2-макроглобулін; хронічні дифузні захворювання печінки; серологічні біомаркери фіброзу;cathepsin B; cathepsin H; cathepsin L; α1-antitrypsin; α2-macroglobulin; chronic diffuse liver diseases; serological fibrosis biomarkers.
Subjects: Biological Chemistry
Divisions: Departments > Department of Biochemistry and medical chemistry
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 17 Sep 2020 07:19
Last Modified: 22 Mar 2021 08:30
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5721

Actions (login required)

View Item View Item