Items where Subject is "Biological Chemistry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (3387)
    • Biological Chemistry (66)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: F | K | M | N | P | Б | Г | Д | Е | К | Л | М | Н | П | С | Т | У | Ф | Ч | Ш
Number of items at this level: 66.

F

Fomenko, O. and Shaulska, O. and Kot, Y. and Ushakova, G. and Shevtsova, A. (2016) The changes of matrix metalloproteinase 2, 9 activity and hyaluronic acid level in rat’s heartand serum under cadmium influence. The FEBS Journal, V. 283 (Suppl1). p. 288. ISSN 1742-4658

Fomenko, O. and Shiyntum, H. and Shaulska, O. and Ushakova, G. and Shevtsova (2017) The changes of matrix metalloproteinase 2, 9 activity and metallothionein level in rat’s brain under cadmium influence. Матеріали VIІ Конгресу Українського товариства нейронаук, 7 – 11 червня 2017 р. - Київ. p. 33.

K

Kulinich, Anna and Maslak, Anna and Pismenetskaya, Iryna and Minchenko, Oleksander and Shevchenko, Olga and Shevtsova, Alla (2010) Investigation of fibronectin expression by white blood cells in diffuse liver disease of viral etiology. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin-Polonia, Vol.23 (N 3,20). pp. 169-171. ISSN 0867-0609

M

Miles, David and Cameron, David and Bondarenko, Igor and Manzyuk, Lyudmila and Alcedo, Juan Carlos and Lopez, Roberto Ivan and Im, Seock-Ah and Canon, Jean-Luc and Shparyk, Yaroslav and Yardley, Denise A and Masuda, Norikazu and Ro, Jungsil and Denduluri, Neelima and Hubeaux, Stanislas and Quah, Cheng and Bais, Carlos and O'Shaughnessy, Joyce (2017) Bevacizumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel as first-line therapy for HER2-negative metastatic breast cancer (MERiDiAN): A double-blind placebo-controlled randomised phase III trial with prospective biomarker evaluation. European journal of cancer, 70. pp. 146-155. ISSN 1879-0852

N

Nefodov, Alexander and Nefodova, Elena and Chatornaya, Vera and Zadesenets, Igor and Onul, Natalia and Halperin, Alexander and Sharavara, Larisa (2017) Features impact nanosilver colloidal solution on the morphological and biochemical parameters in rats. Modern Science - Moderní věda, № 3. pp. 140-147. ISSN 2336-498X

P

Pismenetskaya, I.U. and Butters, T.D. (2017) Serum glycomarkers of endoplasmic reticulum and lysosomal-endosomal system stress in human healthy aging and diseases. Ukr. Biochem. J., Vol.89 (N 1). pp. 59-70. ISSN 2409-4943

Pysmenetska, I. and Butters, T. (2016) Serum glycomarkers of endoplasmic reticulum stress and lysosomal-endosomal functional disturbances in cardiovascular diseases. The FEBS Journal, V. 283 (Suppl1). p. 48. ISSN 1742-4658

Б

Бабець, Я.В. and Петрушенко, А.О. and Шевцова, А.І. and Ушакова, Г.О. (2015) Роль фібронектину за дії доксорубіцину. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина, Т. 6 (№ 1). pp. 17-22. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

Г

Гордієнко, Ю.А. (2014) Активність матриксних металопротеїназ ММП2 та ММП9 у пацієнтів з мієло- та лімфопроліферативними захворюваннями. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина (№ 5(1). pp. 54-57.

Гордієнко, Ю.А. and Бакланова, Я. and Коваленко, М.В. and Степчен, Л.М. and Шевцова, А.І. and Ушакова, Г.О. (2013) Зміни фізіологічних та біохімічних показників у щурів з доксорубіцин-індукованою кардіопатією на тлі застосування препаратів з антиоксидантною дією. (Unpublished)

Гордієнко, Ю.А. and Шаульська, О.Е. and Дяченко, Л.М. and Ніколаєнко-Камишова, Т.П. and Шевцова, А.І. (2015) Зміни протеазно-інгібіторного балансу за онкогематологічних захворювань. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. pp. 63-67. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

Гордієнко, Ю.А. and Кулініч, А.А. and Шаульська, О.Е. and Шевцова, А.І. (2012) Вплив корвітину на активність протеолітичних ферментів у щурів з антрацикліновою кардіопатією. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадского Серія «Біологія, хімія», Т. 25 ((64)). pp. 26-33.

Д

Дроздов, А.Л. and Краснов, А.А. and Силкина, Ю.В. (2016) Лецитин и кора надпочечников. ЧМП «Экономика», Днепропетровск.

Дроздов, А.Л. and Силкина, Ю.В. and Лозовик, О.М. and Марзан, А.А. (2017) Лецитин и женские половые гормоны. ЧМП «Экономика», Днепропетровск. ISBN N 978-966-2637-50-2

Е

Егреші, А.А. and Філіппова, Д.В. and Гордієнко, Ю.А. (2017) Поліфосфати та гемостаз. «Фізіологія – медицині, фармації та педагогіці: актуальні проблеми та сучасні досягнення»: матеріали IV Всеукраїнської наук. конф. студ. та молодих вчених з фізіології з міжнародною участю (16 травня 2017 р.). pp. 58-59.

Ельчанинова, Т.И. and Радченко, В.В. and Гаврилова, Е.Н. (2017) Ошибки при выполнении биохимических лабораторных исследований. Materiały XIII MiĚdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki- 2017», Т. 8. pp. 12-17.

К

Костюк, О.В. (2015) Рівень сіалових кислот та сіальованість мембран лімфоцитів при В-хронічному лімфолейкозі на фоні застосування хіміотерапевтичного лікування. Третя міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології" : матеріали конф. 24-25 вересня, 2015, Дніпропетровськ, Україна. pp. 125-126.

Костюк, О.В. and Маслак, А.С. and Бразалук, А.З. (2015) Влияние алкилирующей терапии на сиалированность мембран лимфоцитов при хроническом лимфолейкозе. Лабораторная диагностика. Восточная Европа, № 1 (13). pp. 120-128.

Костюк, О.В. and Маслак, А.С. and Бразалук, А.З. (2015) Влияние алкилирующей терапии на сиалированность мембран лимфоцитов при хроническом лимфолейкозе. Лабораторная диагностика. Восточная Европа, № 1 (13). pp. 120-128. ISSN 2226-5392

Костюкевич, О.М. and Міщенюк, О.Ю. and Клименко, С.В. (2014) Оцінка значення показників периферичної крові для диференційної діагностики та прогнозування тромботичних ускладнень справжньої поліцитемії і вторинних еритроцитозів. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 37-44. ISSN 2307-0404

Кулініч, О. and Штеменко, Н. (2015) Вплив ліпосомальної та розчинної форми цисплатину на стан печінки щурів за розвитку карциноми Герена. Вісник Львівського університету, Серія біологічна. - 2015, Вип.69. pp. 57-64. ISSN 0206-5657

Кулініч, О.С. and Дьомшина, О.О. and Штеменко, Н.І. (2013) Модуляція гепатотоксичності цисплатину кластерними сполуками ренію(III) у моделі канцерогенезу. Медична хімія, Т. 15 (№ 3). pp. 21-26. ISSN 1681-2557

Л

Лянна, О.Л. and Шевченко, Ю.А. and Долгіх, Г.В. and Бутрій, М.В. and Середович, Д.О. and Хамракулов, Султан and Бразалук, О.З. (2013) Роль протеолітичних ферментів у розвитку та перебігу патологічних станів у дітей. Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології : Матеріали науково-практичної конференції з міжранодною участю, 26-27 вересня 2013 року (Присамарський регіон Дніпропетровської області санаторій "Новомосковський"). - Харків, 2013. pp. 67-68.

М

Маслак, А.С. (2013) Cтепень разветвленности N-гликанов белков плазмы у пациентов с хроническим лимфолейкозом на разных стадиях лечения. Журнал Гродненского государственного медицинского университета, № 4. pp. 97-100. ISSN 2221-8785

Маслак, А.С. and Костюк, О.В. and Машейко, И.В. and Бразалук, А.З. (2013) Содержание α-1 кислого гликопротеина и сиаловых кислот в биологических жидкостях у больных с хроническими миелопролиферативными заболеваниями. Журнал Гродненского государственного медицинского университета, № 1 (41). pp. 39-41. ISSN 2221-8785

Маслак, Г.С. and Костюк, О.В. and Бразалук, О.З. (2013) Сироваточний рівень сіалових кислот та активність нейрамінідази за умов хронічного лімфолейкозу та на фоні хіміотерапевтичного лікування. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія», Том 26 (65)№ 1). pp. 105-111.

Маслак, Г.С. and Костюк, О.В. and Кулініч, А.О. and Машейко, І.В. (2013) Ступінь сіальованості й галактозильованості глікопротеїнів плазми крові за умов алкілуючої поліхіміотерапії хворих на хронічний лімфолейкоз. Біологічні Студії / Studia Biologica, T. 7 (№ 2). pp. 37-46. ISSN 1996-4536

Маслак, Г.С. and Костюк, О.В. and Кулініч, А.О. and Машейко, І.В. and Бразалук, О.З. (2013) Співвідношення глікоформ фібронектину та α-1 кислого глікопротеїну плазми крові хворих на мієло- та лімфолейкози. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського Серія «Біологія, хімія», Т. 26 (№ 2). pp. 115-122.

Маслак, Г.С. and Костюк, О.В. and Мінченко, Д.О. and Бразалук, О.З. and Шевцова, А.І. and Мінченко, О.Г. (2014) Сіальованість глікопротеїнів і рівень експресії нейрамінідази NEU1 та сіамілтрансферази ST6GAL1 у лімфоцитах хворих на еритремію. Фізіологічний журнал, Т. 60 (№ 5). pp. 14-22. ISSN 0201-8489

Маслак, Г.С. and Машейко, І.В. and Паша, Н.С. and Каплан, П.Ю. and Бразалук, О.З. (2014) Динаміка змін рівня плазмового та асоційованого із поверхнею клітин крові гострофазового альфа-1-кислого глікопротеїну за комбінованої хіміотерапії хронічного лімфоїдного лейкозу. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2 (Т. 3). pp. 164-169. ISSN 2077-4214

Маслак Г.С., Машейко І.В., Стєклєньова Н.І., Костюк О.В., Шевцова А.І., Бразалук О.З., ДЗ "Дніпропетровська медична академія" (2015) Спосіб діагностики трансформації істинної поліцитемії у сублейкемічний мієлоз. № 109477 Бюл. № 16.

Маслак, Г.С. and Паша, Н.С. and Костюк, О.В. and Бразалук, О.З. and Каплан, П.Ю. (2013) Вплив протипухлинних препаратів на вміст глікопротеїнів у плазмі крові у хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз. Одеський медичний журнал, № 5 (139). pp. 51-54. ISSN 2226-2008

Машейко, І.В. and Бразалук, О.З. (2010) Діагностична цінність визначення концентрації та фукозильованості альфа-1-кислого глікопротеїну при хронічних мієлолейкозах. Медичні перспективи, Т. 15 (№ 3). pp. 17-21. ISSN 2307-0404

Машейко, І.В. and Бразалук, О.З. and Мірошниченко, А.О. and Курята, О.В. and Кулініч, А.А. (2009) Рівень α1-кислого глікопротеїну та фрагментів АГП в сечі та крові хворих із хронічною серцевою недостатністю. Медична хімія, Т. 11 (№ 3). pp. 57-59. ISSN 1681-2557

Машейко, И.В. (2017) Биохимические маркеры в оценке процессов ремоделирования костной ткани при остеопении и остеопорозе. Журнал Гродненского государственного медицинского университета, № 2. pp. 149-153. ISSN 2221-8785 (Print), 2413-0109 (Online)

Мельник, А.В. (2015) Вплив різної насиченості організму самок щурів естрадіолом на утворення гідроген сульфіду в міокарді. Медичні перспективи, ХХ (1). pp. 21-26. ISSN 2307-0404.

Н

Нетроніна, О.В. (2015) Вільні та зв'язані форми сіалових кислот у плазмі крові хворих на хронічний лімфолейкоз. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2015, 6 (2). pp. 108-112. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

П

Паронік, В.А. and Васьковець, Н.В. and Сова, Д.Ю. (2016) Вплив доксицикліну на антиоксидантну систему при адреналін-індукованій ішемії міокарда. Новини і перспективи медичної науки : збірник матеріалів конференції студентів та молодих вчених. pp. 41-42.

Паронік, В.А. and Степченко, Л.М. and Дяченко, Л.М. and Лєвих, А.Е. and Шевцова, А.І. (2015) Вплив корвітину та гуміліду на стан оксидантно-антиоксидантної системи щурів на фоні введення адреналіну. Біологія тварин, Т. 17 (№ 4). pp. 109-114.

Паронік, В.А. and Теребова, А.О. (2015) O-N-Ацетилглюкозамін-глікозилювання білків при експериментальній ішемії міокарда. Матеріали XV наукової конференції студентів та молодих учених "Новини і перспективи медичної науки" , 15-17 квітня 2015 р. м. Дніпропетровськ : зб. наук. робіт. p. 41.

Паронік, В.А. and Шаульська, О.Е. and Дяченко, Л.М. and Гордієнко, Ю.А. (2015) Активність антиоксидантної системи та протеозізу у щурів з ішемією міокарда. Молодь і поступ біології : XI міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів : Зб. тез (Львів, 20-23 квітня 2015). pp. 112-113.

Паронік, В.А. and Шаульська, О.Е. and Дяченко, Л.М. and Шевцова, А.І. (2016) Вплив кардіопротекторів на протеазно-інгібіторний потенціал крові та серця щурів з адреналін-індукованою ішемією міокарда. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2016, 7 (1). pp. 27-31.

Паронік, В.А. and Шаульська, О.Е. and Жилюк, В.І. and Шевцова, А.І. (2015) Активність антиоксидантних ферментів та желатиназ за умов адреналінової ішемії міокарда в щурів. Медична та клінічна хімія, Т. 17 (№ 3). pp. 71-75. ISSN 2410-681Х

Письменецкая, И.Ю. and Баттерс, Т.Д. (2016) Молекулярно-клеточные механизмы изменения спектра заряженной фракции свободных олигосахаридов плазмы крови при миелопролиферативных заболеваниях. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина, Т. 7 (№ 1). pp. 59-64. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

Письменецкая, И.Ю. and Баттерс, Т.Д. (2015) Хроматографические спектры свободных олигосахаридов плазмы крови больных с сердечно-сосудистой недостаточностью. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина, Т. 6 (№ 1). pp. 51-56. ISSN 2310-4155 print, 2312-7295 online

Письменецкая, И.Ю. and Островцова, С.А. and Баттерс, Т.Д. (2015) Стресс клеточных органелл сквозь призму свободных олигосахаридов биологических жидкостей. Третя міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології" : Матераіали конференції : 24-25 вересня 2015, Дніпропетровськ, Україна. pp. 30-32.

Письменецкая, И.Ю. and Черноусова, Н.М. and Кулинич, А.А. and Пелешенко, А.Б. and Баттерс, Т.Д. (2013) Свободные олигосахариды биологических жидкостей и перспективы их исследования. Труды XXI международной конференции и дискуссионного научного клуба "Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. IT+M&E`2013", Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, с 5 по 15 июня 2013 года. pp. 71-73.

Письменецька, І.Ю. (2016) Вплив лікування на хроматографічні спектри вільних олігосахаридів плазми крові хворих на хронічну серцеву недостатність. Одеський медичний журнал, № 1 (153). pp. 49-54. ISSN 2226-2008

С

Стєклєньова Н.І., Шевцова А.І., Бразалук О.З., Машейко І.В., ДЗ "Дніпропетровська державна медична академія" (2010) Спосіб визначення ступеня сіальованості альфа-1-кислого глікопротеїну. № 53176 Бюл. № 18.

Т

Ткаченко, В.А. and Ніколайчик, А.М. (2017) Вплив корвітину та доксицикліну на стан міокардау щурів за експериментального ішемічного ушкодження. Сучасні аспекти медицини і фармації – 2017 : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю. p. 154.

Ткаченко, В.А. and Скоромная, А.С. and Мухаммад, М. and ЗабидаАбдунасер, А.М. (2016) Конечные продукты гликирования в норме и при сердечно-сосудистой патологии. «Біологія: від молекули до біосфери». Тези доповідей XI Міжнародної конференції молодих учених (26 листопада-2 грудня 2016 р., м. Харків, Україна). pp. 42-43.

Трясак, Н.С. and Сілкіна, Ю.В. and Шевцова, А.І. (2017) Зв’язок активності матриксної металопротеїнази-2 в серцевому м’язі з морфологічними змінами стінки вінцевих судин при експериментальному атеросклерозі. Світ медицини та біології, № 1 (59). pp. 144-148. ISSN 2079-8334

У

Ушакова Г.О., Фоменко О.З. (2016) Спосіб визначення загальної кількості несульфатованих глікозаміногліканів. № 106926. Бюл. № 9.

Ф

Федотов, В. П. and Дюдюн, А. Д. (2011) Порфирии (клиническая лекция). Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-4. pp. 132-151. ISSN 1561-3607

Фоменко, О.З. (2011) Вміст, тканинний розподіл та біохімічні властивості нейрон- та астроцит-специфічних білків за експериментальної енцефалопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук / О. З. Фоменко. - Одеса, 2011. - 22 с. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Фоменко, О.З. and Шаульская, О.Э. and Кот, Ю.Г. and Ушакова, Г.А. and Шевцова, А.И. (2016) Влияние разных доз кадмия на активность матриксных металлопротеиназ в сердце, мозге и сыворотке крови крыс. Журнал Гродненского государственного медицинского университета, № 3. pp. 103-107. ISSN 2221-8785

Ч

Черненко, Г.П. and Лебеденко, В.Ю. and Пелешенко, Г.Б. (2016) Пошуки методів і форм дистанційного навчання в рамках самостійної роботи студентів. Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. наук. конф. (присвяч. 10-річчю ф-ту суспільних наук і міжнар. відносин та 10-річчю кафедри міжнар. відносин ДНУ ім. Олеся Гончара), Дніпропетровськ, 4-5 грудня 2015 р, Ч. 1. pp. 123-125.

Черненко, Г.П. and Лебеденко, В.Ю. and Пелешенко, Г.Б. (2017) Сучасні підходи у викладанні біохімії іноземним студентам вищих медичних закладів. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.), Т. 2. p. 149.

Черненко, Г.П. and Черноусова, Н.М. and Лебеденко, В.Е. (2016) Биохимические подходы к борьбе с гиперхолестеринемией - фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Актуальні питання медицини : матеріали міжрегіон. наук.-метод. конференції, м. Дніпропетровськ, 28 квітня 2016 р. pp. 183-188.

Чорна, В.І. and Лянна, О.Л. and Бразалук, О.З. (2012) Ініціація адаптивної відповіді клітин головного мозку на вплив низьких доз іонізуючого випромінювання. Наукові праці. Техногенна безпека, Вип173 (Т.185). pp. 72-76. ISSN 2311-1232 print

Ш

Шевцова, А.І. and Гордієнко, Ю.А. (2016) Роль інгібіторів циклооксигеназ та антиоксидантів у збереженні гомеостазу екстраклітинного матриксу серця. Вісник Львівського університету. Серія біологічна., В. 73. pp. 240-244. ISSN 0206-5657

Шевцова А.І., Ткаченко В.А., Коваль О.А., Скоромна А.С., Іванов А.П. Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" (2017) Спосіб визначення кінцевих продуктів глікації в плазмі крові. UA 116929 U.

Шевцова, А.И. and Степченко, Л.М. and Гордиенко, Ю.А. and Коваленко, М.В. (2014) Влияние корвитина и гумилида на физиологические и биохимические показатели у крыс с доксорубицин-индуцированной кардиопатией. Актуальные проблемы медицины. Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции и 22-й итоговой научной сессии Гомельского государственного медицинского университета, 2014 (Т. 4). pp. 206-209.

Шевченко О.П., Фоменко О.З., Шевцова А.І., Суременко М.С., Ушакова Г.О., Губар І.О., ДЗ "Дніпропетровська медична академія" (2013) Спосіб діагностики розвитку цирозу печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит. № 84134, Бюл. № 19, 10.10.2013 р..

Шевченко, Ю.А. and Лянна, О.Л. (2016) Дослідження активності матриксних металопротеїназ у сироватці крові дітей, які страждають на хвороби, що супроводжуються запальними процесами. «Біологія: від молекули до біосфери». Тези доповідей XI Міжнар. конф. молодих учених (26 листопада - 2 грудня 2016 р., м. Харків, Україна). pp. 15-16.

Шевченко, Ю.А. and Лянна, О.Л. and Бразалук, О.З. and Боренко, О.Ю. and Хворостенко, Ю.М. and Хворостенко, М.І. (2014) Активність лізосомних цистеїнових катепсинів у сироватці крові дітей за наявності гострого неспецифічного запалення. Наукові праці. Техногенна безпека, Вип226 (Т 238). pp. 55-58. ISSN 2311-1232 print

This list was generated on Tue Nov 20 02:14:47 2018 EET.