Features of cardiac rhythm disorders and conduction disturbances in patients with arterial hypertension

Vasylenko, A.M. (2017) Features of cardiac rhythm disorders and conduction disturbances in patients with arterial hypertension. Запорожский медицинский журнал = Zaporozhye medical journal, Т. 19 (№ 2). pp. 124-128. ISSN 2306-4145 (print), 2310-1210 (online)

[img] Text
Zmzh_2017_19_2_4.pdf

Download (325kB)
Official URL: http://zmj.zsmu.edu.ua/

Abstract

Objective – to study features of cardiac rhythm disorders and conduction disturbances in patients with arterial hypertension. Methods of the study. Under our observation there were 110 patients with first-third degree hypertension stage II, aged 38 to 72 years (mean age – 50.63±1.34 years). The gender distribution of patients was as follows: 61 female (55 %) and 49 male patients (45%). The control group comprised 30 healthy individuals, of whom 13 were male and 17 female (43 % and 57% respectively) and whose mean age was 49.75±1.83 years. Cardiac arrhythmias and conduction disorders were detected by means of Holter ECG. Statistical analysis was carried out on a personal computer, using such programs as Excel-7.0 (Microsoft Corp., USA) and Statistica® for Windows 6.0 (StatSoft Inc., License number AXXR712D833214FAN5) through parametric and nonparametric methods. Results. Cardiac arrhythmias were found in 71 (65 %) patients with arterial hypertension and were characterized by the presence of supraventricular extrasystole in 43 (39%) patients and paroxysmal atrial fibrillation in 10 (9%) patients. Ventricular extrasystole and episodes of unstable ventricular tachycardia were diagnosed in 13 (12 %) and 5 (5%) patients, respectively. In hypertensive patients supraventricular arrhythmias were detected in 2.8 times more likely (p<0.01), and single ventricular premature beats – 6.2 times more likely (p < 0.01) than the control group. It was found that in patients with moderate and severe hypertension observed a statistically significant increase in the number of single supraventricular and ventricular premature beats – 21.5 % (p<0.05) and 29.6% (p<0.05) respectively, compared with the subgroup of mild hypertension. Conclusions. Patients with arterial hypertension are characterized by a wide range of supraventricular and ventricular arrhythmias, namely extrasystole, atrial fibrillation, ventricular tachycardia. Мета роботи – вивчити особливості порушень серцевого ритму та провідності у хворих з артеріальною гіпертензією. Матеріали та методи. Під нашим наглядом перебували 110 хворих на гіпертонічну хворобу II стадії з 1–3 ступенем артеріальної гіпертензії віком від 38 до 72 років (середній вік – 50,63±1,34 року). За гендерною ознакою пацієнти розподілились так: 61 жінка (55%) і 49 хворих чоловіки (45%). Контрольну групу становили 30 здорових осіб, з них 13 були чоловічої та 17 жіночої статі (43 та 57 % відповідно); середній вік – 49,75±1,83 року. Для виключення ішемічної хвороби серця всім пацієнтам виконували тести з фізичним навантаженням (велоергометрія, тредміл). Порушення серцевого ритму та провідності виявлялись шляхом холтерівського моніторування ЕКГ. Статистичний аналіз здійснили на персональному комп’ютері за допомогою таких програм, як Excel-7.0 (Microsoft Corp., США) та Statistica® для Windows 6.0 (StatSoft Inc., ліцензія № AXXR712D833214FAN5) параметричними та непараметричними методами. Результати. Порушення серцевого ритму виявлені в 71 (65 %) хворого з артеріальною гіпертензією та характеризувались наявністю суправентрикулярної екстрасистолії у 43 (39 %) хворих і пароксизмальної фібриляції передсердь у 10 (9%) пацієнтів. Шлуночкова екстрасистолія та епізоди нестабільної шлуночкової тахікардії діагностувалися у 13 (12 %) і 5 (5%) хворих відповідно. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією надшлуночкові аритмії та поодинокі вентрикулярні екстрасистоли спостерігалися у 2,8 раза (р<0,01) та в 6,2 раза (р<0,01) відповідно частіше порівняно з контрольною групою. Встановлено, що в пацієнтів із помірною та тяжкою артеріальною гіпертензією спостерігалося статистично значуще збільшення кількості одиничних як надшлуночкових, так і шлуночкових передчасних скорочень – на 21,5 % (р<0,05) та 29,6% (р<0,05) відповідно порівняно з підгрупою з артеріальною гіпертензією І ступеня. Висновки. Пацієнти з артеріальною гіпертензією характеризуються широким спектром надшлуночкових і шлуночкових аритмій, а саме: екстрасистолією, фібриляцією передсердь, шлуночковою тахікардією. Цель работы – изучить особенности нарушений сердечного ритма и проводимости у больных с артериальной гипертензией. Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 110 больных с гипертонической болезнью II стадии, 1–3 степенью артериальной гипертензии, в возрасте от 38 до 72 лет (средний возраст – 50,63±1,34 года). По гендерному признаку пациенты распределились следующим образом: 61 женщина (55%) и 49 больных мужского пола (45%). Контрольную группу составили 30 здоровых человек, из которых 13 были мужского и 17 женского пола (43 % и 57% соответственно); средний возраст – 49,75±1,83 года. Для исключения ишемической болезни сердца всем пациентам проводились тесты с физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил). Нарушения сердечного ритма и проводимости выявлялись путём проведения холтеровского мониторирования ЭКГ. Статистический анализ проводился на персональном компьютере с помощью таких программ, как Excel-7.0 (Microsoft Corp., США) и Statistica® для Windows 6.0 (StatSoft Inc., лицензия № AXXR712D833214FAN5) параметрическими и непараметрическими методами. Результаты. Нарушения сердечного ритма были обнаружены у 71 (65 %) больного с артериальной гипертензией и характеризовались наличием суправентрикулярной экстрасистолии у 43 (39%) больных и пароксизмальной фибрилляции предсердий у 10 (9%) пациентов. Желудочковая экстрасистолия и эпизоды нестабильной желудочковой тахикардии диагностировались у 13 (12%) и 5 (5%) больных соответственно. У пациентов с артериальной гипертензией наджелудочковые аритмии и единичные вентрикулярные преждевременные сокращения наблюдались в 2,8 (р<0,01) и в 6,2 раза (р<0,01) соответственно чаще по сравнению с контрольной группой. Было установлено, что у пациентов с умеренной и тяжёлой артериальной гипертензией наблюдалось статистически значимое увеличение числа как единичных наджелудочковых, так и изолированных желудочковых экстрасистол – на 21,5 % (р<0,05) и 29,6% (р<0,05) соответственно по сравнению с подгруппой больных с артериальной гипертензией I степени. Выводы. Пациенты с артериальной гипертензией характеризуются широким спектром наджелудочковых и желудочковых аритмий, а именно: экстрасистолией, фибрилляцией предсердий, желудочковой тахикардией.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.2.95557
Uncontrolled Keywords: hypertension, arrhythmia, cardiac complexes, premature, atrial fibrillation; гіпертензія, аритмія, екстрасистола, фібриляція передсердь; гипертензия, аритмия, экстрасистола, фибрилляция предсердий.
Subjects: Cardiology
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Therapy, cardiology and family medicine FPE
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 17 Sep 2021 11:44
Last Modified: 17 Sep 2021 11:44
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6924

Actions (login required)

View Item View Item