Items where Subject is "Cardiology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ш | Я
Number of items at this level: 95.

А

Абдул-Огли, Л.В. (2005) Регіональні особливості розвитку і будови серцевої стінки в онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Л. В. Абдул-Огли. - Харків, 2005. - 24 с. Pre-Doctoral thesis, Харківський державний медичний університет МОЗ України.

Абдул-Огли, Л.В. (2011) Морфогенетичні паралелі розвитку серця та плаценти у пренатальному онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / Л. В. Абдул-Огли. - Харків, 2011. - 31 с. Pre-Doctoral thesis, Харківський національний медичний університет МОЗ України.

Аяш, Імад Умар Халіль (2005) Нейродинамічні і гемодинамічні показники, їх динаміка у хворих на гіпертонічну хворобу в процесі формування мозкової судинної недостатності (дисциркуляторної енцефалопатії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Аяш Імад Умар Халіль. - Харків, 2005. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України.

Б

Башкирова, Н.С. and Гайдук, О.И. and Иванусь, С.Г. and Дегтярь, С.П. and Баралей, Т.В. (2016) Клинический случай синдрома Барта у ребенка. Медичні перспективи, Т. ХХI. pp. 19-23. ISSN 2307-0404

Березуцкий, В.И. and Кравченко, О.И. (2015) Вторичная профилактика артериальной гипертензии на фоне остеохондроза позвоночника. Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини. pp. 57-61.

Березуцький, В.І. and Кравченко, О.І. (2015) Лікування та вторинна профілактика артеріальної гіпертензії у хворих на остеохондроз. In: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями.

Бугрім, Т.В. (2014) Сучасні підходи до діагностики остеопорозу та ішемічної хвороби серця в жінок у післяменопаузальному періоді в умовах первинної медико-санітарної допомоги. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 77-81. ISSN 2307-0404

В

Василенко, В.А. (2015) Вплив спіронолактону на трансмітральний діастолічний кровоплин і перебіг хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Запорожский медицинский журнал, № 5 (92). pp. 9-12. ISSN 2306-4145

Василенко, В.А. (2015) Вплив анемії на кардіогемодинаміку у хворих з хронічною серцевою недостатністю. Ліки України, № 3 (24). pp. 44-46.

Васильєва, Л.І. and Калашникова, О.С. and Дзяк, В.Г. (2015) Ефективність та безпечність електричної кардіоверсії у хворих з фібриляцією передсердь. Український кардіологічний журнал, № 1. pp. 40-45. ISSN 1608-635Х

Васильєва, Л.І. and Сапожниченко, Л.В. and Калашникова, О.С. and Дзяк, Г.В. and Пивоварова, С.О. (2015) Структурно-функціональні характеристики міокарда в пацієнтів із різними формами фібриляції передсердь. Запорожский медицинский журнал, № 1 (88). pp. 20-24. ISSN 2306-4145

Г

Гайдук, О.И. and Иванусь, С.Г. and Гайдук, Т.А. and Баралей, Т.В. and Крамаренко, Л.Н. and Швирид, И.И. (2016) Клинический случай жизнеугрожающего нарушения сердечного ритма у подростка. Медичні перспективи, Т. ХХI. pp. 45-48. ISSN 2307-0404

Гайдук, Т.А. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Гайдук, О.І. and Іванусь, С.Г. and Баралей, Т.В. and Крамаренко, Л.М. and Устименко, М.А. (2017) Взаємозв’язок індексу маси міокарда лівого шлуночка з різними факторами ризику в підлітків з артеріальною гіпертензією. Медичні перспективи, Т. 22 (№2 ч.1). pp. 25-28. ISSN 2307-0404

Галникіна, С.О. and Козлова, М.В. (2009) Сучасний погляд на патогенез серцево-судинної патології в хворих на псоріатичну хворобу. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология, 1-2 (12). ISSN 1561-3607

Гордієнко, Ю.А. and Бакланова, Я. and Коваленко, М.В. and Степчен, Л.М. and Шевцова, А.І. and Ушакова, Г.О. (2013) Зміни фізіологічних та біохімічних показників у щурів з доксорубіцин-індукованою кардіопатією на тлі застосування препаратів з антиоксидантною дією. (Unpublished)

Гордієнко, Ю.А. and Кулініч, А.А. and Шаульська, О.Е. and Шевцова, А.І. (2012) Вплив корвітину на активність протеолітичних ферментів у щурів з антрацикліновою кардіопатією. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадского Серія «Біологія, хімія», Т. 25 ((64)). pp. 26-33.

Горєлова, Н.І. (2005) Гістогенетичні механізми септації серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / Н. І. Горєлова. - Сімферополь, 2005. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського.

Д

Десятерик, В.І. and Васильченко, Д.С. and Шейко, С.О. (2016) Ризики лапароскопічної холецистектомії у хворих на жовчнокам’яну хворобу на тлі ішемічної хвороби серця. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука, № 2. pp. 112-113. ISSN 1681-2778

Дзяк, Г.В. (2014) Кардіотоксичність індукована антиметаболітами : монографія / Т. О. Перцева, А. П. Кузьміна, В. А. Потабашній, С. І. Сміян ; за ред. Г. В. Дзяка. Other. Днепропетровск, Іма-прес. - 228 с..

Дзяк, Г.В. and Васильєва, Л.І. and Сапожниченко, Л.В. and Калашникова, O.С. and Аносова, Н.П. and Мелещик, Л.В. (2013) Діастолічна функція лівого шлуночка та рівень N–кінцевого промозкового натрійуретичного пептиду у хворих на фібриляцію передсердь. Медичні перспективи, 2013 (№ 2). pp. 17-24.

Дзяк, Г.В. and Колесник, Е.Л. (2016) Взаємозв'язок пружно-еластичних властивостей артеріальної стінки із гіпертрофією лівого шлуночка у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу І та ІІ стадії. Тези наукових доповідей науково-практичної конференції “Актуальні питання внутрішньої медицини” присвяченої 100-річчю ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, 18-19 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ.

Дзяк, Г.В. and Колесник, М.Ю. (2012) Двовимірна спекл-трекінг ехокардіографія – нова технологія дослідження кінетики та деформаціі міокарда. Методологія та референтні значення. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 22-27.

Дзяк, Г.В. and Колесник, Т.В. and Колесник, Э.Л. (2012) Центральное аортальное давление на фоне длительной комбинированной антигипертензивной терапии. Укр. мед. часопис (№ 4(90). pp. 89-93.

Дзяк, Г.В. and Колесник, Э.Л. (2015) Структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка и упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных гипертонической болезнью. Запорожский медицинский журнал, № 4 (91). pp. 4-10. ISSN 2306-4145

Дзяк, Г.В. and Неханевич, О.Б. (2016) Раптова смерть у спорті. Здоров'я України. Тематичний номер: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія, № 2 (45). pp. 17-19.

Дзяк, Г.В. and Стусь, В.П. and Кравченко, А.И. and Хомазюк, Т.А. (2010) Эректильная дисфункция и сердечно-сосудистые риски: состояние вопроса и перспективы решения. Урологія, 14 (4'10). pp. 75-86.

Дубоссарская, З.М. (2016) Оптимизация лечения гормональных нарушений у женщин в перименопаузе как профилактика сердечно-сосудистой патологии. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. p. 95. ISSN 1608-635Х

Е

Ельчанинова, Т.И. and Бренер, А.Ю. (2015) Роль кардиомаркёров в диагностике острого инфаркта миокарда. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2015. Том 16. Лекарство. Биологии. Химия и химически технологии. pp. 36-39.

Ж

Жаріков, М.Ю. (2006) Морфофункціональний стан секреторних компонентів серця в нормі та в умовах дії різних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / М. Ю. Жаріков. - Вінниця, 2006. - 22 с. Pre-Doctoral thesis, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

З

Зозуля, О.С. (2007) Закономірності розвитку та будови передсердно-шлуночкових клапанів серця в пре- та постнатальногму онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. С. Зозуля. - Дніпропетровськ, 2007. - 16 с. Pre-Doctoral thesis, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України.

К

Каплан, П.О. and Ханюков, О.О. and Останіна, Т.Г. (2015) Ведення хворого з гострим коронарним синдромом. Самостійна аудиторна та позааудиторна робота для студентів VI курсу та лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішня медицина» вищих навчальних закладів ІІІ-IVрівнів акредитації. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпропетровськ.

Колесник, М.Ю. (2015) Інформативність С-термінального фрагмента проколагену I типу у виявленні прихованої серцевої недостатності у чоловіків з артеріальною гіпертензією. Медичні перспективи, Т. XX (№ 1). pp. 35-41. ISSN 2307-0404

Колесник, Т.В. (2015) Экспертная оценка эффективности комбинированной антигипертензивной терапии, назначенной в режиме хронофармакотерапии по данным длительного наблюдения. Кардиология: от науки к практике, № 6 (19). pp. 14-26.

Колесник, Т.В. (2015) Упруго-эластические свойства артериальной стенки — важная терапевтическая мишень эффективной органопротекции у пациентов с артериальной гипертензией. Український медичний часопис, № 5 (109). pp. 71-75. ISSN 1562-1146

Колесник, Т.В. (2015) Современные позиции валсартана в кардиологической практике. Лікі України Плюс, № 4 (25). pp. 22-28.

Колесник, Т.В. (2015) Новітні інформаційні технології оперативного аналізу і моделювання як інструмент удосконалення діагностики хронобіологічних особливостей артеріальної гіпертензії. Клиническая информация и Телемедицина, Т. 11 (Вып.12). pp. 91-97. ISSN 1812-7231

Колесник, Т.В. (2015) Сучасні інформаційні технології для визначення ступеня артеріальної гіпертензії за даними добового моніторування артеріального тиску. Клінічна та експериментальна патологія, № 4 (54). pp. 50-57. ISSN 1727-4338

Колесник, Т.В. (2015) Гемодинамические детерминанты прогрессирования гипертрофии левого желудочка у больных гипертонической болезнью ІІІ стадии. Кардиология: от науки к практике, № 5 (18). pp. 5-13.

Колесник, Т.В. (2016) Блокаторы β-адренорецепторов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний: современные позиции карведилола. Лікі України, № 3 (199). pp. 35-42. ISSN 1997-9894

Колесник, Т.В. and Останина, Т.Г. and Косова, Г.А. and Колесник, Э.Л. and Косова, Г.А. (2016) Швидкість розповсюдження пульсової хвилі у чоловіків з гіпертонічною хворобою II стадії в залежності від індексу маси тіла. Тези наукових доповідей науково-практичної конференції – Актуальні питання внутрішньої медицини (18-19 травня 2016 року). p. 210.

Колесник, Э.Л. and Косова, А.А. (2016) Взаимосвязь упруго-эластических свойств артериальной стенки и диастолической функции левого желудочка у больных гипертонической болезнью II стадии. Матеріали XVI Наукової Конференції студентів та молодих учених "Новини і перспективи медичної науки". p. 111.

Кондратьєв, В.О. and Вакуленко, Л.І and Порохня, Н.Г. and Андрейченко, І.І (2012) Особливості серцевої діяльності у здорових дітей першого року життя. Здоровье ребенка, 2012 (1 (36)).

Косова, Г.А. and Колесник, Е.Л. (2016) Структурно-функціональний стан серця у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії середнього та похилого віку. Матеріали XVI Наукової Конференції студентів та молодих учених "Новини і перспективи медичної науки". pp. 112-113.

Косова, Г.А. and Колесник, Е.Л. and Надюк, А.В. (2016) Добовий профіль артеріального тиску у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, в залежності від індексу маси тіла. Матеріали XVI Наукової Конференції студентів та молодих учених "Новини і перспективи медичної науки". p. 112.

Кошарний, В.В. (2005) Закономірності зміни серця щурів при дії НВЧ-випромінювання в нормі і при коарктації аорти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / В. В. Кошарний. - Харкыв, 2005. - 18 с. Pre-Doctoral thesis, Харківський державний медичний університет МОЗ України.

Кравченко, А.И. and Березуцкий, В.И. (2015) Структурно-функциональное состояние левого желудочка у мужчин с эректильной дисфункцией больных гипертонической болезнью. Наука. Інновації. Прогрес, Т. 3. pp. 25-27.

Кравченко, А.И. and Березуцкий, В.И. (2015) Эхокардиографические особенности левого желудочка у больных гипертонической болезнью мужчин в зависимостиот степени АГ на фоне эректильной дисфункции. Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини. pp. 54-57.

Кравченко, А.И. and Березуцький, В.И. (2015) Взаимосвязь эректильной дисфункци и ишемической болезни сердца. Наука. Инновации. Социально-экономическое развитие. Материалы ХXХ Международной научно-практической конференции, Т. 5. pp. 9-11.

Кравченко, А.И. and Березуцький, В.И. (2015) Значение амлодипина в терапевтической практике. Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток. Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції, Т.5. pp. 11-12.

Кравченко, О.І. (2004) Метаболічні особливості гемодинамічних порушень при гіпертонічній хворобі у робочих машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук / О. І. Кравченко. - Харків, 2004. - 24 с. Pre-Doctoral thesis, Харківський державний медичний університет МОЗ України.

Кравченко, О.І. and Березуцький, В.І. (2015) Стан та зміни геометрії міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу з еректильною дисфункцією. In: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями».

Курята, А.В. and Карапетян, К.Г. and Бардаченко, Н.И. and Гармиш, И.П. (2015) Возможности коррекции когнитивных функций и тревожно-депрессивных расстройств в комплексной терапии артериальной гипертензии в зависимости от функционального состояния почек. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського, Т. 3 (№ 3). pp. 5-10.

Курята, А.В. and Кушнир, Ю.С. (2016) Прямое воздействие на ишемизированный миокард: изученные и новые возможности. Український кардіологічний журнал, № 3. pp. 85-93. ISSN 1608-635Х

Курята, А.В. and Кушнир, Ю.С. (2014) Уровень и динамика галектина-3 при хронической сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией левого желудочка на фоне использования петлевых диуретиков. Медицина (Medicine), № 8. pp. 26-30.

Курята, А.В. and Сиренко, О.Ю. (2015) Уровень инсулинорезистентности, адипонектина у больных с артериальной гипертензией в сочетании с ревматоидным артритом, их динамика в условиях коррекции эндотелиальной дисфункции. Medicine=Медицина, № 2 (152). pp. 28-33. ISSN 1728-452X

Курята, А.В. and Черкасова, А.В. and Гармиш, И.П. (2014) Влияние терапии квинаприлом на уровень артериального давления и протеинурию. Здоров’я України. Тематичний номер, № 6 (Т. 37). pp. 42-43.

Курята, О.В. and Бардаченко, Н.І. (2013) Влияние средних доз симвастатина на липидный спектр крови, уровень системного воспаления в условиях вторичной профилактики ишемической болезни сердца. Ліки України, 2013 (№9–10). pp. 76-81.

Курята, О.В. and Кушнір, Ю.С. (2013) Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією: особливості морфофункціонального стану тромбоцитів та їх зміни під впливом лікування. Медицина неотложных состояний, № 6 (53). pp. 113-118.

Курята, О.В. and Кушнір, Ю.С. (2014) Динаміка рівня альдостерону у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду під впливом лікування. Медицина неотложных состояний, № 2 (57). pp. 57-62.

Курята, О.В. and Кушнір, Ю.С. (2014) Маса тіла та рівні альдостерону, лептину у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду. Сучасні медичні технології, № 1 (21). pp. 12-16. ISSN 2072-9367

Курята, О.В. and Мухаммад, Мухаммад and Митрохіна, О.С. (2017) Стан кардіогемодинаміки та функції нирок при хронічній серцевій недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією і фібриляцією передсердь. Сімейна медицина, Вип.70 (№ 2). pp. 72-79. ISSN 2307-5112

Курята, О.В. and Мухаммад, Мухаммад and Митрохіна, О.С. (2017) Частота факторів ризику серцево-судинних захворювань та функціональний стан нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь. Медичні перспективи, Т. 22 (№ 2). pp. 36-43. ISSN 2307-0404

Курята, О.В. and Сіренко, О.Ю. (2015) Добовий профіль артеріального тиску, ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом та ефективність застосування аторвастатину. Сімейна медицина, № 3 (59). pp. 155-159.

Курята, О.В. and Сіренко, О.Ю. (2014) Субклінічні прояви атеросклерозу, функціональний стан ендотелію та жорсткість судин у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматоїдним артритом. Актуальні проблеми сучасної медицини, Т. 14 (В. 3). pp. 89-95.

Курята, О.В. and Сіренко, О.Ю. (2016) Добовий профіль артеріального тиску та жорсткість каротидних артерій у хворих з офісно контрольованою артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом. Артеріальна гіпертензія, № 6 (50). pp. 21-29. ISSN 2224-1485 (print), 2307-1095 (online)

Курята, О.В. and Сіренко, О.Ю. (2014) Вплив L-аргініну аспартату на ендотеліальну функцію судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом. Український медичний часопис, № 5 (103). pp. 64-66.

Кушнір, Ю.С. (2014) Гемодинаміка, функціональний стан ендотелію судин, нирок та тромбоцитів залежно від індексу маси тіла при хронічній серцевій недостатності зі збереженою систолічною функцією. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 29-36. ISSN 2307-0404

Кушнір, Ю.С. and Курята, О.В. and Чвора, Д.Л. (2016) Рівень галектину-3 у хворих на ХСН зі збереженою фракцією викиду. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. pp. 194-195. ISSN 1608-635Х

Кушнір, Ю.С. and Шевченко, О.О. (2016) Чинники розвитку хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду залежно від віку. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. p. 195. ISSN 1608-635Х

Л

Люлька, Ю.П. and Дукельський, О.О. and Максименко, О.П. and Кузнецова, М.А. (2014) Про необхідність організіції диспансерного нагляду осіб молодого віку, які мають малі аномалії розвитку серця. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 142-147. ISSN 2307-0404

М

Мухаммад, Мухаммад (2016) Частота виявлення факторів ризику серцево-судинних захворювань серед хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка з фібриляцією передсердь. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. p. 199. ISSN 1608-635Х

Н

Неханевич, О.Б. (2013) Ризик серцево-судинних ускладнень при фізичних тренуваннях на уроках фізичного виховання серед студентів. Український морфологічний альманах, 11 (2). pp. 12-14.

Неханевич, О.Б. (2013) Аналіз випадків раптової серцевої смерті серед осіб молодого віку в Дніпропетровській області / О. Б. Неханевич, В. В. Войченко // Морфологія. - 2013. - Т. VІІ, № 2. - С. 61-65. Морфологія.

Неханевич, О.Б. and Кузнецова, М.А. (2014) Застосування ехокардіографії з фізичним навантаженням для діагностики скорочувального резерву міокарда лівого шлуночка серця спортсменів. Медичні перспективи, Т. ХІХ (№ 3). pp. 75-81.

О

Останіна, Т.Г. (2015) Дисфункція ендотелію та ризик кардіоваскулярних ускладнень у жінок, які перенесли прееклампсію. Клінічна та експериментальна патологія, № 4 (54). pp. 107-111. ISSN 1727-4338

Островська, С.С. (2011) Ефекти іонізуючого випромінення та солей важких металів у серцево-судинній системі (експериментальне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук / С. С. Островська. - Київ, 2011. - 40 с. Doctoral thesis, ГУ «Научный центр радиационной медицины НАМН Украины».

П

Погорєлов, О.В. (2012) Клініко-нейрофізіологічні особливості перебігу гострих ішемічних порушень мозкового кровообігу (діагностика, прогноз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / О. В. Погорєлов. - Харків, 2012. - 43 с. Doctoral thesis, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

Потабашній, В.А. (2016) Функціональний стан лівого передсердя у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, асоційованою зі стабільною ІХС у поєднанні з ХОЗЛ. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. pp. 200-201. ISSN 1608-635Х

С

Самура, Т.О. (2012) Матриксна металопротеїназа-3, матриксна металопротеїназа-9 та N- термінальний фрагмент мозкового натрійуретичного пептиду як предиктори кардіальногo ремоделювання у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 40-46.

Силкина, Ю.В. and Хмель, С.И. and Козлова, Ю.В. (2013) Характеристикa гистогенетических процессов проводящих кардиомиоцитов эмбрионального сердца человека. Свiт медицини та біології, 2013 (№4). pp. 8-11.

Сорокіна, О.Ю. (2001) Вплив засобів для регіонарного знеболювання на адаптаційні можливості функціонального стану серцево-судинної системи у хворих при урологічних операціях (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. мед. наук / О. Ю. Сорокіна. - Дніпропетровськ, 2001. - 23 с. Pre-Doctoral thesis, ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України.

Сьяксте, Н.И. and Дзинтаре, М.Я. and Калвиньш, И.Я. (2012) Роль индукции NO в механизме действия цитопротектора Олвазола – оригинального регулятора эндотелиальной функции. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 2). pp. 2-119.

Т

Твердохлеб, И.В. (2013) Пространственные, гистоструктурные и ультраструктурные систолы и диастолы эмбрионального сердца / И. В. Твердохлеб, Т. А. Гудлетт. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 3 (Т.(102). pp. 224-230.

Твердохліб, І.В. (1996) Закономірності формування гетерогенності серця в ранньому онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук / І. В. Твердохліб. - Харків, 1996. - 38 с. Doctoral thesis, Харківський державний медичний університет МОЗ України.

Турлюн, Т.С. (2014) Изменение функционального состояния эндотелия под влиянием проводимой антигипертензивной терапии у пациентов с артериальной гипертензией и высоким кардиоваскулярным риском. Медичні перспективи, Т. XIX (№ 1). pp. 56-63. ISSN 2307-0404

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" (2015) Спосіб лікування ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію. u 2014 13961.

Х

Ханюков, О.О. (2012) Вплив комплексного медикаментозного лікування на якість життя хворих з мультифокальним атеросклерозом. Медичні перспективи, Т.XVII (№ 1). pp. 52-59.

Ш

Шаторная, В.Ф. and Гарец, В.И. and Нефедова, Е.А. and Островская, С.С. and Кононова, И.И. (2015) Модифицирующее действие цитратов металлов на кардиотоксичность ацетата свинца у эмбрионов крыс. Актуальні питання анатомії, гістології, ембріології, топографічної анатомії, В. 82 (Т. 2). pp. 377-385.

Шевцова, А.И. and Степченко, Л.М. and Гордиенко, Ю.А. and Коваленко, М.В. (2014) Влияние корвитина и гумилида на физиологические и биохимические показатели у крыс с доксорубицин-индуцированной кардиопатией. Актуальные проблемы медицины. Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции и 22-й итоговой научной сессии Гомельского государственного медицинского университета, 2014 (Т. 4). pp. 206-209.

Шейко, С.О. (2015) Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (№ 4). pp. 130-133. ISSN 2077-1096

Шейко, С.О. and Василенко, А.М. and Глінка, О.Л. and Шейко, В.Л. (2016) Стан ендотеліальної функції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом. Український кардіологічний журнал, Дод. 3. p. 204. ISSN 1608-635Х

Шейко, С.О. and Василенко, А.М. and Глінка, О.Л. and Шейко, В.Л. (2016) Діагностична інформативність рівня мозкового натрійуретичного пептиду як індикатора тяжкості хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу в пацієнтів з анемічним синдромом. Український кардіологічний журнал, Дод.3. pp. 203-204. ISSN 1608-635Х

Шейко, С.О. and Василенко, В.А. (2015) Особливості лікування життєво небезпечних шлуночкових порушень ритму у хворих з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу і безбольовою ішемією міокарда. Сімейна медицина, № 3 (59). pp. 174-177. ISSN 2307-5112

Шостакович-Корецкая, Л.Р. and Будаева, И.В. and Гайдук, Т.А. and Чикаренко, З.А. and Якунина, О.М. and Олейник, В.В. (2017) Enterovirus infection: Hand-Foot-and-Mouth Disease (HFMD) in Ukraine= Энтеровирусная инфекция: Hand-Foot-and-Mouth Disease (HFMD) в Украине. Клиническая инфектология и паразитология=Clinical infectology and parasitology, Т. 6 (№ 2). pp. 185-192. ISSN 2306-8787 print, 2414-360X online

Я

Яшкина, Т.О. and Высочина, И.Л. and Росицкая, А.А. and Черниловский, А.В. (2016) Исследование кардиоваскулярного риска у пациентов с хронической болезнью почек І—ІІІ стадии. Новини і перспективи медичної науки. Матеріали XVI наукової конференції студентів та молодих учених. pp. 107-109.

This list was generated on Sat Nov 18 02:19:25 2017 EET.