Клініко-статистичні аспекти розвитку і перебігу кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу в пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С

Трофімов, М.В. and Гузенко, Б.В. and Баранник, С.І. and Громов, В.В. (2021) Клініко-статистичні аспекти розвитку і перебігу кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу в пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука (2). pp. 65-70. ISSN 2414-4533 (Online), ISSN 1681-2778 (Print)

[img] Text
Клініко-статистичні аспекти розвитку і перебігу кровотеч.pdf

Download (764kB)
Official URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery

Abstract

Мета роботи: визначити особливості перебігу синдрому портальної гіпертензії ускладненого кровотечею з варикозно розширених вен у пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом C. Матеріали і методи. Ми зібрали, обробили і проаналізували результати лікування 46 пацієнтів із кровотечами з варикозно розширених вен стравоходу (ВРВ), госпіталізованих у КНП “Дніпровська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” ДМР” за 2017 р. Основним етіологічним фактором, що призвів до розвитку портальної гіпертензії у даній групі пацієнтів, встановлено цироз печінки на фоні хронічного вірусного гепатиту С (ХВГС). Ступінь крововтрати у даної категорії хворих розподілився так: мінімальна – в 13 випадках (28,3 %), середня – в 16 (34,8 %), велика і масивна – в 8 (17,4 %) і 9 (19,6 %) відповідно. Усім пацієнтам проведено оцінку функціонального стану печінки з використанням клініко-лабораторних методів. Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що рівень вмісту загального білірубіну в сироватці крові у 22 (47,8 %) пацієнтів був у межах референсних показників, перевищення рівня менш ніж у 2 рази встановлено в 14 хворих (30,4 %), в 10 випадках (21,7 %) виявлено підвищення рівня білірубіну більш ніж у 2 рази. Аналіз рівня трансфераз у хворих на ХВГС, що ускладнився кровотечею з ВРВ, встановив показники АЛТ у межах референсних значень у 29 випадках (63,1 %), підвищення показника менш ніж у 2 рази (n2) – у 12 випадках (26,1 %), більш ніж в 2 рази підвищення рівня трансферази встановлено в 5 випадках (10,8 %). Проведено оцінку печінкової недостатності за класифікацією Чайлд–П'ю. Недостатність ступеня А встановлено у 23 пацієнтів (50 %), ступінь В – у 16 (34,8 %), ступінь С – у 7 (15,2 %). У результаті проведеного лікування 36 хворих (78,3 %) виписали з поліпшенням, в 10 епізодах (21,7 %) спостерігали летальний результат. The aim of the work: to determine the features of the course of portal hypertension complicated by bleeding from varicose veins of the esophagus in patients with chronic viral hepatitis C. Materials and Methods. We collected, processed and analyzed the results of treatment of 46 patients with bleeding from varicose veins of the esophagus (VVE) hospitalized in Dnipro Clinical Ambulance for 2017. The main etiological factor that led to the development of portal hypertension in this group of patients was cirrhosis of the liver on the background of chronic viral hepatitis C. The degree of blood loss in this category of patients was distributed as follows: minimal – in 13 cases (28.3 %), medium – in 16 (34.8 %), large and massive – in 8 (17.4 %) and 9 (19.6 %) respectively. All patients underwent assessment of liver function using clinical and laboratory methods. Results and Discussion. It was found that the level of total bilirubin in the serum of 22 (47.8 %) patients was within the reference values, the level was exceeded less than 2 times in 14 patients (30.4 %), in 10 cases (21.7 %) revealed an increase in bilirubin by more than 2 times. Analysis of the level of transferases in patients with HCV complicated by bleeding from varicose veins revealed that ALT within the reference values were detected in 29 cases (63.1 %), an increase of less than twice (n2) was observed in 12 cases (26.1 %), more than double the level of transferase was found in 5 cases (10.8 %). Liver failure was assessed according to the Child­Pugh classification. It was found that grade A deficiency was observed in 23 patients (50 %), grade B – in 16 (34.8 %), grade C – in 7 (15.2 %). As a result of the treatment, 36 patients (78.3 %) were discharged with improvement, in 10 episodes (21.7 %) there was a lethal outcome.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.11603/2414-4533.2021.2.12301
Uncontrolled Keywords: хронічний вірусний гепатит C; варикозно розширені вени стравоходу; кровотеча з верхніх відділів шлунково­ кишкового тракту; портальна гіпертензія. chronic viral hepatitis C; esophageal varices; upper gastrointestinal bleeding; portal hypertension.
Subjects: Surgery
Divisions: Departments > Department of General surgery
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 17 Nov 2021 09:56
Last Modified: 17 Nov 2021 09:56
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7124

Actions (login required)

View Item View Item