Items where Division is "Departments > Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | K | M | O | Y | К | Л | Н | О | П | Ш | Ю
Number of items: 29.

H

Hnenna, O. and Ogorenko, V. (2021) Particularities of the types of attitudes towards the disease in hiv-infected patients with neuroses, depending on their deviant behavior. The scientific heritage, Vol. 2 (N 75). pp. 28-31. ISSN 9215-0365

K

Kiro, L.S. and Zak, M.Y. and Chernyshov, O.V. and Nikolenko, A.E. and Iakovenko, N.O. (2021) Eating behaviour and obesity: gender-age features. Wiadomosci Lekarskie, 74 (5). pp. 1114-1119. ISSN 0043-5147

M

Maruta, Natalya A. and Markova, Marianna V. and Kozhyna, Hanna M. and Aliieva, Tetiana А. and Yuryeva, Lyudmyla М. and Abdryakhimova, Tsira B. and Pshuk, Nataliia G. and Skrypnikov, Andrii M. (2021) Psychological factors and consequences of psychosocial stress during the pandemic. Wiadomości Lekarskie, 74 (9 p.I). pp. 2175-2181. ISSN 0043-5147 (Print), 2719-342X (Online)

O

Ogorenko, V.V. and Kyrychenko, A.G. and Hnenna, O.M. (2021) Clinical and psychopathological features of the course and improvement of the system of prevention and reduction of depressive disorders in patients with brain tumors. Медичні перспективи = Medicni perspektivi, Т. 21 (№ 1). pp. 175-184. ISSN 2307-0404

Y

Yuryeva, L.M. and Sharun, A.I. (2021) Аdjustment disorders in students who have suffered psychoemotional stress: systematic review of diagnostics, treatment and preventive care. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives), Т. 26 (№ 4). pp. 31-39. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

Yuryeva, Lyudmyla and Shusterman, Tamara and Shornikov, Andrii (2021) Distance learning satisfaction as a preventive factor of burnout in medical students during COVID-19 pandemic. International Journal of InnovativeTechnologies in Social Science, 3 (31). ISSN 2544-9338(print); 2544-9435(online)

К

Короленко, Г.С. and Ніколенко, А.Є. (2021) Контроль знань студентів для підготовки до ліцензійних іспитів. In: Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.). ТНМУ, «Укрмедкнига», Тернопіль, pp. 262-263.

Л

Лященко, Ю.В. and Юр’єва, Л.М. (2021) Вплив порушень сну на якість життя у хворих з тривожно-депресивними розладами невротичного та органічного ґенезу. Psychiatry, Neurology and Medical Psychology = Психіатрія, неврологія та медична психологія = Психиатрия, неврология и медицинская психология (№ 18). pp. 25-31. ISSN 2312-5675 (Print), 2411-166X (Online)

Ліхолетов, Є.О. (2021) Обґрунтування персоніфікації лікувально-реабілітаційної допомоги цивільним особам з адаптаційними розладами, які зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту, на основі прогнозу тяжкості їх наслідків. Український вісник психоневрології = Ukrainian Bulletin of psychoneurology, 29 (2). pp. 41-46. ISSN 2079-0325

Н

Ніколенко, А.Є. (2021) Динаміка гендерних особливостей особистісної та ситуаційної тривожності серед студентів. In: Якість медичних послуг в сфері психічного здоров’я, 20-21 травня 2021 року, Харків. (In Press)

О

Огоренко, В.В. and Гненна, О.М. (2021) Вплив характерологічних особливостей ВІЛ-інфікованих пацієнтів на формування девіантної поведінки. Scientific Collection «InterConf», (50): with the Proceedings of the 8th International Scientificand Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises» (April 11-12, 2021) Tokyo, Japan. pp. 498-503.

Огоренко, В.В. and Гненна, О.М. (2021) Аналіз ефективності впливу комплексного лікування на психологічну адаптацію у пацієнтів з вірусом імунодефіциту людини. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine (№ 1). pp. 101-105. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Огоренко, В.В. and Гненна, О.М. and Кокашинський, В.О. (2021) Соціально-психологічні та клінічні аспекти домашнього насильства (огляд літератури). Український вісник психоневрології, Т. 29 (В. 1). pp. 48-54. ISSN 2079-0325

Огоренко, В.В. and Тимофєєв, Р.М. and Шорніков, А.В. (2021) Агресивна поведінка: від теорії до практики. Український вісник психоневрології, Т. 29 (№ 3). pp. 48-51. ISSN 2079-0325

Огоренко, В.В. and Шорніков, А.В. (2021) Перспективи симуляційної освіти у післядипломній освіті лікарів-психіатрів. Медична симуляція – погляд у майбутнє (впровадження інноваційних технологій у вищу медичну освіту України) (для лікарів, науковців та молодих вчених). pp. 155-157.

Огоренко, В.В. and Шорніков, А.В. (2021) Створення навчальних задач як метод навчання на третьому рівні вищої освіти. Актуальні проблеми вищої медичної освіти і науки: матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 8 квітня 2021 р.). p. 148.

Огоренко, В.В. and Шорніков, А.В. (2021) Непсихотичні психічні розлади у хворих з асептичним некрозом головки стегнової кістки (огляд літератури). Український вісник психоневрології, 29 (2). pp. 63-67. ISSN 2079-0325

Огоренко, В.В. and Шорніков, А.В. (2021) Використання ділових ігор в підготовці лікарів-інтернів за спеціальністю «Психіатрія». ІV Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. pp. 83-85.

Островська, С.С. and Ліхолєтов, Е.О. and Павлова, В.В. and Деркач, А.К. and Шевченко, І.Ф. and Адегова, Л.Я. (2021) Зв'язок між хворобою Альцгеймера, цереброваскулярними і серцево-судинними захворюваннями (огляд літератури). Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (159). pp. 302-307. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Островська, С.С. and Шаторна, В.Ф. and Ліхолетов, Є.О. (2021) Внутрішньоклітинні шляхи розвитку хвороби Альцгеймера на тлі герпес вірусних інфекцій (огляд літератури). Медичні перспективи = Medicni perspektivi, 26 (1). pp. 40-46. ISSN 2307-0404

П

Перцева, Т.О. and Огоренко, В.В. and Кожина, Г.М. and Зеленська, К.О. and Носов, С.Г. and Терьошина, І.Ф. and Гненна, О.М. and Мамчур, В.Й. and Тимофєєв, Р.М. and Шорніков, А.В. (2021) Актуальні проблеми сімейного насильства. ЛІРА, 2021, Дніпро. ISBN 978-966-981-511-8

Ш

Шорніков, А.В. (2021) Дослідження рівня тривоги, депресії та безнадійності у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки на передопераційному етапі. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine (№ 3). pp. 172-176. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Шорніков, А.В. and Огоренко, В.В. (2021) Тривога, депресія та безнадійність у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки з непсихотичними психічними розладами. In: Тези за матеріалами: ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини» (19 листопада 2021 р., м. Запоріжжя). Державний заклад „Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України”, Запоріжжя, 2021, pp. 339-340.

Ю

Юрʼєва, Л.М. and Тимофєєв, Р.М. and Шорніков, А.В. and Кульбицька, М.О. (2021) Поширеність тривоги та депресії та фактори ризику їх виникнення у студентів медиків які перенесли COVID-19. Психосоматична медицина та загальна практика, Т. 6 (№ 3). e0603309. ISSN 2519-8572

Юр’єва, Л.М. and Крячкова, Л.В. and Шустерман, Т.Й. and Ліхолетов, Є.О. (2021) Психометричне дослідження цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах воєнного конфлікту. Український вісник психоневрології, Т. 29 (вип. 1). pp. 42-47. ISSN 2079-0325

Юр’єва, Л.М. and Ніколенко, А.Є. (2021) Вплив екзаменаційного стресу на рівень тривожності у студентів. In: Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності : науково-практична конференція з міжнародною участю, 22 – 23 квітня 2021 року, Київ. (In Press)

Юр’єва, Л.М. and Шорніков, А.В. (2021) Психологічний стан майбутніх медиків під час дистанційного навчання. Здобутки клінічної і експериментальної медицини (№ 1). pp. 156-159. ISSN 1811–2471

Юр’єва, Л.М. and Шорніков, А.В. (2021) Новий інструмент у діагностиці кіберзалежності. Український вісник психоневрології, Т. 29 (№ 3). pp. 57-62. ISSN 2079-0325

Юр’єва, Л.М. and Шустерман, Т.Й. and Ніколенко, А.Є. (2021) Досвід дистанційного викладання клінічної дисципліни «Психіатрія, наркологія» студентам англомовної форми навчання в умовах пандемії COVID-19. In: Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.). ТНМУ, «Укрмедкнига», Тернопіль, pp. 536-538.

This list was generated on Mon May 20 02:07:39 2024 EEST.