Items where Division is "Departments > Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | O | P | S | Y | Л | М | Н | О | Ш | Ю
Number of items: 30.

L

Liashenko, Yu. and Yuryeva, L. and Liashenko, O. (2022) The effectiveness of the developed program for the rehabilitation of patients with anxiety-depressive disorders of organic genesis with sleep disturbances. The scientific heritage, Vol. 2 (No 82). pp. 32-37. ISSN 9215-0365

O

Ohorenko, V.V. and Shornikov, A.V. and Kyrychenko, A.G. and Zavalko, Y.N. and Khomyakov, V.N. and Tomakh, N.V. (2022) Improvement of quality of life for patients with aseptic necrosis of the femoral head and non-psychotic mental disorders. Georgian Medical News = Медицинские новости Грузии, No 9 (330). pp. 86-89. ISSN 1512-0112

P

Podolska, L.V. and Shusterman, T.Y. and Yuryeva, L.M. (2022) Quality of life of foreign students of higher medical education with adjustment disorders. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems in biology and medicine, 4 (167). pp. 204-209. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

S

Sharun, A.I. and Yuryeva, L.M. (2022) Сlinical-psychopathological and psychometric features of maladaptive disorders which are a characteristic of students who have experienced psycho-emotional stress. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives) (2). pp. 88-95. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

Y

Yuryeva, L.M. and Shornikov, A.V. and Kokashynskyi, V.O. and Brydun, O.Y. and Rachynska, T.V. (2022) Covid-associated psychotic disorders with cognitive impairment: a case series. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 2 (Т. 1). pp. 288-292. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Yuryeva, L.M. and Shusterman, T.Y. and Podolska, L.V. (2022) Depression in the structure of adjustment disorders in foreign applicants for higher education at different stages of studying. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, 3 (166). pp. 287-295. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

Л

Лященко, Ю.В. (2022) Диференційований підхід до корекції порушень сну при тривожно-депресивних розладах. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпровський державний медичний університет.

М

Марута, Н.О. and Юр’єва, Л.М. and Кожина, Г.М. and Пилягіна, Г.Я. and Пустовойт, М.М. and Пшук, Н.Г. and Мельник, Е.В. and Огоренко, В.В. and Опря, Є.В. and Денисенко, М.М. and Камінська, А.О. and Колядко, С.П. and Друзь, О.В. and Маркова, М.В. and Абдряхімова, Ц.Б. and Яворська, Т.П. and Мухаровська, І.Р. and Шустерман, Т.Й. and Алієва, Т.А. and Зеленська, К.О. and Панько, Т.В. and Каленська, Г.Ю. and Ніколенко, А.Є. and Носов, С.Г. and Семікіна, О.Є. and Стукан, Л.В. and Федченко, В.Ю. and Явдак, І.О. and Заворотний, В.І. and Черненко, І.О. and Мамчур, О.Й. and Кокашинський, В.О. and Череднякова, О.С. and Шорніков, А.В. (2022) Охорона психічного здоров’я. Строков Д. В., Харків. ISBN 978-966-2571-19-6

Н

Носов, С.Г. and Юр’єва, Л.М. and Шустерман, Т.Й. and Некрасова, О.В. (2022) Клініко-патогенетичне прогнозування динаміки перебігу психозів при епілепсії. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives), Т.27 (№ 3). pp. 97-102. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

О

Огоренко, В. and Шустерман, Т. and Ліхолетов, Є. (2022) Психосоматичний стан цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах воєнного конфлікту. Психосоматична медицина та загальна практика = Psychosomatic Medicine and General Practice, 7 (2). e0702370. ISSN 2519-8572

Огоренко, В.В. and Кириченко, А.Г. and Корнацкий, В.М. and Гненная, О.Н. and Томах, Н.В. (2022) Некоторые аспекты влияния пандемии COVID-19 на психическое состояние людей, которые живут с вирусом иммунодефицита человека. Georgian Medical News = Медицинские новости Грузии, No 2 (323). pp. 77-81. ISSN 1512-0112

Огоренко, В.В. and Тимофєєв, Р.М. and Шорніков, А.В. (2022) Нові підходи до опанування практичних навичок з дисципліни «Психіатрія»: клінічно орієнтоване командне змагання. In: V Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. Електронне видання. Журфонд, Дніпро, pp. 69-71. ISBN 978-966-934-369-7

Огоренко, В.В. and Тимофєєв, Р.М. and Шорніков, А.В. (2022) Оптимізація надання психіатричної допомоги в сучасних умовах. Вісник морської медицини (№ 3). pp. 3-8. ISSN 2707-1324

Огоренко, В.В. and Шорніков, А.В. (2022) Симуляційні технології у викладанні психіатрії студентам-медикам в умовах дистанційного навчання. Медична симуляція – погляд у майбутнє (впровадження інноваційних технологій у вищу медичну освіту України) (для лікарів, науковців та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю. : тези доп.. pp. 211-213.

Огоренко, В.В. and Шорніков, А.В. (2022) Дистанційне навчання з дисципліни ««Психіатрія, наркологія, медична психологія»: досвід третьої хвилі. In: International scientific innovations in human life. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom, pp. 184-189. ISBN 978-92-9472-195-2

Огоренко, В.В. and Шорніков, А.В. (2022) Особливості викладання психіатрії під час воєнного стану. Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної(фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості: матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 15 жовтня 2022 р.. pp. 290-292.

Огоренко, В.В. and Шорніков, А.В. and Завалко, Ю.М. (2022) Структура непсихотичних психічних розладів, алекситимії і тривоги в пацієнтів з асептичним некрозом головки стегнової кістки. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives), 27 (4). pp. 144-150. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

Огоренко, В.В. and Шустерман, Т.Й. and Ніколенко, А.Є. and Носов, С.Г. (2022) Освітні тренінгові заходи для лікарів-інтернів з невідкладної психологічної допомоги в умовах війни. In: V Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. Електронне видання. Журфонд, Дніпро, pp. 65-68. ISBN 978-966-934-369-7

Огоренко, В.В. and Юр'єва, Л.М. and Шорніков, А.В. and Кокашинський, В.О. and Карпова, Т.П. (2022) Зв'язок компульсивного переїдання з тривогою та депресією у студентів технічного ЗВО під час війни. Вісник морської медицини (№ 3). pp. 54-60. ISSN 2707-1324

Огоренко, Вікторія and Шорніков, Андрій (2022) Гендерно-вікові та соціально-демографічні фактори ризику розвитку непсихотичних психічних розладів у осіб з асептичним некрозом головки стегнової кістки. Психосоматична медицина та загальна практика = Psychosomatic Medicine and General Practice, 7 (2). e0702369. ISSN 2519-8572

Ш

Шорніков, А.В. (2022) Особливості прогнозування психічного компоненту якості життя у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки. Тези за матеріалами: ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання клінічної медицини». pp. 221-223.

Шорніков, А.В. and Огоренко, В.В. (2022) Компетентнісний підхід у підготовці з дисципліни «Медична психологія». Матеріали конференції «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу». p. 128.

Шорніков, А.В. and Огоренко, В.В. (2022) Прогнозування якості психічного життя у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки з непсихотичними психічними розладами. Український вісник психоневрології = Ukrainian Bulletin of psychoneurology, 30 (4). pp. 35-40. ISSN 2079-0325

Шустерман, Т. and Огоренко, В. and Сеславська, Є. (2022) Дезадаптація членів сім’ї хворих на деменцію альцгеймерівського типу. Психосоматична медицина та загальна практика = Psychosomatic Medicine and General Practice, 7 (2). e0702368. ISSN 2519-8572

Ю

Юр'єва, Л. and Огоренко, В. and Шорніков, А. and Кокашинський, В. (2022) Зв’язок компульсивного переїдання тривоги та депресії у студентів медиків під час військового конфлікту. Психосоматична медицина та загальна практика = Psychosomatic Medicine and General Practice, 7 (1). pp. 1-7. ISSN 2519-8572

Юр'єва, Л.М. and Шустерман, Т.Й. and Подольська, Л.В. (2022) Освітні заходи у структурі психопрофілактики розладів адаптації у іноземних здобувачів вищої медичної освіти. In: V Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід»: Матеріали. Електронне видання. Журфонд, Дніпро, pp. 119-123. ISBN 978-966-934-369-7

Юр’єва, Л.М. and Вишніченко, С.І. and Шорніков, А.В. (2022) Аналіз феноменів тривоги та депресії у перші тижні війни: гендерно-вікові аспекти. Психосоматична медицина та загальна практика, Vol. 7 (N 1). e0701351. ISSN 2519-8572

Юр’єва, Л.М. and Огоренко, В.В. and Шорніков, А.В. and Кокашинський, В.О. (2022) Валідація української версії шкали компульсивного переїдання. Український вісник психоневрології (№ 2). pp. 68-73. ISSN 2079-0325

Юр’єва, Л.М. and Шустерман, Т.Й. and Подольська, Л.В. (2022) Ситуативна тривога та особистісна тривожність у іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання. Український вісник психоневрології = Ukrainian Bulletin of psychoneurology, 30 (3). pp. 127-132. ISSN 2079-0325

Юр’єва, Л.М. and Шустерман, Т.Й. and Подольська, Л.В. (2022) Клініко-психометричне дослідження астенії в іноземних здобувачів медичної освіти на різних етапах навчання. Медичні перспективи = Medicni perspektivi (Medical perspectives), 27 (4). pp. 136-143. ISSN 2307-0404 (print), 2786-4804 (online)

This list was generated on Mon May 20 02:07:39 2024 EEST.