Items where Division is "Departments > Department of Internal Medicine 1 (formerly - Faculty Therapy and Endocrinology)" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | K | P | V | І | Б | В | Г | Д | К | М | П | С | Ч
Number of items: 40.

B

Basina, B.O. and Konopkina, L.І. and Kondrateva, G.V. (2017) Diagnostic and prognostic role of matrix metalloproteinases in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The Pharma Innovation Journal, 6 (4). pp. 187-189. ISSN 2349-8242 (print), 2277- 7695 (online)

K

Konopkina, L.І. and Huba, Yu.V. and Veresa, O.V. (2017) Diagnostic significance of different questionnaires in assessing the mental state in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The Pharma Innovation Journal, 6 (5). pp. 40-44. ISSN 2349-8242 (print), 2277- 7695 (online)

P

Pavlenko, O.B. (2017) Condition of proteinase-inhibitory system in smoking patients with chronic obstructive pulmonary disease. The Pharma Innovation Journal, 6 (3). pp. 44-46. ISSN 2349-8242 (print), 2277- 7695 (online)

Pertseva, T.O. and Bogatska, K.E. and Kireyeva, T.V. and Dmytrychenko, V.V. (2017) The experience of bronchiectasis severity index usage in the patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis. Медичні перспективи, Т. 22 (№3 ч.1). pp. 140-141. ISSN 2307-0404

Pertseva, T.O. and Mihailichenko, D.S. (2017) Changes in systemic inflammation markers and severity of symptoms in chronic obstructive pulmonary disease patients receiving adequate basic therapy. The Pharma Innovation Journal, 6 (2). pp. 93-96. ISSN 2349-8242 (print), 2277- 7695 (online)

Pertseva, Tetyana and Gashynova, Kateryna and Myronenko, Olena and Fesenko, Oleksandr and Dmytrychenko, Valeriia and Botvinikova, Larysa and Bielosludtseva, Kseniia and Kravchenko, Nataliya (2017) Essential Practical Skills in Internal Medicine. [Teaching Resource]

Pertseva, Tetyana and Kirieieva, Tetiana and Bielosludtseva, Kseniia (2017) Features of severe AECOPD during the influenza a (h1n1) epidemic period in 2016-2017. The Pharma Innovation Journal, 6 (4). pp. 36-38. ISSN 2349-8242 (print), 2277- 7695 (online)

V

Volikova, O.A. and Petulko, A.P. and Petrashenko, I.I. and Panikova, T.N. and Garagulya, A.A. and Simonova, N.V. (2017) Problem of genital herpes in pregnancy. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства, гінекології і репродуктивної медицини», 1 листопада 2017 року. - м. Запоріжжя : тези доповідей. pp. 120-121.

І

Іпатов, А.В. and Гондуленко, Н.О. and Паніна, С.С. and Саніна, Н.А. and Ігумнова, Т.С. and Марочкіна, В.В. (2017) Характеристика первинної інвалідності внаслідок цукрового діабету в Україні за 2016 рік. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 2 (24). pp. 7-13. ISSN 2224-0454

Іпатов, А.В. and Паніна, С.С. and Саніна, Н.А. and Гондуленко, Н.О. (2017) Застосування міжнародної класифікації функціонування (МКФ) при оцінці обмеження життєдіяльності інвалідів унаслідок цукрового діабету 2 типу. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 3-4 (25-26). pp. 5-9. ISSN 2224-0454

Б

Борисова, І.С. and Перцева, Т.О. (2017) Пневмонії у хворих з порушеннями імунітету: удосконалення способу лікування з використанням імуномодулятору. Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science», 8(16). pp. 21-27. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

Ботвінікова, Л.А. and Бєлослудцева, К.О. (2017) Організація позааудиторної роботи студентів-медиків 4 курсу, що навчаються іноземною (англійською) мовою. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 174-175.

Ботвінікова, Л.А. and Конопкіна, Л.І. (2017) Педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту студентів-медиків та лікарів-інтернів у процесі навчання. Матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), Тернопіль, 18-19 травня 2017 р, Т. 1. pp. 74-75.

В

Волікова, О.О. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Литвин, К.Ю. and Кушнєрова, О.А. and Шевельова, О.В. and Кривуля, І.Г. and Гарагуля, А.А. and Сімонова, Н.В. and Донська, Ю.В. and Петулько, А.П. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Імунологічні зміни у ВІЛ - інфікованих пацієнтів на тлі ко-інфекції туберкульозу. Матеріали конференції «Епідеміологічні і клінічні ускладнення інфекційних та паразитарних хвороб у сучасних умовах». pp. 25-27.

Волікова, О.О. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Литвин, К.Ю. and Кушнєрова, О.А. and Шевельова, О.В. and Кривуля, І.Г. and Гарагуля, А.А. and Сімонова, Н.В. and Донська, Ю.В. and Петулько, А.П. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Взаємозв’язок виникнення ко-інфекції туберкульозу у ВІЛ – інфікованих пацієнтів з різними алелями локусу HLA DRB1. Матеріали конференції «Епідеміологічні і клінічні ускладнення інфекцій та паразитарних хвороб у сучасних умовах». pp. 24-25.

Г

Гарагуля, Г.А. and Басіна, Б.О. (2017) Застосування компетентнісного підходу навчання серед студентів медичного вузу. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 25-26.

Гарагуля, Г.А. and Черкасова, О.Г. (2017) Курація хворого як складова морально-етичного становлення майбутніх лікарів. In: Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 24-25 листопада 2017, м.Дніпро.

Д

Донська, Ю.В. and Сімонова, Н.В. and Петулько, А.П. and Лоскутова, Т.О. and Волікова, О.О. and Гарагуля, А.А. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Профілактика рецидивів вульвовагініту у жінок у менопаузі. Матеріали конференції «Епідеміологічні і клінічні ускладнення інфекційних та паразитарних хвороб у сучасних умовах». pp. 47-48.

К

Киреева, Т.В. and Шевченко, Ю.А. (2017) Анализ обоснованности госпитализации пациентов с внегоспитальной пневмонией. Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики : тези наукових доповідей наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті акад. НАМН України Г.В. Дзяка, 17–18 травня 2017 р., м. Дніпро. pp. 39-40.

Конопкіна, Л.І. (2017) Удосконалення педагогічної майстерності молодих викладачів – шлях до розбудови вітчизняної вищої медичної школи. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 110-112.

Конопкіна, Л.І. and Мироненко, О.В. (2017) Шляхи удосконалення засвоєння теоретичного матеріалу лікарями-інтернами. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 72-73.

М

Мироненко, О.В. and Конопкіна, Л.І. (2017) Сучасні інформаційно-комунікативні технології у навчальному процесі студентів вищих медичних навчальних закладів. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 2. pp. 13-14.

Мироненко, О.В. and Кірєєва, Т.В. (2017) Роль самостійного навчання в оволодінні практичними навичками. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 2. pp. 7-9.

Мироненко, О.В. and Фесенко, О.В. and Дмитриченко, В.В. and Жулай, К.В. (2017) Перспективи використання ОФВ6 як альтернативного показника оцінювання вентиляційної функції легень. Запорожский медицинский журнал, 5(104). pp. 586-589. ISSN 2306-4145 (print), 2310-1210 (online)

П

Перцева, Н.О. and Мошенець, К.І. (2017) Діагностика змін серцево-судинної діяльності під впливом гіпоглікемії в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу. Ендокринологія, Т. 22 (№ 1). pp. 18-24. ISSN 1680-1466

Перцева, Т.А. (2017) Челлендж по антимикробной резистентности в пульмонологии как основа таргетной и безопасной антибактериальной терапии ИНДП. Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 червня 2017 року. pp. 20-22.

Перцева, Т.А. (2017) Доказательная база комбинации индакатерол/гликопирроний: возможности и перспективы. Астма та алергія = Астма и аллергия = Asthma and allergy (№ 4). pp. 41-42. ISSN 2307-3373 (print)

Перцева, Т.А. and Конопкина, Л.И. and Мироненко, Е.В. and Киреева, Т.В. and Богацкая, Е.Е. and Черкасова, О.Г. and Фесенко, А.В. (2017) Рабочая тетрадь по курсу лекций: внутренняя медицина. [Teaching Resource]

Перцева, Т.А. and Мироненко, Е.В. and Перцева, Н.О. and Дмитриченко, В.В. and Фесенко, А.В. (2017) Практические навыки по внутренней медицине: алгоритмы диагностики и лечения. [Teaching Resource]

Перцева, Т.О. and Височина, І.Л. and Башкірова, Н.С. and Крамарчук, В.В. and Яшкіна, Т.О. (2017) Аналіз рівня домагань і професійної самооцінки лікарів-інтернів першого року навчання як інструмент удосконалення практичних навичок на кафедрі сімейної медицини. Медична освіта, № 3. pp. 65-67. ISSN 1681-2751

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Березовський, В.М. and Мироненко, О.В. and Ботвінікова, Л.А. and Абраменкова, Н.О. (2017) Хронічне обструктивне захворювання легень та рак легень: мультифокусний поглядна проблему. Медичні перспективи, Т. 22 (№3 ч.1). pp. 12-17. ISSN 2307-0404

Перцева Тетяна Олексіївна (UA), Конопкіна Людмила Іванівна (UA), Коваль Дар'я Сергіївна (UA) (2017) Cпосіб диференційної діагностики ступенів тяжкості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень. UA120444 U.

Перцева, Т.О. and Кірєєва, Т.В. and Бєлослудцева, К.О. and Черкасова, О.Г. (2017) Фенотипи пневмоній: сучасний погляд на особливості етіології, діагностики та лікування хворих на негоспітальну пневмонію за наявності факторів ризику. Герда, Дніпро. ISBN 978-617-7097-71-5

Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Разумний, Р.В. (2017) Шляхи вдосконалення викладання клінічних дисциплін в англомовних студентів. Медична освіта, № 2. pp. 55-59. ISSN 2414-5998 (Online), 1681-2751(Print)

Перцева, Т.О. and Турлюн, Т.С. (2017) Динаміка порушення ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з високим кардіоваскулярним ризиком за умов антигіпертензивної терапії. Медичні перспективи, 3. pp. 89-95. ISSN 2307-0404

Перцева, Т.О. and Фесенко, О.В. and Мироненко, О.В. (2017) Вплив небівололу в складі комплексної терапії на показники добового моніторування ЕКГ у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень пилової етіології. Медичні перспективи, 3. pp. 81-89. ISSN 2307-0404

С

Сімонова, Н.В. and Донська, Ю.В. and Петулько, А.П. and Лоскутова, Т.О. and Волікова, О.О. and Гарагуля, А.А. and Панікова, Т.М. and Петрашенко, І.І. (2017) Сучасні методи лікування бактерійного вагінозу. Матеріали конференції «Епідеміологічні і клінічні ускладнення інфекцій та паразитарних хвороб у сучасних умовах». pp. 147-149.

Ч

Черкасова, О.Г. (2017) Гуманітарний аспект медичної освіти як невід’ємна складова освіти студента-медика. Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 20-21 квітня 2017 р., м.Дніпро, Ч. 1. pp. 215-216.

Черкасова, О.Г. (2017) Аналіз клінічних ситуацій як інтерактивна технологія навчання лікарів-інтернів на кафедрі внутрішньої медицини 1. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро, Ч. 2. pp. 123-124.

Черкасова, О.Г. and Гарагуля, Г.А. (2017) Навички роботи з інформацією як невід’ємна складова навчального процесу. In: Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 24-25 листопада 2017, м.Дніпро.

This list was generated on Wed Apr 17 02:07:47 2024 EEST.