Items where Division is "Faculty of Postgraduate Education > Department of social medicine, public health and health care management" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | L | Б | Д | З | К | Л | С | Т | Ю
Number of items: 28.

A

Ajayi-Taiwo Adeniyi Akeem and Zaiarskyi, M.I. (2021) The role of information seminars among young people in preventing sudden arrhythmic syndrome and death (SADS). In: International scientific innovations in human life. Proceedings o f the 5th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom, 2021, pp. 86-87. ISBN 978-92-9472-195-2

H

Hrytsenko, Ludmyla and Kiy-Kokaryeva, Victoria and Vlasov, Illia (2021) Formation à distance: l’expérience d’utilisation de la plateforme Moodle. In: Langues, Sciences et Pratiques: Livret des résumés du 4ème Colloque International Francophone en Ukraine (Lviv, le 8-9 avril 2021) = Мови, науки та приктика: тези доповідей IV Міжнародної франкомовної конференції в Україні (Львів, 8-9 квітня 2021 року). Видавництво ПАІС, Львів, pp. 54-55. ISBN 978-617-7694-33-4

L

Lekhan, Valery N. and Hrytsenko, Liudmyla O. (2021) Substantiation of components of availability and integration of primary health care associated with ambulatory care sensitive conditions in Ukraine. Wiadomosci lekarskie, Т. 74 (№3 ч.2). pp. 584-588. ISSN 0043-5147

Б

Борвінко, Е.В. (2021) Удосконалення організаційної структури управління міського центру зайнятості. Економіка та суспільство = Economy and Society (34). ISSN 2524-0072 (Online)

Д

Дубченко, В.С. and Макаренко, А.Н. and Крячкова, Л.В. (2021) Сравнительный анализ отдаленных результатов хирургического лечения вентральных грыж нижней и срединной локализации методиками ”SUBLAY” и ”TAPP”. Georgian Medical News = Медицинские новости Грузии, 9 (318). pp. 7-12. ISSN 1512-0112

З

Зайцев, В.В. (2021) Сучасні підходи до гігієнічних нормативів якості води водоймищ. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічніта гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». pp. 84-85.

Зайцев, В.В. (2021) До питання форми паспорту водного об’єкта. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічніта гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». pp. 85-86.

Зайцев, В.В. (2021) Примірний перелік показників здоров`я у рамках встановлення наслідків робіт для довкілля. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Екологічніта гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини». pp. 87-88.

Зайцев, В.В. (2021) Обргунтування показників здоров’я населення у програмі соціально-гігієнічного моніторингу питної водопровідної води. Modern engineering and innovative technologies, 16 (5). pp. 28-33. ISSN 2567-5273

Зайцев, В.В. (2021) Вивчення громадського здоров’я у рамках соціально-гігієнічного моніторингу – основний напрямок діяльності центрів контролю та профілактики хвороб. Науково-практична конференція присвячена сімнадцятим марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (21-22 жовтня 2021 р.), В. 21. pp. 37-40.

Зайцев, В.В. and Макаров, Д.С. (2021) До 130-річного зі дня народження професора Б.М. Шкляра. Матеріали XXI наукової конференції студентів та молодих учених. p. 83.

Зайцев, В.В. and Макаров, Д.С. and Симковський, С.Р. (2021) Ковров Яків Григорович. Науково-практична конференція з міжнародною участю "Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення” (27 жовтня 2021 р.). pp. 17-20.

Зайцев, В.В. and Сімковський, С.Р. and Лєсной, І.Ю. (2021) До ювілею професора І.О. Логвиненка. Матеріали XXI наукової конференції студентів та молодих учених. p. 83.

К

Кий-Кокарєва, В.Г. (2021) Деякі питання ризик-менеджменту профілактики інфекцій. In: Theoretical foundations in practice and science. Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference. International Science Group, Bilbao, Spain. 2021, pp. 285-287. ISBN 978-1-68564-523-6

Крячкова, Л.В. and Заярський, М. І. and Семенов, В.В. (2021) Викладання біостатистики студентам медикам з позицій практично орієнтованого підходу. Науково-практична конференція з міжнародною участю "Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення" (27 жовтня 2021 р.). pp. 129-130.

Крячкова, Л.В. and Коробко, М.Ю. (2021) Визначення стоматологічного статусу школярів та молоді великого промислового міста для розробки комплексних профілактичних програм. In: Modern trends in development science and practice. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. International Science Group, Varna, Bulgaria. 2021, pp. 298-299. ISBN 978-1-68564-516-8

Крячкова, Л.В. and Коробко, М.Ю. and Кий-Кокарєва, В.Г. and Зайцев, В.В. (2021) «Стоматологічне громадське здоров’я» як вибіркова навчальна дисципліна при підготовці докторів філософії зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я». Матеріали XVIIІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю в онлайн-режимі за допомогою системи Microsoft Teams. pp. 285-286.

Крячкова, Л.В. and Коробко, М.Ю. and Сімон, К.І. (2021) Стоматологічне громадське здоров’я – перспективний напрямок наукової та практичної діяльності для зміцнення здоров’я та якості життя населення. In: Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення : матеріали IV науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 90-річчя від дня народження Н. О. Галічевої (1931–2017), Харків, 27 жовтня 2021 р. Харківський національний медичний університет, Харків, 2021, pp. 33-34.

Крячкова, Л.В. and Лехан, В.М. and Макаренко, О.В. and Заярський, М.І. and Гриценко, Л.О. (2021) Компетентнісний підхід як механізм забезпечення якості підготовки аспірантів зі спеціальності 229 «Громадське Здоров’я». In: Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю Незалежності України, м. Яремче, 24 вересня 2021 р. Івано–Франківський національний медичний університет, Яремче, p. 148.

Л

Лехан, В.М. and Крячкова, Л.В. and Гриценко, Л.О. (2021) Освітньо-наукова програма з громадського здоров’я для підготовки докторів філософії: концептуальна основа та пріоритети. In: Громадське здоров’я в Україні: проблеми та способи їх вирішення: матеріали IV науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 90-річчя від дня народження Н.О. Галічевої (1931–2017), Харків, 27 жовтня 2021 р. Харківський національний медичний університет, Харків, 2021, pp. 156-158.

Лехан, В.М. and Надутий, К.О. and Гриценко, Л.О. (2021) Характеристика стосунків органів місцевого самоврядування із закладами первинної медичної допомоги. Український журнал медицини, біології та спорту = Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, Т. 6 (№ 6). pp. 164-170. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

Лехан, В.М. and Надутий, К.О. and Гриценко, Л.О. (2021) Оцінка діяльності замовника медичних послуг керівниками закладів первинної медичної допомоги. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України = Bulletin of Social Hygiene and Health Protection Organization of Ukraine (3). pp. 36-41. ISSN 1681-2786 (Print), 2414-9470 (Online)

С

Семенова, Л.С. and Зайцев, В.В. (2021) Удосконалення підготовки майбутніх лікарів як чинник підвищення рівня громадського здоров’я. Науково-практична конференція присвячена сімнадцятим марзєєвським читанням «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України» (21-22 жовтня 2021 р.), В. 21. pp. 57-60.

Семенова, Л.С. and Клименко, I.М. (2021) Використання сучасних технологiй для покращення морального виховання студентів-медикiв. In: Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. ФОП КАНДИБА Т.П., Київ; Дублін, 2021, pp. 66-69.

Семенова, Л.С. and Клименко, І.М. (2021) Іван Васильович Лешко-Попель – відомий лікар та гуманіст. [Teaching Resource] (Unpublished)

Соломко, Д.С. and Макаренко, О.В. (2021) Клінічна ефективність гіпертонічного розчину гліцерину, збагаченого рослинними екстрактами, у комплексній терапії гострого риносинуситу. Фармакологія та лікарська токсикологія = Pharmacology and Drug Toxicology, 15 (5). pp. 313-325. ISSN 2524-2563 (Online), 2227-7943 (Print)

Т

Твердохліба, І.В. and Бондаренко, Н.С. (2021) Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XХІ конф. студ. та мол. учених. Дніпровський державний медичний університет; МОЗ України, 2021, м. Дніпро, Україна, 2021.

Ю

Юр’єва, Л.М. and Крячкова, Л.В. and Шустерман, Т.Й. and Ліхолетов, Є.О. (2021) Психометричне дослідження цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах воєнного конфлікту. Український вісник психоневрології, Т. 29 (вип. 1). pp. 42-47. ISSN 2079-0325

This list was generated on Tue Jul 23 02:07:18 2024 EEST.