Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 47.

Гладышев, В.В. and Давтян, Л.Л. and Дроздов, А.Л. and Бирюк, И.А. and Кечин, И.Л. (2018) Биофармация. Днепр : ЧМП «Экономика». 2018, Днепр.

Дроздов, А.Л. and Родинский, А.Г. and Свиргун, И.С. (2018) Психическое отражение в теории функциональных систем. Днепр: ПБП «Экономика», 2018, Днепр.

Лоскутов, О.Є. and Олійник, О.Є. and Синєгубов, Д.А. and Доманський, А.М. (2018) Посібник для керівників заочних баз навчання лікарів-інтернів за фахом "травматологія і ортопедія". Ліра, 2018, Дніпро.

Мокія-Сербіна, С.О. and Мавропуло, Т.К. and Литвинова, Т.В. and Золотарьова, М.К. and Чечель, В.В. and Заболотня, Н.І. and Шелевицька, В.А. and Юркова, С.В. (2018) Профілактична педіатрія. навчальний посібник . Р. А. Козлов, 2018, Кривий Ріг. ISBN 978-617–7643–09–7

Лоскутов, О.Є. and Олійник, О.Є. and Синєгубов, Д.А. and Березницький, Я.С. and Науменко, Л.Ю. and Дігтяр, А.В. and Доманський, А.М. and Лоскутов, О.О. (2018) Кишеньковий довідник з травматології та ортопедії. Ліра, Дніпро. ISBN 978-966-981-007-6

Перцева, Т.О. and Кірєєва, Т.В. and Бєлослудцева, К.О. and Черкасова, О.Г. (2017) Фенотипи пневмоній: сучасний погляд на особливості етіології, діагностики та лікування хворих на негоспітальну пневмонію за наявності факторів ризику. Герда, Дніпро. ISBN 978-617-7097-71-5

Філат, Т.В. and Киричок, М.С. and Слюсар, Н.О. and Перинець, К.Ю. and Москаленко, Н.О. and Кузнецова, Н.В. and Давидова, Н.В., eds. (2017) Актуальні проблеми навчання іноземних студентів. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Дніпро, 2017, Україна.

Перцева, Т.О. and Курята, О.В. and Колесник, Т.В. and Потабашній, В.А. and Ханюков, О.О., eds. (2017) Актуальні питання внутрішньої медицини. Від клінічних досліджень до клінічної практики : тези наукових доповідей науково-практичної конференції. Дніпро : Герда, 2017, Україна. ISBN ISBN 978-617-7097-68-5

Сердюк, А.М. and Перцева, Т.О., eds. (2017) Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 6–7 червня 2017 року. ДП «НВЦ «Пріоритети», Київ, Україна. ISBN 978-617-7288-54-0

Дроздов, А.Л. and Севериновская, Е.В. and Родинский, А.Г. (2017) Психофизиологическое восприятие и отражение: понятия и терминология. ПБП «Экономика», Днепр. ISBN 978-966-2637-51-9

Дроздов, А.Л. and Силкина, Ю.В. and Лозовик, О.М. and Марзан, А.А. (2017) Лецитин и женские половые гормоны. ЧМП «Экономика», Днепропетровск. ISBN N 978-966-2637-50-2

Кузьменко, А.О., ed. (2017) English infant rhymes. «Арбуз», 2017, Дніпро.

Потапов, В.О. and Шпонька, І.С. and Медведєв, М.В. and Бондарєва, В.О. and Гончарова-Бiлецька, Г.С. (2017) Сучасні принципи діагноситки та органозберігаючого лікування лейоміоми матки. Навчальний посібник для студентів лікарів-інтернів загального профілю, акушерів-гінекологів та патологоанатомів . Дніпро-VAL, Дніпро. ISBN 978-966-8794-78-9

Лоскутов, О.Є. and Булат, А.Ф. and Синєгубов, Д.А. (2017) Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні концепції лікування ортопедичної патології та наслідків травм опорно-рухової системи, присвяченої 20-річчю Українсько-німецької асоціації ортопедів-травматологів» - ІІI Українский симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи. Ліра, 2017, Дніпро.

Мамчур, В.И. and Нефедов, А.А. and Опрышко, В.И. (2016) Фармакология: учебно-методическое пособие к практическим занятиям для иностранных студентов стоматологического факультета. ДМА, Днепропетровск.

Mamchur, V.Y. and Opryshko, V.I. and Nefedov, A.A. (2016) Pharmacology: workbook for practical classes for foreign stomatology students. DMA, Dnepropetrovsk, 2016. – 186 p..

Лехан, В.М. and Шевченко, О.А., eds. (2016) Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Профілактична медицина: здобутки сьогодення та погляд у майбутнє». Літограф, Дніпропетровськ. ISBN 978-617-7379-16-3

Павленко, Р.І. and Остапенко, Т.А. and Кірішева, О.М. and Науменко, С.М. and Бортнік, Н.М., eds. (2016) Місія медичних бібліотек в умовах реформування медичної галузі України: матеріали XV Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2016 року, м. Дніпропетровськ). ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Київ – Дніпропетровськ.

Лехан, В.М. and Крячкова, Л.В. and Волчек, В.В. (2016) Огляд систем первинної медико-санітарної допомоги різних країн Європи. Літограф, Дніпропетровськ. ISBN 2267

Лехан, В.М. and Крячкова, Л.В. and Волчек, В.В. (2016) Управління змінами в системі охорони здоров’я України: історія та уроки пілотних регіонів. Літограф, Дніпропетровськ. ISBN 2267

Абатуров, А.Е. and Больбот, Ю.К. and Алифанова, С.В. and Бордий, Т.А. and Агафонова, Е.А. and Никулина, А.А. (2016) Пневмококковая инфекция у детей. ФЛП Сторожук, Хмельницкий, Украина. ISBN 978-617-7143-28-3

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Курята, О.В. and Потабашній, В.А. and Ханюков, О.О. (2016) Актуальні питання внутрішньої медицини : тези наукових доповідей науково-практичної конференції. Дніпропетровськ : Герда, 2016, Україна. ISBN 978-617-7097-53-1

Дроздов, А.Л. and Краснов, А.А. and Силкина, Ю.В. (2016) Лецитин и кора надпочечников. ЧМП «Экономика», Днепропетровск.

Горпинченко, И.И. and Стусь, В.П. and Малышкин, Д.И. and Полион, Н.Ю. (2016) Мужское бесплодие: этиология, патогенез, классификация, диагностика и методы лечения. ООО «Акцент ПП», Днепр, Украина. ISBN 978-966-921-080-7

Lekhan, Valery and Rudiy, Volodymyr and Shevchenko, Maryna and Nitzan-Kaluski, Dorit and Richardson, Erica (2015) Ukraine: Health system review. Health Systems in Transition. World Health Organization.

Кузьменко, А.О. (2015) English for law enforcement : навч.-метод. посібник / А. О. Кузьменко. - Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015. — 183 с. Середняк Т. К.. ISBN 978-617-7257-26-3

Корсунська, О.I. and Нефьодов, О.О. (2015) Імунотропні препарати у роботі лікаря загальної практики (фармакотерапевтичний довідник). Літограф, Днепропетровск, 2015. - 203 с.. ISBN ISBN 978-966-2267-51-8

Науменко, Л.Ю. and Лепський, В.В. and Лоскутов, О.Є. and Чемирисов, В.В. and Макаренко, С.В. and Семененко, О.В. and Березовський, В.М. and Борисова, І.С. and Карась, М.М. (2015) Нормативно-правовий довідник з питань соціального захисту військовослужбовців та учасників АТО. Дніпропетровськ, Україна.

Подплетня, О.А. and Хмельникова, Л.І. (2015) Аналітична, фізколоїдна хімія та метрологія: навчальний посібник. ТОВ «Роял Принт», Дніпропетровськ.

Науменко, Л.Ю. and Іпатов, А.В. and Березницький, Я.С. and Лепський, В.В. and Лоскутов, О.Є. and Кльованик, В.А. and Кутовий, О.Б. and Гапонов, В.В. and Стусь, В.П. and Дука, Р.В. and Сулима, В.П. and Молчанов, Р.М. and Білов, О.В. and Верхолаз, І.Л and Чемирисов, В.В. and Носова, Н.В. and Борисова, І.С. and Родінська, Г.О. and Ярошенко, К.О. and Шкура, М.М. and Чайка, В.О. and Березовський, В.М. and Карпенко, С.І. and Концур, В.М. and Сулима, В.П. and Страфун, С.С. and Черняк, С.І. and Борзих, О.В. and Варін, В.В. and Маліновський, С.Л. (2015) Довідник з медико-соціальної експертизи і реабілітації у 3-х томах. Т. 2. Патологія опорно-рухового апарату, хірургічні захворювання і ускладнення, хвороби сечо-статевих органів. Андрощук П.С., Черкаси. ISBN 978-966-2092-21-9

Каплан, П.О. and Ханюков, О.О. and Останіна, Т.Г. (2015) Ведення хворого з гострим коронарним синдромом. Самостійна аудиторна та позааудиторна робота для студентів VI курсу та лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішня медицина» вищих навчальних закладів ІІІ-IVрівнів акредитації. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпропетровськ.

Науменко, Л.Ю. and Березовський, В.М. and Борисова, І.С. and Чемирисов, В.В. and Фесенко, Г.Д., eds. (2015) Нормативно-правовий довідник з питань соціального захисту військовослужбовців та учасників АТО. ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпропетровськ.

Мокія-Сербіна, С.О. and Василенко, Н.В. and Литвинова, Т.В. and Шелевицька, В.А. (2015) Клінічні рекомендації з діагностики, лікування та профілактики ГРВІ у дітей раннього віку. Р. А. Козлов, Кривий Ріг, Україна. ISBN 978-617-7104-37-6

Перцева, Т.О. and Кіреєва, Т.В. and Бєлослудцева, К.О. (2014) Маски тяжких пневмоній: алгоритми діагностики та лікування. Дніпропетровськ: Герда, 2014. - 64 с..

Твердохліб, І.В. (2014) Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XIV конф. студ. та мол. учених : [під ред. проф. І. В. Твердохліба]. – Дніпропетровськ, 2014. – 200 с. ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Крижановський, Д.Г. and Фрейвальд, В.А. and Марченко, Н.А. and Подляцька, В.В. and Стаднік, О.І. (2014) Актуальні питання фтизіатрії. "Середняк Т.К.", Дніпропетровськ, 156 с.. ISBN 978-617-7029-58-7

Мамчур, В.И. and Нефедов, А.А. and Опрышко, В.И. (2014) Фармакология: учебно-методическое пособие к практическим занятиям для иностранных студентов медицинского факультета. Середняк Т.К., Днепропетровск.

Шостакович-Корецька, Л.Р. (2013) Кабінет інфекційних захворювань: структура, функції та організація роботи : навч. посібник / Л. Р. Шостакович-Корецька, І. А. Андрєєва, О. П. Шевченко. - Дніпропетровськ : ВІДАР ТД, 2013. - 175 с. ВІДАР ТД.

Перцева, Т.О. and Кіреєва, Т.В. and Дмитриченко, В.В. and Кравченко, Н.К. (2013) Пневмонії у вагітних: особливості перебігу, діагностики та лікування. ДДМА, Дніпропетровськ. ISBN 978 966 348 143 2

Дука, К.Д., ed. (2013) Сучасні основи вигодовування дітей раннього віку. ДДМА, Дніпропетровськ. ISBN 978-966-2267-43-5

Москаленко, В.Ф., ed. (2013) Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій (гігієнічні, епідеміологічні та мікробіологічні аспекти). Київ : Здоров’я, 2013. - 158 с.

Твердохліб, І.В., ed. (2013) Новини і перспективи медичної науки : зб. мат. XIІI конф. студ. та мол. учених : під ред. проф. І. В. Твердохліба. – Дніпропетровськ, 2013. – 208 с. ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Дука, К.Д. (2013) Хронічний бронхіт у дітей та підлітків – минуле, сучасне та майбутнє : монографія / К. Д. Дука, С. І. Ільченко, С. Г. Іванусь. - Дніпропетровськ, 2013. - 300 с. ДМА, Дніпропетровськ. ISBN 978-966-2267-22-8

Буряк, Л.І. and Білецька, Е.М. and Щудро, С.А. and Григоренко, Л.В. (2012) Алиментарное ожирение как гигиеническая проблема. Пороги, Днепропетровск. ISBN 978-617-518-193-5

Дзяк, Г.В. and Дроздов, О.Л. and Білозуб, В.В. and Рясков, О.А. (2011) Збірник запатентованих робіт ЦНДЛ 1963 – 2011. ЧМП "Економіка", 2011, Дніпропетровськ. ISBN 978-966-2637-08-3

Дроздов, А.Л. and Дзяк, Л.А. and Козлов, В.А. and Маковецкий, В.Д. (2003) Анатомия памяти: атлас схем и рисунков проводящих путей и структур нервной системы, участвующих в процессах памяти. Днепропетровск : "Пороги", 2003, Днепропетровск.

Шпонька, І.С. and Короленко, Г.С. and Легеза, О.А. (2002) Альтерація (патологія клітини, дистрофія, некроз, апоптоз). ДДМА, Дніпропетровськ.

This list was generated on Thu Nov 15 02:20:02 2018 EET.