Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 57.

Нор, Н.М. and Слесаренко, С.В. and Бадюл, П.О. and Корпусенко, О.І. (2018) Використання вак-терапії для покращення результатів виживання перфорантних клаптів. In: Medical Aesthetic Synergy Congress, 1-2 июня 2018, Киев.

Пелешенко, Г.Б. and Нетроніна, О.В. and Лебеденко, В.Ю. (2018) Організація навчального процесу та контролю знань студентів заочної форми навчання в рамках інтерактивного курсу "Біохімія". In: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної хімії».

Фрейвальд, С.В. and Нека, А.В. and Ткаченко, В.А. (2018) Вплив корвітину та α-кетоглуторату на поведінкові реакції та маркери карбонільно-оксидативного стресу у щурів з експериментальним ушкодженням міокарда. In: XVIII наукова конференція студентів та молодих учених, Дніпро.

Фрейвальд, С.В. and Нека, А.В. and Ткаченко, В.А. (2018) Вплив корвітину та α-кетоглуторату на стан міокарда у щурів з експериментальним ішемічним ушкодженням. In: Друга Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, 24-25 травня 2018, Миколаїв.

Нетроніна, О.В. and Маслак, Г.С. (2018) Сіалотопи N- та О-гліканів плазматичної мембрани лімфоцитів у хворих на В-хронічний лімфолейкоз в період ремісії. In: науково-практична конференція з Міжнародною участю «Актуальні проблеми експериментальної та клінічної біохімії», 12-13 квітня 2018, Харків.

Spirina, I.D. and Rokoutov, S.V. and Fedenko, E.S. and Shornikov, A.V. and Gnenna, O.M. and Tatarenko, O.V. and Shirokov, O.V. and Timofeev, R.M. (2018) Les facteurs de la formation de la conduite destructive des infectés par le VIH. In: Другий міжнародний франкомовний колоквіум в Україні «МОВИ, НАУКИ ТА ПРАКТИКИ», 3-4 жовтня 2018 р., Дніпро.

Спіріна, І.Д. and Шорніков, А.В. (2018) Актуальні проблеми викладання психології у медичних вищіх закладах освіти. In: Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. ІІ Всеукраїнська наукова конференція, 26-27 жовтня, Дніпро.

Романуха, Д.М. and Сірко, А.Г. (2018) Поєднання пухлин різної гістологічної природи в задній черепній ямці: клінічний випадок та огляд літератури. In: ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю : Пухлини центральної нервової системи. Мультидисциплінарний підхід, 18-20 жовтня 2018, місто Харків.

Сірко, А.Г. and Романуха, Д.М. (2018) Симптоматична невралгія трійчастого нерва: огляд літератури та власних спостережень. In: ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю : Пухлини центральної нервової системи. Мультидисциплінарний підхід, 18-20 жовтня 2018, місто Харків.

Кирпа, І.Ю. and Сірко, А.Г. (2018) Досвід використання теловелярного доступ до пухлин 4-го шлуночку. In: ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю : Пухлини центральної нервової системи. Мультидисциплінарний підхід, 18-20 жовтня 2018, місто Харків.

Сірко, А.Г. and Кирпа, І.Ю. (2018) Епідермоїди задньої черепної ямки: сучасна стратегія діагностики та хірургічного лікування. In: ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю : Пухлини центральної нервової системи. Мультидисциплінарний підхід, 18-20 жовтня 2018, місто Харків.

Oleynik, O. and Zub, T. and Imad, Ali Said (2018) Total arthroplasty in cases of posttraumatic protrusion hip arthritis. In: Abstracts 66. Jahrestagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden und Unfallchirurgen, 26 - 28, April 2018, Baden-Baden.

Сірко, А.Г. and Кирпа, І.Ю (2018) Дисфункція черепних нервів після операцій по видаленню менінгіом мосто-мозочкового кута: діагностика та профілактика. In: ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю : Пухлини центральної нервової системи. Мультидисциплінарний підхід, 18-20 жовтня 2018, місто Харків.

Сирко, А.Г. and Кирпа, И.Ю. (2018) Хирургия крупных и гигантских резидуальных вестибулярных шванном – современное состояние проблемы. In: ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю : Пухлини центральної нервової системи. Мультидисциплінарний підхід, 18-20 жовтня 2018, місто Харків.

Sirko, A.G. and Serdiuk, V.M. and Skripnik, A.F. (2018) Critical thresholds of intracranial pressure after severe traumatic brain injury. In: Recent trend in Science and Technology management, 27-29 July 2018.

Кирпа, І.Ю. and Сірко, А.Г. (2018) Досвід лікування 133 послідовних хворих з гліобластомами півкуль великого мозку. In: II Науково-практична конференція з міжнародною участю «Пухлини центральної нервової системи. Мультидисциплінарний підхід», 18–20 жовтня 2018, Харків.

Агарков, С.Ф. and Толстикова, О.А. (2018) Медико-соціальні аспекти гастроінтестинальних розладів при ожирінні у осіб молодого віку. In: IX Международная научно-практ. интернет-конф., 2018, Славянск.

Слєсаренко, С.В. and Бадюл, П.О. and Нор, Н.М. and Слєсаренко, К.С. and Корпусенко, О.І. (2018) Ефективність комплексного лікування довго незаживаючих ран нижніх кінцівок. In: Інноваційні технології лікування опіків і травматичних ушкоджень нижніх кінцівок, 26 квітня 2017р., Київ.

Калічевська, М.В. and Шварацька, О.В. and Корнілова, Т.В. (2018) Медико-соціальні аспекти коморбидної патології травного тракту у дітей, хворих на бронхіальну астму. In: Состояние здоровья: медицинские, психолого-педагогические и социальные аспекты: IX Международная научно-практ. интернет-конф., Славянск: Донбасский гос. пед. ун-т.

Клименко, О.В. and Таран, О.Н. (2018) Особливості нервно-психічного розвитку у дітей раннього віку, які виховуються в будинку дитини. In: Состояние здоровья: медицинские, психолого-педагогические и социальные аспекты: IX Международная научно-практ. интернет-конф., Славянск: Донбасский гос. пед. ун-т.

Таран, О.Н. and Клименко, О.В. and Макарова, Е.А. (2018) Особенности организации отдыха и оздоровления детей с отклонениями в здоровье. In: Состояние здоровья: медицинские, психолого-педагогические и социальные аспекты: IX Международная научно-практ. интернет-конф., 2018, Славянск: Донбасский гос. пед. ун-т.

Плеханова, Т.М. and Степаненко, Т.І. (2018) Удосконалення підготовки фахівців з первинної реанімації новонароджених дітей. In: Science whithout borders-2018.Materials of the international scientific and practical conference, March 30-April 7,2018.

Мироненко, О.В. and Фесенко, О.В. and Губа, Ю.В. and Кравченко, Н.К. (2018) Особливості виявлення неуспішності у студентів медичних вузів. In: III Всеукраїнська науково-практична конференція, 14 грудня 2018, Дніпро.

Перцева, Т.О. and Конопкіна, Л.І. and Черкасова, О.Г. and Кіреєва, Т.В. and Мироненко, О.В. (2018) Професійно-педагогічна компетентність викладача – шлях до розбудови вищої медичної школи України. In: Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : Мат-ли всеукр. наук. конф., присвяченої 100-річчю Дніпропетровського національного університету ім.Олеся Гончара., 30–31 березня 2018 р., м. Дніпро.

Гарагуля, А.А. and Черкасова, О.Г. (2018) Морально-етичне становлення майбутніх лікарів. In: Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : Мат-ли всеукр. наук. конф., присвяченої 100-річчю Дніпропетровського національного університету ім.Олеся Гончара., 30–31 березня 2018 р., м. Дніпро.

Черкасова, О.Г. and Конопкіна, Л.І. (2018) Педагогічні технології в навчальному процесі кафедри внутрішньої медицини. In: Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : Мат-ли всеукр. наук. конф., присвяченої 100-річчю Дніпропетровського національного університету ім.Олеся Гончара., 30–31 березня 2018 р., м. Дніпро.

Черкасова, О.Г. and Гарагуля, Г.А. (2018) Роль виробничої практики студентів медичного факультету в професійній підготовці лікаря. In: Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : Мат-ли всеукр. наук. конф., присвяченої 100-річчю Дніпропетровського національного університету ім.Олеся Гончара., 30–31 березня 2018 р., м. Дніпро.

Нор, Н.М. and Слесаренко, С.В. and Бадюл, П.А. and Слесаренко, К.С. and Корпусенко, Е.И. (2017) Our experience in the treatment of chronic wounds of lower limbs. In: EBA 17TH European Burns Association Congress. Barselona, 2017, 6-9 September, 6-9 September, Barselona.

Gordiienko, I.A. and Skoromna, A.S. and Koval, O.A. and Peleshenko, G.B. and Shevtsova, A.I. (2017) Cell-free DNA and polyphosphates as additional markers of coagulation status. In: Book of abstracts of VIII Lviv-Lublin conference of experimental and clinical biochemistry, 18-20 September, 2017, Poland, Medical University of Lubllin.

Pysmenetska, I. and Peleshenko, G.B. (2017) When meaningful and rote learning butt heads or an old threat of “test tyranny” in a new reality of Ukrainian medical education. In: Book of abstracts of conference “New horizons in Biochemistry & Molecular biology education”, September 6-8, 2017, Weizmann Institute of science, Rehovot, Israel..

Kuryata, O. and Zabida, A. and Тachenkо, V. (2017) The effekt of age difference on the serum level of advanced glycation end products in patients with post infarction heart failure. In: Materials of the XVIII National Congress of Cardiologists of Ukraine. Ukrainian Journal of Cardiology, 20-22вересня 2017, Київ.

Курята, А.В. and Мухаммад, Мухаммад and Митрохина, О.С. and Ткаченко, В.А. and Медведик, С.Н. (2017) Уровень конечных продуктов гликирования у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной систолической функцией и фибрилляцией предсердий. In: Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України. Український кардіологічний журнал., 20-22вересня 2017, Київ.

Ткаченко, В.А. and Ніколайчик, А.М. and Шевцова, А.І. (2017) Еплеренон послаблює серцеву дисфункцію та окислювальний стрес у щурів з експериментальною ішемією міокарда. In: Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології», Дніпро.

Ткаченко, В.А. and Дяченко, Л.М. (2017) Вплив гумінових речовин на фізіологічні та біохімічні показники у гербел за адреналін-індукованим ушкодженням міокарда. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету та 110-річчю від дня народження проф. Л.А. Христєвої «Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільсько, Дніпро.

Kuryata, O. and Zabida, A. and Tkachenko, V. (2017) Serum level of advanced glycation end products in patients with post infarction chronic heart failure. In: Четверта міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології", 5-6 Октября,2017, Дніпро.

Netronina, O.V. and Dolgih, A.V. and Shevchenko, Y.A. and Maslak, A.S. (2017) Distribution of leucocytes by exposure fibronectin and PHA-L-glycotope in the cancer process. In: VIII Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 18-20 September, 2017, Lublin.

Маслак, Г.С. and Мінченко, Д.О. and Мінченко, О.Г. (2017) Рівень експресії циркадіальних генів у лімфоцитах крові за лейкемічних захворювань. In: Четверта міжнародна наукова конференція актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології, 5-6 Октября,2017, Дніпро.

Нетроніна, О.В. and Маслак, Г.С. (2017) Сіалотопи лімфоцитів крові за лейкемічних захворювань. In: Четверта міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології", 5-6 Октября,2017, Дніпро.

Tkachenko, V. and Shauls’ka, O. and Pats, N. and Shevtsova, A. (2017) The effects of corvitin and eplerenone on the activity of gelatinases and glycation of proteins in rats with isoprenaline-induced myocardial damage. In: VIII Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, 18-20 September, 2017, Lublin.

Шаульська, О.Е. and Ткаченко, В.А. and Шевцова, А.І. (2017) Вплив гуміліду та доксицикліну на активність желатиназ. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету та 110-річчю від дня народження проф. Л.А. Христєвої «Досягнення та перспективи застосування гумінових речовин у сільсько, October 19-20,2017, Дніпро.

Шевцова, А.І. (2017) Порівняння антиоксидантних та кардіопротекторних властивостей препаратів гумінового походження та біофлаваноїду корвітину. In: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Дніпровського державного аграрно-економічного університету та 110-річчю від дня народження проф. Л.А. Христєвої, October 19-20,2017, Дніпро.

Черненко, Г. and Маслак, А. and Шевцова, К. and Долгих, А. (2017) О методах контроля в процессе обучения биохимии. In: Четверта міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології", 5-6 Октября,2017, Дніпро.

Гордієнко, Ю. and Скоромна, А. and Коваль, О. and Кот, Ю. and Шевцова, А. (2017) Визначення вільної ДНК та поліфосфатів у хворих на гострий інфаркт міокарда: методологія та перспективи. In: Четверта міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології", 5-6 Жовтня,2017, Дніпро.

Паша, Н. and Бразалук, О. (2017) Перекисне окиснення ліпідів у хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз. In: Четверта міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології", 5-6 Жовтня,2017, Дніпро.

Зуб, Т.А. (2017) Функциональная форма и структура проксимального отдела бедренной кости при диспластическом коксартрозе. In: III Український симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи, 15-16 вересня 2017 року, Дніпро.

Черкасова, О.Г. and Гарагуля, Г.А. (2017) Навички роботи з інформацією як невід’ємна складова навчального процесу. In: Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 24-25 листопада 2017, м.Дніпро.

Гарагуля, Г.А. and Черкасова, О.Г. (2017) Курація хворого як складова морально-етичного становлення майбутніх лікарів. In: Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 24-25 листопада 2017, м.Дніпро.

Medvediev, Mykhailo and Altanets, Olena (2016) Investigation of eutopic endometrium in women with endometriosis as potentially valuable tool for preclinical diagnosis. In: SEUD CONGRESS, 28.02.2016, Barcelona, Spain.

Дзяк, Г.В. and Перцева, Т.О. and Науменко, Л.Ю. and Горбунова, Г.В. and Захаров, С.В. and Канюка, Г.С. and Ліхолетова, Н.В. (2016) Формування позитивних змін в роботі викладачів академії на підставі анкетування. In: XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти». (Unpublished)

Сергєєв, О.О. and Люлько, І.В. and Грицай, Ю.В. and Кисилевський, Д.О. and Махмуд, Ель-Хажж (2015) Хірургічне лікування несправжньої аневризми аутовенозного ортоградногостегново-підколінного шунта. In: VII Всеукраїнська наук.-практ. конф. з міжнародною участю "Сухаревські читання", 23-24 квітня 2015 року, Київ. (Unpublished)

Березуцький, В.І. and Кравченко, О.І. (2015) Лікування та вторинна профілактика артеріальної гіпертензії у хворих на остеохондроз. In: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями.

Кравченко, О.І. and Березуцький, В.І. (2015) Стан та зміни геометрії міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу з еректильною дисфункцією. In: Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Хронічні неінфекційні захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями».

Naumenko, L.Y. and Lepsky, V.V. and Makarenko, S.V. and Borysova, I.S. and Semenenko, O.V. and Zubrilo, A.Y. (2015) Post-traumatic stress disorder - a new medical and social problem in Ukraine. In: 14th European Congress of Internal Medicine, 14-16 October 2015, Moscow.

Кутовий, О.Б. and Люлько, І.В. and Сергєєв, О.О. and Грицай, Ю.В. and Соколов, О.В. and Спіридонов, О.В. and Ольховик, С.О. and Аммар, Амро and Махмуд, Ель-Хаж (2014) Досвід лікування вогнепальних поранень магістральних судин на етапах евакуації. In: Конференция. (Unpublished)

Макаренко, О.В. (2013) Особливості навчального процесу з фармакоекономіки для провізорів за спеціальністю «Клінічна фармація». In: VІ наук-практ. конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку»., 22 листопада 2013, Харків.

Десятерик, В.И. and Михно, С.П. and Богатырев, Н.Б. and Аксентьев, С.А. (2013) Диагностика и лечение повреждений органов гепатобилиарной зоны при сочетанной травме живота. In: Актуальные проблемы хирургической гепатологии, 2013, Донецк.

Десятерик, В.І. and Міхно, С.П. and Шаповалюк, В.В and Котов, В.О. (2012) Підготовка сімейних лікарів по хірургії в інтернатурі. In: Всеукраїнської навчально-наукової конференції, присв. 55-річчю Тернопільського держ.мед.універ. ім.. І.Я.Горбачевського, 26-27 квітня. – 2012, Тернопіль.

This list was generated on Fri Oct 18 02:34:45 2019 EEST.