Items where Subject is "Physical rehabilitation, Sports Medicine"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Topics (4085)
    • Physical rehabilitation, Sports Medicine (41)
Group by: Creators | Item Type
Jump to: N | Б | Г | Д | К | Л | М | Н | Х | Я
Number of items at this level: 41.

N

Nekhanevych, O. and Zhylyuk, V. and Logvinenko, V. and Kramareva, Y. (2017) The heart left ventricle diastolic function during exercises of different power in athletes. Georgian Medical News=Медицинские новости Грузии, No 1 (262). pp. 52-58. ISSN 1512-0112

Б

Бакуридзе-Манина, В.Б. and Бублий, Р.В. and Кулиева, А.А. and Иванцов, И.С. (2017) Влияние быстрой ходьбы и силовых тренировок на индекс массы тела, соотношение талии и бедер и жировой состав тела среди людей с избыточной массой тела и ожирением. Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції (м. Львів, 27-28 січня 2017 року). pp. 91-93.

Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2016) Порівняльний аналіз критеріїв гіпермобільності суглобів у студентів медичного вузу. Форум прихильників фізичної культури, студентського спорту та здорового способу життя: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро, 2016. pp. 34-36.

Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Бублий, Р.В. and Кулиева, А.А. and Иванцов, И.С. (2017) Исследование связи размера окружности грудной клетки и степени физической подготовки у студентов. Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції (м. Львів, 27-28 січня 2017 року). pp. 87-90.

Г

Головач, Н.А. (2017) Застосування програми лікувальної гімнастики у студентів , що страждають на ожиріння. Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини : Збірник наукових праць. - Харків, 2017, Вип. 1. pp. 80-82.

Гришуніна, Н.Ю. and Головач, Н.А. (2016) Підвищення адаптаційних можливостей дітей з синдромом вегетативної дисфункції. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3. pp. 51-55. ISSN 2522-1914 (Online); 2522-1906 (Print)

Гришуніна, Н.Ю. and Неханевич, О.Б. and Манін, М.В. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2014) Вплив комплексної методики реабілітації на стан рухових функцій у хворих із дитячим церебральним паралічем. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (106). pp. 89-92.

Д

Демидова, Оксана (2015) Модель тренировочного занятия по усовершенствованию танцевальных элементов европейской программы танцев на фоне развития физических качеств танцоров 15-16 лет в недельном микроцикле подготовительного периода. "Cultura fizica si sportul intr-o societate bazata pe cunoastere", conferita stiintifica internafionala (2015; Chisinau)Cultura fizica si sportul intr-o societate bazata pe cunoastere: Conferinta Stintifica internationala, 6-7 noiemb. 2015, Chisinau. pp. 302-308.

Демідова, О. (2014) Модель тренувального заняття спортсменів-танцюристів 15-16 років в тижневому мікроциклі підготовчого періоду. Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць, Вип.17. pp. 678-685.

Дзяк, Г.В. and Неханевич, О.Б. (2015) Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими антомаліями розвитку серця. Медичні перспективи, Т. 20 (№ 3). pp. 10-15. ISSN 2307-0404

Дзяк, Г.В. and Неханевич, О.Б. (2016) Раптова смерть у спорті. Здоров'я України. Тематичний номер: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія, № 2 (45). pp. 17-19.

Дорофеева, Е.Е. and Неханевич, О.Б. and Урдина, Г.С. (2016) Оптимизация методов лечебной физической культуры при гастроэзофагельной рефлюксной болезни, обусловленной вегетативной дисфункцией. Проблеми безперервної медичної освіти та науки, № 1. pp. 67-72. ISSN 2308-3220

Дорофєєва, О.Є. (2016) Напруження адаптаційних механізмів у спортсменів високого класу та його корекція. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (1). pp. 332-336. ISSN 2077-4214

Дорофєєва, О.Є. (2016) Особливості імунного статусу як критерії оптимізації тренувального процесу у висококваліфікованих спортсменів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць, Вип. 2 (69). pp. 30-33. ISSN 2311-2220

К

Канюка, Є.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. and Хомяков, В.М. (2016) Фізична реабілітація пацієнтів з наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок з використанням кругового методу дозування навантаження у функціональному періоді. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії, Т. 16 (В.4 ч3). pp. 123-127. ISSN 2077-1096 print; 2077-1126 online

Канюка, Е.В. and Неханевич, О.Б. (2017) Физическая реабилитация как метод восстановительного лечения пациентов с последствиями травм дистальных отделов верхних конечностей. Український вісник медико-соціальної експертизи, № 1 (23). pp. 28-35. ISSN 2224-0454

Л

Литвин, Ю.П. and Логвиненко, В.В. and Спузяк, М.І. and Неханевич, О.Б. (2012) Статична та функціональна ультрасонографічна картина плечового і ключично-акроміального суглобів в нормі та при гіпермобільності. Морфологія, Т. VІ (№ 4). pp. 64-70.

М

Манин, М.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. and Хаитов, П.А. and Каптелов, Н.И. and Сысенко, И.В. (2015) Анализ структуры заболеваемости дорсопатиями поясничного отдела позвоночника среди пациентов трудоспособного возраста. Медичні перспективи, 20 (№ 2). pp. 131-136. ISSN 2307-0404

Манін, М.В. (2015) Фізична реабілітація хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта на стаціонарному етапі лікування. ScienceRise, №7/4 (12). pp. 82-86. ISSN 2313-6286

Манін, М.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. and Смирнова, О.Л. (2015) Віддалені результати застосування комплексного лікування пацієнтів з дорсопатіями поперекового відділу хребта з неврологічними проявами. Медична гідрологія та реабілітація = Medical hydrology and rehabilitation, Т. 13 (№ 4). p. 89. ISSN 2308-0663

Манін, М.В. and Абрамов, В.В. and Неханевич, О.Б. and Хаітов, П.О. and Каптелов, М.І. and Сисенко, И.В. (2015) Віддалені результати комплексного лікування пацієнтів з дорсопатіями поперекового відділу хребта з неврологічними проявами. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (В.3(ч2). pp. 152-156. ISSN 2077-1096

Н

Неханевич, О.Б. (2015) Стан кардіогемодинаміки та фізична працездатність у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця. Запорожский медицинский журнал, № 3 (90). pp. 19-23. ISSN 2306-4145

Неханевич, О.Б. (2015) Диференційований підхід до планування тренувальних навантажень спортсменів з урахуванням клінічної форми пролапсу мітрального клапана. Запорожский медицинский журнал, № 4 (91). pp. 44-48. ISSN 2306-4145

Неханевич, О.Б. (2015) Цілеспрямований скринінг для профілактики серцево-судинних ускладнень в спорті та оздоровчій фізичній культурі. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2 (4). pp. 285-289. ISSN 2077-4214

Неханевич, О.Б. (2015) Антропометричні особливості, стан провідної системи серця та вегетативної регуляції у спортсменів з атипово розташованими хордами лівого шлуночку. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 3 (1). pp. 329-333. ISSN 2077-4214

Неханевич Олег Борисович (2016) Спосіб діагностики скорочувального резерву лівого шлуночка серця спортсменів. UA 110870 C2, 25.02.2016, Бюл.№ 4.

Неханевич Олег Борисович, ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" (2016) Застосування способу визначення діастолічної дисфункції серця як способу визначення порогу толерантності до фізичних навантажень. u201510682.

Неханевич, О.Б. (2015) Спосіб діагностики скорочувального резерву лівого шлуночка серця спортсменів. Укрмедпатентінформ МОЗ України, Київ, Україна.

Неханевич, О.Б. (2016) Ризик серцево-судинних ускладнень у спортсменів з ознаками дисплазії сполучної тканини. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (Т. 1). pp. 344-350. ISSN 2077-4214

Неханевич, О.Б. (2015) Вплив трансформуючого фактору росту-β1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи спортсменів. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Т. 15 (В.3(51). pp. 229-234. ISSN 2077-1096

Неханевич, О.Б. (2013) Аналіз випадків раптової серцевої смерті серед осіб молодого віку в Дніпропетровській області / О. Б. Неханевич, В. В. Войченко // Морфологія. - 2013. - Т. VІІ, № 2. - С. 61-65. Морфологія.

Неханевич, О.Б. (2015) Вплив поліморфізму гену COL1A1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинну систему. ScienceRise, № 11/3 (16). pp. 44-50. ISSN 2313-6286

Неханевич, О.Б. and Абрамов, В.В. (2013) Ризик раптової смерті в спорті у осіб з ознаками дисплазії сполучної тканини (огляд літератури). Медичні перспективи, Т. 18 (№ 1). pp. 4-8. ISSN 2307-0404

Неханевич, О.Б. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. (2014) Рівень фізичного розвитку, функціонального стану і здоров’я студентів медичного вищого навчального закладу з гіпермобільність суглобів. Спортивна медицина, 2014 (№ 1). pp. 71-74.

Неханевич, О.Б. and Дорофєєва, О.Є. and Бакурідзе-Маніна, В.Б. and Шелест, А.О. (2015) Динаміка діастолічної функції лівого шлуночка серця спортсменів під час фізичних навантажень різної потужності. Спортивна медицина, № 1-2. pp. 34-41. ISSN 1992-7894 (print), 1992-9285 (online)

Неханевич, О.Б. and Дорофєєва, О.Є. and Смирнова, О.Л. and Логвиненко, В.В. (2015) Особливості лікарського контролю за спортсменами з ознаками дисплазії сполучної тканини. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 4 (2). pp. 323-327. ISSN 2077-4214

Неханевич, О.Б. and Криволап, Н.В. (2014) Вплив тренувальних навантажень у футболі на морфологію внутрішніх структур серця з малими аномаліями розвитку. Морфологія, Т. VІІ (№ 1). pp. 69-73.

Неханевич, О.Б. and Кузнецова, М.А. (2014) Застосування ехокардіографії з фізичним навантаженням для діагностики скорочувального резерву міокарда лівого шлуночка серця спортсменів. Медичні перспективи, Т. ХІХ (№ 3). pp. 75-81.

Неханевич, О.Б. and Курята, О.В. and Корнілова, Т.В. and Нікітенко, В.О. and Летюча, Н.П. (2017) Рівень фізичної працездатності та підготовленості у студентів з ознаками гіпермобільності суглобів. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 1 (135). pp. 337-340. ISSN 2077-4214

Х

Хоменко, В.М. and Неханевич, О.Б. (2017) Особливості лікарського контролю за футболістами з ознаками дисплазії сполучної тканини. Вісник проблем біології і медицини, Вип. 2. pp. 39-43. ISSN 2077-4214

Я

Яримбаш, К.С. and Дорофеєва, О.Є. (2016) Підвищення рівня фізичної та функціональної підготовленості плавців у передзмагальному мезоциклі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць, В. ЗК1 (70). pp. 251-255. ISSN 2311-2220

This list was generated on Sun Sep 22 02:25:56 2019 EEST.